Byli jsme podvedeni s Covidem a politikové to dobře ví. A jsme podváděni i nadále a ve velkém …

Napsal
Sdílet článek

Norský Institut veřejného zdraví prohlásil, že Covid-19 může být považován za kteroukoliv variantu každoroční chřipky, nebo také za prosté nachlazení. A je to ještě ke všemu docela „mírná chřipka.“ Takže to, co bylo podle politiků a mediálních zdrojů ještě včera považováno za nebezpečný virus s ještě horšími variantami, zmutovalo na obyčejné nachlazení a mírnou chřipku.

Nejen Norsko, ale i ostatní státy – asi pod nátlakem příliš velkého množství důkazů – pomalu přicházejí k rozumu. Austrálie přiznala, že chtít nulový Covid a kvůli tomu terorizovat jejich obyvatele nedává smysl. Také Británie se přidala a v Americe už taky mnozí nebudou stát o očkování, i když některé státy nabízejí finanční odměnu těm, co se nechají napíchat. Zjevně už neví jak lidi dostat pod jehlu.

Takže až způsobili celosvětovou kalamitu, zničili průmysl a hospodářství, skoro dva roky nás terorizovali s karanténami a rouškami, strašili nás s nebezpečnými variantami, ohrožovali obrovské množství lidí nefunkčními PCR testy, o kterých velmi dobře věděli, že na nic nejsou a nakonec povraždili desetitisíce, možná statisíce, snad i miliony nebezpečnými a škodlivými injekcemi, tak nám řeknou, že o nic nešlo!

My lidé jsme ovšem vinni zrovna tak. Měli jsme si dát větší pozor na to, čemu věřit!

V současné době uspořádali lékaři a vědci mezinárodní konferenci v Římě, kde byly diskutovány zločiny ve formě léčebné strategie proti Covidu. Kdyby totiž nebyly všecky skutečně účinné a prověřené léky zakázány a násilně staženy z prodeje, bylo by mnohem méně těžce nemocných a mrtvých. Na závěr této třídenní konference vydalo shromáždění tří tisíc zúčastněných zdravotních odborníků prohlášení, kde obviňují ty, kteří všecka ochranná nařízení proti Covidu zavedli, ze „zločinů proti lidstvu.“

Jejich obvinění zahrnuje zákaz léčby Covidu, z důvodů, že žádné účinné léky neexistují, což byla nehorázná lež. Spolu s tím šel zákaz vykonávání léčitelské činnosti lékaři samotnými, popírání nálezů epidemiologů, patologů a farmakologů a zabraňování profesionálům ve vyjádření jejich názorů.

Vynálezce mRNA technologie sám nás varoval

Dr. Robert Malone, který vynalezl mRNA očkovací technologii varoval, že tak zvané očkování je to, co způsobuje nejen smrtící zesílení škodlivého vlivu protilátek, ale také zvyšuje nakažlivost dalších odrůd nemoci, kterou očkovaní dostávají spolu se vpichem a kterou pak rozšiřují mezi všecky kolem. Tyto vlivy jsou zjevné u všech druhů očkování proti koroně a byly zjevné už dávno, když byly prováděny pokusy na zvířatech. A nejen to, účinnost očkování s časem velmi rychle klesá, pokud tam vůbec kdy jaká byla. Stále je jaksi podivně ignorována skutečnost, že tato očkování nebyla vyvinuta jako ochrana proti nějaké nemoci. I jejich patentové přihlášky to potvrzují, když tyto látky označují jako genetickou manipulaci a ne jako vakcíny.

Přesto, vlády tyto informace skrývají, Dr. Anthony Fauci předává lidem falešné informace a celkově nám všichni lžou. Očkovaní mají v sobě mnohem více virů, což znamená, že jsou mnohem víc nemocní než neočkovaní. Video, které Dr. Malone vydal a které bylo vystaveno na internetové stránce jednoho z hlavních amerických zpravodajských zdrojů, bylo promptně staženo.

Počítačový program ukazuje pravdu

Počítačový program amerického Ministerstva obrany analyzoval informace 5,6 milionu příjemců starobního zdravotního pojištění pro starší než 65 let, zvaného Medicare a závěrečné vyhodnocení bylo pro mnohé velice překvapivé. Převážná většina všech pojištěnců Medicare, kteří byli přijati do nemocnic, celých 80% z nich, byli očkovaní lidé. Tito jsou s každým týdnem víc a více nemocní, v přímém souladu s tím, jak v nich s každým týdnem přibývá víc a víc protilátek, přesně jak mnozí lékaři předvídali.

Přitom byla zjištěna rapidně klesající účinnost všech těchto očkování. Když uvážíme, že aby mohla být mRNA, obalena v ochranných lipidech dopravena do těla, musel být záměrně oslaben imunitní systém, který by okamžitě všecky tyto vetřelce napadl a zničil, pak to všecko nesvědčí o ničem dobrém pro očkované.

My máme od přírody naprosto perfektní ochranu proti všem nemocem zvenčí, což je náš imunitní systém. A my ho dobrovolně ničíme nějakým pochybným „očkováním?“ Všecka očkování jsou nesmírně nebezpečná, právě proto, že buď imunitní systém oslabí, anebo ho nadužívají.

Zmíněný počítač rovněž vyhodnotil, že ti, kteří měli přirozenou imunitu proti Covidu, neměli skoro žádnou potřebu hospitalizace z důvodu této nemoci. Přirozenou imunitu člověk získá tím, že je patřičné nemoci vystaven. Nemusí k tomu účelu onemocnět, nemusí ani cítit žádné příznaky a přesto si jeho tělo imunitu vytvoří. Tato imunita neochabne během času, ale je trvalá, na život. Podle odborníků, až 80% populace má již přirozenou imunitu proti Covidu, takže „očkování“ bylo naprosto zbytečné a u těchto jedinců dokonce zločinné.

Právník soudí vládu

Dr. Thomas Renz se připravuje soudit americkou vládu za tento podvod, zvaný Covid-19. Zatím sbírá důkazy a pořádá přednášky, protože chce, aby soud byl co nejvíc zviditelněn, aby o něm co nejvíce lidí vědělo a tím pádem by nebyla možnost ho zdiskreditovat a odmávat pryč. Při nedávné přednášce zešokoval všecky přítomné, když jim řekl, že podle dokumentů Medicare, 19 400 lidí mezi 65 a 80 lety zemřelo do 14 dnů na následky tak zvaného „očkování.“ Ti, kteří byli přes 80 let stáří, těch zemřelo 28 065. Jiní dostali předepsán lék Remdesivir, těch bylo skoro 8 tisíc, přičemž 46% z nich na tento „lék“ zemřelo a další čtvrtina trpěla značnými vedlejšími účinky. Tento výrobek byl v amerických nemocnicích zaveden jako léčba na základě příkazu Dr. Fauciho.

Informátoři, kteří Renzovi dodali informace přiznali, že v nemocnicích je pro pacienty uplatňován dvojí status. Očkovaní dostanou Ivermectin, který je prokazatelné osvědčený a léčivý prostředek, zatím co neočkovaní dostanou Remdesivir a je očekáváno, že zemřou. A když ne Remdesivir, tak je dají na ventilátor a tam je smrt zaručena.

Nejen ventilátory, ale i jiné drastické metody jsou dnes používány. Bylo dokonce zjištěno, že nemocniční zaměstnanci dokážou jiného člověka zabít, třeba s použitím elektrošoků a i jinak, když to dostanou přikázáno někým, kdo je v pozici autority. Snad to v jejich myslích odstraní pocit viny, anebo se bojí neuposlechnout, kdoví.

Jedna nemocnice v Texasu byla dokonce přistižena, že pacientům s koronou dávají přes hlavu plastikový sáček, aby prý nenakazili ostatní. To, že se někteří udusili jim zřejmě neleží na srdci. Pacienti, kteří tento gangsterský útok přežili, utrpěli značné trauma, nemluvě o zdravotním ohrožení kvůli sníženému množství kyslíku.

Nástroj depopulace

Dr. Lee Merritt, která pracovala jako vojenský chirurg, je toho názoru, že SARS-CoV-2, neboli korona je biologická zbraň na genocidu lidstva. Všichni tyrani, od dob Platona, chtěli snížit počet lidí na zemi. Pořád se jim zdálo, že je nás moc; byli tou myšlenkou doslova posedlí. A pak ti současní tyrani zavedli roušky, což je zjevný signál podřízenosti, a jakýsi tajný slib poslušnosti bez odmlouvání. „Je to znamení změny v okultních rituálech,“ říká.

Jakmile je jakýkoliv opoziční názor okamžitě censurován, vymazáván z internetu a jinak odstraňován, tak už z toho je zřejmé, že se jedná o biologickou zbraň a to celé je jedna obrovská psychologická operace, neboli psyop.

Nedávno bylo zjištěno, že hrotová bílkovina má v sobě čtyři vsuvky, které se zdají být uměle vytvořené. Jsou to neobvyklé vsuvky a nejsou přítomny v jiných koronavirech a rozhodně nejsou náhodné. Jsou podobné zbytkům amino kyselin v klíčových strukturálních bílkovinách HIV. Toto objevila skupina vědců v Indii a ihned byli censurováni a pod nátlakem museli zprávu o tomto nálezu stáhnout. „To není věda,“ říká Dr. Merritt, „to není v pořádku.“

Stejně tak ta možnost, že bychom dostali jakýsi virus od netopýra, je podle ní naprostý nesmysl. Netopýři mají své viry a jiné látky, jiná zvířata mají rovněž své viry a jiné látky a lidé zrovna tak. Tyto nejsou zaměnitelné. My nemůžeme třeba nakazit kočku a stejným způsobem nemůže kočka nakazit nás. Takže to, že by se koronavirus jakýmsi zázrakem objevil na rybím trhu ve Wu-chanu a byl schopen nakazit člověka, je holý nesmysl.

Politikové dobře ví, že jde o podvod

Ředitel pohřebního ústavu v Anglii John O’Looney zjistil značné nesrovnalosti mezi skutečným počtem zemřelých a tím, co hlásila media. Za rok 2020 bylo až na krátké období, které následovalo poté, co britská vláda přikázala přemístit všecky staré lidi z nemocnic do domovů pro důchodce, méně úmrtí než kdy předtím. Všichni jeho známí a přátelé v pohřebním odvětví, což čítá dalších 45 pohřebních ústavů, včetně mnoha lékařů a jiného zdravotního personálu, zaznamenali to stejné.

Spolu s Dr. Dolores Cahill se zúčastnil jednání s některými členy britského Parlamentu a s Ministrem (neuvádí jeho jméno). Podle jeho výpovědi, Dr. Cahill předložila vědecké důkazy, kdy na základě vlivu pokusného „očkování“ dojde někdy v listopadu-prosinci 2021 k hromadnému úmrtí milionů všech očkovaných. Ministr poslouchal její výklad a nezdálo se, že by byl jakkoliv ohromen, anebo že by ho její informace nějak překvapily. Ve skutečnosti, bylo zjevné, že to všecko ví a že to pro něho není žádná novinka.

Dr. Cahill řekla, že když budou tyto injekce dány malým dětem, že je zabijí a ty z nich, které přežijí, budou neplodné na život. Opět, Ministr to všecko věděl. Další členové Parlamentu, kteří byli přítomni pouze poznamenali, že dojde k velkým nepokojům, když lidé pochopí, jak byli ošizeni a pak budou miliony mrtvých a vláda bude muset nastolit stanné právo.

Ti všichni o tom věděli a přesto tuto genocidu podporovali! Je to snad u nás jiné? Anebo ne?

Americké FDA a jeho kriminální činnost

Bylo právě zjištěno, že FDA, americké státní oddělení pro kontrolu a obhospodařování léčiv vykupuje orgány potracených dětí a s těmito obchoduje. Jejich požadavek je, že orgány musí být „čerstvé a nesmí být mražené.“ Universita v Pittsburghu dělala s potracenými dětmi pokusy, kdy je na příklad skalpovali a jejich skalpy operativně přidělávali na krysy. Co tím asi chtěli docílit je záhada nad záhady. Něco takového se jeví jako naprosto nesmyslný, vulgární a nemorální čin, nemluvě o tom, že ze strany výzkumu je to naprostá zbytečnost.

Podle dokumentace, která byla o těchto pokusech získána, některé potracené děti byly tak daleko ve vývoji, že mohly dále žít i mimo tělo matky. Jiným zárodkům byly vyoperovány orgány ještě když tyto děti žily – za živa jim byla vyndávána játra, ledviny, srdce.

Tato universita je placena nejen vládou, ale také Národním institutem alergií a infekčních nemocí, který vede Dr. Anthony Fauci. To je člověk, který celou pandemii vyvinul, naplánoval, zorchestroval a následně na nás nanutil roušky, distancování, karanténu a nakonec očkování. Skoro to vypadá, že se mu právem přezdívá Dr. Faust.

FDA mělo v celé záležitosti úlohu překupníka, kdy měli smlouvu s firmou „Advanced Bioscience Resources,“ která prodávala součásti lidských zárodků, včetně hlav a vnitřních orgánů za účelem výzkumu na „polidštěných myších.“ Tato firma platila 515 dolarů za jedno potracené dítě, nebo jeho orgány, v období 8-24 týdnů těhotenství a FDA s nimi měla smlouvu na 60 000 dolarů. Není řečeno za jaké období.

A ještě ke všemu kanibalismus

Na střední škole ve státě Georgia byla právě zjištěna další monstrozita. Studenti měli za úkol naplánovat obchodní činnost, která by se zabývala obchodováním s malými dětmi za účelem zajištění potravy pro hladovějící lidstvo. Rodiče, kteří dítě nechtějí, by je mohli těmto podnikatelům prodat a ti by je humánním způsobem zavraždili a upekli na grilu, nebo jejich maso, nařezané na proužky usušili. Dokonce byla diskutována snaha spojit se se zeměmi jako je Čína a vyžádat, aby darovali své nechtěné děti těmto překupníkům. Odbytiště chtěli mít v chudých částech a v místech, kde lidé nemají dost peněz.

Už to, že od 1990. let jsou děti ve školách doslova bombardovány LGBT propagandou (tj. lesby, homosexuálové, dvoj-sexuálové a transvestitové), že je jim pedofilie předkládána jako „jiný, alternativní druh pohlavního zaměření,“ je na pováženou. Je to sice v Americe, ale do Evropy, k nám to není zas tak daleko. V Británii jsou velmi blízko něčemu podobnému a v sousedním Německu už vyhradili u některých obchodů speciální parkovací místa právě pro LGBT.

Dokonce bylo zjištěno, že děti v základní škole byly rovněž této propagandě vystaveny ve formě přídavných učebních předmětů. Jinde zase musely děti recitovat zaklínadla pro démonické bytosti, byly poučovány o kanibalismu, o přednostech války a lidských obětech.

Jsou to vůbec lidé?

Jsou ti, kteří dnes vedou tento svět vůbec lidé? Je to možné, že člověk klesl tak hluboko, že se zabývá takovými nechutnostmi? Napřed způsobili válku proti nám, zničili drobné podnikání, drobné zemědělce, produkci a dovoz potravin, jen aby mohli uměle navodit hlad a pak nám dávají ke konzumaci kanibalismus, lidské oběti, satanické rituály, propagují potraty a jiné zrůdnosti.

Podívejte se na velmi krátké video. Je na něm nafilmován Albert Bourla, hlavní ředitel farmaceutické firmy Pfizer. Sledujte jeho krk – to co on dělá s krkem není normální. To dělají pouze žáby, ještěři a jim podobní. Je to skutečně člověk? Anebo tak pouze vypadá?

Mystikové vidí virus jako parazitní jednotku

Podle mystika Niny, bude vypuštěn antivirus a ten bude bojovat s virem v našem systému, který je parazitní. Již před 4 lety byly sledovány součásti viru, jak byly vtlačovány do naší matrice. Boj viru s antivirem bude obtížný, protože virus nebude chtít ustoupit. Už teď, kdy byl vynesen na povrch, všem ke shlédnutí, tak těžce bojuje o své přežití.

Tento virus je založen na strachu a na zápornostech a negativních frekvencích. Lidé, kteří chodí s rouškami přes obličej jakoby se báli, že vzduch je otráven, mu pomáhají přežít. Jenže virus potřebuje mnohem víc strachu v mnohem více lidech, aby uhájil svoji životaschopnost.

Záporní lidé, plní strachu jeden z druhého, z nemocí, bakterií, virů a kdovíčeho jiného, brání zbytku lidské populace v postupu k vyšším sférám. Jejich strach dále rozděluje lidstvo na ty, kteří se bojí a ty, co se nebojí. Ti, co se bojí budou odstraněni, protože dovolili, aby do nich byly injekčně vpraveny nebezpečné látky, které je postupně zničí. To je, jak virus vyhledává zdroje energie, ze kterých potřebuje vybudovat energetickou síť. Pomocí vakcíny dělá zápornou energetickou síť z těch očkovaných. Unesl jejich těla pro své vlastní potřeby a k jejich škodě.

PROČ si dnešní lidé nechají všecko líbit a neprotestují?

Je to opravdu zvláštní, že se Evropané nebouřili, když došlo k hromadnému vpádu Muslimů a černochů z Afriky do jejich zemí. Ze začátku také nikdo neprotestoval, když byly nanuceny nesmyslné roušky, karantény, distancování, zbytečné a nespolehlivé testování a nakonec ještě škodlivé a vražedné očkování.

Proč doopravdy nikdo neprotestoval?

V Evropě je do mléka a do mléčných produktů přidáváno velké množství hormonu oxytocinu. Oxytocin je normálně produkován spodní částí mezimozku (hypothalamus) a vyměšován podvěškem mozkovým (hypofýzou). Je to hormon, podporující lásku, přátelství mezi lidmi, snižuje vztek a zlost. Všecky mléčné produkty, jako jsou sýry, zmrzlina, smetana, tvaroh, jsou tímto hormonem prosyceny.

Přidávají to tam snad proto, abychom všecko co se děje přijali bez reptání?

  • JANE K.
(Visited 786 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. “PROČ SI DNEŠNÍ LIDÉ NECHAJÍ VŠECKO LÍBIT A NEPROTESTUJÍ?”
    Paní autorko, protože jsem člověk, který si nenechá všeCHno líbit, protestuji proti Vašemi dnešnímu článku. I mnohým článkům předchozím na toto téma.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *