„Betlémská hvězda“ se objeví na obloze 21. prosince a co to znamená pro nás a pro celý svět

Napsal
Sdílet článek

21. prosince dojde ke zvláštnímu jevu, který se naposledy přihodil před skoro 800 lety: planety Saturn a Jupiter se přiblíží natolik, že je z našeho pohledu budeme vidět buď jako spojené dohromady, jako jednu jasnou, zářící hvězdu, anebo jako dvě velké hvězdy, těsně u sebe. Tato dvě největší hvězdná tělesa se k sobě pravidelně přibližují zhruba každých 20 let, ale tak blízko jako letos byly naposledy v 1226 a znovu se v této pozici naleznou až 15. března 2080. Význam tohoto spojení je ještě dále podpořen skutečností, že k němu dojde přesně v den slunovratu.

Hodně lidí přirovnává toto hvězdné sjednocení k výskytu oné hvězdy nad Betlémem, v době narození Ježíše Krista, která přivedla nám známé tři krále ke stáji, kde se novorozeňátko nalézalo. Vidí v tomto úkazu jakousi symboliku a symbolika tam opravdu je, i když možná trošku jiná.

Saturn je planeta, která kdysi zastávala pro naši Zemi úlohu slunce. V minulosti měla Země slunce hned dvě, což prošlo podstatnou změnou v době velké katastrofy, která se udála někdy 10,000 let před naším letopočtem. V té době došlo k obrovským přesuvům na nebi, kdy mnoho planet změnilo své umístění a i oběžnou dráhu. Na zemi se to projevilo zvýšením mořské hladiny o asi 100 metrů, kdy voda zalila většinu tehdejšího světa a zničila jak skoro všechen život, tak i většinu toho, co tehdejší lidská populace vytvořila. Údajně došlo rovněž k potopení Atlantidy a jiných částí pevniny. Došlo rovněž k obrovským výbojům elektromagnetické energie mezi Zemí a hvězdným prostorem, kterému naše Země jen stěží nepodlehla.

Že se toto skutečně přihodilo je potvrzeno nejen geologickými a biologickými nálezy, ale také starými pověstmi a legendami z nejrůznějších konců světa, které se všecky shodují v popisu této katastrofy. Spolu s přesunem nebeských těles došlo i ke změně v lidském chápání po celém světě. Všecko, co se děje na nebesích má obrovský vliv na celý vesmír a i na nás. Vesmír je ve skutečnosti prostor, zaplněný energií a energie je vědomí, jsou to informace, jak říká David Icke v jeho novém videu.

Saturn byl většinou starých kultur považován za Boha. V Hebrejštině je proto nazýván El (=bůh), zatím co v Řečtině se mu říká Kronos, vládce nad časem. Ovšem býval rovněž spojován se Satanem, což nebylo přímo ve zlém slova smyslu, spíš to byl opak Boha. Přesto, Saturn-Satan spojení je mnohými ještě dnes bráno jako zlá předzvěst. V různých částech světa je Saturn symbolizován černou krychlí, jako na příklad ve městě Mekka v Saudské Arábii, kterou uznávají za symbol Boha jak Muslimové, tak Židé. Ale je rovněž symbolizován šesticípou hvězdou.

Uctívání planety Saturn začalo již kdysi dávno, ve starém Babylonu. Odtud se přesunulo do starého Říma, kde měl tento Bůh vyhrazen den k oslavám na 21. prosince, den slunovratu. Tento svátek se nazýval Saturnálie, z čehož údajně vznikly dnešní Vánoce. Z Říma postupovalo uctívání Saturnu spolu s jeho věřícími na sever, do Anglie.

V astrologii je Saturn spojován s autoritou, vládou, omezeními, příkazy, nátlakem, rozdělením jakéhokoliv druhu. Saturn je zamračený, chladný a nepřátelský. Oproti tomu Jupiter je přátelský dobrodinec, podporující život. Je to planeta nadbytku, slušnosti, vděku, naděje, možností, humoru, dobré vůle, slitování s druhými a úspěchu. Záporné vlivy Jupitera jsou přílišný optimismus, nadbytek, nadužívání a nezodpovědnost, která pramení z přílišného optimismu. Tam, kde se Jupiter rozšíří, Saturn se stáhne; kde Jupiter řekne ‚ano,‘ Saturn řekne ‚ne.‘ Jsou to dvě planety naprosto protichůdných hodnot a vlastností.

V době, kdy se setkají, se budeme podle zvěrokruhu nacházet v období Vodnáře. Vodnář se vyznačuje harmonií a porozuměním, chápáním a důvěrou. Neexistuje v něm lež nebo podvod, podporuje nové myšlenky, optimismus, volnost, ale také vzpouru. Vodnář znamená nový začátek a změnu.

Astrologický vliv tohoto setkání Jupitera se Saturnem v tomto období dá vzniknout jakémusi procitnutí. Dojde k odstranění naší zaslepenosti, jakoby z nás někdo stáhl závoj, který nám až doteď bránil vidět situaci tak, jak skutečně je. Dojde ke značnému přesunu v chápání a v porozumění. My všichni budeme tímto ovlivněni a my všichni budeme mít možnost docílit zlepšení našeho společného života tady, na Zemi.

Samozřejmě, kult, který dnes ovládá náš svět si nepřeje nic jiného než „Velké znovunastavení,“ neboli „Great Reset.“ To je pro nás snad to nejhorší, co se může stát. Znamená to povinné karantény do nekonečna, povinné očkování, digitální peníze, sledování na každém kroku pomocí vysoce vyspělé technologie a tajných agentů, eliminace 90% světové populace, hlad a bídu, omezení technologického vývoje, zákaz cestování, zákaz shromažďování a diskuzí, což vyprodukuje totální otroctví.

Jenže my máme tu stejnou možnost ovlivnit světový vývoj směrem, který nám vyhovuje. My jsme ti, kteří mají v této věci hlavní slovo. Nejenže je nás mnohem víc, ale ještě máme podporu shora, protože zastupujeme stranu, která chce dobro. Naše výhra spočívá v našem vlastním vědomí, v našich názorech, myšlenkách pocitech, nápadech, vztazích a v našem přístupu. Tím vším jsme schopni ovlivnit další vývoj Země a zaměřit ho přesně tím směrem, kterým tyto pomocné vlastnosti nasměrujeme. Necháme-li se ovládat tajným kultem, který nechce pro nás nic dobrého, budeme-li mu pomáhat v jeho intrikách a zákeřnostech, pak docílíme přesně to, co chtějí oni. Jestliže se ale postavíme na stranu dobra a začneme je všude vnímat, vytvářet a podporovat, pak se náš život obrátí přesně tou cestou.

Je možné, že dojde k jakémusi rozvětvení jednotlivých životních osudů a každý z nás bude dále žít tím životem, který si vybral podle toho, jak právě popsáno. Tyto změny ovšem nepřijdou náhle a nebudou trvat pár dnů či týdnů. Jsou to změny, které letos v prosinci teprve začnou a budou postupovat spolu s lety a možná i staletími, kterými bude nadále naše Země procházet.

Ti, kteří mají zájem sledovat 21. prosince setkání Jupitera se Saturnem, mohou tak učinit přes internet. Vysílání má začít v 17:00 hodin (nebo 18:00, podle místa pobytu) našeho času na adrese: www.virtualtelescope.eu

  • Jane K.
(Visited 492 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *