Antimonopolní úřad vyšetřuje další kšefty hasičských bossů

Napsal
Sdílet článek

Hasiči využívají pulty centralizované ochrany, na které jsou napojeny střežené objekty. Hasiči však tyto pulty nevlastní, a dokonce nemají ani vlastní přenosovou síť, po níž se signalizace o požárech přenáší. Tuto službu pro ně provozují soukromé firmy. Hasičští bossové však na jejich služby nevyhlašují veřejná zadávací řízení, jak to vyžaduje zákon. Naopak zákon ignorují a nejméně polovinu republiky zadali „kámošům“ z firmy PATROL. To generuje vysoké ceny a nejspíš i korupci. Kverulant.org proti tomu opakovaně protestuje a snaží se tento tunel zastavit. Nyní mu antimonopolní úřad sdělil, že zahájil správní řízení s dalšími hasičskými bossy. Tentokrát s těmi z Karlovarského kraje. 

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) oznámil Kverulantovi, že na základě jeho podnětu ze srpna 2021 začal vyšetřovat Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ve věci zajištění připojení elektronické požární signalizace na pult centrální ochrany prostřednictvím společnosti PATROL group s.r.o. V dopise Kverulantovi úřad uvádí: „Úřad v předmětné věci sděluje, že po prošetření v podnětu uváděných skutečností ve spojitosti s relevantními podklady získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, proto zahájil správní řízení z moci úřední, které je evidováno pod sp. Zn. S0572/2021/VZ.“ Kverulant chce věřit, že toto šetření dopadne stejně jako šetření v Praze a ÚOHS prohlásí smlouvu s PATROLEM za neplatnou, zakáže její plnění a HZS Karlovarského kraje vypíše transparentní výběrové řízení.

Monopol
Organizační složky Hasičského záchranného sboru provozují připojení elektronické požární signalizace (EPS) na pult centrální ochrany (PCO) prostřednictvím společnosti PATROL group s.r.o. (PATROL) monopolně a nejméně v polovině republiky. Děje se tak, přestože je evidentní, že připojení na PCO může v požadované kvalitě poskytovat řada společností a pro připojení pouze jedním dodavatelem není zákonný důvod.

Šikana
Kverulant se problematikou připojení na hasiče zabývá už několik let. V minulosti zmapoval, jak vedení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JM) vynucovalo připojení na PCO prostřednictvím společnosti PATROL šikanou těch firem, které s drahým poskytovatelem připojení nechtěli uzavřít smlouvu. Šikana spočívala především v opakovaném provádění proti požárních kontrol a udělování pokud za bagatelní přestupky.
Firma PATROL má monopol již mnoho let ve Středočeském kraji, v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Dále v Pardubickém kraji a v kraji Karlovarském. Ve všech případech se tak stalo bez soutěže, tedy bez zadávacího řízení, které zákon požaduje. Nedávno se PATROL pokusil získat monopol i v Praze, ale antimonopolní úřad mu v tom svým rozhodnutím zabránil.

Antimonopolní úřad zakázal plnění smlouvy mezi PATROLEM a Pražskými hasiči
Dne 1. října 2020 uzavřel Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (HZS PRAHA) smlouvu s PATROLEM. Pražští hasiči uzavřeli předmětnou pětiletou koncesní smlouvu s PATROLEM z ruky. Podle HZS PRAHA hodnota koncese nedosahovala hranice 20 milionů korun a tudíž zadavatel nebyl povinen organizovat soutěž. Absence soutěže byla důvodem, proč se tato smlouva stala předmětem zkoumání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

ÚOHS po několika peripetiích konstatoval, že zadání zakázky z ruky bylo protizákonné a zakázal, aby tato smlouva byla plněna. V odůvodnění rozhodnutí z 8. července 2021se píše: „do předpokládané hodnoty koncese (je) třeba započítat nejen předpokládaný příjem za technické připojení střežené elektrickými požárními signalizacemi (dále jako „EPS“) objektu na pult centralizované ochrany (dále jako „PCO“) a zajišťování připojení, ale rovněž předpokládaný příjem za servisní činnosti a za trvalé střežení EPS objektu prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska (dále jako „KOPIS“) zadavatele. Předpokládaná hodnota koncese tak v daném případě činila celkem 141 777 786 Kč, čímž přesáhla limit pro koncesi malého rozsahu stanovený v § 178 zákona.“ Výše uvedené rozhodnutí napadl jak HZS PRAHA, tak PATROL. Neúspěšně. Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rozkladu z 17. září 2021jejich námitky zamítl a potvrdil zákaz ze smlouvy plnit. Toto rozhodnutí je již konečné a nelze se proti němu odvolat.

Kverulant vyzval Jihomoravské hasiče, aby nemravnou smlouvu s PATROLEM konečně vypověděli
Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, smlouva mezi HZS JM a PATROLEM je stále v platnosti. A pokud ji HZS JM nejpozději do 13. listopadu 2022 nevypoví, dojde k jejímu dalšímu prodloužení a to až do 13. listopadu 2028. Proto Kverulant nedávno vyzval HZS JM k výpovědi této smlouvy a k uspořádání transparentního koncesního řízení. Jihomoravští hasiči mu v říjnu odpověděli, že jsou připraveni tak učinit, ale že vyčkají na doporučení Pracovní skupiny generálního ředitele HZS ČR, která má problém s pochybnými smlouvami na připojení konečně vyřešit. Zároveň HZS JM deklaroval, že je připraven navázat spolupráci s každým subjektem, který by v Jihomoravském kraji projevil zájem o zajišťování připojení požární signalizace na PCO.

Pracovní skupina generálního ředitele hasičů
Kverulantova usedavá kritika podezřelých kšeftů hasičských bossů konečně vedla k tomu, že generálmajor Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR před několika měsíci konečně zřídil pracovní skupinu, která se problémem zabývá a má navrhnout řešení.
Nyní se Kverulant ptá, jaké je to řešení a kdy se dočkáme, že nemravné smlouvy budou konečně vypovězeny a budou uspořádána transparentní výběrová řízení.

 

 

  • Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org
5/5 - (1 vote)
(Visited 104 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *