Offline výuka, neboli všem stejně málo

Zdá se, že propast, do níž se dokáže propadat „moderní“ školství, je téměř bezedná. Lidé již přivykli faktu, že objem znalostí a dovedností, s nimiž mládež opouští školní lavice, je rok od roku menší. Zaměstnavatelé již počítají s tím, že si své mladé zaměstnance budou muset zpravidla od píky zaškolit a zaučit. Občany už nepřekvapí ani výrazný úbytek učiva v osnovách, z nichž podle návrhu Ministerstva školství zmizí spousta látky, na jejímž osvojení stojí samotné základy naší civilizace a její technické vyspělosti, jako jsou například Newtonovy zákony. A to vše za nadšeného potlesku tzv. „odborníků na vzdělávání“, kteří, nevím, zda někdy někoho učili, ale každopádně netuší, že na to, aby lidská společnost neskončila ve středověku, nebo v horším případě znovu v pravěku, musí se některé znalosti, schopnosti a dovednosti systematicky reprodukovat a předávat z generace na generaci. Zdenek TrmotaAbsolvent Vysoké školy ekonomické, oboru ekonomika zahraničního obchodu, a Pedagogické fakultu UK, oborů učitelství německého jazyka a učitelství anglického jazyka, známý překladatel a tlumočník, dlouholetý profesor německého a anglického jazyka na gymnáziu, autor populárních cvičebnic „Příprava ke státní maturitě z anglického jazyka“ a „Příprava ke státní maturitě z německého jazyka“, bývalý čtyřnásobný zastupitel v komunální politice a současný člen hnutí Trikolóra, někdejší ligový šachista a vášnivý milovník stolního tenisu a všech neprobádaných a tajuplných záhad si Vás dovoluje formou tohoto blogu seznámit se svými názory, nápady a podněty.

Pokračovat ve čtení

Zdenek Trmota: Maturita na příděl

Zdá se, že české školství dostane opět další úder a všichni jen doufají, že se nebude jednat o onu pověstnou ránu z milosti, která bývá udílena, když je utrpění příliš velké a není žádné naděje, že by se situace zlepšila. Předseda vlády přišel s návrhem úřednické maturity. To v praxi znamená, že by se maturitní zkouška na středních školách vůbec nekonala a studenti by obdrželi maturitní vysvědčení se známkami odvozenými z těch na vysvědčení. Zdenek TrmotaAbsolvent Vysoké školy ekonomické, oboru ekonomika zahraničního obchodu, a Pedagogické fakultu UK, oborů učitelství německého jazyka a učitelství anglického jazyka, známý překladatel a tlumočník, dlouholetý profesor německého a anglického jazyka na gymnáziu, autor populárních cvičebnic „Příprava ke státní maturitě z anglického jazyka“ a „Příprava ke státní maturitě z německého jazyka“, bývalý čtyřnásobný zastupitel v komunální politice a současný člen hnutí Trikolóra, někdejší ligový šachista a vášnivý milovník stolního tenisu a všech neprobádaných a tajuplných záhad si Vás dovoluje formou tohoto blogu seznámit se svými názory, nápady a podněty.

Pokračovat ve čtení

Zdeněk Trmota: Sbohem vědění, sbohem vzdělání, barbarství vítej!

Když se ve druhé polovině 90.let začaly ve školství objevovat podivné názory, jejichž akceptování nenápadně a po krůčkách poškozovalo výuku a snižovalo její kvalitu, a když byly zahájeny první hony na čarodějnice (tentokrát nikoliv věřící v ďábla, ale nedostatečně věřící v multikulturalismus, a tím xenofobní) nikdo netušil, že se jedná o začátek dlouhodobého, systematického procesu, který byl v západní společnosti zahájen už v 70.letech minulého století. V době, kdy naše země stála na prahu milénia, se obětí stávali jen jednotliví vyučující občanské nauky s nedostatečně flexibilní páteří a němčináři, kteří uměli příliš dobře vyučovaný jazyk a udělali tu chybu, že německy po žactvu občas vyžadovali trochu disciplíny. Zdenek TrmotaAbsolvent Vysoké školy ekonomické, oboru ekonomika zahraničního obchodu, a Pedagogické fakultu UK, oborů učitelství německého jazyka a učitelství anglického jazyka, známý překladatel a tlumočník, dlouholetý profesor německého a anglického jazyka na gymnáziu, autor populárních cvičebnic „Příprava ke státní maturitě z anglického jazyka“ a „Příprava ke státní maturitě z německého jazyka“, bývalý čtyřnásobný zastupitel v komunální politice a současný člen hnutí Trikolóra, někdejší ligový šachista a vášnivý milovník stolního tenisu a všech neprobádaných a tajuplných záhad si Vás dovoluje formou tohoto blogu seznámit se svými názory, nápady a podněty.

Pokračovat ve čtení