Bude vyhlásená anatéma na premiéra Igora Matoviča a na arcibiskupov S.Zvolenského, B. Bobera a J. Babjaka, alebo budú konať pokánie?  

Napsal
Sdílet článek

Vážený pán premiér Igor Matovič, od 21. marca 2020 zastávate funkciu
predsedu vlády a nesiete plnú zodpovednosť za manažovanie situácie
týkajúcej sa koronavírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej republike. Vy a
masmédiá ste mesiace drasticky masírovali mysle ľudí umelo nafúknutými
číslami o tzv. pozitívnych, chorých a mŕtvych. Predstavili ste obraz
smrteľného vírusu a naštartovali ste drakonické opatrenia, ktoré sú
postavené na klamstve a manipulácii. Reálna úmrtnosť na COVID-19 je
pritom okolo 0,23 % podľa štúdie opublikovanej WHO. Mnohí ľudia boli na
smrť vystrašení, prepadli úzkostiam až beznádeji a poslušne plnili Vaše
príkazy. Politicko-mediálny vírus COVID-19 vo Vašom podaní je úplne iný
ako ten reálny. Ide o ťažký politický podvod s fatálnymi následkami pre
obyvateľstvo, ekonomiku a zdravie ako fyzické, tak aj psychické.


Nasledovala séria Vašich reštrikčných zločinných a vražedných opatrení,
ktoré sa vymykali Ústave SR a boli protizákonné. V plnej miere nesiete
zodpovednosť za smrť niekoľko tisíc ľudí! Nerešpektovali ste vyjadrenia
tisícov odborníkov z celého sveta v oblasti medicíny, ktorí poukazovali
na pandemický podvod a neoprávnenosť reštrikčných opatrení, ktoré mali a
majú politicko-ideologický charakter. Opatrenia nie sú o ochrane
verejného zdravia, ale o globálne riadených procesoch. Ich cieľom je
totálna transformácia spoločnosti vo všetkých jej sférach. Na stretnutí
Svetového ekonomického fóra v Davose tento proces nazvali „Veľký reset“.
Nejde o konšpiráciu, ale o dennodenne zakúšanú realitu.

Vaše opatrenia nabúrali princípy právneho štátu. Nepočúvali ste hlas
ústavných právnikov, advokátov a sudcov, ktorí upozorňovali na
dlhotrvajúce porušovanie ústavných práv a slobôd občanov Slovenskej
republiky. Nastolili ste sanitárnu tyraniu, ktorá spôsobila zlyhávanie
zdravotného systému a smrť tisícov ľudí. Ich život už nikto nevráti a na
Vašich rukách je krv týchto ľudí. Ľudia sa nedostali na základné
vyšetrenie, pretože obvodní lekári prestali pracovať v normálnom režime.

Bol nastolený covidový režim, ktorý nechal ľudí s ich chorobami doma,
bez stanovenia diagnózy a bez liekov. Následkom zanedbania liečby je
extrémne veľké množstvo ťažkých prípadov. Nebolo to vinou ľudí, ale
systému, ktorý bol nastavený. Dozvieme sa niekedy, koľko ľudí zomrelo v
dôsledku Vami zavedených opatrení? V Nemecku to bolo až 125 tisíc ľudí,
ktorí zomreli, podľa nedávnych oficiálnych vládnych údajov, na následky
opatrení. Ide o masovú vraždu v podaní vlády. Človek nadobúda dojem, že
celý tento smrtiaci systém je nastavený tak, aby zomrelo čo najviac
ľudí.

Nútite slovenských občanov nosiť rúška a respirátory. Dánska vedecká
randomizovaná štúdia potvrdila, že rúška nemajú žiadny vplyv na šírenie
infekcie, ako to uvádza Dr. Kaufman. Je zjavné, že dlhodobé nosenie
rúška spôsobuje imunitný deficit, aktiváciu vlastných vírusov, zvýšenie
obsahu CO2 v krvi – hyperkapniu, nedostatok kyslíka v krvi – hypoxiu,
vdychovanie vlastných toxických splodín a baktérií, plesňové ochorenie
dýchacích ciest, zhoršenie alebo návrat astmatických ochorení, kožné
ekzémy, tvorbu zápalov v ústnej dutine a zubné kazy, ťažké poškodenie
zdravia vrátane úmrtí, ako o tom svedčí niekoľko mŕtvych školákov v
Nemecku. Nedávna štúdia publikovaná v časopise Cancer Discovery zistila,
že vdychovanie škodlivých mikrobiómov z rúšok môže prispieť k
pokročilému štádiu rakoviny pľúc u dospelých. Na rozdiel od Slovenska 16
federálnych štátov USA už nemajú od 2. marca celoštátne nariadenia
týkajúce sa rúšok.

Dopustili ste sa zločinu proti ľudskosti v podobe celoplošného
testovania, Vašou „atómovou bombou“. Testovanie PCR alebo antigénovými
testami je politické šarlatánstvo, ktoré ste potrebovali na naháňanie
štatistických čísel. Vaše štatistiky sú kolosálny podvod! Testy vykazujú
vysokú mieru falošnej pozitivity. Prezident Tanzánie dal otestovať
papáju a tanzánske kozy. Boli pozitívne! Rakúsky poslanec priamo v
parlamente počas zasadania otestoval Colu a bola pozitívna! V Anglicku
bolo vyradených 750 000 testovacích setov z dôvodu ich falošnej
pozitivity preto, lebo boli nakazené koronavírusom!!! Je smutné
pozorovať, ako na Slovensku rastie počet chorých vždy po výbuchu Vašej
atómovej bomby – po celoplošnom testovaní. Zaviedli ste sanitárny
apartheid a rozdelili ľudí na testovaných a netestovaných. Netestovaným
ste protiústavne odobrali základné práva a postavili ich na okraj
spoločnosti.

Neustále predlžujete núdzový stav a lockdowny. Kanadský odborník na
zdravotníctvo Dr. Aji Joffe v jednej zodpovedajúcej štúdii zistil, že
lockdowny spôsobujú „najmenej desaťkrát“ viac škody ako úžitku.
Karanténami, lockdownami, núdzovými stavmi ste ožobráčili slovenské
rodiny, malých a stredných podnikateľov. Vy ich decimujete! Mnohé rodiny
stratili možnosť základného finančného zabezpečenia v dôsledku Vašich
opatrení. WHO pritom odporučila vládam, aby nepoužívali lockdowny,
nakoľko tie len spomalia šírenie choroby, ale ho nezastavia. Tým
najhorším dôsledkom je, že z chudobných urobia ešte chudobnejších a
mnohých privedú za hranicu chudoby.

Zničili ste školstvo a školskú dochádzku ste nahradili dištančným
vyučovaním. Deti a mládež trpia depresiami, dokonca sa zvýšil počet
samovrážd neplnoletých. Ak aj otvárate školy, deti i rodičov
tyranizujete testovaním, rúškami či respirátormi.

Ako majú občania chápať Vašu neochotu schváliť na Slovensku reálnu, a na
mnohých miestach osvedčenú liečbu COVIDu-19 napr. liekom Ivermectin v
kombinácii s inými liekmi? Ako majú chápať odvolanie Františka Sabola,
generálneho riaditeľa Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych
chorôb v Košiciach, v podaní ministra zdravotníctva Krajčího? Bola to
„odmena“ za to, že úspešne liečili až 80% ťažko chorých pacientov na
COVID-19 Ivermectinom podľa tzv. Košického protokolu? Pripomína to
normalizáciu oných čias. Ako majú občania chápať zadržiavanie účinného
lieku Ivermectin na hraniciach, ako majú chápať neochotu zabezpečiť ho
pre obyvateľov Slovenskej republiky? Chcete, aby sa náš národ liečil,
alebo aby nás čo najviac zomrelo? Až na naliehanie odborníkov a
verejnosti bolo dovolené používanie Ivermectinu! Avšak dodnes nie je
prístupný širokej verejnosti.

Plnou mierou podporujete vakcináciu obyvateľstva narýchlo vyrobenou
vakcínou, za ktorú nechcú niesť zodpovednosť ani jej výrobcovia.
Americká CDC uvádza, že k 26. februáru 2021 zomrelo v dôsledku vakcíny
už 1265 ľudí. K 47% úmrtí došlo u ľudí, ktorí nahlásili, že ochoreli do
48 hodín po podaní vakcíny, 20% úmrtí súviselo so srdcom. To sú len
oficiálne čísla, ale aké sú skutočné?

Nové vakcíny boli vyvinuté na bunkách z tkanív potratených detí, odber
tkaniva sa robil, keď boli deti ešte živé! To je satanizmus!! Vakcíny
obsahujú mRNA, ktorá spôsobuje trvalé a nevratné poškodenie zdravia. Je
to technológia genetickej modifikácie, ktorá mení ľudský genóm. Okrem
iného vakcíny obsahujú aj nanočastice, ktoré sú už formou primitívneho
čipovania, ktoré je pre kresťanov neprijateľné. Ako to, že neinformujete
slovenskú verejnosť o týchto smrtiacich efektoch nových vakcín a ich
nepriaznivých vedľajších účinkoch? Dr. Igor Shepherd, ktorý pracuje na
Ministerstve zdravotníctva v štáte Wyoming, poukázal na fakt, že
technológie použité v nových vakcínach sa už pred 30 rokmi používali vo
vojenských laboratóriách pri vývoji biologických zbraní. To, čo je
konečným cieľom vakcinácie, povedal sám Bill Gates na konferencii TED
2010: „Pokiaľ odvedieme dobrú prácu s vakcínami, zredukujeme populáciu o
10-15%.“

Vážení arcibiskupi S. Zvolenský, B. Bober, J. Babjak, Vy nesiete za
zločiny premiéra I. Matoviča plnú zodpovednosť. Vy ste zradili Boha,
nezastali ste sa ani evanjelia Ježiša Krista, ani svojho národa, naopak
ste svojimi vyjadreniami nahnali drvivú väčšinu slovenských katolíkov na
testovanie a podvodom ste ich priviedli k tomu, aby nekriticky prijímali
vakcínu. Je tragické, že ste zneužili svoju duchovnú autoritu a
poslúžili ste tým diablovi tak ako Matovič. Keby ste varovali slovenský
národ pred testovaním a vakcínou, Slováci by sa radikálne postavili na
odpor a neexistovalo by žiadne masové testovanie ani očkovanie. Na Vás
dopadá ešte väčšia vina ako na premiéra.

Vážení arcibiskupi Slovenska, zastavte sa na Vašej ceste duchovnej a
fyzickej genocídy slovenského národa! Čo máte konkrétne robiť?
1) Otvorte chrámy a nerešpektujte nezmyselné vládne opatrenia.
2) Povedzte národu pravdu, že masky, respirátory, testovanie a očkovanie
sú podvod a nemajú za cieľ zdravie, ale pravý opak. Ospravedlňte sa a
poproste o odpustenie za verejnú a zvodnú agitáciu k tomuto programu
genocídy.
3) Povedzte pravdu o pseudopápežovi Bergogliovi, ktorý kvôli svojim
zločinom proti Bohu a Cirkvi nie je pápežom. Oddeľte sa od jeho
apostázie a prekliatia, ktoré doposiaľ skrze Vás sťahoval na slovenský
národ. Zdôraznite kňazom a veriacim, že Bergogliovu zradu nikto nesmie
nasledovať ani poslúchať jeho nariadenia.

Vážený pán premiér, obraciame sa s výzvou k pokániu aj na Vás. Priznajte
svoje zločiny proti slovenskému národu, čiňte pokánie a dnes sa statočne
postavte za národ! Zrušte zločinné nariadenia, ktoré ste doposiaľ
vydávali. Ešte máte šancu zachrániť Slovensko! Keď ju odhodíte,
ponesiete plnú zodpovednosť!

Vážený pán premiér, vážení arcibiskupi Slovenska, ak neurobíte adekvátne
kroky k náprave, budeme nútení v Božej autorite vyhlásiť na Vás štyroch
anatému, ktorú ste na seba stiahli.
 

 

  • Timotej OSBMr , Metod OSBMr  
(Visited 201 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Pasáže kolem lockdownů a testování přeložit do angličtiny a adresovat potentátům v EU, sic podobné potvorstvo se děje po celém EU.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *