BUDOU VYPÁTRÁNI HILSNEROVI SPOLUPACHATELÉ?

Napsal
Sdílet článek

Dne 12. 1. 2021 přezkoumal Mgr. Jaroslav Novák z pražského Vrchního státního zastupitelství kauzu Leopolda Hilsnera, který byl v roce 1900 odsouzen za vraždy Anežky Hrůzové a Marie Klímové. (1) Státní zástupce posuzoval, zda jsou splněny podmínky pro povolení obnovy řízení, a dospěl k těmto závěrům:

1. Profesor Tomáš Garrigue Masaryk zpochybňoval „motiv rituální židovské pesachové vraždy křesťanské panny“, ale podle státního zástupce jeho obrana nesměřovala „k úplnému očištění obžalovaného“ Hilsnera. (2)

2. Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová uvedla, že „odsouzení Leopolda Hilsnera bylo ovlivněno mimoprávními okolnostmi, za které lze považovat antisemitské útoky, kterými byl proces doprovázen a nebyl tak v souladu se zásadami spravedlivého procesu“. (3) To však podle státního zástupce nemělo „dopad na podanou obžalobu ani na rozhodnutí jednotlivých soudů“.

3. Dřívější ministryně spravedlnosti JUDr. Vlasta Parkanová dospěla k závěru, že v „uvedené věci byl porušen zákon, avšak věc není řešitelná v rámci české justice“. (4) Byť by dnes v tomto „rámci“ řešení existovalo, tak podle státního zástupce z toho „nevyplývá žádná konkrétní skutečnost, která by byla nová a nebyla by v tu dobu soudu známá“.

4. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ve věcech Františka Bala a Romana Rohela se týkají obnovy řízení u „tzv. odpíračů vojenské služby před rokem 1989, což souviselo s celospolečenskými změnami majícími dopad do právního řádu“. (5) Podle státního zástupce nejsou tato rozhodnutí použitelná k obnově řízení ve prospěch Hilsnera.

5. Státní zástupce se ztotožnil s dřívějším závěrem Nejvyššího státního zastupitelství, že „ ,řetěz nepřímých důkazů neumožňuje jiný závěr, než ten, že Leopold Hilsner obě ženy usmrtil, či se na jejich smrti podílel jako spolupachatel. Právě neobjasněna zůstala jen otázka, zda se na vraždě Anežky Hrůzové podílely další osoby‘ … Je velmi pravděpodobné, že Leopold Hilsner spolupachatele měl.“ (6)

I když v době vyšetřování žádní Hilsnerovi spolupachatelé nebyli zjištěni, snad bude možné odhalit je pomocí moderních vyšetřovacích metod. Trestní oznámení již bylo podáno.

Samozřejmě, že tito pachatelé už nemohou být mezi živými, nicméně je žádoucí identifikovat je a jejich konání řádně popsat a právně kvalifikovat, jak to například nedávno učinil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v případě 11 zemřelých členů předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. (7) Může to napomoci k vyrovnání se s tíživými následky dřívějších nepravostí.

(1) Usnesení Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 12. 1. 2021 č.j. 1 VZN 179/2020-56; viz též https://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_Hilsner.

(2) Svátek pesach byl připomínkou osvobození Izraelitů z egyptského otroctví; pokyny k jeho slavení se nikterak netýkaly (a ani nemohly týkat) „křesťanských panen“; viz https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1200003397.

(3) Sdělení ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové ze dne 27. 11. 2019 č.j. MSP-670/2019-ODKA-SPZ/3.

(4) Sdělení ministryně spravedlnosti JUDr. Vlasty Parkanové ze dne 5. 2. 1998 č.j. M-97/98 adresované Dr. Petru Vašíčkovi.

(5) Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 7. 2001 sp. zn. 7 Tz 140/2001 a ze dne 20. 8. 2003 sp. zn. 4 Tz 99/2003 v kauzách svědků Jehovových, kteří byli za minulého režimu uvězněni pro odepření vojenské služby a zrušení odsuzujících rozhodnutí a plné rehabilitace dosáhli až po mnoha letech právě cestou obnovy řízení.

(6) Sdělení Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 9. 8. 1996 č.j. 1 NZz 15/96-14 adresované Dr. Petru Vašíčkovi.

(7) Usnesení Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ze dne 26. 11. 2020 č.j. UDV-600-53/TČ-2020-260011; týká se Vasila Biľaka, Petra Colotky, Karla Hoffmanna, Gustáva Husáka, Aloise Indry, Ignáce Janáka, Antonína Kapka, Josefa Kempného, Josefa Korčáka, Jozefa Lenárta a Františka Pitry.

  •  L. Müller

5/5 - (2 votes)
(Visited 148 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *