Nic nového….

Více než před sto léty napsal básník Jiří Haussman: Rozhodně je situace lepší nežli v lednu! Chtěli nám dát čtyři facky, dali nám jen jednu… Koukám na oznámení opatření k Covid a tento epigram mi připadá zcela aktuální. Vám Ne?

Pokračovat ve čtení

Omyl Járy Cimrmana.

Motto: Není chyba se mýlit, chyba je v omylu setrvávat. Nelze se než plně ztotožnit s názorem velkého Mistra, že si posluchač poezie zaslouží plné souznění rýmů. Jeho teorie absolutního rýmu je naprosto korektní až na závěr, že dokonalosti může být dosaženo pouze na úkor obsahu. Jak dokážeme, jde o omyl! Následné zavedení tzv. akustické konstanty je pak logicky chybným řešením dodnes aplikovaným básnickými patlaly neschopnými splnit velmi náročné požadavky na PRAVOU báseň.

Pokračovat ve čtení

Haiku

Věčně rozhněvanému JXD se Haiku zalíbilo a jeho pochvalu si vysloužilo! Mám JXD rád. Jeho široký rozsah zájmů mě uchvacuje a jsem přesvědčen že rozumí všemu, dokonce i papouškům (pokud teda mluví pomalu)..

Pokračovat ve čtení