Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů – ti, kteří nám skutečně vládnou a jejich NWO, 4. část

Napsal
Sdílet článek

CERN – tak se jmenoval jeden z padlých andělů

CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, neboli Evropská organizace pro atomový výzkum) je jedna velká vědecká laboratoř. Ve znaku mají tři šestky, neboli satanické číslo 666. Podle jejich vlastních slov zkoumají základní strukturu částic, které jsou všude kolem nás. Jiní jsou toho názoru, že zkoušejí izolovat „částici Boha“ s použitím vysoko-rychlostního urychlovače atomového štěpení. Štěpí atom, namísto aby spojovali atomy dohromady, protože jsou proti Stvoření a proto rozbíjejí všecko, co ještě zůstalo celé. Spojování atomů by mohlo vytvořit energii zcela zadarmo, bez odpadu a přesto se tito šílenci, vzniklí staletým pářením nejbližších příbuzných zabývají jeho rozbíjením.

U vchodu do CERNu je socha boha Hindů, Šívy, což je bůh ničení. Před časem kolovalo po internetu krátké video, kde byl před touto sochou v noci prováděn tajný rituál a zdálo se, že zúčastněné osoby v dlouhých pláštích s kapucemi nakonec jednoho z nich zavraždili. CERN samozřejmě všecko popřel.

Podle názoru některých zkoušejí vědci v CERNu vyrobit „temnou hmotu,“ ze které má být vytvořen „oblak“ (cloud), což je krycí výraz pro „Světový mozek,“ který má být brzy dokončen. Tento umělý mozek bude naslouchat všemu, bude všecko sledovat, všecko si pamatovat a podle toho jednat.

Jiní badatelé jsou toho názoru, že pomocí 27 kilometrového urychlovače zkouší CERN otevřít vstup do dalšího rozměru, kterému my v lidové řeči říkáme peklo. Vědci, kteří v tomto výzkumu pracují, dnes již otevřeně mluví o tom, že při pokusech viděli démony. Jistý Kanaďan, který tam pracuje na počítači se s nimi také setkal a řekl, že: „stejně musíme ve výzkumu pokračovat a jen doufám, že v procesu nezničíme tento svět.“

Je pravda, že pomocí kvantového, neboli D-vlnového způsobu počítačů, který používá jak CERN, tak i Google, obojí nacházejí velmi zajímavé vstupy do jiných rozměrů.

I my pocítíme vliv tohoto technologického vývoje, který se ubírá naprosto špatným směrem. Již dnes se kdesi vysoko nad námi vznášejí dróny, které pořizují naše fotografie, pro pozdější kamery s rozeznávajícím systémem obličejů. Když vyřizujeme finanční záležitosti, často musíme transakce potvrdit telefonicky – to proto, aby mohli ukrást náš hlas pro pozdější rozpoznávací programy. 5G technologie bude sledovat každý dům, „chytrý“ (smart) telefon bude sledovat všecko co děláme, o čem mluvíme, co kupujeme, jak se cítíme a co si myslíme. Bude také schopna naše myšlenky změnit, kdyby nebyly v souladu se satanickou agendou. Skrze Facebook a jiné společenské stránky budou dobře znát naše slabosti a taky je mají v plánu využívat.

Snad jen ti z nás, kteří pevně věří ve Stvořitele a mají dobře vyvinutý a ničím nepoškozený čelní lalok (třetí oko) budou schopni přetrvat v tom, co tito tvorové na nás chystají. Pomocí 5G zbraní pro kontrolu davu spálí milimetrové vlny kůži každého, kdo by protestoval během tří vteřin. Jejich účinnost je zaručena našimi Ba-al prosycenými těly, které fungují jako anténa. V závěrečné fázi bude požadováno abychom se všichni nechali očipovat a přísahali věrnost Luciferovi. Málokdo odmítne, protože budeme ovlivněni 5G sítí natolik, že budeme jednat podle cizích instrukcí a ani o tom nebudeme vědět.

Fyzikální zákony a elektřina

Několik fyziků, pod vedením Davida Talbota, kteří pracují na tak zvaném „Thunderbolt Project“ (Bleskový projekt) přišlo se zajímavými objevy. Nejen že prokázali nepravdivost Einsteinovy teorie relativity, ale také dokázali nepravdivost mnohých vžitých fyzikálních zákonů, což naprosto vyvrátilo názor Iluminátů na stvoření světa pomocí výbuchu kdesi ve vesmíru. Tito vědci přišli na to, že vesmír je elektrický, jeho podstatou je plasma a proto se neustále mění. Všecko, co se ve vesmíru děje je způsobeno elektřinou, která vesmír neustále přetváří.

Černá nobilita Nefilimů údajně používá nízkofrekvenční elektřinu, kterou vysílají skrze Saturn (Satan), na mytí našich mozků a za účelem snížení mozkové kapacity lidstva. K tomu ještě přispívá vojenská ionizace atmosféry, která ji neustále zahušťuje. To všecko dohromady způsobuje sklony k depresi, nepříjemné pocity a debilitu.

Jimi vyvíjené nové technologie jsou tak bizarrní, že nad tím člověkovi zůstává rozum stát a pak se ptá: „je toto opravdu zapotřebí?“ Jako třeba tabletka, která po požití zůstane sedět v žaludku, kde je dobíjena pomocí žaludečních kyselin, aby vydávala 18-bitový digitální signál. Anebo spojení mezi lidským mozkem a počítačem, vyvíjené Facebookem, které dovede překládat myšlenky uživatele do srozumitelné řeči a vystavovat je na obrazovce.

Jak říká bývalý holandský bankéř a informátor Ronald Bernard, záměr Zednářů je přeměnit všecky lidi na „baterie,“ které budou dodávat zápornou energii líným a náročným rodinám Nefilimů. Jestliže je elektřina podstatou reality, pak toto otroctví je docela pravděpodobné.

Kdybychom skutečně chápali, o co tady jde a nezjednodušovali si život na úkor budoucnosti považováním všeho toho za nesmysly, pak bychom nedovolili upírským Nefilimům, aby z nás ssáli jakoukoliv energii. Pak bychom také komunikovali jen s těmi, kteří nás nabíjí kladnými vlnami. Co jsou kladné vlny? Je to laskavost, soucit, chápání druhých, láska, promíjivost a podobné vlastnosti. Kdybychom vždycky jednali podle těchto základních přírodních zákonů a chovali se vždy jeden k druhému eticky a slušně, pak by tito temní vládcové nad námi neměli moc. Ale příliš mnoho z nás jsou bohužel zbabělé povahy, které se radši přizpůsobí čemukoliv, než by razili svoji vlastní cestu lidskosti. To, že morální úpadek je vždy následován úpadkem ekonomickým, je další příspěvek k naší neutěšené situaci.

Přelidnění, Agenda 21 a MK-Ultra

Zatím co Nefilimové si staví podzemní bunkry, živí se pouze zaručenou organickou stravou a v arktických úkrytech schovávají původní semena, nás chtějí krmit geneticky změněnými jedy, nebo dokonce vyhladovět a nechat na pospas všem živlům, jak je na nás mají nachystány a jak je spouštějí s pomocí HAARP a podobných zařízení.

Někteří lidé jaksi tuší, že se něco zlého na nás žene a dělají zásoby potravin, čtou knihy o tom, jak přežít i v divočině a sledují videa na podobná témata. Jiní se jim kvůli tomu posmívají. Jak moc ale pravdy mají ti první, když si uvědomíme, jaké obrovské množství podzemních staveb a podzemních bunkrů je budováno pro super-boháče, Ilumináty, vojsko a všecky ty u moci, pak je nutno dobře zvážit kterým směrem se dát.

Již v r. 1957 zkoumal americký president Eisenhower pravděpodobnost přelidnění planety. Vybral k tomu skupinu vědců, kteří potvrdili, že je proti této hrozbě nutné něco dělat. Navrhovali tehdy dvě možnosti: rozšíření jedovatých látek, anebo nekonečné války. A protože Rockefeller vlastní polovinu všeho amerického farmaceutického průmyslu, tak byly použity jedovaté látky, nebo aspoň obavy z nich. Uvědomte si, všechna současně používaná tak zvaná „očkování“ jsou vyráběna v Americe, to znamená Rockefellerem. Chcete očkování od někoho, kdo propaguje vylidnění země?

Zástupci amerického Oddělení obrany tehdy vypovídali před Kongresem, že za účelem vylidnění planety plánují vyrobit syntetický biologický prostředek, který se v přírodě nenachází v žádné formě, takže proti němu nemůže být nikdo imunní. Jak se později zjistilo, jednali na základě příkazu klubu Bilderbergů. Zákon č. 5090 pak uvolnil finance na spuštění projektu MK-NAOMI, jehož výsledkem byl AIDS virus, zaměřený na „nežádoucí složky“ lidské populace. První injekce této látky byly lidem dávány spolu s očkováním proti planým neštovicím ve Střední a Jižní Africe, což organizovala WHO v r. 1977. O rok později hledali pomocí amerického tisku dobrovolníky, převážně „homosexuální muže“, aby se zúčastnili studie s očkováním proti Hepatidě B, které rovněž obsahovalo AIDS.

Na příklad, San Francisko bylo obětí mnoha takových pokusů, které na nic netušícím obyvatelstvu prováděla organizace CIA. To proto, že v tomto městě bylo odjakživa velké množství politicky orientovaných levičáků, které Iluminátové považovali za „nežádoucí.“ Celé dlouhé roky byl jed Malation, původně vyvinutý fašisty za války v Německu, sprejován na město z helikoptér. Snad proto je v San Francisku nejvyšší výskyt rakoviny z celé země a vyskytuje se tam hojnost i jiných, mnohdy neobvyklých nemocí.

Jen tak mimochodem, Malation je i nadále často používán na jabloně, prý proti ovocným muškám. Stromy jsou postřikovány každých 10 až 14 dnů poté, co opadají květy.

Zemím Třetího světa Bilderbergové otevřeně přikázali, aby snížily populaci. Ty země, které neuposlechly, nedostaly žádnou další finanční podporu, anebo byla na jejich území započata dlouhodobá válka proti civilistům, převážně proti mladým ženám. I v Afganistánu, americká vojska měla za úkol likvidovat hlavně ženy, které byly ve stáří, kdy mohly mít děti.

V Africe a v Indii sterilizuje Bill Gates populaci naveliko pomocí očkování. Ebola je rozšířena hlavně v Kongu, které má na svém území největší zásoby coltanu (columbine-tantalit, černá, metalická ruda, ze které se dobývá niobium a tantal), který je potřeba pro mobilní telefony a počítače. Hladomor a válečné rozbroje mezi jednotlivými částmi populace jsou tam neustále podněcovány a vyžádaly si již asi 5 milionů mrtvých.

V r. 1975 založil korunní agent Henry Kissinger „Kancelář pro populační záležitosti“ (Office of Population Affairs, OPA). Zaměstnanec této kanceláře z Jižní Ameriky, Thomas Ferguson řekl o jejich záměrech: „Celá naše práce směřuje pouze k jednomu cíli: snížit hladinu populace. Buď to lidé provedou naším způsobem, s použitím čistých, pěkných metod, anebo dostanou stejný zmatek jako byl v El Salvadoru, nebo v Iránu, či v Bejrutu, nebo v Kambodži … ten nejrychlejší způsob jak snížit populaci je hladomorem, jako v Africe.“

Kissinger je v úzkém spojení s Chase Manhattan a Goldman Sachs, kteří pomohli Bance New Yorku a First Boston Bance, doslova zaplaveným drogovými penězi, vykrást v r. 1998 ruské finance. Ve vedení všech těchto banek jsou hlavně olejáři a velkoobchodníci s drogami.

Známý „Report ze Železné hory“ (Report from Iron Mountain) se rovněž zabýval kontrolou populace a jejím snížením. Jejich závěry nejsou moc rozdílné: „Válka sama je ten základní společenský systém … je to nutný ekonomický stabilizátor moderní společnosti; je to systém, který v žádném případě nemůže zmizet, pokud nebudeme vědět čím ho nahradit. Bez války nemůže žádná vláda zůstat u moci dost dlouho.“

Podle Reportu ze Železné hory, vojenské instituce dostatečně zásobují svět protispolečenskými elementy, vybranými z nižších společenských vrstev. Ostatní mladí lidé, ti, kteří jsou víc agresivní a tím pádem nebezpeční, byli zatím drženi pod kontrolou pomocí nucené vojenské služby. Na její místo musí nastoupit nějaký způsob technologie, spolu s politickým procesem, jako je na příklad otroctví. Nějaká forma vyspělého druhu otroctví se zdá být to nejvhodnější pro udržování míru ve světě. Další možnosti ovládání populace jsou podle nich: sociální podpora (sociálka) pro všecky, různé programy za účelem snahy po nedosažitelných cílech, trvalá kontrola zbraní, všemocná globální policie a mír-udržující jednotky, nebo obrovské zamoření země, které bude vyžadovat značné úsilí na nápravu a společensky zaměřené drsné a i krvavé sporty a samozřejmě, eugenika.

V r. 1992 byla uspořádána velká konference v Rio de Janeiro, kde pod záminkou „udržitelnosti“ (sustainability) byla spuštěna luciferiánská snaha zničit lidstvo. Jakmile slyšíte slovo „sustainability“ v jakékoliv souvislosti, tak se nejedná o nic, co by bylo pro nás prospěšné, ale je to pokaždé na naše zničení. Takže udržitelnost začala vládnout světu a s ní byl propagován nedostatek, který jsme – podle nich – samozřejmě zavinili my, lidé. Z jejich babylonských kazatelen obviňovali lidstvo za přílišné vyměšování uhlíku, volali po uhlíkových daních, po miniaturních domech a celkovém snížení životní úrovně.

Environmentalisté v tomto vedli, jejich organizace přecpány agenty Koruny, olejáři, zástupci důlního a chemického průmyslu. A pak se vytasili s plánem, který nazvali Agenda 21. Některé z jeho cílů byly: skončit se samostatnými státy, změnit, čili odstranit rodiny, určitá zaměstnání aby byla jen pro určité lidi, zákaz volného pohybu, předání všech dětí státu k výchově, vytvoření hustě zalidněných míst a naprosté vylidnění venkova, podstatné snížení úrovně školství, zrušení soukromého majetku a masivní snížení zemské populace.

Jak může někdo se zdravým rozumem myslet, že cokoliv z toho přinese jakékoliv zlepšení, zvýhodnění, zlevnění, nebo zpříjemnění? Vždyť čím více lidí, tím větší prosperita. Když bude jeden člověk sám, ať už v lese, nebo ve městě, či na poli, tak zahyne. Ale když jich tam bude deset, pomůžou si a nakonec budou prosperovat! Žádné přelidnění neexistuje. To je ta stejná vymyšlená báchorka jako to, že země je kulatá a otáčí se rychlostí 1.674,4 km/hod.

A pak, přesně podle Luciferovy zvrácené morality, se tito dobytkové obrátili na Návodové kameny v Georgii, o kterých prý nikdo neví kdo je nechal postavit a které volají po snížení lidí na zemi na méně než 500 000 milionů. Kameny jsou astrologicky nasměrované a písmo je v několika řečech, mnohé z nich pradávné. Při současném stavu populace, což je 7,6 miliard, je to pěkný skok na půlku jedné miliardy! A nemyslete, že chtějí začít s nějakými odlehlými místy. Tam to bude snadné, něco na ně nasypou, nebo je napíchají tak zvaným „očkováním“ a je to. Ne, začnou právě s námi a ve skutečnosti už začali, protože všichni očkovaní budou ti první.

Návrh OSN, nazvaný „Globální zhodnocení biodiversity“ (Global Biodiversity Assessment) chce snížit zemskou populaci na 1 miliardu. A pak prý je OSN na naši ochranu! Tak leda!

Po pravdě řečeno, v Iráku už začali naveliko. Některé organizace odhadují počet obětí války v Perském zálivu na jeden milion lidí. Byla to válka, kam media, ani nezávislí novináři a zpravodajové neměli přístup. Podle Mezinárodního tribunálu válečných zločinů bylo zničeno 676 škol, 38 nemocnic, 8 velkých hydroelektrických přehrad, 11 elektráren a polovina všech telefonních linek. Většina útoků se odehrála v noci, kdy jsou lidé nejzranitelnější.

Tím ale všecko neskončilo. Kvůli barbarským sankcím, které na tuto zemi byly uvaleny, jakoby se kdovíjak provinila (údajně chtěli pouze odstranit Saddama Husseina, tak proč ničí celou zemi), asi 1,5 milionů iráckých dětí zemřelo, z nichž desetina zemřela před jejich prvními narozeninami. Válka zničila systémy čištění pitné vody a odvod odpadních vod, takže místní lidé musí pít znečištěnou vodu, což způsobilo obrovské množství zdravotních problémů. Dovážet chlor na čištění vody bylo rovněž zakázáno, stejně jako dovoz léků. Elektřinu smějí používat 3 hodiny denně a běžný obyvatel Iráku dnes žije na 50 Kč za měsíc, za což si sotva koupí pár bot.

Američané shodili na Irák více než 90 000 tun bomb, z nichž mnohé měly špice vyztužené vyčerpaným uranem. Vzít takovou věc do ruky může znamenat těžkou nemoc a možná i smrt. Je uvažováno, že to samo způsobilo tak zvaný Gulf War Syndrom, kterému podlehlo hodně amerických vojáků a tisíce z nich již na to zemřely. I Evropa je tímto postižena, protože radioaktivní zamoření se stále rozšiřuje do celého světa, takže nejen Černobýl a Fukušima, ale i Irák, francouzské atomové pokusy na Sahaře a mnoho jiného, podobného – můžeme se pak divit, že většina lidí není zdravá?

Psychotronická válka

Nejen hrubé zbraně hromadného ničení byly použity na ubohou populaci Iráku. Také psychotronické zbraně na nich byly zkoušeny. CIA psychiatr José Delgado, který studoval kontrolu mysli v 1950. letech, kdy byl součástí programu MK-Ultra, říká: „Fyzická kontrola mnoha mozkových funkcí je naprostá skutečnost … je dokonce možné vložit do člověka záměr, který pak opravdu provede … elektronickým vlivem na určité mozkové struktury mohou být pohybové reakce vyvolány i na dálku.“

Již v r. 1967 použila americká armáda ve Vietnamu psychotronické zbraně, které dokážou zjistit myšlenkové pochody nepřítele a změnit je v souladu se záměry útočníka. Tímto způsobem se ve Vietnamu vzdalo skoro 30 000 plně ozbrojených vojáků Viet Congu.

Major Michael Aquino byl armádní specialista na psychologické operace (psyops) ve Vietnamu, kde jeho jednotka dělala pokusy na lidech s pomocí drog, mytí mozku, virových injekcí, mozkových implantů, hypnozy, elektromagnetických vlivů a radiových vln extrémně nízké frekvence. Aquino, coby vysoce postavený operátor vojenské rozvědky, který měl přístup ke všem tajným informacím, založil po návratu do Ameriky „Templ Set.“ Set je starodávné egyptské jméno pro Lucifera. Později se zjistilo, že tento Templ je odnož „Církve Satanovy,“ kterou založil neslavně známý satanista Anton LaVey.

Technologie, kterou Aquino testoval na ubohých Vietnamcích je dnes k sehnání zcela běžně. Miniaturní čipy jsou používány pro zvířata, aby se neztratila. Ve Švédsku si asi 6000 lidí nechalo implantovat čip do ruky, aby mohli s jeho pomocí platit. V Anglii strašili obyvatelstvo tím, že se větší množství dívek ztratilo a již bylo uvažováno o implantování čipů dětem.

Údajně to nejlepší místo pro mikročip je na čele, hned jak končí vlasy. Čip je tam snadno dobíjen tělesnou teplotou, která je tam nejvyšší. V těch místech se nachází tak zvané „třetí oko.“ Nesmíme zapomínat, že v Bibli je napsáno, že „budou mít znamení na čele a na ruce …“

Kapitoly v 5. části:

Psychologická válka

Otrávené jídlo

Pitná voda má být čistá a ne škodlivá

Je lékařská věda zdraví prospěšná?

Zdroje:

Dean Henderson: Nephilim Crown 5G Apocalypse, 2019, ISBN: 9781080790043

Dean and Jill Henderson: Illuminati Agenda 21; the Luciferian Plan to Destroy Creation, 2018, ISBN-10: 1720819106

ISBN-13: 978-1720819103

  • JANE K.
5/5 - (2 votes)
(Visited 273 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *