Afghánec nechtěl být deportován ze Švédska, proto si zahrál na mentálně retardovaného, deportován nakonec nebude

Napsal
Sdílet článek

Jak sami jistě víte, tak mnoho muslimských vetřelců, ať už z Afriky nebo Blízkého východu, se zcela záměrně vydává za mladistvé, což velmi často projde i čtyřicátníkům. Také to je jeden z důvodů, proč invazisté cestují zásadně bez dokladů. Datum narození se pak v zemi, kde žádají o azyl, uvede čistě na základě jejich vlastního tvrzení. Postupně se sice ukazuje, že drtivá většina těchto “nezletilých sirotků” je dávno dospělých, ale mezitím se již mnohým podařilo získat občanství, takže ani tak nemohou být deportováni. Ti, kdo pak k deportaci nakonec zamíří, mají nyní – minimálně ve Švédsku – možnost zůstat jen na základě špatných IQ testů.

Nikdo si jistě o IQ muslimských vetřelců nedělá přílišné iluze. Nicméně jejich IQ je stále dostačující na to, aby se mohli sami o sebe postarat. Ostatně, už to, že dokázali dorazit do Evropy značí, že jisté základní znalosti jim nechybí. Ve Švédsku nyní zjistili muslimští invazisté, jimž hrozí deportace, že je zde ještě jedna možnost, která nařízenou deportaci zhatí. A tou jsou právě špatné výsledky IQ testů.

Afghánec žádal o azyl, protože se údajně bojí pomsty poté, co upozornil afghánské vojáky na to, kde je Tálibán. Poté, co mu švédský migrační úřad odepřel povolení k pobytu, rozhodl se provést dva IQ testy, než migrační soud zvážil jeho odvolání. Vzhledem k tomu, že muž provedl IQ testy s velmi špatným výsledkem, bylo shledáno, že nemůže být deportován, neboť by nezvládl ani let do Afghánistánu. Jeho domovská provincie Nangarhar je navíc považována za příliš nepokojnou na to, aby se tam mohl v jeho stavu usadit. Afghánci proto bylo uděleno povolení k pobytu jako “alternativní osobě, která potřebuje ochranu”.

Saddám, který tvrdí, že pochází z Afghánistánu, požádal o azyl samozřejmě i s patřičným zdůvodněním, které si však – podobně jako jméno – mohl velmi pravděpodobně vymyslet.  Jeho zpráva o azylu je odkazována v rozhodnutí Migračního výboru o případu, mimo jiné s odstavcem:

“Chodil jsem k tátovi do práce a nosil mu jídlo. Jednoho dne jsem potkal vojáky, kteří se ptali, kde v oblasti jsou Tálibánci. Poté jsem řekl vojákům, kde jsou. Oni šli bojovat, a já jsem šel domů. Potom jsem šel za tetou. Otec řekl, že mne Tálibán považuje za špiona státu nebo vládního agenta. Tálibán pak přišel k nám domů, zatímco já jsem se schoval. Pak jsem utekl.”

Migrační úřad, stejně jako později migrační soud, tuto část jeho historky zamítl coby vymyšlenou.

Saddám také chtěl azyl, protože má údajně chronickou hepatitidu B a tvrdil, že je “sociálně postižený”. Tvrdí, že je odpadlík s “ne tak silnou vírou v islám” a že pokud bude vyhoštěn, existuje riziko sebevraždy. Tvrdil, že je dítě, ale po vyšetření Národní radou pro soudní lékařství byl jeho věk uveden tak, že v době, kdy dorazil do Švédska, byl již dávno zletilý. Proto v březnu 2018 rozhodl švédský migrační úřad o jeho deportaci.

Saddám se odvolal proti příkazu k vyhoštění k migračnímu soudu. Před rozhodnutím migračního soudu tvrdil, že trpěl úzkostí, poruchami spánku a depresí. Tato tvrzení však musí být alespoň do určité míry posílena lékařskými osvědčeními, tvrzení samo o sobě nestačí. Saddám poté nechal psychologa, aby s ním provedl dva IQ testy. V rozsudku Migračního soudu je uvedeno:

“Zpráva ukazuje, že psycholog na základě anamnézy, rozhovorů s příbuznými, pozorování, rozhovorů a výsledků současného vyšetřování vyhodnotil, že jeho obtíže lze popsat diagnózou mírného mentálního postižení. Psycholog používá dětský inteligenční test, kde je jeho výkon obecně výrazně pod normálním rozmezím. “

Sám Saddám podle rozsudku tvrdí, že by mu mělo být uděleno povolení k pobytu jako mentálně a  sociálně postiženému, společně s dalšími okolnostmi případu. Migrační rada zase nevěří, že Saddám má takovou duševní vyspělost, jak se tvrdí.

Saddám také poukazuje na to, že by se s ním mělo zacházet jako s dítětem, i když je dospělý, protože jeho zralost zůstala na úrovni dítěte, částečně kvůli pronásledování. Odkazuje na dokument s názvem “ME 2018:6”, podle kterého mohou být dospělí, pokud jsou na úrovni dítěte, mentálně za určitých podmínek považováni za dítě při azylovém vyšetření. Pro děti je snazší získat azyl než pro dospělé. Migrační soud popírá, že by s ním zacházel jako s dítětem.

Vzhledem k tomu, že migrační rada rozhodla o vyhoštění Saddáma před tímto slyšením u migračního soudu, migrační rada rozhodla, že podmínky v Saddámově domovské provincii Nangarhar jsou považovány za zhoršující se a že současná situace bezohledného násilí je tak vážná, že všem ohroženým by měla být poskytnuta ochrana. Migrační rada se však domnívá, že Saddám může využít možnost interního letu a přestěhovat se do jiné části Afghánistánu.

A na závěr migrační soud ve svém rozsudku píše:

Saddám je, bez ohledu na to, že strávil nějaký čas ve škole ve Švédsku a získal práci, nevzdělaný a bez pracovních zkušeností ve své domovské zemi. Trpí mírným mentálním postižením, což ho činí zranitelnějším. Migrační soud  se domnívá, že z humanitárního hlediska není rozumné odkázat Saddáma na možnost vnitřního letu do jednoho z míst, na která se migrační rada odvolává.

Saddámovi je proto uděleno povolení k pobytu jako “alternativní osobě, která potřebuje ochranu”. 

Takže když Afghánec zjistil, že mu lež č. 1 – pohádka o chrabrém bojovníkovi proti Talibánu, jehož nyní tito teroristé pronásledují, nevyšla, stejně jako lež č. 2 – pohádka o nezletilém dítěti, zkusil to do třetice a tentokrát to vyšlo.  Tedy pohádka o mentálně retardovaném ubožákovi, který je neschopen se sám dopravit letecky do bezpečných míst v rodné zemi se velmi pravděpodobně nyní stane velmi častým repertoárem těch muslimských vetřelců, kterým zatím nic jiného nevyšlo.

Je velmi zajímavé, že migrační soud seznal, že je Afghánec natolik mentálně retardovaný, že je neschopen se dostat letecky do bezpečných míst v Afghánistánu, ale nějak je nenapadlo přemýšlet o tom, jak se dostal do Švédska.  Rozhodnutí navíc bylo plně v rozporu s migrační radou, která lži Afghánce prohlédla.

Nezletilost už v poslední době občas nevyjde, stále více evropských zemí totiž nechává vetřelcům v případě pochybností dělat velmi přesné kostní testy.  Jak se zdá, tak mentální retardace, která dotčeného pasuje na “osobu, která potřebuje ochranu” bude novým hitem nově příchozích invazistů…

(Visited 487 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *