České soudy budou přezkoumávat případy z dob totality

Napsal
Sdílet článek

V měsíci květnu 2021 se české soudy vrátí k několika případům z dob totality:

Pondělí 3. 5. 2021 ve 13:00 – Okresní soud, pobočka Havířov, Dlouhá třída 46a, č. dv. 125

Soudci budou zkoumat, zda Ján Takáč (nar. 1962) z Orlové má právo na úplnou rehabilitaci. V roce 1981 byl odsouzen vojenským soudem v Prešově k 2 letům vězení za to, že nenastoupil vojenskou službu, protože mu jeho náboženské přesvědčení svědka Jehovova „bráni akúkolvek vojenskú službu vykonávať“. V rehabilitačním řízení v roce 1991 mu byl trest snížen na 8 měsíců nepodmíněně. Takáč je však český občan, a tak v návaznosti na judikaturu Ústavního soudu ČR navrhuje, aby byl zrušen i tento zbytkový trest uložený slovenským soudem.

Středa 5. 5. 2021 v 10:00 – Okresní soud Český Krumlov, Linecká 284, č. dv. 8

Soudci projednají návrh na rehabilitaci prof. Thomase Wieskeho (nar. 1958), který se v roce 1976 jakožto student a občan Německé demokratické republiky (NDR) chtěl dostat přes Československo na Západ, protože v NDR byl nucen k vojenské službě, ale on chtěl dále studovat. Byl však zatčen a po 12 dnech letecky deportován do NDR. Nakonec se mu ale podařilo v Německu dostudovat. K soudu do Českého Krumlova chce přijet už z toho důvodu, že ho jako profesora, který vyučuje právo na univerzitě v Bremerhavenu, zajímá, jak v České republice probíhají rehabilitace. (Viz též https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Wieske.)

Úterý 11. 5. 2021 – Nejvyšší soud ČR, Brno, Burešova 20, č. dv. 0.14 (přístavba)

Soudci projednají stížnost pro porušení zákona ve věci Andreje Halásze (nar. 1939) ze Somoru-Vécze (Slovensko). Jmenovaný byl v roce 1959 odsouzen k 1 roku vězení za to, že „odepřel vykonávat vojenskou službu a oblékat vojenský stejnokroj, odvolávaje se na své náboženské přesvědčení svědka Jehovova“. Trest byl v rehabilitačním řízení v roce 1993 zrušen, avšak „při nezměněném výroku o vině“. A právě výrok o vině bude přezkoumáván, a to v návaznosti na ústavně garantované právo na svobodu svědomí a náboženského vyznání.

Středa 26. 5. 2021 v 9:30 – Nejvyšší soud ČR, Brno, Burešova 20, č. dv. 128

Soudci budou přezkoumávat rozsudek z roku 1953, jímž byl Josef Kanócz (1922-1996) odsouzen k 18 měsícům odnětí svobody za to, že „odmítl vykonávat vojenskou službu s odvoláním se na náboženské vyznání“, neboť „se řídí jedině biblí“. (Viz též https://justice.cz/web/msp/stiznosti-pro-poruseni-zakona?clanek=seznam-stiznosti-pro-poruseni-zakona-a-predmetnych-rozhodnuti, březen 2021, 04 J.K. – 31.3.2021)

Čtvrtek 27. 5. 2021 v 9:30 – Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 29b, č. dv. 3.309

Soudci budou řešit násilné vystěhování rodiny Srbových z jejich domova v Královicích (dnes Městská část Praha-Královice) kvůli tomu, že rodina užívá svůj byt „proti veřejnému zájmu“, a proto se z něj musí „ihned“„nejpozději do tří dnů, to je do 24. dubna 1953“ vystěhovat. Místní funkcionáři totiž podezřívali Jana Srbu (1906-1988), že jako bývalý „majitel hospodářství narušuje řádný chod hospodářství a mimo to je zde nebezpečí, že by mohl ovlivňovat pracovníky statků“.

Pondělí 31. 5. 2021 v 9:00 – Okresní soud Jindřichův Hradec, Klášterská 123/II, č. dv. 207

Soudci budou jednat o pokutě ve výši 10.000 Kčs, kterou Okresní národní výbor v Jindřichově Hradci v roce 1953 uložil Rudolfu Kolářovi (1914-1981) za to, že „nesplnil povinnost ve výrobě rostlinné. Důvody ohledně neobdělání pozemků, že … neměl osivo, že byly tyto pozemky zapýřené …, nemohly být vzaty v úvahu, protože jako samostatný zemědělec [byl] povinen své hospodářství přizpůsobiti tak, aby splnil veškeré povinnosti [jemu] kladené.“ Viz též https://advokatnidenik.cz/2020/12/30/os-v-jindrichove-hradci-manzelky-nelze-trestat-za-to-ze-uklidnuji-rozcilene-manzely/.)

Pondělí 31. 5. 2021 v 9:30 – Okresní soud Jindřichův Hradec, Klášterská 123/II, č. dv. 207

Soudci posoudí zákonnost rozhodnutí Lidového soudu v Jindřichově Hradci z roku 1958 o tom, že Jiřina Kolářová (1923-2000) musí se svým 11letým synem Rudolfem (nar. 1947) „do 15 dnů pod exekucí vykliditi“ byt ve své usedlosti v Lovětíně, protože ho místní Jednotné zemědělské družstvo „potřebuje … pro některého svého člena“. (Šlo o pokračující perzekuci rodiny Kolářových; viz výše.)

Pondělí 31. 5. 2021 v 10:15 – Okresní soud Jindřichův Hradec, Klášterská 123/II, č. dv. 207

Soudci budou řešit, zda bylo správné, když v roce 1949 Okresní národní výbor v Jindřichově Hradci uložil Josefu Strachotovi (1905-1959) z Člunku pokutu 5.000 Kčs, odejmul mu živnostenské oprávnění a rozhodl o jeho vysídlení kvůli tomu, že „svými řečmi dělá v obci nepokoje a rozvrací pracovní morálku“„jeho poměr ke kom. straně Československa jest ostře a se vší krajností zahrocen“ a jeho usedlost „by se výborně hodila pro jednotné zemědělské družstvo, ve kterém by se s úspěchem zřídila výkrmna vepřů, drůbežárna a odchovna telat“. (Viz též https://etickakomisecr.cz/data/oceneni/2018/strachota.pdf.)

Poznámka: Všechny uvedené kauzy budou soudy projednávat ve veřejném zasedání. Kdo by chtěl perzekuované morálně podpořit, se může jednání zúčastnit při dodržení vládních protiepidemiologických opatření.

  • L. Müller

(Visited 64 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *