Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů – ti, kteří nám skutečně vládnou a jejich NWO, 8. část

Napsal
Sdílet článek

Kdo je doopravdy Donald Trump?

Jako president se zdál progresivní a nebojácný. Velké množství zločinů bylo odhaleno a viníci potrestáni. Některé skutečně humánní zákony vešly v platnost a lidé začali mít naději, že se celková situace lepší. Nějaké drobné mráčky na politické obloze byly ignorovány, i když tyto později přinesly vážné problémy. Přesto, většina národa stála za Trumpem, viz obrázky níže.

V r. 1987 koupil Trump 93% hotelů a kasín, zvaných Resorts International, dříve zmiňovaných a hned na to koupil Taž Mahal kasíno v Atlantic City a další majetky tamtéž. Tím se ovšem dostal do těžké finanční situace a pak se stalo, že nemohl dále platit splátky. Z ničeho nic se objevil miliardář jménem Wilbur Ross, který se vydával za „samostatného investora,“ ale ve skutečnosti vedl Rothschildovu bankrupční poradenskou kancelář. A tato kancelář tentokrát zastupovala ty, kterým Donald Trump dlužil, takže mu hrozilo, že přijde o všecko.

Jenže Ross si dobře všiml Trumpovy schopnosti ovlivňovat celé davy lidí, což neuniklo ani Rothschildovi. Slovo dalo slovo, Trump se vzdal poloviny vlastnických práv v Taž Mahal, za což dostal lepší podmínky splátek a příslib amerického presidentství. Tím získal Rothschild a jeho City of London nejen novou prádelnu špinavých peněz v Atlantic City, ale zároveň držel Trumpa pod krk. Později se Ross spojil s Trumpovým budoucím zetěm Jaredem Kushnerem a společně kupovali obchodní majetky ve městě New York. Kushner si později vzal Trumpovu dceru Ivanku, která předtím chodila se synem Lorda Jacoba Rothschilda, Nathanielem, který je jaksi záhadně podobný majiteli Facebook, Zuckerbergovi. Asi to bude ten účes.

Z toho všeho je zjevné, že stejně jako Biden, i Trump je agentem Iluminátů, jenže zřejmě má trošku jiné poslání a úkoly. Je to škoda, tolik lidí v něho věřilo.

Ve skutečnosti, americké volby v r. 2016 byly zápas mezi Koncilem Druidů, reprezentovaných čarodějnicí Hillary Clinton a Rothschildovou mafií s figurkou Trumpa. Trump přelstil mnoho lidí, kteří věřili tomu, že je nezávislý průkopník a přitom byl od začátku agentem Rothschildů a Koruny. A že nakonec Trump nevyužil všecky své možnosti a bez boje předal Ameriku Bidenovi ke zničení, čímž zradil všecky, co v něho věřili, to bylo hanebné jednání. Ovšem i to byla součást plánu a vyskytli se mnozí, věrohodní a přímí lidé, kteří přese všecko věřili a veřejně prohlašovali: „počkejte, ono to dobře dopadne,“ a přesto to dobře nedopadlo. Takže i oni byli pouzí šašci v této hře kdo z koho.

Snad jediné řešení, které nám, prostým lidem zbývá je přestat tleskat komukoliv z nich, přestat jim provolávat slávu, když jednou jedinkrát udělají něco dobrého. To všecko je pouze na to, aby nás ve druhém kole zradili, prodali nás za hrst zlaťáků nebo stříbrňáků jako kdysi Jidáš a zradili i svoji zemi a nakonec i sebe sami a své děti.

Něco jim ale nevychází, jak by mělo

Britské parazitní impérium, které ovládá celou planetu pomocí svých finančních manipulací má dnes zjevně problém. Jejich Ministerstvo obrany hledalo již v březnu 2019 čtyři soukromé provozovatele, kteří by byli schopni uvést do provozu psychologický výzkum, týkající se „ovlivňování lidského chování.“ Někde jim zřejmě teče voda do bot.

Tavistock Institut lidských vztahů (Tavistock Institute of Human Relations) byl založen v r. 1947 snad tím nejzhoubnějším tajným spolkem, což je britská špionážní agentura MI6. Stejný rok byla založena v Americe CIA. Obě organizace, každá po svém, usilují o zničení všeho, co kdy lidé získali a vybudovali. Tavistock operuje na psychologické bázi a během let zavedl velkou řadu projektů na hromadné mytí mozků světové populace a na její zdegradování.

Britské Ministerstvo obrany v současné době zavádí nový program, který se jmenuje „Výzkumná schopnost lidstva a společenských věd,“ což bude zahrnovat psychiatrii, neuro-vědu, společenské vědy. To všecko za účelem zpopularizovat Britanii před světem, který nachází stále více důvodů této zemi a jejím manipulacím nevěřit. Ve skutečnosti se Britanii jedná o „dokonalé ovládnutí světa,“ jako vždycky. Nezdá se vám, že je jaksi podivně mnoho těch, kteří se ve své aroganci opájejí přehnanou důvěrou ve své schopnosti a chtějí vládnout celému světu?

Za hlavní předpoklad pro splnění těchto plánů je považováno vyvinout u všech lidí „skupinové myšlení,“ kdy jako včeličky v úlu budou všichni myslet a jednat naprosto stejně. Jejich hlavní pomocník v tomto směru je samozřejmě televize, ve spolupráci s Facebook a s dalšími společenskými stránkami. Hromadně myslící lidé snadno a rádi napadnou každého, kdo by myslel sám na svých, kdo by kritizoval něco, čemu oni pevně věří, aniž by k tomu měli sebemenší důvod. Kontrola medií s pomocí svaté vědy rétoriky, neboli čarodějnictví, vede ke kontrole politiky tím, že media představují jednu stranu jako opozici té druhé, takže udržují v lidech iluzi demokracie a politické různorodosti, což je pouhá iluze a ne skutečnost.

Už jen název veřejných sdělovacích prostředků a také internetu – media! Co to znamená? Media, to je magie. Je to černá magie, protože media tradičně lžou, takže nás dělí od pravdy. Je to čarodějnictví ve velkém. Když něco na internetu vyhledáváme, tak to hledáme. Je to málem jako nějaký posvátný obřad, který nás uzavírá do zajetí levé mozkové hemisféry, aby nám internet mohl dodat (vesměs) mylné informace, zatím co soustředěním se výhradně na snahu zvýšení našich znalostí zanedbáváme a doslova uzavíráme cit pro druhé, spolu s energetickým centrem lásky. Dalo by se říct, že se to rovná snězení onoho zakázaného jablka ze stromu vědomostí kdysi dávno v ráji.

Černí benátští pedofilové v City of London se ale necítí dobře ohledně snahy britského Ministerstva uvést v činnost jejich zmíněný nový výzkumný program. Zdá se, že začínají pociťovat nátlak všech těch, kteří ač censurováni na všech stranách, stále dál zkoušejí odhalit jejich tak dlouho skrytou globální feudální oligarchii.

Znárodňování jejich korporačních majetků, které začalo s jimi kontrolovanými centrálními bankami, rovněž nepřispívá k jejich spokojenosti. Také dochází k podstatným pozemkovým reformám, včetně hromadné de-urbanizace, takže – cosi se mění.

Jak to všecko vyřešit

Pokud chceme lepší svět, pokud chceme žít lepší život jak my, tak i naše děti, pak nemůžeme čekat, že se něco změní k lepšímu samo od sebe. I my musíme zabrat a něco pro to dělat. I my se musíme zasnažit a pomoct vývoji současné situace svou vlastní prací.

Někteří čekají nový příchod Ježíše Krista – „on přijde a všecko za nás vyřeší,“ říkají. Ale to se nestane. Jeho druhý příchod je výmysl Iluminátů, kteří to nastavili tak, že místo Krista nám podstrčí jejich anti-Krista a budou ho za původního Krista vydávat. Údajně spolu s tím má přijít i mega podívaná, kdy z oblohy na nás budou mávat mimozemšťané, nabádat nás k lepšímu chování a andělé budou zpívat do kroku.

A i kdyby se Ježíš opravdu vrátil a viděl tu spoušť, kterou jsme tady, na zemi dopustili, co myslíte že by udělal? Upletl by si bič, jako kdysi dávno a vzal by nás jednoho po druhém a každému by vysázel dvacet. A právem! Protože – co jsme udělali, jak jsme se zasnažili aby k současné tragedii nedošlo? Snažili jsme se přijít věci na kloub, zjistit jak to všecko je a přemýšlet jako to změnit? Ne a ne a ne. Ve skutečnosti ještě dnes, se všemi informacemi, hodně z nás nechápe o co jde, brání se názorům, které nesouhlasí s těmi, co si na základě báchorek a pověstí v televizi vytvořili a budou do krve bojovat s každým, kdo by si jim troufal radit co mají dělat.

Taková je lidská povaha.

Laskavost, slušnost, úcta jednoho k druhému, trpělivost a chápavost jsou vlastnosti minula, které zmizely spolu s kterýmsi kalendářním rokem, nikdo neví se kterým, kdy se vyskytly naposledy. Od té doby se z nás stali bezohlední sobci, kteří myslí jen na sebe a na svůj prospěch. Dávno jsme zapomněli na stará osvědčená přísloví, jako na příklad „jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá,“ anebo „čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.“ Každý mluví stejným, monotónním hlasem, bez zájmu, bez citového zabarvení a mele pořád dokola tu stejnou legendu, kterou není možno změnit. Operátorka v telefonu říká mechanicky za každou větou „hmm, hmm“ a vy jasně víte, že vás skoro nevnímá.

Je to také vidět v obchodech, když se otevře nová pokladna, ti poslední v řadě se k ní nahrnou a vůbec neprojeví tolik společenské slušnosti, aby dali možnost těm, co stojí před nimi, aby šli první. Prostě – ten systém, který jsme pod vedením mluvících hlav v televizi vytvořili, je kdo z koho. Džungle a prales, přesně podle plánu Iluminátů.

Každý ví všecko nejlíp a nedá si říct ani co by se za nehet vlezlo. Lidé taky příliš mnoho mluví a nikdo, vůbec nikdo neposlouchá. To proto, že mu vůbec nezáleží na tom, co si druzí myslí a co říkají. Kdykoliv jsem byla na návštěvě v České Republice, ani jednou se mne nikdo nezeptal: „tak jak to chodí tam u vás, v cizině? Jak tam lidé žijí, co dělají, čím se baví? Je to stejné jako u nás, nebo je to jiné?“ Nikoho to totiž nezajímá. Ale zato unavovali ze široka vyprávěnými příběhy o tom, jak jim auto přejelo starou kočku, jak potkali tu nebo onu současně populární osobu, se kterou si samozřejmě tykají (kterou vy samozřejmě neznáte ani podle jména), kde byli letos na dovolené, jak neuvěřitelně významný člověk byl jejich dědeček, který sbíral motýly, i když o něm svět dodneška neví, ale přesto by mu měli postavit pomník.

Jinými slovy, každý je sám svá vlastní a největší hvězda na světovém nebi.

Ovšem čas se krátí, síť, do které jsme chyceni se zatahuje, je potřeba jednat a to rychle. Musíme si vybrat, každý z nás, co chceme: lásku, nebo strach? Tady není nic mezi tím. Jestliže zvolíme lásku, pak se spojíme s ostatními v jeden organismus a společně vytvoříme zdravou, hojivou energii. Jestliže zvolíme strach, rozpadneme se na střípky záporné energie, která dokáže roztrhat i látku, ze které je vytvořen vesmír.

Vědomosti o nepříteli, znalost jeho plánů a taktiky, plus sjednocení lidstva jsou ty hlavní předpoklady pro zastavení zkázy, kterou na nás zkouší nový Babylon uvalit. Zkouší nás roztříštit na jednotlivé kousky, rozdělit nás, popudit proti sobě. Měli bychom si to uvědomit a zkoušet udělat pravý opak, protože jedině tak zastavíme tento zhoubný proces. Zkoušejme vyjít s druhými lidmi i přesto, že mají opačný názor než my, anebo že je nezajímá to, co nás; buďme přátelští a pomocní všude tam, vycházejme si vstříc, podejme si pomocnou ruku.

Luciferiáni sami jsou velice nesnášenliví. Když je jich víc v místnosti, nikdo si netroufne vyjít ven, protože ti ostatní by ho v ten moment začali slovně trhat na kusy. Proto se uchylují k rozbíjení vztahů mezi jinými a ve skutečnosti rozbíjení všeho ostatního, včetně atomu.

Velký indický vzdělanec a pokrokový myslitel J. Krišnamurti řekl: „My jsme svět a svět jsme my. Svět není oddělen od tebe a ode mne. Zde existuje společné vlákno příbuznosti, které nás všecky svazuje dohromady. Kdesi hluboko dole jsme všichni spojeni, i když navenek jsme rozdílní. Jsou rozdílné druhy, rozdílné rasy, rozdílné kultury a barvy, rozdílné národnosti, náboženství a politiky. Ale když to všecko studujete zblízka, my všichni jsme součástí jednoho obrovského gobelínu života.“

Když onemocníme, máme horečku – to je způsob, jak se naše tělo brání patogenu. Ze stejného důvodu hřeje slunce stále víc, protože zkouší vyléčit nemoc, kterou Luciferiáni uvalili na Zemi. Výbuchy na slunci jsou častější, sopečná činnost a zemětřesení častější a počasí se zmítá od extrému k extrému. Velký Duch Indiánů nás zkouší probudit, abychom pochopili, že Sedmá generace je zde a my musíme povstat proti Iluminátům a jejich ničení. A je to nutno udělat teď, co nejdříve, protože později může být horečka příliš vysoká a naše Země může zemřít.

Uvědomte si jen, současné povodně v Německu, v Belgii, v Číně. Nemají nám něco říct? Neříká to něco Evropské unii a jejímu zhoubnému počínání. Je to zjevné varování, takže proč na to nedat?

KONEC

Zdroje:

Dean Henderson: Nephilim Crown 5G Apocalypse, 2019, ISBN: 9781080790043

Dean and Jill Henderson: Illuminati Agenda 21; the Luciferian Plan to Destroy Creation, 2018, ISBN-10: 1720819106

ISBN-13: 978-1720819103

  • JANE K.
5/5 - (1 vote)
(Visited 258 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *