Byty musí dostávat přednostně muslimští vetřelci, navrhuje EU

Napsal
Sdílet článek

EU patří k hlavním podporovatelům muslimské invaze a výměny Evropanů zejména za africké černochy a Araby. Proto se také Brusel jak jen to jde, snaží vymyslet nejen způsob, jak dostat co nejvíc invazistů do zemí EU, ale také jak jim jejich život v členských zemích co nejvíc zpříjemnit. Už některé předchozí deklarace mají za cíl povýšit práva černochů nad právy bílých Evropanů, jsou zaváděny i kvóty na černochy. Aby ovšem invaze nevázla a plynule pokračovala, musí se muslimským vetřelcům zajistit přímo v zemích EU co největší komfort.

Takový syrský či afghánský vetřelec přece nebude žít někde v obyčejné azylové ubytovně! Musí dostat byt a to dokonce přednostně! Tedy jsou-li volné byty, pak je musí vždy dostat některý z hostů Merkelové a bruselských papalášů, kteří je zvou do Evropy stejně nadšeně. S novým návrhem přišla – jak jinak – švédská eurokomisařka Ylva Johanssonová. To je tatáž osoba, která byla spoluautorkou nových azylových a migračních pravidel EU, o nichž jsem zde psala už několikrát. Jen připomenu, že na jejich základě by se velmi rychle islamizovaly ty země, které zatím islamizovány nejsou. Nicméně  ani multikulturně obohacované země by nepřišly zkrátka, také ty by se dočkaly díky širšímu slučování rodin ještě většího obohacení.

Evropská komise v čele s komisařkou pro migraci Ylvou Johanssonovou, předložila nový plán, který má usnadnit takzvanou integraci přistěhovalců z třetího světa. Granty EU budou mimo jiné směřovat k tomu, aby vetřelci měli “přístup k přiměřenému dostupnému bydlení”.

Plán je založen na čtyřech oblastech: vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a práce.

“Nejdůležitější je mít práci. Myslím, že to je to, co dává důstojnost a sílu všem lidem. Vydělávat si vlastní peníze, mít práci, aby děti viděly, jak jejich matka a otec chodí každý den do práce, také jim dává větší šanci uspět ve škole,” řekla Ylva Johanssonová rádiu Sveriges.

Komise si mimo jiné přeje “inkluzivní vzdělávání od raného dětství až po vysokoškolské vzdělávání, které se zaměří na nepřetržitou výuku jazyků a usnadnění uznávání kvalifikací”.

Nabídne také více příležitostí k získání zaměstnání a k “uznání jejich dovedností”. To má “plně ocenit přínos přistěhovalců – zejména žen – pro společnost a zajistit, aby se jim dostalo podpory, kterou potřebují k dosažení svého plného potenciálu”. Tedy na různých postech budou přednostně zaměstnáváni právě přistěhovalci.

Přistěhovalci ze třetího světa budou mít rovněž snazší  přístup k cenově dostupnému ubytování, financovanému z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Azylového a migračního fondu a InvestEU, jakož i financování platforem pro výměnu zkušeností na místní a regionální úrovni za účelem boje proti segregaci a diskriminaci na trhu s bydlením.

Migranti jsou “my”, ne “oni”, prohlásila Johanssonová.

“Každý má svou úlohu při vytváření soudržnosti a úspěchu naší společnosti. Integrace a začlenění znamená naslouchat jim a zajistit, aby měl každý práva bez ohledu na své zázemí. Inkluzivní integrace znamená, že každý má stejné nástroje a podporu, aby mohl přispívat společnosti, aby migranti mohli plně využít svůj potenciál a naše společnosti těžit ze své síly a schopností,” říká Ylva Johanssonová.

Podle Komise má EU v současné době přibližně 34 milionů obyvatel narozených mimo Unii (přibližně 8 % obyvatelstva EU). Kromě toho má 10 % mladých lidí (15–34 let) narozených v EU, alespoň jednoho rodiče narozeného mimo EU.

K tomu jen dodávám, že muslimští vetřelci nejdou do Evropy proto, aby se integrovali, ale předpokládají, že se časem Evropané integrují do jejich společnosti. Jdou především po dávkách, které považují za daň podřadného káfira nadřazenému muslimovi. Pracují jen výjimečně a i tak mají nadstandartní výhody (placené volno o ramadánu, možnost třískat hlavou o kobereček v pracovní době apod…).

To vše ale Johanssonová, coby Švédka, moc dobře ví. Ostatně, pochází ze země, kde i policie přiznává, že například v Göteborgu již probíhá pouliční válka gangů, Malmö je město, patřící muslimům a části jiných velkých měst jsou již pod nadvládou práva šaría.

Nová bytová politika, kdy budou jednotlivé země získávat z různých fondů EU peníze, které budou muset být využity pro bydlení muslimských vetřelců, opět jen ukazuje, pro koho zde EU ve skutečnosti je. K tomu opět dodávám, že tyto peníze z různých unijních fondů, jsou peníze z daní občanů EU, neboť EU sama žádné peníze negeneruje, finance výhradně prožírá. Tedy byty vetřelcům zaplatí daňoví poplatníci EU  a ne Brusel, ten finance pouze přerozděluje a určuje, na co půjdou.

Bez EU by si tedy mohla každá země sama určit, komu sociální byty přidělí. A nemusela by v tomto ohledu zvýhodňovat muslimské vetřelce tak, jako to požaduje EU.

 

(Visited 2 574 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *