Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů – ti, kteří nám skutečně vládnou a jejich NWO, 3. část

Napsal
Sdílet článek

 

Falešná realita

Zednáři, coby dvorní poskokové jsou vedeni k tomu, aby vytvářeli mezi lidmi zmatek, rozdělovali společnost podle všech možných předpokladů a vedli všechny špatným směrem. Jejich úkol je vytvořit umělou skutečnost zkreslováním historie a utajováním důležitých informací. A oni pilně vykonávají satanické plány, které pro ně vymysleli Nefilimové z City of London a jaksi záhadně nechápou, že ty plány jsou i proti nim samotným. Protože až pro své dozorce vykonají špinavou práci, pak se jich tito budou zkoušet zbavit. Nikdo nepotřebuje svědky. Vždycky to tak bylo, u každé revoluce, u každého povstání, které provedli, vždycky byli ti první, kteří propadli hrdlem a přesto to záhadně nevidí a nechápou.

Metody tohoto druhu jsou stále dokola Nefilimy s úspěchem používány. Pokaždé napřed nastolí chaos, aby v lidech vyvolali zlost a vztek, závist a dokonce i válku, aby potom mohli sklízet veškeré záporné frekvence, které z nás vyzařují pro sebe, kteří jsou paraziti a my jsme zdroj jejich živobytí. Parazita se zbavíme nejsnadněji tím, že mu odřízneme přísun obživy. Proto neživte parazity svými zápornostmi, vulgaritou, nenávistí, závistí a vším podobným. Nekrmte krokodýly; až budou dost silní, sežerou i vás.

Dokud se těmto čarodějům bude dařit držet nás ve vylhané skutečnosti, dokud neprohlédneme a nepochopíme rozdíl mezi pravdou a lží, do té doby může jejich „šlechta“ nadále pokračovat po krvavé cestě, vykrádat veškeré bohatství naší planety a obelhávat lidstvo. Stále nám mávají před obličejem jejich králi a královnami, urozenými i neurozenými boháči, pochybnými hvězdami filmového nebe a jinými zatracenci, jakoby chtěli v obyčejných lidech vyvolat závist a touhu po té stejné společenské a politické pozici. A přitom – není oč stát. Ti všichni za své výsady velice draze platí. A nejsou to pouze peníze, co může být dnes považováno za platidlo.

Tajné spolky

Tajné spolky jsou založeny na podvodu. Už jejich samotná existence je podvod. Tajnůstkářství přivolává tmavou energii Archonů, která tyto spiklence naplňuje falešným pocitem moci, což je podmíněno jejich schopnostmi lhát a podvádět ostatní. To je samozřejmě proti přírodním zákonům a i proti lidské povaze a mělo by to být právem viděno jako něco cizího, nenormálního. A zatím je to považováno za běžnou záležitost a agenti Koruny Nefilimů, což jsou Zednáři, Kabbalisté, Muslimské bratrstvo a jiné tajné spolky nám to jako takové předkládají.

Tajné spolky jsou používány mimo jiné také na ochraňování tajností, které Koruna Nefilimů používá na manipulaci lidstva. Tyto tajnosti se v podstatě týkají sedmi svatých věd, což jsou: gramatika, rétorika, logika, aritmetika, geometrie, hudba a astronomie. Ale to největší tajemství, které hlídají jako ostříži je to, že královská krev (Sangreal, neboli Holy Grail, Svatý Grál) je jiná než krev lidská. To je, proč se o šlechtě říkávalo, že mají modrou krev. Ona není přímo modrá, je purpurová.

V Řecku bylo těchto sedm věd nazýváno Sedm moudrostí a Bible je pojmenovává Sedm pečetí, nebo také Sedm trumpet. Pomocí svaté vědy rétoriky kontrolují Nefilimové lidstvo již celá staletí. Příchod televize udělal jejich práci ještě snadnější. Takže dnes můžeme navenek vypadat zcela rozdílně, ale vlivem tohoto v podstatě psychologického nátlaku jsme uvnitř všichni přetvářeni na naprosto stejné, trans-lidské (robotické) tvory, kteří mají všichni stejné názory a myšlenky a ve skutečnosti nejsou nic víc než zdroj záporné energie pro Nefilimy. Nefilimové, kteří jsou sami negativní, potřebují naši zápornou energii k životu. Proto tolik strašných zpráv, katastrof, epidemií, zločinů, podvodů a jiných hrozných událostí všude kolem nás.

Každý z nás má ovšem možnost toto přetváření na živého robota zamítnout, ale k tomu potřebuje dvě věci: za prvé, uvědomovat si existenci Stvořitele, což zednářská skutečnost zkouší převrátit, když tvrdí, že Lucifer a jeho padlí andělé jsou chytřejší než Bůh a jsou původci Stvoření. Za druhé, jeden musí rozeznat a zamítnout všecko, co je lež. To není tak snadné, jak se na první pohled zdá, protože propaganda Iluminátů je vytvářena těmi nejlepšími psychology a pravdivé informace jsou v dnešní době stále více censurovány.

Jako příklad, když se budete dívat půlhodinu na tak zvané „zprávy“ v iluminátské televizi, buďte si vědomi, že to všecko jsou pouze příběhy, které nemusí být vůbec pravdivé. V každém příběhu je jako podstata něco, co vyvolává strach, pak je tam něco o kulturních požadavcích, podle kterých se máte řídit a nakonec, aby vás odměnili za 25 minut mytí mozku, dají příhodu o nějakém místním hrdinovi, který nezištně sdělal staré paní kočku se stromu, nebo něco podobného. Na příklad to, že v současné době řádí v Jižní Africe děsivé nepokoje, že v ulicích se střílí naostro, jedna slupina proti druhé a už je tam velké množství mrtvých – informuje nás o tom televize? Těžko!

Dnes dokonce i hlavní americké noviny, The New York Times prohlásily před soudem, že „mají právo spolu se zprávami vyjádřit i svůj názor, aniž by tento nějak označili, či odlišili.“ Jinými slovy, mají právo nám lhát a manipulovat nás.

DARPA a její zahrávání si s 5G

Naše těla obsahují převážně vodu, takže fungujeme jako jedna velká anténa, která snadno zachytí jakékoliv elektromagnetické kmitočty ve svém okolí. Naše schopnost reagovat na tyto frekvence se nesoustředí pouze na ty, které slyšíme, ale i na ty, které neslyšíme. Stejně tak neslyšíme zvuk, který vydává slunce, hvězdy, planety a všecko ostatní kolem nás.

NASA vědci a různé observatoře zjistily už dávno, že každé hvězdné těleso rezonuje příjemnými harmonickými frekvencemi. Tedy – všecka vesmírná tělesa, pouze naše Země ne! Před lety vydávala určitě i Země příjemný zvuk, ale dnes zní jako když škrábete kovem po skle. A to je, co naše těla „slyší“ pomocí vnitřní citlivé antény a poslouchají to celý den a celou noc. Tento skřípavý zvuk je způsoben elektromagnetickou aktivitou, která obaluje Zemi jako černý mrak a ničí její přirozenou frekvenci a možná do jisté míry i frekvenci naši vlastní. Nejen to, elektromagnetický vliv rovněž mění tep naší Země. Není divu, že pak lidé neprosperují jak by měli!

Naše vlády, vojsko, NASA, NATO a všichni ostatní dobře vědí o harmonických frekvencích z vesmíru a o jejich vlivu na život na Zemi, ale soustavně tyto důležité informace ignorují. Naopak, využívají zvuk na nekalou práci. Na příklad zvuková zbraň LRAD (Long Range Acoustic Device), zvaná Zvukový kanon, způsobuje silnou bolest každému, kdo se přiblíží na 100 metrů a dokáže přenášet příkazy a zdebilizovat všechny v okruhu skoro 10 km. Způsobuje neschopnost pohybu a trvalou ztrátu sluchu.

Vojenská výzkumná organizace DARPA (Department of Defense Advanced Research Projects Agency) vyrábí své vlastní zhoubné zbraně podobného druhu. Na příklad, vyvinuli zbraň Přímé energie (Directed-Energy weapon), která používá úzce zaměřený paprsek, něco jako je laser, mikrovlny a částicové paprsky. Jejich další zbraň je Projektil pulsující energie (Pulsed Energy Projectile), který vydává infračervený laserový puls, vystřelující plasmu, což způsobuje paralyzu a silné bolesti. Jejich Elektrolaser vysílá proudy podél ionizované plazmy a dokáže znehybnit a dokonce zabít člověka.

Snad ta největší a nejhorší zbraň je HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), což je vysoko frekvenční radiová vysílačka, kterou vyvinula DARPA. Návrh tohoto zařízení byl ukraden Nikolovi Teslovi a vylepšen zezbraněním radiových frekvencí. Veřejně je nám říkáno, že toto strašidelné zařízení bylo vytvořeno na pokusy v ionosféře, ale ve skutečnosti je to technologie na špionáž, na ovlivňování počasí a na umělé vyvolávání přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení, tsunami a podobné. HAARP dokáže sestřelit letadlo asi tak snadno, jako když se utrhne hruška ze stromu.

Ale všecky tyto zbraně nejsou možná ani tak moc zákeřné jako ty, které nám byly vnuceny pod záminkou, že je potřebujeme, nebo je dokonce musíme mít. Jedná se o mobilní telefony a 4G a 5G bezdrátovou mikrovlnnou energii. Veškerá bezdrátová energie je nesmírně škodlivá. Nakonec – ta energie, která by normálně protékala skrze dráty, si chodí volně vzduchem a zasahuje všecko, co je jí v cestě. Takže pak vede přes nás a skrze nás, skrze naše děti a skrze každého v blízkém okolí. Uvědomte si dobře dosah toho, co bylo teď napsáno.

Mikrovlny způsobují celou škálu těžkých nemocí. Předně je to rakovina, nádory, bolesti hlavy, ztráta paměti, sluchu a spánku. Také mění DNA, způsobují neplodnost, mutaci buněk, vytváří mezery mezi mozkovou ochrannou bariérou, mění činnost vápníkových iontů v buňkách, což silně ovlivňuje centrální a okrajovou nervovou soustavu, včetně výroby energie a mnoho dalšího. Jinými slovy, bezdrátová technologie je vakcína, fluor, tabák, olověná barva, Roundup a jiné chemické postřiky, geneticky změněná potrava a rtuťové plomby, všecko v jednom.

Mnoho lidí tomuto odmítá věřit. Buď se nechtějí vzdát mobilů a snadného napojení na internet, anebo si myslí, že když to nebzučí, nehvízdá, nerámusí a nehřeje, tak že to neškodí. To je ale naprostý omyl a ti bláhoví na svou důvěřivost pouze doplatí. Dnes už i lékaři potvrzují, že se zvýšeným používáním mobilů dochází k riziku gliomů a jiných zhoubných rakovin. Pokud to nevíte, tak glioblastoma je ortel smrti.

4G a 5G energie Iluminátů nás zbaví schopnosti přijímat vodu a kyslík, což jsou jedny z nejdůležitějších látek, potřebných k životu. Ještě navíc, podle amerického armádního výzkumu mají tyto frekvence schopnost zmutovat a zničit molekulární strukturu každé části lidského a zvířecího těla. Řečeno krátce a důrazně, elektromagnetické vlny mohou trvale změnit naše DNA a tím zabít každého z nás.

Ti, kteří nám tuto zbytečnou technologii vnucují, dobře ví, že dříve nebo později pochopíme o co jde a pak proti tomuto zlu vystoupíme. Proto jsou mnohé antény maskovány. Přidávají je k pouličním lampám a jiným osvětlovadlům, montují je do stromů, zakrývají je umělými větvemi, dělají je součástí architektury na domech. A odtud nás tyto zločinné jednotky bombardují nepřetržitým proudem elektromagnetických vln, což způsobuje nejen všecky každoroční chřipky, ať už jsou to korony nebo ne, ale také všecky shora popsané vážné nemoci.

Proč píšu „zbytečnou“ technologii? Protože je zbytečná. Elektromagnetické vlny mohou zrovna tak dobře, ne-li líp proudit skrze telefonní dráty, nebo optické kábly, což všecko může být zakopáno v zemi, kde je to stíněno hlínou. A za druhé, nemyslím, že instalací 5G došlo k jakémukoliv zrychlení internetu, nebo telefonního přenosu. Ještě pořád záleží na tom, jak rychlé je vaše zařízení a také záleží na druhé straně tohoto spojení, jak ta je rychlá, jak moc překážek je postaveno do cesty, co všecko se musí naladit, než dojde ke spojení a k přenosu. Dejte si na internetovou stránku obrázky s vysokou rozlišovací schopností a vysoká rychlost přenosu je vám rázem na nic. Takže zrychlení je pochybné a ještě ke všemu nevyváží zdravotní a jiné škody, které tento způsob přenosu mikrovlnné elektromagnetické energie způsobuje.

S objevem Schumannovy resonance (7,83 Hz) v r. 1952 museli i vědci přiznat, že země je elektromagnetický, živý organismus, který neustále vydává vlny extrémně nízkého kmitočtu. Ptáci a hmyz používají tyto vlny jako kompas, když táhnou na jih, anebo zpět. Mnoho pokusů dokázalo špatný vliv zvýšené elektromagnetické aktivity a je předvídáno, že stovky druhů ptáků, motýlů a hmyzu brzy kvůli tomu přestanou existovat.

Ale stejně tak jsou ohroženi i lidé, protože i my jsme elektromagnetičtí tvorové. Už jen EKG v nemocnici je toho důkaz. Rakouský elektrický inženýr Lewis Hainsworth byl první, který prohlásil, že naše zdraví je závislé na tom, abychom byli v souladu se Schumannovými 7,83 Hz. Řekl, že pokud budou lidé nadále vystaveni současným nepřirozeným kmitočtům, nastane evoluční změna lidského mozku. Evoluční změna? Kterým pak asi tak směrem?

Bylo také zjištěno, že tento kmitočet může být naměřen v přírodě, nebo na moři, ale že ho není možné naměřit ve městech, kde jsou vztyčeny mobilové antény. Je zcela pravděpodobné, že tomuto elektromagnetickému vlivu můžeme přičítat i zvýšený výskyt podivností mezi lidmi, jako jsou rozdvojené osobnosti, problémy s pohlavním zaměřením a jiné.

Mikrovlny způsobují také nespavost, kterou trpí v současné době čím dál více lidí. Bylo zjištěno, že melatonin, který je vyměšován šišinkou pouze když spíme v naprosté tmě a který ovlivňuje cyklus spánku a bdělosti, není vyměšován v přítomnosti extra nízkých frekvencí. Náš mozek totiž nepozná rozdíl mezi světlem a elektromagnetickými vlnami, takže k produkci melatoninu pak nedochází a my trpíme nespavostí. Toto může být jeden z důvodů, proč jsou Iluminátové doslova posedlí myšlenkou na zničení šišinky ve všech lidech, ale před námi její důležitost tají.

Ke konci 1970. let pracovali vědci v laboratořích v Lawrence Livermore na vývoji tak zvané „mozkové bomby.“ Byla to nízko-frekvenční zbraň, plánovaná pro válečné pole, která dokázala zaráz zničit mozky všech vojáků, tam se nacházejících. Údajně byla tato zbraň použita proti irácké armádě během války v perském zálivu, v 1990. letech. Celá armáda byla jedním rázem zničena. Jejich těla byla buldozéry nahrnuta do hromadných hrobů a nikdo nezkoumal jak a na co zemřeli. Podle očitých svědků se prý na obloze objevil obraz jejich proroka Mohameda, který říkal: „Allah vám přikazuje, vzdejte se.“ A hned na to na ně spustili tuto zbraň.

Na nás sice nic takového použito zatím není, ale zato je nám celé roky sypán na hlavy neznámý materiál ve formě tak zvaných chemtrails. Říká se, že to je za účelem naplnit naše těla aluminiem a bariem, abychom se stali ještě lepšími anténami pro nově zavedenou 5G síť. Barium (Ba) a Aluminium (Al) = Baal, což byl bůh plodnosti, uctívaný Kannanity (Nefilimové). Byly mu přinášeny lidské oběti ve formě nemluvňátek, což bylo doprovázeno orgiemi, na výrobu dalších nemluvňátek.

V „Internetu věcí“ (Internet of Things) se máme stát jednou z těchto „věcí,“ protože podle Luciferiánů stejně nemáme žádnou cenu. Pomocí očkování chtějí změnit naše organické DNA na kovové a přidat nám další vlákno, skrze které nás budou ovládat.

Jen tak na okraj, protože všichni očkovaní budou mít DNA změněno stejným způsobem, pak bude DNA každého z nich naprosto stejné a všichni budou jako jeden tvor, naprosto stejní roboti.

Protože jsme deno-denně bombardování elektromagnetickou radiací, tato rovněž mění způsob, jak náš mozek zpracovává informace. Spolu s Googlovými algoritmy na produkování lží a výmyslů, jedno podporuje druhé. Co je ale velmi zlé, že elektromagnetické frekvence snižují u mužů počet spermií a u žen způsobují potraty. Ženy mají stále větší potíže otěhotnět. Agenda Iluminátů s propagací změny pohlaví, nebo podporování homosexuality ještě více přispívají k celkové neplodnosti. I to je nutno vidět jako nástroj depopulace a ne jako důvod pro soucit s ubohými zvrácenci. Tím pádem je možno předpokládat, že ať tak či onak, i bez vraždícího očkování lidstvo pomalu na Zemi vyhyne.

Trans-genderismus, neboli měnění vrozeného pohlavního zaměření

Trans-genderismus je další cíl Agendy 21, která zkouší převést lidstvo na trans-humanitu, neboli na roboty, za něž bude myslet počítač. K našemu ovládání chtějí použít „chytré“ čipy, což je odrůda dříve zmiňované nízko-frekvenční bojové technologie, pomocí kterých chtějí ovládat naše biologické procesy a myšlení. Jejich cíl je změnit nás na stroje, abychom mohli být naprogramováni na určitou práci, na myšlení pouze určitých myšlenek a tím v nás vyvolat vrcholně záporné pocity. Zápornou energii těchto pocitů pak chtějí sbírat k použití pro Nefilimy a jejich krvavé rituály s  lidských obětmi, což má být vysíláno do paralelní reality pro ty, kteří je ovládají.

Pomocí Facebook a podobných stránek sbírají emocionální a psychické informace o každém jedinci. Tyto údaje hodlají použít později, až spustí naplno 5G technologii a převedou nás na zásobárny záporné energie pro jejich satanický Nový světový řád (NWO). Někteří usuzují, že nějakým způsobem, asi pomocí mobilů, dokonce zjišťují elektrickou frekvenci každého jedince, takže ho pak mohou snadno najít kdekoliv na světě.

Pokud jste na Facebook, nebo na jiných společenských stránkách, bylo by lepší to konto zrušit a zapomenout, že něco takového vůbec existuje.

Kapitoly ve 4. části:

CERN – tak se jmenoval jeden z padlých andělů

Fyzikální zákony a elektřina

Přelidnění, Agenda 21 a MK-Ultra

Psychotronická válka

Zdroje:

Dean Henderson: Nephilim Crown 5G Apocalypse, 2019, ISBN: 9781080790043

Dean and Jill Henderson: Illuminati Agenda 21; the Luciferian Plan to Destroy Creation, 2018, ISBN-10: 1720819106

ISBN-13: 978-1720819103

  • JANE K.
5/5 - (2 votes)
(Visited 394 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *