Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů – ti, kteří nám skutečně vládnou a jejich NWO, 5. část

Napsal
Sdílet článek

Psychologická válka

Luciferiáni vždy využívali nátlak a teror na ovládání běžných lidí. To oni organizovali vzpoury a revoluce, veřejně křižovali opozici a mučili protestující občany. Tyto ukázky barbarismu sloužily k tomu, aby nedošlo k ohrožení jejich vlastních pozic. A dodnes dělají to stejné, i když někdy trochu jiným způsobem. Jejich atentáty již nejsou prováděny veřejně, pro všecky k vidění. Pro své účely dnes používají intriky neziskovek, uplácí politiky a jejich politické strany, včetně těch opozičních, organizují stávky, revoluce, censurují pravdivé informace a tak dále.

Psychologická válka je ale využívána nejvíc. Televize, navigovaná předními psychologickými odborníky z Tavistocku je jejich nejúčinnější zbraň proti nám.

Další možnost je školní výchova, kdy mohou tvárnit mladé mozky kterýmkoliv směrem se jim zlíbí, což také dělají. Tito lidé nepostupovali rychle, měli dost času. Ale generace po generaci, kousek po kousku ovlivňovali názory lidstva natolik, že to, co bychom před sto lety považovali za zločin, nad tím dnes nikdo ani nemávne rukou. Degradaci školského vzdělání odůvodňují tím, že nechtějí mít z lidí ani z jejich dětí filosofy, vzdělance, nebo vědce … těch už prý mají dost.

Otrávené jídlo

Dnes již málem každý ví o geneticky změněných organismech a potravinách, ale málokdo si uvědomuje, co to znamená. Jsou to organismy, v nichž byl „… genetický materiál (DNA) upraven tak, jak se to v přírodě nevyskytuje.“ Tato technologie je vydávána za „moderní,“ jen aby se lidem zalíbila. Ovšem geny, které byly uměle přidány k těmto rostlinám, jsou většinou z jiných živých organizmů, což mohou být zvířata, hmyz, bakterie, viry, fungus a dokonce i lidské geny. Tak na příklad, aby se jahody snadno nekazily, je k nim údajně přidáván gen švába! Anebo rýže, která v sobě má geny z myší!

Výrobci geneticky měněné potravy se příliš nezajímají o to, jak bude taková strava přijata lidským, nebo zvířecím organismem. Směle představují tyto potraviny i s jejich přídavnými chemickými látkami kontrolním orgánům k odsouhlasení a vydávají je za bezpečné pro lidi. Těch 6 největších výrobců Frankenštejnových potravin jsou: BASF, Bayer, DuPont, Dow Chemical, Monsanto a Syngenta. Političtí přimlouvači těchto firem zařídili, že spolu s potravou dnes dostáváme Agent Orange (zbaví rostliny listů, u lidí způsobuje těžké nemoci), DDT, Roundup a mnohé jiné nebezpečné chemikálie, které naše zbabělé vlády odsouhlasily jako „prospěšné“ pro lidi.

V Indii zahynuly tisíce ovcí, buvolů a koz, když se napásly na „Roundup-ready“ (odolné proti Roundupu) rostlinách. Myši, které jedly geneticky změněnou kukuřici měly horečky a menší potomky, plus vykazovaly známky agrese, nespolečenského chování a popletenosti, což bývají příznaky autismu. Druhá generace myší, které byly živeny geneticky změněnou sojou, zahynula během tří týdnů. Křečci, živení tou stejnou sojou ztratili schopnost se množit již ve třetí generaci. Jiní hlodavci na geneticky měněné soji a kukuřici měli nefunkční imunitní systém a jevili známky otravy. Žaludky krys, které byly krmeny geneticky změněnými bramborami vykazovaly zjevné bujení buněk, což je začátek rakoviny. Jiná zvířata na geneticky upravené stravě trpěla škodou na orgánech, změnou v játrech a ve slinivce břišní, změnami v enzymech a jinými vážnými problémy. Všecky tyto pokusy byly dělány v začátcích genetického výzkumu; později nikdo raději nepokračoval, protože ty výsledky by mluvily proti nim.

A pak to došlo tak daleko, že lékaři byli žádáni, aby nabádali pacienty, aby se vyvarovali geneticky měněných potravin. Ovšem jak mohou lidé tuto škodlivou stravu rozeznat, když na příklad vláda v Americe uzákonila, že genetické zásahy nemusí být uváděny spolu s obsahem potravin, nebo v jejich popisu.

Je pravda, že na příklad Monsanto testovalo jejich Roundup a nevykazovali žádné velké problémy. Ovšem jejich studie trvala pouhých 90 dnů. Když byl ten stejný postup vyzkoušen dlouhodobě, po dobu 2 let, výsledky byly katastrofální. Pokusná zvířata měla velké množství nádorů, zničenou hypofýzu, a nekrózu jater. Bylo zjištěno, že i velmi malé dávky Roundupu naruší přijímače estrogenu a androgenu v buňkách a působí jako endokrinní rušivý prvek pohlavní činnosti.

Je ale též možné, že 90-denní Monsantova studie byla „upravena“ na to, aby nevykazovala žádné problémy. Z vlastní zkušenosti vím, že člověk, který se nadýchal příležitostných výparů Roundupu při postřikování plevele, nemohl 3 dny chodit, doslova ochrnul, k čemuž se přidala těžká únava. Ještě dlouho poté trvalo, než byl úplně v pořádku.

To nejhorší na tom je, že geneticky měněné rostliny dokážou mnohem snadněji rozšířit pyl mezi jiné rostliny. Takže – jakmile jedno pole obsahuje geneticky měněné produkty, pak je možno čítat s tím, že všecka pole v okolí budou tímto zasažena. A jakmile se pyl z geneticky změněných rostlin dostane na běžné rostliny, pak je zákonem zakázáno je pěstovat, protože majitel patentu na genetickou úpravu toto nedovoluje. Už byly kvůli tomu mnohé těžké soudní spory, které pokaždé vyhrál majitel patentu a jeho chemie a sedlák přišel o všecko a ještě platil pokutu.

Jestliže vlády tyto problémy ignorují, což je zjevné, pak je možná na nás, na občanech, abychom každé takové pole s geneticky změněnými rostlinami dostali pryč ze svého okolí jakýmkoliv způsobem. Dříve jsem si myslela, že pouze v Americe jsou tak hloupí, aby něco takového pěstovali, ale při návštěvě Evropy jsem zjistila, že i tam byla některá pole označena cedulkami, že jsou oseta geneticky změněnými rostlinami. Čert aby ty hlupáky vzal.

Pitná voda má být čistá a ne škodlivá

Je těžké uvěřit, že se ještě v mnohých zemích přidává fluor do vody, že je v zubní pastě, v soli a v jiných produktech. A když není v soli fluor, tak je tam aspoň naprosto zbytečný kysličník železa, prý proti spékavosti, což je naprostý výmysl. Železo nikdo z nás nepotřebujeme, máme ho všichni dost. A čím jsme starší, tím víc ho máme a pak způsobuje mozkové mrtvice.

Ovšem fluor je ještě víc zákeřný. Napřed byl propagován proti zubnímu kazu, ale pravý opak je pravda, fluor zubní kaz způsobuje tím, že děla sklovinu velmi tenkou a tvrdou a zubní masu pod ní velmi měkkou, takže tenká sklovina se snadno zbortí a celý zub je pryč. Ještě ke všemu, fluorové zuby jsou žluté, často plné hnědých fleků a ničím je není možno vybělit.

Šílenství s přidáváním fluoru do vody a do potravy má svůj původ v nacistických koncentračních táborech, kde bylo zjištěno, že přidáváním fluoru byli lidé mírnější a poslušnější. To je důvod, proč byl fluor nanucen i na nás – je to opět sprostá kontrola populace.

I Google potvrzuje, že fluor je škodlivý, ale je to tam psáno opatrně. Říkají doslova: „… fluor se jeví, že má podstatný vliv na vznik zubního kazu.“ To má samozřejmě dvojí význam.

Fluor je pro živé tvory nesmírně nebezpečný. Nejen že škodí na zuby, jak již psáno, ale hromadí se v kostech a v kloubech a způsobuje kostní fluorózu, což je trvalá a velice bolestivá porucha, která vede k artritidě, kostním nemocem a kostní rakovině. Fluor dále způsobuje škodu na mozku, obzvláště u dětí. Dokáže zvápenatět a doslova udusit žlázku, zvanou šišinka. Podle mnohých má šišinka mystickou moc. Také se jí říká „třetí oko“ a je považována za spojení mezi fyzickým a spirituálním světem. Poškození šišinky přeruší naše spojení s jednotou vesmíru a s Bohem. To naruší naše chápání skutečnosti, což vede k popletení, depresím, napjatosti a k celé škále mentálních a neurologických problémů.

Šišinka produkuje hormon melatonin, který reguluje spánek, reguluje cykly ženské plodnosti, chrání srdce před nemocemi a naše tělo před rakovinou. Zvápenatělá šišinka a zvápenatělé části mozku jsou spojovány s různými druhy demence.

Přirozený fluor, který se vyskytuje ve vodě, škodlivý není. Tento typ fluoru je fluorid vápenatý. Ale to, co je dáváno do zubní pasty a do výplachů úst, to je fluorid sodný, nebo silikofluorid sodný, či kyselina fluorokřemičitá (kyselina hexafluorokřemičitá) a ty jsou pro živé tvory jedovaté. Jsou to nebezpečné odpadní látky, které zbyly buď při výrobě železa nebo aluminia, nebo při výrobě chemických hnojiv, ale také při výrobě atomových zbraní. Takže tento odpad je ještě navíc zamořen jinými jedy, jako jsou aluminium, železo, olovo a arsenik a to je nám přidáváno do vody, soli, zubní pasty a kdovíkam jinam. Seznam jedů, který sestavila americká vláda obsahuje fluor jako o malou trošku méně jedovatý než arsenik. Přidejte k tomu skutečnost, že většina fluoru je dovážena z Číny, kde je zamoření průmyslových částí nadměrné a nikým nekontrolované a máte zde návod na těžké zdravotní komplikace.

Však je na zubní pastě napsáno, že se nemá polykat. V případě spolknutí je prý nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc. Množství zubní pasty, které je považováno za jedovaté a je kvůli němu důležité vyhledat lékařskou pomoc, je asi velikost hrášku!

Kdysi dávno, když lidé jedli pouze přírodní stravu a neměli tolik cukru a škrobovin k dispozici, zubní kaz prakticky neexistoval. Ale škroboviny a cukry ulpí na zubech a žádné množství čištění je není stavu odstranit. To proto, že všecky zubní pasty obsahují glycerin. Glycerin utvoří na zubech povlak, pod kterým se zuby kazí a není ho možno kartáčkem odstranit. Jedině vyplachováním úst je ho možno dostat ven, ale pak si člověk musí vypláchnout ústa skoro 30x. Mnohem snadnější je používat místo zubní pasty jedlou sodu, nebo i mýdlo, či obojí dohromady. Zuby se pak mnohem míň kazí a některé malé kazy se dokážou i zahojit. To vím z vlastní zkušenosti.

Čistá voda je pro lidstvo nesmírně důležitá. Voda ještě ke všemu má paměť a dokáže nás buď posílit, nebo taky zničit. Jak zjistil Japonec, Dr. Masaru Emoto, který pracuje s vibrační energií, když mluvil na vodu krásnými slovy, anebo jí hrál příjemnou hudbu, voda byla „posílena“ a měla léčivý vliv. A když naopak vodě říkal zlá slova, voda byla škodlivá.

Dr. Emoto rovněž zmrazil vzorky vody, ovlivněné různými emocionálními výrazy a pak porovnával jejich krystalickou strukturu. Ta voda, která byla pod vlivem laskavých a příjemných slov, měla krystaly pěkně formované, krajkovité a příjemné na pohled. Zato krystaly vody, která byla ovlivněna zápornými výrazy, vykazovaly obrazce zmatené, nesourodé a někdy přímo chaotické.

My jsme také z větší části voda. Dovedete si představit jak reagujeme na zlá slova, nadávky, anebo i na „heavy metal“ hudbu?

V Israeli udělali jiný pokus: nechali různé lidi nakapat vodu na skleněné destičky, které potom vysušili a vyfotografovali s pomocí mikroskopu. Bylo zajímavé, že kapky každé jednotlivé osoby byly všecky naprosto stejné, ale přitom rozdílné od kapek osob jiných. Asi tak, jako jsou rozdílné otisky prstů. To potvrzuje, že voda nejen že má paměť, ale že dokáže odrážet všecko, s čím přijde do styku na molekulární úrovni.

Francouzský držitel Nobelovy ceny, profesor Luc Montagnier a jeho následovník, profesor Giuseppe Vitiello prokázali, že voda, která byla zbavena všech přídavných látek byla fyzicky schopna vytvořit vlákna DNA pouze tím, že „poslouchala“ nahrávku vody, do které bylo toto DNA přidáno kdesi na druhém konci světa. Takže sklenice s vodou okopírovala přesně to stejné DNA vlákno pouze na základě zvuku, vydávaného jinou, tekoucí vodou.

Je lékařská věda zdraví prospěšná?

V r. 2016 bylo v Americe zjištěno, že délka lidského života se začala snižovat. A ve skutečnosti, asi budete mít problém najít jednoho člověka, obzvláště staršího, který pravidelně nebere aspoň jeden farmaceutický lék. Mnoho z nás bere léky na spaní, na depresi, proti bolestem a jiné. Dnes dokonce přišly do módy medikální opiáty proti bolestem a mnoho lidí se tak stalo závislých na drogách!

Všecky farmaceutické léky mají vedlejší vlivy a když proti těmto vedlejším vlivům bereme další léky, i ty mají své vlastní vedlejší vlivy a to všecko se násobí a jde to dál a dál. Takže postupem času bereme čím dál tím víc prášků a je nám stále hůř. Původní problém tak většinou nenapravíme, ale přidáme k němu problémy další. Jenže pro farmaceutické firmy je to obchod, nic víc než obchod a obchod je vždycky dobrý, protože přináší peníze.

A pak přišlo očkování a všechny děti musely být očkovány, což jim ohrozilo zdraví hned na začátku života. Přitom žádné očkování není vůbec na nic, protože žádné nefunguje. To není ten způsob správné prevence proti nemocem. Za tím není ta správná logika. Proto chtěli mít všecky děti očkované, aby se nepoznalo, že to nepomáhá, ale naopak škodí.

Dříve dostávaly děti v Americe 5 očkování; začátkem 1970. let jich bylo 8 a dnes, podle očkovacího plánu CDC mají do 6 let dostat 49 dávek 14 různých očkování a do 9 let (někdy do 18 let) to je 69 dávek 16 různých očkování. Je mnoho dalších očkování, které CDC radí a podle nich bychom se měli nechat očkovat až do 65 let, což je holý nesmysl. Už to, že hned po narození jsou nemluvňátka očkována proti Hepatidě B, což je výhradně nemoc prostitutek a homosexuálů, plus zdravotního personálu, který je ošetřuje, by nám mělo říct co je to za podvod.

Takže bychom se měli ptát, jestli jsou americké děti o to zdravější než byly dříve, kdy žádná očkování nebyla. Odpověď je jednoznačná: Ne! Naopak, americké děti jsou velmi nemocné. Autismus je málem běžný, i když před r. 1940 (před zavedením povinného očkování) nebyl vůbec známý. Cukrovka, široko-spektrální alergie, ohrožený imunitní systém a mnohé jiné těžké poruchy jsou velmi časté.

Jen jako příklad, v r. 1987 vyvinula farmaceutická firma Smith Kline Beecham kombinované očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, které bylo naočkováno dětem v Kanadě. Ihned vypukla epidemie zápalu mozkových blan. Očkování bylo rychle staženo, ale namísto aby je zničili, bylo posláno do Británie, kde vyvolalo ty stejné následky. Opět, očkování bylo staženo a posláno do Brazilie, kde došlo k tomu stejnému. Byli tito vrahové malých dětí za to souzeni, nebo trestáni? Ne, v žádném případě ne!

Dnešní lidé nejsou zdraví také z jiných důvodů: příliš mnoho času je stráveno sledováním televize, rozhovory po telefonu, na počítačích, nebo při video hrách, což jsou vesměs pasivní a sedavé zábavy. Všechna tato „činnost“ vede k nečinnosti, neboť všichni neustále sedí doma, nevyjdou ven na slunce, nechodí na procházky jako kdysi dříve. Lidé nečtou, nevzdělávají se, nemají valné zájmy, na ničem nepracují a někteří ani nevaří a vařit neumí. Doma jsou většinou vystaveni škodlivému LED osvětlení nejen z různých osvětlovadel, ale také z elektronických obrazovek, což ničí šišinku a způsobuje nespavost. Současná nucená karanténa tomu všemu jenom dodala.

Luciferiáni dobře znají vliv umělého osvětlení a proto zakázali staré dobré žárovky, které měly aspoň částečně slušné barevné spektrum, vyznačující se uklidňující, oranžovou barvou, oproti modrému a bílému světlu LED, což je světlo, které nutí lidi pracovat déle a spát míň. Prý LEDky jsou úspornější! Ale proč musíme tak úporně šetřit a naprosto se vším? Ten, kdo příliš šetří, zůstane žebrákem na celý život. Ubožáci, kteří navenek nemají ani na slanou vodu mívají často doma pod matrací miliony. A přesto zůstanou chudí. Chudoba je mentální problém a ne finanční.

Slunce je pro nás naprosto nutné, neboť v nás vytváří tolik potřebný vitamin D, který nás dělá odolné proti nemocem. Při nedostatku vitaminu D jsou vyšinuty z normálu také rytmy spánku a bdění, hormony, a dokonce i plodnost. Všecky tyto vlivy dohromady značně snižují naši schopnost regenerovat se na buněčné úrovni, což nás dělá zpomalené, mentálně vyšinuté a často chronicky nemocné.

Slunce je také nutné na zrak, protože ti, kteří se stále zdržují ve tmě, nebo při umělém osvětlení, nevystavují oční mechanismus změnám světla a stínu a tento pak zaostává, nefunguje jak by měl a my pak ztrácíme zrak.

Kapitoly v 6. části:

Jang a jeho důležitost

Darwinismus

Protokoly zionských mudrců

Náboženství a druhý příchod Ježíše Krista

Požáry v kostelech

Zdroje:

Dean Henderson: Nephilim Crown 5G Apocalypse, 2019, ISBN: 9781080790043

Dean and Jill Henderson: Illuminati Agenda 21; the Luciferian Plan to Destroy Creation, 2018, ISBN-10: 1720819106

ISBN-13: 978-1720819103

  • JANE K.
5/5 - (1 vote)
(Visited 225 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *