Už opět – Lidové milice proti Demokracii

 Rozmohl se nám tady takový nešvar – kdykoli se bolševikům nelíbí výsledky demokratických procesů, vytáhnou zfanatizovanou lůzu do ulic. Je to oblíbená metoda již od dob Gottwaldových. Nátlaku komunistickou stranou dobře zorganizovaných „spontánních“ protestů využívali bolševici k ovládnutí všech klíčových mocenských struktur ještě v předstihu před únorem 1948 (který byl umožněn Benešovou typickou slabošskou ústupností).

Pokračovat ve čtení