Co jsou důvody pro pandemii a zájmy korporací na jejím udržování

Napsal
Sdílet článek

Dr. Judy Mikovits není spokojená. Celý rok zkouší varovat lidstvo, spolu s Dr. Montagnierem, Dr. Cahill, Dr. Tenpenny a mnoha jinými a přesto se lidé nechávají dál očkovat nebezpečnými látkami, o kterých nic neví a neví o nich nic ani lékař, který jim tyto vpichy dává. „Miliony dostávají injekčně do těla umělý virus spolu s tou nejvíc nebezpečnou hrotovou bílkovinou (spike protein), která obsahuje HIV, XMRV a SARS a ubližují si tím,“ říká Dr. Mikovits.

Za každou pandemií od r. 1984 je podle ní Dr. Anthony Fauci. On to byl, který způsobil HIV/AIDS pandemii a všecko co přišlo po ní. Všichni věděli celou dobu, že hrotová bílkovina způsobuje těžké nemoci. A tak ji dali lidem injekčně. Dávali jim „virus,“ ale to slovo je nutno nahradit slovem „jed.“ Dávali jim jed a dobře věděli, že si tím vyrábí zákazníky na život a že ještě ke všemu hodně lidí přímo zabijí. Takže všichni očkovaní mají v sobě HIV a také virus Xenotropické Murine Leukemie, což je syncytinový gen z myší. Dále jsou v injekcích tkáně z potracených lidských zárodků, kromě jiných nevhodných látek. Takže všichni očkovaní mají v sobě jedy a nepřirozené látky, mnohdy syntetické, o kterých nikdo neví, co způsobí.

Jeden z důvodů pro toto očkování, snad ten hlavní, je zabít co nejvíce nemocných a starých, aby jim nemusela být vyplacena životní pojistka. Je to všecko byznys. Očkování nejsou na nic jiného, než aby zabily lidi a nepřišlo se na to. Proto ty mrtvé spalují, aby nikdo nic nezjistil.

Dr. Anthony Fauci to opravdu zavinil

V současné době uvolněné dokumenty prokázaly, že Dr. Anthony Fauci opravdu financoval výzkum a vývoj biologické zbraně v komunistické Číně. 900 stran těchto dokumentů dokazuje, že to byla vláda Spojených Států, která měla o tento vývoj zájem a financovala ho přes Fauciho od začátku až do konce. Až teprve Trump zakázal vývoj biologických zbraní a proto se Fauci a jeho pomocníci spikli a dále pokračovali ve vývoji v Číně tajně.

Fauci nejen že lhal, když pod přísahou vypovídal, že nikdy podobný výzkum nefinancoval. Ale ještě navíc se dopustil vlastizrady, protože způsobil, že se biologická zbraň hromadného ničení dostala do rukou komunistických nepřátel Ameriky, což jsou v současné době Číňané.

Možná si někdo myslí, že to všecko se na nás nevztahuje, ale to je omyl. Na základě Fauciho strašáků byla na nás všecky uvalena karanténa, roušky a dokonce i dvojité roušky.

Tyto informace samotné by měly zastavit veškeré „očkování“ po celém světě a Fauci, spolu s dalšími spiklenci, včetně vedoucích osob farmaceutických firem, virologů a také politiků by měli být obviněni z kriminální činnosti. Takže – proč se stále nic neděje?

Podle zmiňovaných dokumentů měly být tyto biologické zbraně použity presidentkou Clintonovou proti Iránu a některým jiným zemím. Když ale nebyla v r. 2016 zvolena a místo ní nastoupil na presidentské místo Trump, globalisté se rozhodli zaútočit na Ameriku a zničit Trumpa. Fauci ve skutečnosti jednal podle příkazů Clintonové a Obamy a jejich přívrženců. Všichni z nich, včetně Bidena spolupracovali s komunistickou Čínou na vývoji těchto zbraní, aby je mohli použít na zničení Ameriky.

Očkování je pouze první krok

Očkování je první část podvojné zbraně, jejíž druhá část nebyla ještě použita. Očkování není navrženo na to, aby někoho zabilo okamžitě. Má pouze za úkol ochromit imunitu a připravit organizmus na to, aby přehnaně zareagoval na další variantu viru, což je nazýváno „posílení, závislé na protilátkách“ (antibody-dependent enhancement). Zdá se, že Delta varianta takové zesílení způsobí a další případné varianty tento vliv pouze podpoří. Podle všeho se zdá, že Fauci a spol. už tuto novou variantu vyvinuli; její spuštění bude mít katastrofální výsledky.

Dr. David Martin potvrzuje pravdivost

Podle Dr. Martina, již v r. 1803 nadhodil Edward Jenner myšlenku, jak konstruktivně využít mor. Trvalo to hezky dlouho, než v r. 1883 přišel Francis Galton s odpovědí a ta odpověď zněla: eugenika! Ano, eugenika, vyhubení starých, nemocných, zmrzačelých a jinak nevhodných. Proč nevyužít tehdy objevené bakterie, viry a mor a tím přinutit přírodu, aby se stala zbraní?

V letech 1883-93 zaujímal ten největší podíl amerického národního produktu obchod se strachem ze smrti, což byl obchod s životními pojistkami. Tento obchod vynášel víc než dolování uhlí, zpracováni oceli a veškeré výrobní podniky dohromady. Však taky když byl americký president v r. 1904 uveden do funkce, vedle něho stáli na podiu všichni zástupci hlavních amerických pojišťoven! Tohoto detailu si za celé roky málem nikdo nevšiml.

