Petice za ukončení pokusů a testování na zvířatech

My, níže podepsaní, žádáme ukončení testování zvířat a pokusů na nich prováděných. Jsme pro zavedení a využívání alternativních metod testování bez použití zvířat. Testy na zvířatech jsou kruté, zbytečné a navíc nejsou ani spolehlivé – nelze podle jejich výsledků bez rizika aplikovat přípravky či léky na člověka. Vývoj nezvířecích alternativ k testům na zvířatech a jejich rychlé zavedení do praxe se musí stát prioritou.

Pokračovat ve čtení

Stačí nechat lidi na pokoji, oni si poradí

Nedávno jsem byl na Dni otevřených dveří v muzeu železnice v Lužanech u Rakovníka.Akce se vyloženě povedla,bylo krásné počasí a přišlo mnoho lidí ,i mladých rodim s dětmi.Na točně se představovaly jednotlivé lokomotivy a po ukázce odjížděly pryč z .Kolem byly opravdu davy lidí,stálo se všude kde se dalo ,i v kolejištích.Malé děti posedávaly na pražcích a kolejnicích kudy odjížděly lokomotivy.Když stroj začal opouštět točnu ,lidé z kolejiště přešli vedle kolejí aby vlak mohl projet.Stáli i s dětmi,některé i bez rodičů samy, v těsné blízkosti vlaku který pomalu projížděl tím davem a vše bylo tak spontánní a přirozené .Před kolosem se dav rozestupoval a za ním se zase vracel na svá místa.Na NEBEZPEČNÝCH kolejích. Nebylo potřeba jakéhokoliv radila aby lidem říkal co mají dělat nebo nějakých zábran a pod.Lidé si poradí sami,stačí je nechat na pokoji.Bylo to opravdu osvěžující vidět tolik přirozenosti a rozumu.

Pokračovat ve čtení

Slepice

Každý ví, že slepice je kur domácí. Slepicí, a to většinou muži (a nutno přiznat, že i ženy, jde-li třeba o sokyni v lásce), označují nějakou ženu. Mělo by to znamenat. Je to slepice – je blbá. Ale určitě se to takové nějaké neříká z oka do oka, ale o NÍ. A co muži blbci? Takže samec – on kohout. Je blbý? Ani náhodou! Označení kohout totiž v lidském významu znamená, slušně řečeno, to je pašák! Prostě muž, když už je blbec tak je blbec, kdežto blbá žena je slepice.

Pokračovat ve čtení

O zdvořilosti, upřímnosti, o „plivání do ksichtu“

Chce se mi napsat každý. Ale protože každý jsme jiný a každý se jinak chováme – třeba na stejnou, či velmi podobnou situaci, reagujeme odlišně, vyjádřím se jen o sobě. O mém vnímání na ledacos. Jinak nemůžu, protože nikdo mě nezná lépe než já sama sebe. Prostě každý by si měl uvědomit a přiznat jaký je právě on – při pohledu sám na sebe do „zrcadla“. A třeba ihned po ránu, nejlépe když je ještě rozcuchaný, pomačkaný, s očima trochu zalepenýma. Jo, očima zalepenýma, ale od spánku, ne očima zaslepenýma nad sebou, nad svým chováním.

Pokračovat ve čtení

Krysy v podpalubí

Udavač, práskač, či informátor existuje od nepaměti lidstva. Je to odporný, ubohý, přírodou i lidmi zanedbaný jedinec. Dříve (c.k.): „Nejvíce dělala strážmistru Flanderkovi starost instrukce, jak získat z místního obyvatelstva placené donašeče a informátory. Nakonec připadl na myšlenku vzít na tu službu obecního pasáka, kterému říkali „Pepku, vyskoč!“. Byl to kretén, který vždy na tuto výzvu vyskočil.“ Jaroslav Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka

Pokračovat ve čtení

Televizní gastronomické novinky. Podzim bude patřit francouzským degustacím, jaro pak pečení po vzoru BBC

Pořady zaměřené na gastronomii se na televizní obrazovce těší značné popularitě. Zohledňují to i jednotlivé stanice, už na podzim proto několik z nich chystá novinky z kulinářského prostředí, ve kterých budou kuchaři prezentovat nové recepty. Na jaře pak přijdou na řadu i prestižní kuchařské soutěže. Bojovat o titul mistra kuchyně se bude nejen v další řadě oblíbené reality show, ale i v novince inspirované trhákem z Velké Británie.

Pokračovat ve čtení

Etika jako finální disciplína filosofie

Nad filosofií se vždycky vznášela pochybnost o její užitečnosti. Nejen lidem nevzdělaným se filosofie často jevila jako intelektuální luxus, který je na hony vzdálený elementárním životním potřebám. V daleko větší míře se tak musí jevit dnes, kdy postmoderním Západem vládne zvýšený smysl pro právo na uspokojování všelijakých bizarních potřeb – dříve mnohdy neznámých nebo aspoň morálně usměrňovaných.

Pokračovat ve čtení

Turek masakruje Kurdy 

A političtí ubožáci z celého světa tomu jen přihlížejí !!! . Ty Kurdy, kteří jako jediní dokázali efektivně bojovat proti ISIS. To, že se přitom “Turek” pohybuje protiprávně na území cizího státu je jen “třešničkou na dortu”.

Pokračovat ve čtení

Jsme součástí světového zla

Jedu tramvají do středu města. Proti mně sedí asi šestnáctiletá dívka s andělským obličejem, vyřazujícím dobro i laskavost v míře, který nevídáte každý den. Jednou z ní bude dobrá a chápající manželka a jedinečná matka a vychovatelka svých dětí, přemítám, a tu mě napadne, že i ona, přes veškerou její jistě čistou mysl a stejně jistě i její bezchybné skutky, je součástí jistého pozemského zla. Jeho součástí sice nedobrovolnou a současně i nepatrnou, jakou je třeba obilné zrníčko na obilném lánu, ale i tak s tímto zlem spojená.

Pokračovat ve čtení

Skončí každodenní oběť

„…uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě…“ (Mt 24,15) Ježíš upozorňuje na Danielovo proroctví, které se vztahuje na dobu masového vnitřního odpadu: „… znesvětí svatyni, vymýtí každodenní oběť a dá tam ohyzdnou modlu.“ (Dan 11,31) Je znesvěcena Boží svatyně, ne pouze nějaký zevnější chrám, ale vnitřní svatyně – živý chrám Ducha svatého, Tajemné Tělo Kristovo. Čím byl tento chrám znesvěcen? Duchem antikrista. Duch svatý byl vyhnán z centra církve i z jejích údů. Jak? Preferováním pohanství a zrušením prvního Božího přikázání. Bylo tak zrušeno i Kristovo evangelium spásy. Apostaze odstraňuje výkupnou Kristovu smrt na kříži, která je zpřítomňována ve svaté liturgii. Tento zločin by nemohla spáchat žádná vnější síla, způsobili to zrádci uvnitř církve. Dnes je tato zrada dovršována Synodou o Amazonii. Cestu k ní připravil II. Vaticanum deklarací Nostra aetate.

Pokračovat ve čtení