Babišův puč proti prezidentu Zemanovi: “I ty Brutus?”

Napsal
Sdílet článek
Premiér Andrej Babiš přikazuje svému ministru zahraničí aby odejmul Martinu Nejedlému,poradci prezidenta Miloše Zemana jeho diplomatický pas. Současně Andrej Babiš napadl Kancléře prezidenta Miloše Zemana s tím, že by měl ihned odstoupit s tím, že ak tak neučiní, tak po aktivaci ústavního článku č. 66 “jej odvolá sám” /!!/.

Všem je nám jasné, že ono vyhrožování připravovaným zneužitím článku 66 Ústavy České republiky se jedná o zcela otevřený protiústavní puč proti prezidentu České republiky. A to již nemluvě o tom, že i kdyby byl býval onen článek 66 Ústavy České republiky aplikován legitimně v souladu s naší Ústavou, tak dokonce ani v tomto čistě hypotetickém případě legální a legitimní aktivace článku 66 Ústavy České republiky by mimo samotného prezidenta České republiky nikdo jiný nezískal žádnou legální možnost odvolat prezidentova hradního kancléře, neboť legální a legitimní aktivace článku 66 Ústavy České republiky sice umožňuje, aby prezident České republiky byl zbaven možnosti vykonávat určité své ústavní pravomoci, avšak ani hypoteticky legální a legitimní aktivace článku 66 Ústavy České republiky neznamená, že by prezident České republiky byl sám o sobě zbaven svéprávnosti, a tedy že by bylo možné bez jeho souhlasu svévolně odvolat prezidentova vlastního hradního kancléře a popřípadě prezidentovi České republiky za Hradního kancléře proti prezidentově vůli vnutit někoho jiného, koho samotný prezident za hradního kancléře mít nechce a odmítá jej.
Typologicky takovýto akt arogantní svévole vůči prezidentu České republiky jako je protiústavní svévolné odolání Hradního kancléře není možné provádět ani vůči funkcionářům na mnohem nižší úrovni jako je prezident republiky, například není tohle typologicky možné dělat ani proti poslancům Poslanecké Sněmovny či senátorům Senátu Parlamentu České republiky, neboť i kdyby byl čistě hypoteticky nějaký poslanec či senátor tak těžce nemocný, že by ze zdravotních důvodů skutečně nebyl schopen vykonávat žádné své povinnosti plynoucí ze svého mandátu poslance či senátora, tak ani takováto situace by předsedovi vlády, předsedovi Poslanecké Sněmovny či předsedovi Senátu a ani nikomu jinému mimo dotyčného samotného poslance či senátora za žádných okolností nedávala žádnou legální možnost svévolného odvolání jeho poslaneckého či senátorského asistenta a popřípadě
dotyčnému poslanci či senátorovi za asistenta proti vůli samotného dotyčného poslance či senátora vnutit někoho jiného, koho samotný dotyčný poslanec či senátor za asistenta mít nechce a odmítá jej.
To že zde cosi není v pořádku jsem si všiml již v souvislosti s neuvěřitelně šokující kritikou předsedy Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, který tzv. “bez povolení ředitele nemocnice”  navštívil prezidenta Miloše Zemana. Každý člověk totiž, a tím spíše prezident České republiky jako nejvyšší ústavní činitel státu je svrchovaným pánem ve svém svobodném rozhodování se s kým se osobně setká a s kým nikoliv. Pokud tomu totiž tak není, a o tom s kým se prezident Miloš Zeman smí a s kým nesmí setkat nerozhoduje již prezident České republiky Miloš Zeman svobodně sám, ale rozhoduje o tom bez ohledu na vůli samotného prezidenta Miloše Zemana svévolně nějaký ředitel nemocnice či někdo podobný, pak to tedy fakticky znamená, že český prezident Miloš Zeman v dotyčné nemocnici již vlastně není pouhým pacientem, ale že je de facto vězněm, jehož svoboda byla flagrantně svévolně výrazně omezena.
Za této situace, že se rozhodl kopat do prezidenta Miloše Zemana i jeho doposud jakože “nejlepší přítel” Andrej Babiš není nic překvapivého. Nepopírám sice, že nepřátelský postup premiéra Andreje Babiše proti prezidentu České republiky Miloši Zemanovi mně sice zpočátku trochu překvapil, vzápětí však ale jsem se podivil sám sobě, že se tomuhle vůbec divím, neboť vlastně nestalo se nic až tak moc překvapivého. Pozitivem toho je, že Andrej Babiš se teď konečně přestal přetvařovat, a ukázal svůj pravý charakter. A jak vidět, Andrej Babiš je typickým komunistou. Pro samotného prezidenta Miloše Zemana je to sice bez nejmenších pochybností je velmi trpké zklamání, že si po celá ta léta na svých prsou hřál zmiji Andreje Babiše, a to v podstatě úplně stejně trpké zklamání, jako v dobách starověké Římské říše úplně stejné pocity cítil i samotný Július Cézar, když mezi svými vrahy zahlédl i svého nejvíce milovaného Bruta, takže se zmohl pouze jen na svou udivenou otázku “I ty Brutus?”.
Ale jinak vlastně není na tom nic překvapivého. Premiér Andrej Babiš se zachoval jako typický komunista, který když někoho potřebuje tak se mu patolízalsky lísá do pozornosti takovým způsobem, že nejeden člověk naivně podlehne iluzi, že dotyčný zákeřný bolševický had Andrej Babiš je jeho “nejlepším přítelem”, aby někdy v bližší nebo vzdálenější budoucnosti onen jeho údajně prý “nejlepší přítel” Andrej Babiš v souladu se svou zvrácenou komunistickou morálkou ihned v tom okamžiku jakmile si vyhodnotí, že onoho Miloše Zemana již více nepotřebuje, tak ho bez sebemenších skrupulí a výčitek svědomí /které ovšemže Andrej Babiš jako typický komunista žádné to svědomí ani nemá/ svým typicky komunistickým způsobem zákeřně bodl do zad.
A že chce Andrej Babiš odstranit Hradního kancléře Mynáře? No bodejť by ne! Andrej Babiš se totiž bojí, že by se onen ústavní puč ve formě zneužití článku 66 Ústavy České republiky nemusel podařit, protože by se prezident republiky bránil stížností k Ústavnímu soudu, a proto nejen jako kovaný bolševik, ale i jako zkušený estébák Andrej Babiš od svých estébáckých spolusoudruhů naučil, že třídního nepřítele je třeba izolovat. V opačném případě totiž by se onen “třídní nepřítel” mohl nějak bránit, jako například tenkrát před listopadem 1989 zasláním informací o své perzekuci do zahraničí odkud by zahraniční rozhlas zpětně mohl o tom informovat veřejnost v Československu, nyní pak zas aby se uvězněnému prezidentu České republiky zabránilo podat stížnost k Ústavnímu soudu České republiky. Staří estébáci jsou na Andreje Babiše určitě nesmírně hrdí, neboť s velikou radostí vidí, že bolševik a estébák Andrej Babiš se dokonale naučil od nich úplně všechno, a stěží by našli lepšího estébáckého žáka než je estébák Andrej Babiš.
Pokud by si někdo myslel, že Babišovi přeskočilo, tak to tedy ani náhodou! Kovaný bolševik a estébácký úlisný a podlý had Andrej Babiš je sice zákeřná sobecká svině, ale určitě to není žádný hlupák, který by se dopouštěl nějakého bezcílně iracionálního emocionálního chování. Andrej Babiš velice dobře ví co chce. V důsledku prohraných voleb do Poslanecké Sněmovny teď již prezidenta republiky Miloše Zemana nejenže již více nepotřebuje, ale ještě k tomu navíc prezident Miloš Zeman je demokraticky zvoleným držitelem úřadu prezidenta České republiky, který poté co již Andrej Babiš v důsledku prohraných voleb již nemůže být více předsedou vlády, by Andrej Babiš chtěl být aspoň prezidentem České republiky, v důsledku čehož Andrej Babiš osobně potřebuje zbavit se stávajícího prezidenta Miloše Zemana, jako první krok k tomu, že by tento úřad prezidenta České republiky obsadil on sám soudruh Andrej Babiš.
Já osobně za prezidenta České republiky tohoto zákeřného estébáckého a bolševického podlého hada soudruha Andreje Babiše nikdy volit nebudu, přičemž tohle mé odhodlání zásadně hlasovat proti soudruhu Andreji Babišovi platí nejen pro první kolo prezidentských voleb, ale úplně stejně tak, i kdyby se estébákovi Andreji Babišovi podařilo postoupit do druhého kola prezidentských voleb, tak jsem pevně odhodlán i v onom druhém kole prezidentských voleb hodin svůj hlas komukoliv jinému než Andreji Babišovi, hodím svůj hlas soupeřovi Andreji Babiše bez ohledu na to ať již to bude doslova kdokoliv. V tomhle jsem mravně neoblomný! Lepší je totiž když dám svůj hlas třebas i sebevětšímu svému regulérně transparentnímu nepříteli, který si na nic nehraje, nic nepředstírá a otevřeně bez přetvářky se nijak netají tím, že třebas mou osobu i se všemi mně blízkými politickými a mravně-etickými hodnotami z celé duše nenávidí, a pro tuto upřimnost daného “regulérního nepřítele” mu dám svůj hlas bez ohledu na to, ať již to bude kdokoliv, než dát hlas takovémuto mnohonásobně horšímu darebákovi, falešnému úlisně zákeřnému bolševickému a estébáckému hadovi Andreji Babišovi.
  • JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola
(Visited 158 times, 1 visits today)
Sdílet článek

2 comments

  1. Jen maličkost, k autorovi, který má před jménem dost titulů.
    Když už je tak erudovaný a vyjádřil se jak se vyjádřil, mohl, měl by se vyjadřovat přesně k faktu: Pan Vratislav Mynář NENÍ KANCLÉŘ prezidenta republiky, nýbrž vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.
    Docela mě zarazilo jaké výrazy a přívlastky pan, mimo jiné i doktor práv, k osobám, které ve svém článku zmiňuje, použil.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *