Biskupové a kněží USA, obraťte se tváří k Bohu a oddělte se od Bergoglia!  

Napsal
Sdílet článek

Vážení biskupové USA,
Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací v době, kdy katolická
církev přestala být světlem a solí světu a stává se součástí systému,
který vede k duchovní, morální i fyzické redukci lidstva i k věčné
smrti.

 


Hluboké kořeny apostaze sahají do 18. století. Jsou spojeny s
osvícenstvím i s dekadentní filosofií 19. století, která pronikla do
církve skrze tzv. modernismus. Tento destruktivní duchovní proud byl na
krátký čas zastaven sv. Piem X. Nastalo duchovní probuzení pod heslem:
„Vše obnovit v Kristu“ spojené s úctou k Božskému Srdci Páně i s výzvou
k pokání z Fatimy. Postupně však duch modernismu znovu obsadil klíčové
pozice v církvi skrze tzv. vědecký výklad Bible a historicko-kritickou
metodu. Jan XXIII. mu plně otevřel dveře II. vatikánským koncilem. Na
něm se tento ateistický duch sjednotil s duchem pohanství, prosazeným
deklarací Nostra aeate. Pod heslem aggiornamento se světem nastalo
období postvatikána. Jeho ovoce vrcholí v činnosti neplatného papeže
arciheretika Františka Bergoglia.

Vy žijete nyní v této době a vy, kteří upřímně toužíte po obrácení ze
svého pohansko-konzumního životního stylu oblečeného do katolického
kabátu, se ptáte: Co máme dělat? Podobnou otázku položil ve chvíli
obrácení apoštol Pavel: „Pane, co chceš, abych činil?“

Když jistý duchovní byl v době fašismu předvolán na gestapo, setkal se s
důstojníkem, který měl tolik dobré vůle, že mu ukázal štos udání a řekl:
„Kdyby na mém místě byl někdo jiný, skončíte v koncentračním táboře!“
Pak velkoryse spisy roztrhal a hodil do koše a dodal: „Můžete jít, jste
volný“. Kněz mu z vděčnosti chtěl vydat svědectví o Pánu Ježíši a o
věčném životě, ale on se usmál a řekl: „Moji rodiče jsou věřící, já jsem
byl ministrantem, ale chápete, situace je taková,“ vzal čistý papír,
tužkou uprostřed udělal čáru a řekl: „Dole je království tmy a nahoře je
království světla. Já jsem si vědom, že jsem v království tmy, ale jsem
tady úplně nahoře, těsně pod čarou. Já vím, že pokud chci být spasen,
musím udělat tento krok – překročit čáru a vejít do království světla.
To já ale nemohu, nedovoluje mi to moje postavení.“ Duchovní odešel
smutný. Důstojník byl brzy odvolán na východní frontu a za několik dní
na frontě padl. Bůh mu dával šanci udělat krok přes čáru. A teď? Kde je
jeho duše? Kariéra mu byla přednější než spása.

V podobné situaci je za vlády apostatického bergogliánského systému,
který ovládá církev, každý z vás, amerických biskupů. Není i tobě
biskupská kariéra přednější než spása tvé duše? Pokud biskupský úřad
spojíš s pravdivým obrácením, pokáním a následováním Krista, pak tvým
krokem přes linii do království světla je oddělení se od současného
heretického bergogliánského systému. Jsi toho schopen? Jsi schopen
všechno pro Krista ztratit a udělat tento krok přes čáru? Anebo jsi
přesvědčen, že Tvoje postavení biskupa Ti nedovoluje, abys Krista
postavil na první místo a oddělil se od heretika Bergoglia? Bojíš se, že
pokud zůstaneš věrný Kristu, budeš mít problémy, utrpení, budeš
očerňován a pronásledován? Ale na konci toho Tě čeká koruna věčné slávy,
kterou získali Kristovi apoštolové!

Ty však stále ještě tvoříš jednotu s tzv. „naším Svatým otcem
Františkem“ a tím, ať chceš nebo nechceš, se stáváš zrádcem našeho Pána
Ježíše Krista. Uvědomuješ si to? Pokládáš se za Kristova apoštola, ale
pokud se podřizuješ Bergogliovi, jsi spolu s ním ve vzpouře proti
Kristu. Všichni apoštolové hlásali Krista a Jeho pravověrné učení,
snášeli pronásledování a přijali za svou věrnost Jemu mučednickou
korunu.

Kéž se mezi vámi biskupy najde skutečně hrdinný biskup, jakým byl např.
papež Martin I., který se postavil proti herezi monotheletismu a byl v
Cařihradě odsouzen k trestu smrti. Strhli z něj insignie, vláčeli ho po
ulici, chátra se mu vysmívala, a i když byl pak rozsudek smrti změněn na
vyhnanství, během několika dní na následky mučení zemřel. Před ním, v
prvních třech stoletích, nejenom apoštol Petr, ale téměř všichni jeho
nástupci na papežském stolci umírali jako mučedníci. Jak by oni jednali
dnes? Copak by tvořili jednotu s arciheretikem Bergogliem, kterou tvoříš
Ty? Oni jsou Ti výčitkou svědomí!

Vymlouvat se na to, že po Bergogliovi bude řádně zvolen pravověrný papež
je utopie. Navíc už letos v říjnu začíná synodální proces, který má být
završen za dva roky likvidací instituce papežství, takže Tvé argumenty
jsou iluzí. Chceš-li opravdu pomoci zachránit papežství, odděl se od
Bergoglia a v této mimořádné situaci přijmi mimořádně vybraného
pravověrného nástupce Petrova. Toto je cesta k záchraně pravověrnosti i
papežské instituce.

Falešný strach, kdy se člověk bojí udělat radikální krok přes čáru ke
skutečné záchraně, vede do záhuby.

Jiné svědectví z dob fašismu to potvrzuje. Mladý voják Wehrmachtu
Goldmann byl ve skupině dvaceti mladých příslušníků SS. Jednoho dne je
velitel vyzval, aby se všichni zřekli víry v Krista. Kdo se nezřekl,
nemohl už dělat ve Wehrmachtu dále kariéru a byl poslán do
koncentračního tábora. Všichni se zřekli, jen on zůstal věrný, Krista se
nezřekl a byl za to poslán do koncentráku. Po skončení války se vrátil a
rozhodl se, že se stane knězem. Všichni jeho kamarádi zahynuli na
frontě. On ale zachránil časný život, a navíc dostal kněžské povolání.
Ty, vážený biskupe i ostatní odvážní biskupové, nepodlehněte falešnému
strachu! Udělejte rozhodný krok věrnosti Kristu a Jeho pravověrnému
učení a oddělte se proto od Bergoglia. Pak skrze vlastní americkou
synodální cestu přijměte pravověrného papeže. Tím zachráníte sebe,
instituci papežství a dáte možnost biskupům z jiných národů, aby se k
vám přidali. Jinak Bergoglio svým synodálním procesem a následným
chaosem totálně atomizuje katolickou církev.

Co II. vatikánský koncil a liturgie?

Koncil započal změnu ducha gestem obrácení kněze zády ke svatostánku a
takzvaně tváří k lidu. Tím se stal centrem kněz, a ne eucharistický
Kristus. Duchovní vertikála byla nahrazena horizontálou. Místo
theocentrismu nastal antropocentrismus. Je proto třeba teď udělat opak.

Kněz ať slouží mši svatou tváří ke svatostánku (k centru). To je gesto
pokání pro kněze a pro vás, biskupy, je gestem pokání oddělit se od
Františka Bergoglia a přijmout pravověrného papeže.
 

  • Eliáš  
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 123 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *