17 globalistických cílů na ovládnutí světa a na naše zotročení

Napsal
Sdílet článek

Investiční bankéřka Catherine Austin Fitts mluví o nejnovějších zákeřných akcích v Americe: nový dokument o finančních zásadách (FASB56) v podstatě oznamuje, že americké státní Oddělení financí (Treasury dept.) bude zprivatizováno a bude je vlastnit výbor, o kterém nikdo neví kdo jsou jeho členové. Tito lidé budou používat tajné účetní metody a veškeré jejich počínání bude tajné. To je privatizace finanční části americké vlády.

Zároveň je požadováno od Joe Bidena aby předal atomové kódy (na spuštění obranného systému atomových zbraní v případě ohrožení země), což je podle Catherine Fitts privatizace armády. Není ale jisté na co armáda bude a jestli jaká bude, protože 70% všech vojáků už bylo povinně očkováno smrtícími injekcemi.

A zatím centrální bankéři a lidé z BlackRock (firma, která je jedna ze dvou, které vlastní prakticky všecky světové korporace) se stěhují do vysokých pozic ve vládě. Takže to vypadá jako nenápadný státní převrat. Samozřejmě, ze všeho bude obviňován Covid a když pak lidem vezmou všecky peníze a vykradnou penzijní fondy, tak řeknou – za to může Korona!

To je možná důvod, proč jsou desetitisíce čínských vojáků v Kanadě, těsně u amerických hranic. Asi čekají na správný okamžik, aby pak převzali celou zemi. Americký státní dluh je totiž touto dobou 30 bilionů dolarů a Čína vlastní většinu těchto dluhopisů. Amerika tím pádem dluží Číně obrovské množství peněz, které nikdy nemůže splatit. V rozpočtu na americkou populaci by to dělalo asi půl milionu dolarů na každou rodinu.

Ovšem jestli Čína uchvátí Ameriku, pak se celý svět má důvod obávat, protože Čína ho chce obsadit taky, jak se prozradil ve svém projevu čínský generál a politik Či-Haotian.

Zrádci všude, kam se člověk podívá

Vyšetřující novinář Mitchell Gerber, který dlouhodobě sleduje co se děje v Číně hlásí o tom, jak jsou statisíce lidí v čínských nemocnicích a v koncentračních táborech vražděny a jejich orgány prodávány na mezinárodním trhu za obrovské peníze. „Tato vláda teroru zavraždila již sto milionů lidí, zničila 5000 let starou čínskou kulturu a stále dál pokračuje v zabíjení politických a nábožensky založených vězňů a nemocných, kterým mnohým z nich vyoperovávají orgány ještě za živa. Čínský politický systém má asi 252 koncentračních táborů, 36 táborů smrti a přes 1800 nemocnic, kde lékaři pod dohledem vojska musí tyto zákroky provádět,“ říká novinář.

Dále vysvětluje, že americká vláda je prošpikována čínskými komunisty, což bylo umožněno Clintonem, Obamou a Bidenem, kteří jsou všichni pedofilové a až po uši v prodávání malých dětí na sex. Také mnozí v britské a australské vládě, plus vedoucí nadnárodních korporací jsou tímto způsobem zkompromitováni. Největší australské noviny před časem vydaly databázi asi 2 milionů čínských komunistů, kteří pronikli do vládních pozic v Americe, v Británii, v Austrálii a také do velkých, nadnárodních firem. I ve školách a na univerzitách je najdeme, ve výzkumu a na jiných důležitých pozicích.

Joe Biden byl nastolen komunistickou stranou Číny. Ne nadarmo mu přezdívají Čínský Joe.

To všecko je jedna obrovská vlastizrada,“ říká novinář Gerber. Bidenův syn Hunter veřejně obchoduje s Čínou, založil v Číně jedno-miliardový investiční fond nazvaný Bohai Harvest RST, čemuž i jeho otec byl přítomen. V té době byl Joe Biden americkým místopresidentem a letěl do Číny s Hunterem v americkém vládním letadle, zvaném Air Force 2.

Biden uvádí v činnost plán globalistů

Všecko, co Joe Biden dělá je podle plánu globalistů na ovládnutí světa a zavedení jedné celosvětové vlády pod tak zvaným Novým světovým zřízením (New World Order, NWO). Podrobný popis, který vypracovala nikým nevolená, ale přesto vládnoucí organizace zvaná OSN, nazvaný „Agenda 21“ byl zveřejněn v r. 1992 a odsouhlasilo ho 178 zemí. To znamená, že s největší pravděpodobností i Česká republika podepsala! Jestli věděli co podepisují, to je otázka, protože skutečný záměr byl zabalen do slovíčkaření, které zakrývá skutečný význam a kterému často ani anglicky mluvící lidé nemusí rozumnět.

Tento plán byl několikrát pozměněn a jeho konečná verze se nazývá „Agenda 2030.“ Je to plán postupu na podrobení všech národů světa. Jeho 17 cílů vypadá na první pohled poměrně dobře, ale když je člověk začne zkoumat, je to globalizmus ve své nejhorší formě. Nesmíme zapomínat, že byl vytvořen těmi, kteří považují volnost a svobodu za nebezpečnou a pomocí tohoto plánu chtějí vést život každého člověka, sledovat ho a kontrolovat a hlavně trestat a manipulovat.

Nástin 17 bodů tohoto plánu je uveden níže:

Učinit konec veškeré chudobě po celém světě. To samo není proveditelné. Velmi chudé státy by často potřebovaly několik generací školení, vedení a vývoje na zlepšení své úrovně. Obvyklý způsob přídavného zdanění bohatších zemí a posílání těchto peněz těm chudým by nefungovat, protože peníze by cestou jako obvykle zmizely do kapes těch, kteří by tento program vedli.

Skončit veškerý hlad, zajistit dostatek jídla a propagovat udržitelné zemědělství. Opět neuskutečnitelné. Tito lidé by chtěli diktovat zemědělcům co a kde mají pěstovat a rovněž přikazovat kam úrodu prodat. Protože kupující by byly ty nejchudší země, které nemají peníze na zaplacení, zemědělci sami by pak neměli dost peněz na nakoupení osiva a potřebného vybavení a hromadně by bankrotovali.

Zajistit zdravý život a propagovat spokojenost pro každého. Snad je tím myšlen celosvětový zdravotní systém. Takže to, co mám dnes, bychom pak měli ve velkém, což by bylo nezvládnutelné a hlavně: nezaplatitelné! Byrokratická stránka takového systému by byla na překážku skutečné léčbě. Lidé potřebují zdraví, osvětu a prevenci proti nemocem a ne systém, který dodnes nedokáže vyléčit ani obyčejné nachlazení. A po zkušenostech se smrtícím očkování – jsou tito lidé schopni a ochotni nám něco takového opravdu zajistit?

Zajistit kvalitní vzdělání pro každého. Nemohou být všichni lidé vzdělanci, někdo musí taky pracovat. Tak, jak je vzdělání postupně po celém světě degradováno, tak to spíš vypadá na pravý opak. Taky je zapomínáno na muslimy, jejichž ženy nejsou považovány za lidské tvory. Jakpak je chtějí vzdělávat?

Docílit rovnoprávnost pohlaví a podpořit ženy a dívky. Další skvělý, ale neproveditelný záměr. Rovnoprávnost je nadnesený název pro to, aby nahnali ženy a dívky do zaměstnání a zničili tím rodiny. A co již zmíněný muslimský problém? Já, jako žena jsem toho názoru, že rovnoprávnost mezi pohlavími je nesmyslná propaganda. Jaká rovnoprávnost, když i mnohé naše orgány rovnoprávné nejsou? Některé typicky ženské vlastnosti a schopnosti jsou na překážku v mnohých povoláních a tam by žádné ženy ani neměly být. Rozvádět do detailu to nemíním, uvedu jen malou ukázku: telefonovala jsem na technickou podporu firmy, potřebovala jsem odpověď na poměrně složitou technickou otázku. Telefon vzala žena. Žádala jsem ji, aby mne spojila se šéfem a ona že ne, ona je technická podpora a zodpoví mně všecko, co potřebuji vědět. Řekla jsem, že bych přesto ráda mluvila s jejím šéfem, protože to, co chci vědět je příliš složité. Ona opět, že ona sama je technická podpora … A tak jsem jí řekla, co chci vědět. Chvíli byla potichu a pak povídá: „malý moment, spojím vás se šéfem.“ Nechci ovšem v žádném směru snižovat ženy a dívky. Mezi nimi je mnoho schopných, pokrokových, chápavých, přizpůsobivých, přímých a spravedlivých. Takové si ale cestu nahoru najdou samy a nepotřebují žádnou podporu zvenčí a tu vládní už vůbec ne. A nemějte obavy, i jejich platy budou na stejné úrovni jako ty mužské, ne-li vyšší.

Zařídit dostupnost a udržitelné obhospodařování vody a její čistoty pro všecky. To by představovalo obrovský příliv peněz do méně vyvinutých zemí. Tento záměr jako jediný by natolik ochudil vyvinutější státy, že by se dostaly na úroveň těch nevyvinutých. Můj známý se zúčastnil výpravy, kdy lidem v chudých zemích v Jižní Americe budovali čisticí zařízení na pitnou vodu. Říkal, že něco takového ještě nezažil. Ti chudáci tam žijí ve špíně a doslova v blátě. Odpadová voda, včetně fekálií protéká volně úzkými, zablácenými uličkami a jejich pitná voda není o moc lepší. Něco takového by znamenalo obrovské výdaje nejen na vybudování čisticího zařízení, ale také na výchovu lidí samotných, jak žít hygienicky. Mnozí z nich by to nikdy nepochopili, protože jsou příliš zvyklí na to, co mají teď. Jsou země, kde lidé mají doma perfektně vybavené koupelny a přesto chodí dál vykonat potřebu na ulici – jsou na to tak zvyklí!

Zajistit přístup k levné, spolehlivé a udržitelné energii pro všecky. Kde ji tak asi budou brát, když ani my ji dnes nemáme a nezdá se, že ji v blízké budoucnosti mít budeme. Opět, je to vina globalistů samotných, protože neexistuje výzkum v tomto směru. Tito lidé si myslí, že sluneční, větrná a vodní energie udrží celý svět v chodu. Tím pádem nevěnují pozornost dalším možnostem, které jsou všude kolem nás. Už Nikola Tesla přišel s nápadem energie zadarmo, která prý je všude kolem – kde jsou jeho plány? Kde je ten výzkum? Nikde!

Zajistit udržitelný ekonomický růst, slušnou a produktivní práci pro všecky. Toto samo by chtělo roky a roky výzkumu, plánování, přeškolování, narážení na předsudky a řešení jednotlivých případů. Dnešní vlády to absolutně nezvládají, tak jak by to chtěli řešit ve velkém?

Vybudovat odolnou infrastrukturu a propagovat udržitelnou industrializaci. Vybudovat infrastrukturu je velice náročné a drahé a u nás by to znamenalo placení dálničních známek na skoro všecky cesty včetně chodníků ještě celé dlouhé generace. Na Západě by to řešili zvýšením již tak vysokých daní. Udržitelná industrializace je opět zpochybnitelná – poté, co se globalisté vyznamenali rozprodáváním podniků za babku a jejich zavíráním a ničením chtějí zpátky industrializovat? Jak a kde? Jakým způsobem?

Snížit nerovnoměrnost mezi jednotlivými zeměmi. Je to vůbec možné docílit? Na to by museli sjednotit systém školství, zákonodárství, soudní a právní předpisy, platové rozdíly, rozdíly v řeči jednotlivých národů a mnoho jiného. Je to projekt aspoň na 100 let. Ale hlavně by nás museli přestat popuzovat jednoho proti druhému, což je jejich zjevná strategie na naše ovládání.

Udělat města a jiná lidská obydlí bezpečná, odolná a udržitelná. Ukázky toho, jak to chtějí docílit vidíme všude dokola: rozbroje v Americe, ve Francii a jinde, protesty po celém světě, rasová nenávist, společenské distancování a roušky na vytvoření strachu jednoho z druhého. Vědí tito lidé co je skutečný význam toho, co říkají?

Zajistit udržitelné spotřebitelské zvyky a hromadnou výrobu, která je podporuje. Tím je myšlena spotřeba potravin, oleje a všeho ostatního, co je označováno jako spotřební zboží. Takže nám budou přikazovat kolik smíme sníst a vypít, budou nám diktovat jak moc můžeme jezdit auty, jak moc smíme cvičit, bavit se a smát se (abychom nevydechovali příliš mnoho kysličníku uhličitého), jak moc smíme pobývat venku v přírodě, protože i to způsobuje zamoření vzduchu. Možná vymyslí systém kuponů na potraviny, na čas k oddechu, na nákup benzinu, na množství odpadu, které smíme vyprodukovat a na všecko možné další.

Postarat se okamžitě o zamezení změny klima. To, jak se v současné době o to starají, je pravý opak toho, co by měli dělat. Takže můžeme očekávat nějakou změnu k lepšímu? Těžko. A ještě ke všemu toto chtějí zneužít na kontrolování a sledování nás, na snížení počtu obyvatel Země na pouhou desetinu současného počtu (prý aby nevydechovali příliš mnoho CO2, neujídali jim jejich jídlo a nespotřebovávali jejich benzin, nerosty, vzácné kovy a mnoho jiného).

Ochraňovat oceány a mořské zdroje za účelem udržitelného vývoje. Už teď ničí mořský život pomocí elektromagnetického vlivu vojenských sonarů, znečišťují moře hromadným zamořováním plastikem (jehož částice mají dnes v sobě skoro všichni mořští tvorové) a jiným odpadem. Je to opět snaha jak zabrat oceány pod velení OSN, aby toto mohlo vyrabovat všecko, co se v nich nachází a prodávat to s výdělkem, který půjde do kapes globalistům. Ochudí tím velké množství zemí, pro které moře znamená obživu a kterým bude třeba zakázán rybolov a zničí tím životy mnohých.

Ochraňovat, obnovovat a propagovat udržitelný zemský ekosystém, obhospodařovat lesy, zastavit degradaci země a zamezit ztrátám biologické různosti. To stejné, co platí pro bod #14 platí i zde. Tak, jak se k přírodě chovají dnes nedokazuje jejich zdánlivě kladné a chvályhodné záměry. Postřikování země s pomocí chemtrails, propagování nebezpečných a škodlivých chemikálií k obhospodařování půdy, instalace antén na mikrovlnný přenos, což všecko je nesmírně škodlivé pro lidi, zvěř a přírodu – nic z toho nesvědčí o nějakých kladných záměrech. Ve skutečnosti nás chtějí všecky nahnat do neudržitelných a čím dál tím víc zločinných měst a všecko kolem nechat přírodě k převzetí. Pak se může stát, jako se děje v Americe, že si na domě udělá hnízdo nějaká zvláštní vosa, nebo sova, či jiné zvíře. Když se to místní vláda doví, pak se dům stane útočištěm pro tohoto tvora, který všecko převezme. Nebudete smět chodit hlavním vchodem, protože to by ho rušilo, nebudete smět dělat opravy, nebo obdělávat pozemek, nebudete smět ani dům prodat – nebudete smět prostě vůbec nic a váš majetek přestane být váš vlastní.

Propagovat mírovou a vše zahrnující společnost za účelem udržitelného vývoje, zaručit spravedlnost pro všecky a zodpovědné úřady na všech úrovních. Toto má v sobě tolik problémů, že na jejich vyjmenování by bylo zapotřebí několika stran textu. Snad to nejpodstatnější je, že nám opět chtějí diktovat co smíme a co nesmíme a to pod podmínkou těžkých trestů. Chtějí nás nahnat do neobyvatelných měst, kde nás budou ovlivňovat jak kriminalitou, tak pomocí škodlivého 5G elektromagnetického záření, kanibalistickou byrokracií a mnoha jinými způsoby.

Podpořit možnosti zavedení a obnovení globálního partnerství za účelem udržitelného vývoje. Opět, toto je stejné jako otevřít plechovku plnou živých žížal a chtít je udržet uvnitř. Má to tolik možností vysvětlení, že snad ani nejsou vyčíslitelné. Už jen to, že stále opakovaný „udržitelný vývoj,“ čímž doopravdy myslí nulový vývoj a zavedení globální policejní moci, která přemění veškeré zákony, kulturní zvyky, náboženské vyznání, stav rodin a jejich členů, společenské zásady a dokonce i zábavu, na kterou jsme zvyklí na cosi jiného, co jim samotným bude vyhovovat. Znamená to policejní stát. Globalisté si nadutě myslí, že jen oni sami ví, co je pro nás dobré a my se musíme jejich příkazům pod policejním dozorem a pod hrozbou těžkých pokut podřídit.

A pak dopadneme jako v Číně, kde mají speciální Canon kamery, které rozeznají jestli se člověk usmívá či ne a pustí do budovy a do zaměstnání pouze ty usmívající se. Jsou dokonce firmy, které vyvíjejí kamery, které dokážou odečítat z úst co lidé říkají. Zatím není přesnost tohoto zařízení dostačující, ale již jsou používány v nemocnicích, ve veřejných dopravních prostředcích a i jinde, vesměs na odchycení vulgárních výrazů.

Podstatný průlom do tohoto oboru udělala irská firma Liopa, jejíž zařízení čte pohybující se rty i bez jakéhokoliv zvuku. Jsou financováni britským vojenským průmyslem, což jen potvrzuje to, že tyto systémy budou využity hlavně proti nám. Již se vyskytly nějaké námitky vůči etické stránce celého programu.

  • JANE K.
(Visited 440 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *