Byl Petr Šoch v roce 1989 řádně obžalován a odsouzen podle „tehdejších zákonů“?

Napsal
Sdílet článek

Seznamzpravy.cz přinesl dne 7. 7. 2021 obsáhlý článek, který se mj. zabýval odsouzením Petra Šocha v roce 1989 za odepření vojenské službě. Viz

Článek vyvolal u řady čtenářů otázku, zda Petr Šoch byl skutečně řádně obžalován a odsouzen podle „tehdejších zákonů“.

Jaká jsou fakta?

Petr Šoch „uvedl, že vědomě zákon porušit nechtěl, že místo budoucí povinnosti výkonu vojenské služby sám nastoupil v měsíci lednu 1989 do hornictví.“

Proč tak učinil? Protože ve sdělení v částce 41/1958 Úředního listu bylo uvedeno:

„Podle usnesení vlády ze dne 12. března 1958 č. 229, o zásadách pro úpravu povolávání horníků uhelných dolů k výkonu základní (náhradní) služby, budou k výkonu základní služby povoláváni odvedenci – horníci pracující v uhelných dolech pod zemí, jen pokud o to požádají.“

Petr Šoch o povolání nepožádal, a přesto mu byl povolávací rozkaz zaslán.

Podle orgánů činných v trestním řízení totiž „neměl uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem o výkonu této práce místo výkonu vojenské základní služby“.

Zmíněné sdělení v Úředním listě však uzavření takové speciální smlouvy nevyžadovalo. Nicméně pro její neexistenci považoval Vojenský obvodový soud v Olomouci Šochovo jednání za natolik „společensky nebezpečné“, že mu rozsudkem ze dne 9. 6. 1989 sp. zn. 1 T 77/89 uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 20 měsíců. (Vojenský prokurátor pokládal jeho jednání za ještě nebezpečnější; navrhoval 22-24 měsíců.)

Kdyby příslušné orgány skutečně postupovaly podle tehdy platných předpisů, tak

  1. jakmile vojenská správa zjistila, že Petr Šoch pracuje jako horník v uhelném dolu v podzemí, měla zkoumat, zda o povolání k vojenské služby sám žádá;
  2. když zjistila, že nežádá, neměla mu žádný povolávací rozkaz vystavovat;
  3. když mu ho přesto poslala a on nenastoupil, nebyl důvod předávat věc orgánům činným v trestním řízení;
  4. když už vojenská správa trestní oznámení podala, měla ho vojenská prokuratura odložit jako nedůvodné;
  5. když přesto vojenská prokuratura zahájila trestní stíhání, měla si shora uvedené skutečnosti během vyšetřování ověřit, trestní stíhání zastavit a žádnou obžalobu nepodávat;
  6. když už vojenská prokuratura obžalobu podala, měl vojenský soud Petra Šocha zprostit obžaloby, neboť žalovaný skutek není trestným činem a není důvod k postoupení věci.

S přihlédnutím ke shora uvedeným okolnostem byla usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 15. 4. 2002 č.j. Nt 209/2001-47 ve věci povolena obnova řízení a rozsudek Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 9. 6. 1989 sp. zn. 1 T 77/89 byl zrušen.

Následně byl Petr Šoch rozsudkem ze dne 25. 4. 2002 č.j. 2 T 68/2002-57 zproštěn obžaloby v celém rozsahu.

  • L. Müller
(Visited 136 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *