Církevně wikipedické počty

Napsal
Sdílet článek

Nedávno jsem v jedné souvislosti nahlédl ve wikipedii do kapitoly “Římskokatolická církev v Česku”. Od mládí jsem trochu poděs na čísla, proto jsem si začal prohlížet ta, v kapitole uvedená.  

První, co mě zaujalo, je počet římskokatolických kněží v tabulce, udávající jej v průběhu posledních ca 100 let. A hned vedle té tabulky druhá, uvádějící zase počty římských katolíků v ČR dle sčítání lidu. Napadlo mě u toho, jak církev dnes udává počet svých kněžích asi 3.000, a stěžuje si na jejich velký nedostatek. Když si to srovnáme se stavem r. 1930, kdy pro skoro 8.400.000 věřících bylo k dispozici ca 4.500 kněží (odhad mezi v r. 1925 – 5.985 kněží, a v r. 1937 – 4.226 kněží, a nelze navíc vyčíst, kolik bylo diecézních a kolik řeholních), říkám si, zda i tehdy byl akcentován jejich nedostatek. Proto, že je-li tak dnes nazýván počet 3.000 kněží pro slabě přes 1.000.000 (údaj z r. 2011) katolíků, měl by v tom roce 1930 stejně tak být nazván počet 3.000 x 8,4 = 25.200 kněží. Čili, ne odhadovaných 4.500, ale 25.200 kněží by tehdy mělo být nazýváno nedostatečným počtem.

 

Další věc, v grafu z r. 2011 je podle věkového rozložení počet římských katolíků věku 0-14 let (ca 115.000) asi 3x větší, než jejich počet 15-19 let (ca 40.000). A je třetí nejvyšší, po kategoriích 60-69 (ca 200-205.000 a 70-79 let (ca. 170.000). Vzhledem k téměř trychtýřovitě (protože uprostřed je osa, na které doleva jsou muži, a doprava ženy) se snižujícímu počtu právě od kategorie 60-69 po těch 15-19 je tam optický dojem, že jakoby se víra nadechovala k životu u té nejmladší generace, u té pod 15 let. Je to ale (nevím, zda je to na wiki skutečně kvůli takto dostupné věkové klasifikaci) klam, protože je porovnána skupina v rozmezí 15 let se skupinou v rozmezí 5 let. Přičemž od 20 let výše je to po 10 letech. Ve skutečnosti, pokud by se měřila kategorie 0-9 a 10-19 let, by to takový rozdíl samozřejmě neudělalo. Celkový počet mezi 0-19 je ca 155.000, což činí o ca 50.000 méně, než u o polovinu menší kategorie těch 60-69 let. V průměru vychází v kategoriích 0-9 a 10-19 let na každou ca 77.500, kdy o kategorii výš v rozmezí 20-29 let je ca necelých 90.000. Takže z toho lze usoudit, že to zmenšování pokračuje.      

 

Je přinejmenším opět divné, že v procentním popisu dle jednotlivých diecézí má nejsilnější olomoucká téměř 42% katolíků ze své populace, brněnská ca 39%, na druhé straně nejslabší litoměřická 12,8%. Divné proto, že tyto údaje jsou z r. 2001, kdy se ke katolíkům hlásilo téměř 27% obyvatel ČR. Ale přitom má wiki i údaje z r. 2011, kdy tento počet klesl na slabě přes 10% (neboli zhruba o 1.700.000 lidí, jinými slovy 2,7 krát). Proč tedy nejsou uvedeny ty religiozity jednotlivých diecézí taky z r. 2011, když jsou dostupné? 

 

A poslední věc, wiki uvádí –
„ČBK zorganizovala v letech 1999, 2004 a 2009 sčítání účastníků bohoslužeb o první povelikonoční nedělní mši, což může být vnímáno jako celkový obraz průměrné pravidelné návštěvnosti katolických kostelů. V roce 1999 zašlo na mši o první povelikonoční neděli 414.539 věřících (bez litoměřické diecéze), v roce 2004 pak 405.446 (s litoměřickou diecézí). Sčítání návštěvnosti v roce 2009 uveřejnily jen dvě diecéze (královéhradecká a litoměřická), které zaznamenaly pokles o 5,9, respektive 5,0 procenta oproti roku 2004.“
Jakkoliv je litoměřická nejslabší, pokud v r. 1999 neudala počty, tak ten celkový počet musel samozřejmě být vyšší, než je ten udávaný počet 414.539. Když se to z těch 8 diecézí zprůměruje, vychází pokles (pokud, když je litoměřická nejslabší, jí dáme polovinu z průměru) na nějakých skoro 40.000. Rozdíl mezi lety 1999 a 2004 potom nebude těch ca 9.000 (414.539 – 405.446), ale +/- 40.000.

Z toho r. 2009 už se dovodit nedá nic. Snad jen viditelný další pokles, a otázka, odkud tedy D. Duka došel v r. 2009 (Bílá kniha církve) k tomu počtu 600.000 pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb. Nezodpověditelná otázka. Hm, i tak by to pro dalších deset let (udávají-li dnes těch 400.000) znamenalo, že za ně přišli o celou třetinu pravidelných oveček. Skoro bychom mohli říct, že pan DD si tak trochu při tom nafukování poskytl medvědí službu.

 

Nečiním si ambice exaktně analyzovat, čím je to způsobeno. Nevím taky, jak je to s jinými denominacemi a vírami. Podíváme-li se ale nejprve na ta čísla tak, jak jsou ve wikipedii, a tak, jak jsou potom uspořádána do lépe vypovídajícího tvaru, můžeme vidět, že religiozita naší země skutečně dále klesá poměrně strmě. Protože všechny uvedené údaje jsou téměř deset let staré, o aktuální realitě se dozvíme až u dalšího sčítání, které se bude konat příští rok.

(Visited 130 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *