Český národ – dnes a zítra?!

Napsal
Sdílet článek

Předkládám dva (ne-autorské) texty, jejichž význam dnes považuji za zcela zásadní:

Text č. 1

Vážení spoluobčané,

v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, Dekrety prezidenta Československé republiky.
Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.
Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci,
kteří byli po právu, na základě nejen mých dekretů, z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.
Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.
Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o znovu ovládnutí Evropy Německem stále zůstává.
Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.
Váš
Dr. Edvard BENEŠ,
Praha, květen 1947

Text č. 2

„Otevřený dopis“ paní Jitky Přikrylové německé kancléřce v reakci na její slova o morální a politické neospravedlnitelnosti poválečného odsunu Němců z Československa:

Téměř sedm příšerně dlouhých let trvala okupace a Druhá světová válka, jež stály život statisíců Čechů a Slováků. Za těch sedm let jste udělali obyčejným lidem ze života peklo. Jejich synové a otcové umírali. Dcery a matky často stihl podobný osud. Udělali jste si z nás otroky. Jedni se z odporu k vám stali mrtvými hrdiny, druzí ze strachu k vám bezpáteřními zrádci. Hluboce jste námi pohrdali, trpce nás nenáviděli. Vyhladili jste celé vesnice, smazali je z mapy. Neměli jste soucit pro nikoho.

Ve výčtu vašich válečných zločinů z této války jste předvedli to nejhorší, co člověk kdy vymyslel a uvedl v realitu. Vymysleli jste efektivní nástroj na smrt miliónů, aby vás to vyšlo co nejlevněji, bylo to rychlé – ne kvůli pocitům obětí, ale kvůli vašemu smyslu pro pořádek a účty. Živé bytosti jste poslali do plynu a jejich tělo zužitkovali do stínítek i mýdel, vlasy do polštářů. Nechali jste statisíce lidí umírat hlady, bolestí – celé dny a týdny. Neměli jste problém nechat vězně vykopat svůj hrob. Neměli jste problém se zrůdnými experimenty, které lidská mysl nedokáže vstřebat. Ve svém pocitu nadřazenosti jste plánovali vymazat z historie celé národy.
Podle všeho slovanské národy měly přijít na řadu hned po konečném řešení židovské otázky. Dost možná byste si pro konečné řešení slovanské otázky našli ještě efektivnější a levnější metodu.
Většina Němců se s příchodem okupace a války postavila proti svým českým sousedům. Když vám Spojenci vyprášili kožich a z vašich měst udělali oraniště, nemám pocit, že by bylo morálně ospravedlnitelné, a ani proveditelné, aby Němci, s pokrčením ramen “nevyšlo to”, si dál štrádovali mezi zuboženými lidmi po českých ulicích. Určitě bych byla raději, kdyby se odsun obešel bez násilností z naší strany. Nemyslím si však, že kdo to sám nezažil, že má právo naše dědy a pradědy soudit…

Vy, paní Merkelová, to právo docela jistě nemáte!
A drobná poznámečka na závěr: S tím, jak to v Německu poslední dobou vedete, řekla bych, že můžete očekávat v dohledné době další vysídlení Němců.
Z Německa.“

Jitka Přikrylová
červen 2018

  • Výběr, výňatek a výtah z textů provedl: Mgr. Marek Adam
(Visited 184 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *