ČESKÉ SILNICE MUSÍ ZŮSTAT MÍSTEM SLUŠNOSTI A TOLERANCE

Napsal
Sdílet článek

Poslední měsíc v roce bývá časem bilancování a zamyšlení se nad tím, co pozitivně změnit v roce následujícím. Bezpečnost silničního provozu je oblastí, která i nadále zůstává aktuálním tématem. Čísla ze statistik úmrtí a těžkých zranění na našich silnicích jsou o to smutnější, že za nimi často stojí lidská lhostejnost, bezohlednost či agresivita.

Právě chování účastníků silničního provozu často odráží celkovou náladu ve společnosti. Stejně jako jiné oblasti má i provoz na komunikacích svá pravidla. Avšak tam, kde není ochota tato pravidla dodržovat, nepomohou žádné zákazy ani příkazy. Ruku v ruce se současným vývojem bezpečnostních systémů automobilů, stále více chránících životy a zdraví účastníků provozu, by se však měla vrátit na české silnice také etika, tedy morální odpovědnost, slušnost, tolerance a vzájemnost. „Chování na silnici je vizitkou každého z nás. Denně míjíme stovky a tisíce jiných lidí, každý si může snadno udělat obrázek o našich životních hodnotách. Zkrátka jak žiji, tak řídím. Mnoho jedinců má ve svých automobilech pocit anonymity, a pak si snadno dovolí vůči ostatním to, co by je při přímém kontaktu z očí do očí ani nenapadlo,“ říká Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA předseda expertní rady, platforma VIZE 0.

K projevům agresivity za volantem, která má na svědomí až 40 procent smrtelných dopravních nehod, dochází z různých, často banálních důvodů – pomalá, váhavá a nejistá jízda jiného řidiče, jízda jiného vozidla těsně za naším zadním nárazníkem nebo pozdní ztlumení dálkových světel protijedoucího vozidla. Ne zřídka však bývá reakce na chybný manévr jiného účastníka provozu nebezpečnější než jeho pochybení. Je proto dobré předvídat situace, počítat s možnými chybami druhých a na všechno se dívat s potřebným nadhledem. „I na silnici musíme být především lidmi. Navzájem jsme si přece všichni rovni – chodci, cyklisté, motorkáři, řidiči malých automobilů i šoféři mnohatunových kolosů,“ připomíná MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Často skloňovaným řešením agresivity řidičů jsou přísnější sankce. Ale ani ty nemusí pomoci – strach před porušováním práva není nikdy tak silnou brzdou jako vnitřní přesvědčení, že pravidla se zkrátka porušovat nemají. Ročně má agresivita a bezohlednost za volantem na svědomí stovky mrtvých a zraněných lidí. Významně přispívá také k celkovým škodám v důsledku dopravních nehod, které ročně přesahují 80 miliard korun.

Motivování účastníků silničního provozu k bezpečnému jednání vyžaduje delší úsilí, ale dlouhodobě nese své ovoce. Stejně jako vzdělávání celé společnosti ke slušnosti a vzájemné tolerantnosti. „I to je důvod, proč se skrze naši kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou snažíme s našimi partnery o účinnou prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Těší mě vzrůstající podpora ze strany veřejnosti, například na sociálních sítích. Blíží se vánoční svátky, které jsou především časem pohody s našimi nejbližšími. Mnozí si však právě v tyto dny připomínají smutnou ztrátu svých blízkých, kteří se stali obětí dopravní nehody, často ne svojí vinou. Nezapomínejme na to!“ zdůrazňuje potřebu prevence v bezpečnosti na silnicích a lidské ohleduplnosti Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh.

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum.
Více informací: realita.tytozvladnes.cz.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

  • Tomáš Vaněk
(Visited 57 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *