Co je klerikalismus a je pseudopapež František arciklerikál?

Napsal
Sdílet článek

Co je církevní klerikalismus? To není pouze duchovní choroba minulosti, která zachvátila už velekněze, farizeje a saduceje, kteří odsoudili na smrt našeho Pána Ježíše Krista. Klerikalismus i dnes zasahuje především církevní preláty a také některé kněze. Světský slovník definuje klerikalismus jako využívání náboženství k jiným cílům.

Karikaturní figurkou klerikála minulosti je člověk utápějící se v pyšném domnění vlastní slávy. Svým církevním postavením se před druhými prezentuje jako nadčlověk či téměř bůh. Všichni tuto jeho pozici musí akceptovat a pokládat za správné, že se mu mají klanět.

Bůh ale dává lidem, kterým svěřuje úkol pastýřů, skutečně svou autoritu. Klerikál však vystupuje v Boží autoritě, přestože sám má Boha jen za prostředek k své kariéře a marné slávě. Vyžaduje si poctu, výjimečné postavení a poslušnost, náležející ale jen tomu pastýři, který kvůli spáse nesmrtelných duší chrání poklad spasitelné víry a morálky a je pravdivým Kristovým učedníkem. Klerikál odhodil svědomí a Boží přikázání. Jeho bohem je ego, umí chodit v intrikách a svěřenou Boží autoritu zneužívá i za cenu, že sám bude zavržen.

Největší tyran, který skrze intriky dosáhl kariéry ve světě a jde přes mrtvoly, má ten samý otrávený kořen jako i církevní klerikál. U klerikála je však zločinnost oblečena do zbožných frází, zabalena do přehnaně vznešených titulů a pojištěna nedotknutelností. Lidé vůbec nepředpokládají, že taková zvrhlost může být skryta v církevních rouchách s mitrou na hlavě. Otřesnou šokující realitou je dnes homo-síť na nejvyšších místech v církvi, kterou Bergoglio kryje a privileguje. Arcibiskup C. M. Viganò odvážně ukázal na tyto zločiny, vyzval Bergoglia k abdikaci i k likvidaci této homosítě.

Dnes špičkoví lékaři, odborníci, varují před experimentální vakcinací a mají k tomu pádné argumenty. Arciklerikál Bergoglio, totální analfabet v medicíně, všechny vědecké poznatky shodil ze stolu, jako by on byl ten největší specialista ve virologii – a katolíci ho musí brát smrtelně vážně. Musí si myslet, že když prosazuje nebezpečnou vakcinaci on, tak už nebezpečná není. Toto je ale odstrašující příklad církevního tmářství a klerikalismu! Pod jeho vedením se církev stala opiem lidstva! Ve skutečnosti je Bergoglio zločinec, církevní podvodník a pro své kolosální hereze se vyloučil z církve.

Představme si letadlo, které letí přes oceán. Bergoglio přijde do řídící kabiny, vyhodí pilota, sedne na jeho místo a všichni se musí cítit zavázáni, že mu musí důvěřovat víc než pilotovi. Tento analfabet se ujme vedení a letadlo skončí i s pasažéry smrtelnou havárií! Totéž platí o vakcinaci, kterou dnes Bergoglio celosvětově řídí – plánovaným výsledkem je genocidní katastrofa a pro mnohé věčné zavržení.

Arciklerikál Bergoglio je odstrašujícím příkladem klerikalismu. Prosazuje modlářství, sodomii a nebezpečnou experimentální mRNA vakcinaci a všichni musí tleskat a jásat, jako by je vedl do nebe, přestože ve skutečnosti je táhne do pekla.

Arciklerikál Bergoglio plně vtělil ducha antikrista. Převzal charismatický slovník, který byl použit při duchovním probuzení v Argentině a tím si získal image duchovního člověka. Jako dobrý herec okopíroval živou duchovnost, která je u něj ale pouze zevnějším nátěrem, protože jeho duch je ve vzpouře proti Bohu! A tento podvod je nejsilnější pákou ducha antikrista.

Jaký by dnes měl být pravdivý biskup a kněz? Musí získat habitus vnitřní modlitby, tedy zůstávání v Boží přítomnosti před Boží tváří v pravdivé kajícnosti. Musí zdůrazňovat pilíře duchovního života, které jsou spojeny s častou myšlenkou na smrt, Boží soud, nebe a peklo. Biskup i kněz dnes musí ukazovat na realitu hříchu, nebezpečí zavržení, a proto sám musí budovat osobní vztah k Spasiteli a sjednocovat se s Jeho křížem i s Jeho smrtí, do které jsme byli ponořeni ve křtu (Ř 6,3-6). Má si být vědom, za jak velkou cenu byl zachráněn, a to ne zlatem ani stříbrem, ale drahou krví našeho Pána (1Pt 1,18-19). Vzorem pro kněze a biskupa musí být Kristův apoštol, jakým byl ten, který stál pod Kristovým křížem, a také ten, který nejprve církev pronásledoval, a pak, když se pravdivě obrátil, Krista hlásal a za Něho obětoval i svůj život jako mučedník. Takový kněz je alter Kristus. Klerikál je karikatura, která degraduje svaté kněžství i celou církev. Člověk, který se zasvětil Bohu, ale slouží egu a nečiní pravé pokání, vytváří prostor pro antikristovského ducha. A tento duch si skrze své klerikální služebníky prosadil takové pozice v církvi, že ji už téměř proměnil v nevěstku antikrista.

Ve dnech 12.-15. 9. 2021 má Bergoglio naplánovanou vakcinační misii na Slovensku. Přitom vypustí infekci prokletí, spojenou s legiemi démonů lži a smrti. Odstrašujícími vakcinačními klerikály na Slovensku jsou košický prelát Bober a prešovský Babjak. Sami jdou do pekla a táhnou s sebou ty, kteří jim nekriticky důvěřují. Páchají tak zločin proti Bohu, církvi a katolíkům na východním Slovensku!

Za duchovní probuzení Slovenska se modlí

  • biskupové Byzantského katolického patriarchátu
5/5 - (1 vote)
(Visited 150 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *