Bergogliova návštěva vráží Slovákům nůž do zad

Napsal
Sdílet článek

Bergoglio je nositelem ducha, ale antikristovského. Po jeho návštěvách nastává v myšlení lidí, ale i v konkrétních zemích duchovní, morální a politický chaos. V Riu de Janeiro vyzval mládež: „Běžte do ulic a dělejte chaos!“

Bergoglio se zaštiťuje Boží autoritou, ale spojení s Bohem přesekl svou apostazí a legalizací hříchu. Veřejně se dopustil modlářství s démonem Pačamamou, což je provokační gesto odpadu od Boha, a tím de facto zrušil první a největší Boží přikázání. Vědomě sebe i ty, kteří ho uznávají za platného papeže, napojil na síly temnoty. Je proto zodpovědný za to, že svět dnes jde do katastrofy.

Tento církevní podvodník a Jidáš v jedné osobě přijíždí na Slovensko a vyžaduje si nejvyšší úctu jako zástupce Ježíše Krista na zemi. Toto je tragický podvod, který má strašné důsledky.

Povinnost pravověrného Svatého otce je aktuálně bojovat proti herezi a nemorálnosti. Jako pastýř má chránit stádo před aktuálním nebezpečím. Bergoglio naopak přichází v kritické chvíli, ne, aby řekl varovné slovo a podal záchrannou ruku, ale aby vrazil nůž do zad. To se týká konkrétně problematiky vakcinace Slovenska. Bergoglio přijíždí, aby těm, kteří mají vládu, už zcela ubil svědomí. Motto jeho pseudoevangelia je „vakcína pro všechny“ a vůbec nehledí na to, že odborníci před ní naléhavě varují.

Tragédií také je, že papežskou autoritu, kterou teď zneužívá, má v plánu zcela zlikvidovat tzv. synodálním procesem. Ten započne už v měsíci říjnu a skončí za dva roky. Tedy už za dva roky Bergoglio umíráčkem odzvoní instituci papežství. Počítáte s tím, katolíci a katoličky?

Kdo Bergogliovi vzdává úctu a přijímá ho jako řádného papeže, ač jím není, svolává na sebe prokletí.

Když v Sebastě (4. století) byl dosazen heretický biskup – arián, nikdo, ani bohatí ani chudí, ho nepovažovali za platného biskupa, tedy za hlavu místní církve. Všichni jím pohrdali a dávali mu veřejně najevo, že není biskupem, ale podvodníkem. O veřejném modláři, propagátorovi sodomie a čipizační vakcíny Bergogliovi to platí ještě v mnohem větší míře!

Buď katolík uznává Bergoglia, anebo Ježíše Krista. Pokud uznává Bergoglia za platného papeže, pak se tím samým zřekl Krista a cesty spásy a jde cestou do věčné záhuby. Bergogliovým průlomovým heslem na této cestě do pekla je: „Vakcína pro všechny!“ 

BKP: Arcib. B. Bober prosazuje experimentální vakcinaci

 Arcib. B. Bober požehnal očkovací centra v Košicích. Zároveň před návštěvou pseudopapeže Františka Bergoglia prosadil i simulovaná očkovací centra ve farnostech.

Šokuje nás klerikální cynizmus a zločinná ignorace reality, s jakou vnucuje mRNA vakcínu, jakoby byla bezpečným prostředkem ke zdraví. Vůbec se ani nezmiňuje o tom, že jde o zločinný experiment na lidech, který je zakázán Norimberským kodexem. Navíc vůbec nebere v úvahu, že stále přibývá varování specializovaných lékařů a rostou statistiky vážných následků, a dokonce i úmrtí. Jedná se už o desetitisíce mrtvých! Ale otrlý klerikál arcibiskup Bober nepokládá za nutné, aby bylo alespoň zachováno právo na informovaný souhlas. Naopak hrubě dezinformuje veřejnost a manipuluje s lidmi. Je to odstrašující příklad podlého církevního podvodníka.

Bober se dopouští mimořádně těžkého hříchu proti 5. přikázání: „Nezabiješ“. Za zmrzačení a smrt mnohých očkovaných na něj dopadá nepromlčitelná odpovědnost před Bohem i před národem. Zřejmě tento cynik v peklo nevěří. Každopádně si myslí, že on jako církevní prelát do pekla nepadne. Jenže v pekle je i apoštol – zrádný Jidáš! (srov. J 17,12) 

Bober je asi přesvědčen, že když tvoří jednotu s tzv. Svatým otcem, může páchat stejné zločiny jako on. Copak si myslí, že oni dva před Božím soudem nestanou? (srov. Mt 7,22-23). Navíc současný uzurpátor papežství Bergoglio sám sebe vyloučil herezemi a modlářstvím z církve a spočívá na něm Boží anathema (Gal 1,8-9).

Jaký je to paradox: upřímní Slováci dnes radikálně povstávají proti totalitní vakcinaci, a církevní prelát – Jidáš Bober – jim vráží nůž do zad!

Kéž by se na Slovensku našli odvážní biskupové, kteří učiní satisfakci za toto hrozné pohoršení, které totálně kompromituje a diskvalifikuje katolickou církev!

 

  • Byzantský katolický patriarchát

 

Jak se Vám líbil článek?
(Visited 210 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *