Američtí nacisté, sovětští nacisté, Rockefeller, třetí světová válka a Trojmoří

Napsal
Sdílet článek

25. srpna 2021 se na Aeronet.cz stránce objevil článek s názvem „Prezident Miloš Zeman naznačil, že BIS pod vedením plukovníka Michala Koudelky odposlouchávala i premiéra Andreje Babiše …“ Tento článek napsal šéfredaktor Aeronetu VK. Je asi malicherné se zmiňovat o takovém detailu, ale v informativním textu by měla být každá zkratka napřed vysvětlena a teprve pak použita. Lidé v ČR možná ví, co „BIS“ znamená, ale pro lidi mimo české hranice je to Bank of International Settlements (BIS, Banka mezinárodních smluv), což je ustálený a běžně používaný název.

Článek se rozjíždí v tom smyslu, že ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka přijal na soukromém a utajeném ceremoniálu v sídle americké CIA v Langley medaili v podobě Tenetovy ceny za zahraniční spolupráci. Když mu Američané tu medaili dali, tak si ji určitě zasloužil, tím si můžeme být jisti. A že za mimořádnou spolupráci? Samozřejmě, celá protiruská propaganda na základě ničím nepodložených důvodů, kdy jsme si znepřátelili tu jedinou mocnost, která by nám opravdu byla schopna a ochotna v době nouze pomoci, to určitě stálo i za víc než ubohý kousek raženého plechu ve tvaru medaile.

Nechci odvádět pozornost, ale Michal Koudelka je velmi zajímavá osoba. Když si přečtete to, co o něm říká Wikipedie, tak od dubna 1991, kdy nastoupil do armády (po skončení vysoké školy a 2 letech inženýrské praxe), to během nějakých 7 let dotáhl (předpokládám že) z obyčejného vojína na ředitele Odboru kontrašpionáže a během dalších 10 let se stal ředitelem BIS. To je řádně rychlý postup – je to snad v České republice běžné? Lidé, které tam znám, žádný z nich nezvládl tak rychlý vzlet rovnou nahoru, ani jejich příbuzní, nebo známí ne. Takže to je hned první záhada.

Dost mi to připomíná postup amerického presidenta jménem Dwight Eisenhower. V r. 1915 ukončil Vojenskou akademii Westpoint, ale v 1. světové válce se bojůvek v Evropě nezúčastnil. Přesto byl v r. 1941, což je o pouhých 26 let později, povýšen na brigádního generála. Za dalších 7 let, od r. 1948 fungoval pět let jako president významné Columbia university, pak se stal hlavním velitelem NATO a v r. 1952 byl dosazen na místo amerického presidenta. Ovšem Ike, jak mu přezdívali měl za sebou mocnou tlačenku, samotné Rockefellery. Těm se taky řádně za svého presidentování odvděčil. Nejen že nechal Nelsona přeorganizovat vládu, ale svěřil mu celé presidentství se vším všudy, zatím co on sám cestoval po Americe ve snaze vybudovat si pověst dobrého hráče golfu. Aspoň to o něm říká washingtonský právník Dr. Peter Beter v jeho audiolistech.

Nacisté zpátky do Evropy?

Zmíněný článek upoutal moji pozornost hlavně proto, že se autor zmiňuje o amerických Nacistech, kteří se podle jeho informací chtějí vrátit zpátky do Evropy. Vyvezení do Ameriky v rámci Operace Paperclip, což bylo asi 1 500 osob, vytvořili údajně skupinu, zvanou Majestic-12, nebo taky zkráceně MJ-12, která podle tohoto článku „od konce 40. let minulého století ovládá americkou zahraniční politiku.“

To není zcela pravda. Skupina Majestic-12 byla založena presidentem Trumanem a její členové byli nejrůznější vědci, kteří všichni pracovali na výzkumu UFO. To, že by se pletli do vlády a ovlivňovali americkou zahraniční politiku není příliš pravděpodobné, protože v politice jsou v Americe stále ti stejní hráči, což je Rockefeller a jeho klika, plus všichni hlavní bankéři.

Sovětští bolševici hromadně do Ameriky

Článek si ale nevšiml jiného podstatného trendu v americké politice, který jaksi záhadně unikl všem a to byl mohutný příliv hlavních sovětských komunistů. Sovětský svaz a Amerika byli údajně nepřátelské národy, ale to bylo jen navenek. Ve své podstatě to byli věrní přátelé. Vždyť Amerika to byla, kdo založil, financoval, podporoval a budoval Sovětský svaz. Rozepisovat se o tom nebudu, je to příliš složitý námět, který by se nevešel na pouhých pár stránek, ale je to skutečnost, o které běžní Rusové, ani Američané a zbytek světa dodnes neví.

Jak říká Dr. Beter, Rockefellerové byli vždycky velcí přátelé s ruskými komunisty. Aby ne, když to byli oni, kteří vydatně pomohli s nastolením bolševismus v Rusku v r. 1917 a od té doby s nimi udržovali blízké styky. Sovětští komunisté nechtěli nic jiného, než další válku, tentokrát atomovou. Měla to být „Nukleární válka 1.“ a měla být vedena výhradně na americké půdě, kdy by proti sobě stály Spojené státy a Sovětský svaz. K tomu účelu měli komunisté nastavěny kolem Ameriky a i na jiných místech světa řízené střely, které byly všecky namířeny na strategické objekty, roztroušené po světě. Komunisté byli pevně odhodláni po Americe převzít celý svět.

Jen tak na okraj, Dr. Beter zjistil přesné umístění těchto raket, kterých byly desítky, ne-li stovky a předal jejich seznam a přesnou geografickou polohu patřičným úřadům, které tyto zbraně postupně zneškodnily. Kde bral tento člověk informace je do dneška záhada.

Nukleární válka byla domluvena mezi Rockefellery a komunisty již na začátku 1970tých let. Sovětský svaz měl jako první napadnout Ameriku, ale jen její spodní polovinu. Proto si Rockefellerové nechali postavit protiatomový kryt na Bartlett ostrově, u pobřeží státu Maine, který sousedí s ostrovem Mount Desert, což měl být přesný střed bezpečné zóny. Rockefellerovi spolčenci, kteří věděli co se chystá, pak hromadně kupovali pozemky v severní části Ameriky, ve státech Oregon, Idaho, Montana, Wyoming a v obou Dakotách. Všecko, co leželo mimo předem smluvený bezpečný pruh mělo být zničeno, včetně Havaje a Aljašky – to všecko mělo být pod útokem, včetně Panamského průplavu, což je klíčový projekt obrovské důležitosti.

Zatím co Amerika by byla proti takovému útoku zcela obnažená, Sověti vydávali miliardy na miliardy na obranu země a byli by se bývali odvětnému útoku z Ameriky ubránili.

Jenže Rockefellerové nehráli čistou hru a chystali se Sověty podvést. Tito se to nějakým způsobem dověděli a oplátkou zkoušeli podvést Rockefellery, což se tito také dověděli. A tak na bázi nedůvěry obou stran celý projekt stagnoval, až postupně jeho konec byl nevyhnutelný, obzvláště kvůli situaci v Sovětském svazu.

Jaká byla skutečná situace v Sovětském svazu v té době

Komunisté neměli v Rusku snadnou pozici. Od samého začátku proti nim postupovala skupina odhodlaných rodilých Rusů, kteří byli křesťanského zaměření. Jejich nátlak pouze zesílil poté, když v r. 1953 Stalin zemřel. K jakémusi vrcholu došlo v polovině 1970. let, když tajná, proti-Bolševická sekta získala dostatečnou moc k tomu, aby převzala velkou část vlády nad zemí a vyhnala bolševiky z Kremlu. Tehdy začal obrovský exodus těchto lidí na západ. Část jich putovala do Israele, ale velké množství přišlo do Ameriky.

Desetitisíce na desetitisíce jich přibývaly všude, kam se člověk ohlédl. Přicházeli stále noví, ještě ke konci 1990. let přicházeli další a další. Byli u každé firmy, kterou jsem znala. Přesto, že se valně nedomluvili, což bylo dřív v Americe neodpustitelné, tak zastávali často vysoké pozice, na které neměli ani znalosti, ani vzdělání. Stát každému z nich poskytl dost peněz na zakoupení vlastního obydlí, bytu či domku a platil jim asi 3 roky univerzitního vzdělání. Měli nejrůznější výhody, zdarma zdravotní zajištění, finanční výpomoc tam, kde běžní emigranti nedostanou nic.

Otázka: jakou pomoc poskytne americká vláda novým emigrantům? Odpověď: žádnou.

Jenže tito lidé byli bráni jinak než ostatní a dostali veškerou podporu, což všecko zařídili Rockefellerové. Jenže Rockefellerové udělali jednu katastrofální chybu, že si neuvědomili, že bolševikové nejsou schopni sdílet vládu s nikým jiným. Bolševikové jsou státní socialisté, kteří chtějí soustředit moc v rukou několika málo jedinců, čímž myslí sami sebe a vládu používají na ochranu. Kdežto Rockefellerové jsou korporační socialisté, kteří chtěli soustředit vládu v rukou několika korporací, s minimálním vlivem vlády.

Takže poté, co přivítali Bolševiky v Americe s otevřenou náručí a dostali je na vysoká místa ve vládě a v korporacích, zjistili, že nemají ty stejné názory a nemohou tím pádem spoluexistovat v tom stejném státě.

Jaká byla skutečná situace v Americe v té době

Bolševikové si brzy zvykli na nové výhody a pak začali dělat vše pro to, aby Rockefellery a jejich klan zničili. Z celé 3. generace Rockefellerů to byli čtyři bratři, John, Nelson, Laurance a David, kteří pokračovali v plánu jejich otce na zničení křesťanské víry, což byla ta největší překážka jejich nesmírně ctižádostivého plánu na ovládnutí celého světa. Tito lidé se cítili povoláni vládnout všem ostatním a vládnout tvrdou rukou, jako správní diktátorové.

A pak nejstarší z nich, John, náhle zemřel v r. 1978 v podivné automobilové nehodě. Rok na to byl zavražděn Nelson, což bylo vydáváno za srdeční mrtvici, ale ani ten nejnezkušenější patolog nemohl přehlédnut kulku do hlavy, přímo mezi očima. Na jeho pohřbu pronesl dojemný proslov věrný poskok rodiny Rockefellerů, Henry Kissinger, který údajně také tajně Nelsonovi usiloval o život. To byla Kissingerova poslední slova na veřejnosti. Hned na to odletěl i s manželkou do Francie a pak do Londýna. Na cestě zpátky do Ameriky se jejich letadlo ztratilo a nikdy nedorazilo na místo určení. Henryho a jeho manželku nenašli. Napřed byli podle novinových zpráv „na dovolené,“ ale později byli zřejmě nahrazeni někým jiným. Snad proto současný Kissinger odmítl při video rozhovoru mluvit německy – protože neumí, kdežto původní Kissinger německy znal, byla to jeho mateřština.

Wikipedia udává úmrtí dalšího bratra, Laurance Rockefellera v r. 2004 jako že zemřel ve spánku. Ale Laurance byl zastřelen kulkou do hlavy stejný rok, jak zemřel Nelson, 1979. Stejný osud potkal i Davida Rockefellera, který nezemřel ve spánku v r. 2017 (ve věku 102 let) ale dostal rovněž kulku do hlavy již v r. 1979. Opět, asi byl nahrazen dvojníkem – u všech těchto lidí je společná jedna věc, že se pak stáhli z veřejného života. Sice byli občas někde viděni, zúčastnili se různých akcí, ale už to nebyli ti aktivní a výbojní jedinci jako předtím. Velmi často jejich objevení se na veřejnosti, vysílané televizí, anebo hlášeno novinovými články bylo staršího data, což lidé běžně nepoznají. To je, jak se zakrývá skutečnost.

Takže po pádu základního Rockefellerova klanu měli bolševikové volné pole. Již v r. 1978 měli takový vliv v Pentagonu, že způsobili radikální změnu americké vojenské strategie. Jejich hlavní snaha byla rozpoutat atomovou válku, pomocí které by zničili Rusko, aby je potrestali za to, že byli odtud vypuzeni. A jelikož Střední Východ je kritické území pro rozpoutání čehokoliv, američtí bolševikové spoléhali na své bratry, Zionisty, že jím s tímto úkolem pomohou.

Ruská křesťanská skupina, která se po vypuzení bolševiků zmocnila vlády v Rusku dobře věděla, co bolševikové plánují. Také věděli, že kdyby tito uspěli v celém jejich plánu, že by to znamenalo zničení světa a proto podnikli kroky, aby jim v tom zabránili. Dnes jim v této snaze jaksi pomáhá i Rockefellerova klika, anebo to, co z ní zbylo (ne že by se ale vzdali svého snu vládnout celému světu), která se po zradě bolševiků postavila ostře proti nim. Jejich vzájemné vztahy se současnou vládou v Kremlu nejsou ještě vyřešeny, ale jedno mají společné, obojí jsou smrtelnými nepřáteli bolševiků. Takže boj v Americe pokračuje od té doby na mnoha frontách a je to zcela jiný boj než je nám říkáno. Potud Dr. Peter Beter.

Takže – kde jsou všichni ti Aeronetovi nacisté? Neexistují. Jsou to zcela jiní nacisté. než by mnozí čekali. Jsou to bolševičtí nacisté a velká většina z nich určitě mluví dobře Rusky.

Další obměna globalistického plánu

Článek na Aeronetově stránce se dopouští ještě další chyby, když se odvolává na tak zvaného geopolitického stratéga a plánovače George Friedmana a na jeho knihu „Dalších 100 let“ (The Next 100 Years), která vyšla v r. 2009. To, co je obsahem této knihy není zrovna nějaká předpověď, která se má naplnit. Je to možná plán globalistů na celosvětové změny, anebo je to tajné přání autora, jak by to všecko chtěl mít tady na světě uspořádáno. Protože to, co píše, jsou holé nesmysly.

Tak na příklad, v knize je psáno, že další století bude století mocných Spojených Států, které jsou ekonomicky, vojensky a politicky ta nejmocnější země světa. V tomto se náš prorok řádně mýlí, protože Americké století bylo podle znalců to minulé, dvacáté. A to už skončilo. Amerika nemá dnes ekonomickou základnu, protože veškerý důležitý průmysl je už dávno ze země vyvezen a horlivé tištění peněz ho nenahradí. Amerika rovněž není nejsilnější vojensky, Rusko je v tomto směru mnohem zdatnější a Amerika to dobře ví. Už to, že americké rakety musí používat ruské motory by nám mělo cosi říct. A když Biden nechá všecky vojáky očkovat, tak veškerá americká armáda přestane existovat, což je asi ten záměr.

Několik ukázek z této knihy přikládám níže. Autor se například holedbá americkou produkcí v poměru na množství občanů a americkým GDP (Gross Domestic Product). Ovšem produkce je všecko dovoz odjinud a GDP zahrnuje – což hodně lidí neví – i předpokládaný obchod s drogami. Pak se nemůžeme divit, že je americký GDP tak vysoký.

Ocítáme se v době, jejíž středem je Amerika a americká kultura,“ píše autor – snad tím myslí Hollywood? Anebo prý „Spojené Státy vyhrály studenou válku.“ Opravdu? Dále píše, že se nikdo nemůže rovnat ekonomickému růstu Ameriky. Ekonomický růst? Kde je? Možná se schovává. Už asi od 1970. let jde Amerika dolů a nikdo pro to nic nedělal. Dokonce to bylo vládou podporováno. Politikové se pouze handrkují mezi sebou a všecko co je zajímá je, aby byli znovu zvoleni. Nezaměstnanost je obrovská a státní dluh předčí co do velikosti i vesmír.

21. století má být stejné jako všecka ostatní století.“ A přitom hned za pár let po vydání jeho knihy mohl vidět jak málo pravdy měl. Přesto věří tomu, že „kolaps Sovětského svazu způsobila americká námořní moc, která dnes ovládá celý svět … Čína nebyla žádná velmoc na moři, takže vybudovat jejich námořnictvo bude trvat velmi dlouho.“ Asi neví, že Číňané spolu se Somálci byli ti největší piráti co kdy existovali. Takže ta možnost, že by neznali mořeplavbu není valná.

Třetí válka musí prý přijít a z ní vyplynou obrovské technické vynálezy, tak jako ze 2. světové války.“ Je to možné, že je někdo tak nechápavý, že neví, že technické vynálezy nevzešly z války samotné, ale ze snahy, která začala dávno před válkou, v dobách míru a možná ve válce pokračovala, možná taky ne. Ale ty technické vynálezy nebyly produkty války samotné; válka produkuje pouze smrt, ničení, zkázu, utrpení a mohutné záporné následky.

Amerika na 2. světové válce vydělala, protože za pouhého půl milionu mrtvých Američanů získala světovou nadvládu … Byl Franklin D. Roosevelt tak brilantně bezohledný, anebo jsme se stali velmocí jen proto, že jsme měli na mysli čtyři druhy svobody a vytvoření OSN?“ Ne, pane autore, stali jste se tím, čím jste jen proto, že to tak bylo plánováno a Roosevelt jednal jen tak, jak měl přikázáno shora. Váš mylný názor, že „vedoucí států jsou vedoucími proto, že ví, jak být vedoucí a úměrně se chovat“ je vrcholný nerozum. Jsou to lidé, kteří ví jak poslouchat příkazy a to i ty, které jsou proti jejich vůli a proti jejich svědomí.

Je možné, že všichni vedoucí činitelé jsou pouzí herci

Internetová stránka, která obsahuje popisy a bližší informace o všech filmech je „imdb.com“ (Internet Movie Database). Je zajímavé, že zahrnuje všecky hlavní politické osobnosti dnešního světa a i minulých dob. Je tam Clinton, Trump, ale také český president Zeman, Babiš, Gottwald a mnozí jiní. Zadejte tam patřičné jméno a pokud je to osoba vlivná, najdete ji tam.

Je taky zajímavé, že jako hlavní úloha není uvedena funkce tohoto člověka, jako třeba „president,“ nebo „premiér,“ ale jako hlavní úloha je pokaždé „herec“ (actor).

Takže – co jsou tito lidé? Jsou to opravdu politikové, kteří vedou státy a vážně přemýšlejí nad zlepšením životní úrovně národa, zvažují stav národního zdraví, budují cesty, navrhují státní rozpočet a mají přehled o tom, odkud ty peníze přijdou, co citlivě zaměřují politickou strategii a starají se o budoucnost dětí? Anebo jsou to herci, kteří čtou předepsaný scénář z teleprompteru a půlku toho, co čtou, vůbec nechápou?

Američané se prý hrnou do Evropy

Podle článku na Aeronetu se Američané, zklamáni tím, že se nemohli odstěhovat do vší té zimy v Grónsku, protože se je presidentovi Trumpovi nepodařilo koupit, chtějí houfně odstěhovat do Evropy a samozřejmě, kam jinam, než do České republiky. Chtějí prý zde založit „Středoevropskou unii,“ která nahradí rozpadlou Evropskou unii a je to ve skutečnosti tak zvané Trojmoří.

Podle již zmiňovaného George Friedmana se stane Polsko novou velmocí, která bude vládnout nad tímto celkem, ve kterém bude žít zbývající bílá evropská menšina. Budou to „Potomci Kříže,“ jak budou posměšně nazýváni muslimským zbytkem Evropy. Jejich největším nepřítelem bude Rusko, které se rovněž stane skrz naskrz islámským státem.

Ne, autor této knihy spolehlivě nepopisuje vývoj světové geopolitiky, který by vypracoval na základě dnes známých a zjevných faktů. Tato kniha je řádně neohrabaný globalistický plán. Je to návod na vytvoření takové politicko-hospodářské situace ve světě, která by jim samotným přinesla žádané výsledky a přitom nás všecky ještě víc ochudila. Je to pokus o zotročení nás všech zaráz a zavedení nové, další byrokracie, která jako správný parazit bude stát hodně peněz a nevzejde z ní nic dobrého.

Alternativní internetové stránky by si měly dát velký pozor, aby nerozšiřovaly stejné desinformace a polopravdy jako to dělají oficiální media.

  • JANE K.
5/5 - (1 vote)
(Visited 208 times, 2 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *