Komunistická minulost a podivná přítomnost

Než se pustíme do dalšího pojednání, je třeba předeslat následujicí: Rusko není totožne s komunismem; marxismus byl od samého prvopočátku protiruský. Víme, jak se v Česku ujal komunismus. Sovětský Svaz nás osvobodil, lidé nesprávně ztotožňovali SSSR s Ruskem, Rusko s komunismem, Rusko považovali za spojence, tak akceptovali komunismus. To je vysvětlení, ale omluvitelné to není. Ti, co přijali komunismus, zároveň převzali Stalinismus, estébácké mučírny, věznění, popravy, ostnaté dráty. Zavedli jedinou „správnou” ideologii, ostatní názory zakázali.

Pokračovat ve čtení

Co se v Česku děje

Česko je dnes řízené americkými neziskovkami, neocony, CIA a Sorosem za pomoci jejich českých patolízalů. Ženou nás do války proti Rusku jako ovce na porážku. My jim pomůžeme zničit Rusko a oni potom zničí nás! Komunisti situaci jenom zhoršují. Ztotožňováním Ruska s komunismem rusofobům nahrávaji. Znemožnují identifikovat skutečneho původce současné situace – americké neocony, bývalé Trockisty.

Pokračovat ve čtení

Kdo zavinil 2. světovou válku?

Z hlediska Čechů je zcela nesmyslné stěžovat si, že válka 1. září 1939 vypukla. Bez ní bychom totiž byli dodnes pod protektorátem. Dne 19. září 2019 Evropský parlament odhlasoval rezoluci, která obviňuje SSSR z toho, že spolu s nacistickým Německem rozpoutali 2. světovou válku. Absurdnost takového tvrzení je snad každému soudnému člověku jasná. Německo a SSSR prý podepsali Molotov-Ribbentrop pakt a potom společne napadli Polsko. Tím údajně vznikla válka. Trochu si to rozeberme. Bez te války jsme my Česi dodnes v Protektorátě. Beneš za Mnichova kalkuloval s tím, že vojenský odpor by další válku znemožnil (ale ČSR by byla zlikvidovaná), naopak přijetí Mnichova válku urychlí. My se pak staneme součástí velké koalice a on povede odboj z exilu jako za války první. Tak se také stalo. Československá armáda byla schopna zasadit Wehrmachtu takovou ránu, že by nebyl další valky schopen. Nebyla ale natolik silná, aby mohla ČSR ubránit. Navíc bychom se octli v mezinárodní izolaci. Bylo by po nás. Jinými slovy, vojenský odpor by byl kontraproduktivní.

Pokračovat ve čtení

Česko vs. Rusko

Češi si v roce 46 komunisty sami zvolili. Ted obviňují „Rusáky” z komunistické diktatury, kterou si sami způsobili! V roce 1938 nás západ v Mnichově zradil. V roce 1945 nás Sovětský Svaz osvobodil. Proto si Češi v roce 1946 zvolili komunisty. Možná že Stalin byl ještě horší než Hitler. Je ale taky historickým faktem, že Stalin ČSR osvobodil. Hitler se snažil český národ úplně vyhladit. Sovětský Svaz nikdy takový záměr neměl. Nejen to, sovětská vojska se do konce roku 1945 z území ČSR stáhla. Jednalo se tedy skutečně o osvobození. Češi si pak komunisty zvolili sami!

Pokračovat ve čtení

Tragedie Národa Českého

Ztotožňování Sovětského Svazu s Ruskem nebo dokonce komunismu s Ruskem je českou národní tragedií. Všechny problémy ČSR a Česka od druhé světové války pochazí z toho, že Češi směšují Rusko a komunismus. Možná se to tvrzení zdá jako nadsázka. Ale domnívám se, že tomu skutečně tak je. Právě toto ztotožňování vedlo k tomu, že si Češi v roce 46 komunisty zvolili. Západ nás zradil a SSSR osvobodil. To je pravda. Rusové nás osvobodili, tedy SSSR je dobrý, tedy komunismus je dobrý. V jistém smyslu je snad toto zkratové myšleni v poválečné atmosféře pochopitelné, ale je nepochopitelné, že někteří uvažují tímto zpusobem dodnes. Mnoho lidí si již v roce 46 uvědomovalo, ze komunismus je zvěrstvo. Bohužel jich tehdy bylo málo. Výsledkem byl totalitní systém s ostnatými dráty, uranovými doly, popravami, monstrprocesy, Státní bezpečností, indoktrinací, rušičkami, měnovou reformou apod. Byla to tragedie. Dnes je zase málo těch, kteří si uvědomují, kam smeřuje Česko nynější. To je stejná tragedie.

Pokračovat ve čtení

Hlasy Volajících Na Poušti

Tyto hlasy volají na poušti lhostejnosti, apatie, nepochopení. Michal Semín ocitoval do éteru šokujícím způsobem upřímná slova ideologa amerických neoconů Michaela Ledeena: „V jednom článku napsal, když se snažil definovat poslání Ameriky ve světě: ,Naším křestním jménem je tvořivé ničení. Jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý řád od obchodu po vědu, literaturu, umění, architekturu, film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice, ať už byly jakékoli, a zahanbovala je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak rozvracíme tradiční společnost. Nemohou se cítit bezpečně, pokud existujeme. (…) Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako my musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějinném poslání.“

Pokračovat ve čtení