Islám a LGBTQ

Ve čtvrtek se naše Sněmovna zabývala dvěma zcela protikladnými “ideologiemi” (dnes již lze obojí ideologií nazvat) – islámem a LGBTQ. Tedy – mám-li být konkrétní – probíhala rozprava o zákazu islámského zahalování a zároveň se opět diskutovalo o schválení tzv. “manželství pro všechny”.

Pokračovat ve čtení

Kdo je dnes víc? Vláda a stát nebo ČT?

Ti chytří, kteří vymysleli, že Česká televize nebude záviset na státu, na vládě a vůbec na nikom a ničem, s výjimkou snad EU, a poslušna doma pak bude jen své televizní radě (s kterou se ovšem domluví tak, že v zájmu větší váhy obou těchto těles budou obě šlapat jako svorný tým, který si vzájemnými šarvátkami nebude komplikovat život), mohli včera večer v pořadu Události, komentáře vidět výsledek tohoto vskutku jedinečného uspořádání.

Pokračovat ve čtení

Klid před bouří džihádu

Myslím, že snad každý Evropan zaznamenal, že v posledních letech poněkud opadla frekvence teroristických útoků. Pokud k nějakým dochází, jedná se spíš skutečně jen o “osamělé vlky”, většinou útočící bodnou zbraní a zanechávající za sebou jen pár obětí. Evropa si už na toto “multikulturní obohacení” zvykla, proto se tyto případy příliš nerozmazávají.

Pokračovat ve čtení

Jourová, dobře placený škůdce

Už v minulém volebním období byla Věra Jourová (ANO) eurokomisařkou, nominovanou vládou ČR. Tehdy měla v gesci ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví a víme, že dvojí kvalitu potravin nevyřešila, spíš naopak, potvrdilo se, že se v tomto ohledu nic nezmění. Samozřejmě se to dalo očekávat, uvědomíme-li si, že EK je přímo ovlivňována lobbisty nadnárodních megakorporací, tedy lobbisty, jejichž jediným úkolem je bojovat v EK právě v zájmu korporací, většinou však proti zájmům občanů EU.

Pokračovat ve čtení

Vytváření bezpohlavních entit

Snaha vytvořit z každého občana jakousi bezpohlavní entitu je stále patrnější. Jak jinak si vysvětlit, že “genderově vyvážená výchova” má být aplikována již na ty nejmenší? Už před časem vydalo MPSV – tedy ministerstvo v gesci Maláčové – příručku pro mikrojesle, kde se zdůrazňuje nutnost genderově vyvážené výchovy, což znamená, že dětem budou dávány k dispozici hračky, vhodné pro druhé pohlaví a  nebudou se jim vštěpovat jakékoli genderové stereotypy (např: žena = matka, muž = silnější apod.). Příručka také doporučuje používat hračky různých barev pleti, což má podpořit multikulturalismus.

Pokračovat ve čtení

Když na Kongresu ODS naslouchají choromyslní choromyslnému

Stalo se večera v sále pražského Kongresového centra na jednodenním 29. kongresu ODS, když k delegátům promluvil starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Mluvil a svíjel se přitom tak, jak činí choromyslní, a na naslouchajících bylo znát, že nevědí, co si mají o jeho projevu myslet. Kdyby nebyli též buď už jen částečně či zrovna tak plně choromyslní jako řečník, začali by křičet, bručet. bouchat do stolu či klepat lžičkami do sklenic ve snaze ostudný projev ubohého starosty ukončit, ale oni to neudělali, protože sami, buď už jen částečně či plně též choromyslní, nebyli s to rozhodnout, blábolí-li to starosta za řečnickým pultíkem totální nesmysly, anebo nemá -li jeho projev přece jen jakýsi smysl.

Pokračovat ve čtení