Mnoho lidí (v Americe) si koupí životní pojistku spolu s prvním domem. V té době se také ožení a přijdou děti. A pak splácejí měsíc po měsíci – co kdyby se s nimi něco stalo, tak aby to rodina zvládla. V převážné většině případů jsou tyto pojistky placeny 17,5 až 18,5 let a pak je lidé přestanou platit. Řeknou si, že je to stejně k ničemu a jednoduše přestanou platit. A pojišťovna shrábne všecky předešlé splátky a nic za to – to je skvěly obchod!

Největší ztráta pro pojišťovnu je, když lidé zemřou tehdy, kdy není žádoucí, aby zemřeli, protože pak musí pozůstalým vyplatit pojistku.

První světová válka přinesla pojišťovnám obrovské výdělky. To proto, že hodně mladých mužů, kteří šli do války, se předtím nechali pojistit na život. Když se pak nevrátili, tak měly správně jejich rodiny žádat o vyplacení pojistek, jenže nikdo nevěděl jak. Nebyl na to ještě zaveden systém a tak pojišťovny opět shrábly všecky peníze a nic za to.

Výzkum eugeniky, eutanázie a i výzkum genetiky byl vždy financován pojišťovnami. Ty měly ten největší zájem o tyto informace, aby je mohli využívat jak na manipulaci lidstva, tak za účelem výzkumu délky života.

V r. 1980 uzákonil americký Kongres Bayh-Dole Akt. Na základě tohoto zákona si mohou badatelé ponechat vlastnická práva na patenty, i když jejich výzkum byl financován vládou, z peněz daňových poplatníků. Je to nesmírně nespravedlivé a neetické rozhodnutí, ale přesto bylo odsouhlaseno. A pak přišel kdosi se skvělým nápadem: řekneme, že máme virus a že je tady nějaká nemoc. Není to zrovna nemoc, ale spíš souhrn příznaků a my tomu budeme říkat nemoc. Takže když lidé uslyší, že někdo má virus, budou si myslet že je to nemoc, což je dokonale poplete a začnou se bát.

Teprve po odsouhlasení zmíněného zákona se mohla věda vytasit s HIV, aby si mohli ponechat veškeré zisky z patentů, na tuto nemoc podaných. A teprve pak bylo rovněž možno spustit Covid s celou škálou detektivních příběhů o jeho vzniku, s pátráním na špatných místech, obviňováním nevinných a chráněním viníků, karanténa, roušky a všecko ostatní.

Pandemie byla naprosto nutná, protože pojišťovny si uvědomily, že nemají dost peněz na vyrovnání požadavků svých pojištěnců. Takže to, jak New Yorkský starosta nechal navozit těžce nemocné do starobinců, kde pak všichni umírali jako mouchy zjara, to nebyla žádná náhoda, ale byl to záměr. Pojišťovny se tím zbavovaly těch, kterým dlužili vyplacení životních pojistek.

Když president Trump na jaře 2020 rozhodl, že je nutno podpořit ekonomii, učinil tak na základě „Zaměstnaneckého aktu,“ odsouhlaseného Kongresem. Jako pátá byla v tomto Aktu i „ochrana mezd,“ na kterou vláda hodlala finančně přispět. To bylo až páté místo. Na prvním místě byla finanční podpora pro zaměstnavatele, aby byli nadále schopni bez přerušení platit měsíční splátky na životní pojistky zaměstnanců.

Veterinář Petr Daszak z Eco Health Alliance, což je organizace, která se mezi jiným zabývá výzkumem globálního zdraví a mezinárodního vývoje, napsal v r. 2016 e-mail Dr. Anthony Faucimu, který se nějak dostal na veřejnost. V tomto e-mailu Daszak píše: „K udržování finančního základu až do skončení krize potřebujeme zvýšit porozumění veřejnosti pro potřebu lékařských protiopatření jako jsou pan-korona virové vakcíny. Ta hlavní podpora jsou media, ekonomie bude následovat ten humbuk. Musíme tento humbuk využít pro naše potřeby. Co se týče skutečného problému, investoři zareagují na konci celého procesu, když uvidí zisky.“

Už tehdy plánoval Fauci koronavirovou pandemii a Daszak se měl postarat o odvedení pozornosti od laboratoře ve Wuhanu.

Velké korporace jsou ve všem, ale kdo je kdo, to je jedno velké bludiště

Těch, kteří mají řádný zisk se současné situace je mnoho a jejich majetnické poměry jsou řádně propleteny. Tak na příklad, čínská laboratoř ve Wuhanu je vlastněna farmaceutickým gigantem GlaxoSmithKline, který byl vytvořen Wellcome Trustem a který vlastní i Pfizera, výrobce očkování proti Covidu. Výzkum ve Wuhanu byl financován Dr. Anthony Faucim z peněz daňových poplatníků, spolu s penězi různých nadací, jako jsou Rockefellerova a Gatesova.

Účetnictví GlaxoSmithKline je vedeno firmou BlackRock, což je jedna ze dvou firem, které vlastní skoro veškeré podnikání na celém světě. BlackRock také obhospodařuje účetní stránku Sorosovy nadace, Open Foundation. Soros vlastní německou firmu Wintersole, která laboratoř ve Wuhanu postavila a je z části vlastněna německou pojišťovnou Allianz. Jedním z akcionářů Allianz je Vanguard, což je druhá ze dvou firem, které vlastní celý svět. Vanguard je rovněž akcionářem BlackRock, který je hlavním akcionářem firmy Microsoft. Microsoft je akcionářem BioNTech a Pfizer, kteří oba vyvíjeli společně Pfizerovu vakcínu. Majitel Microsoftu je Bill Gates, který je také hlavním podpůrcem organizací WHO a OSN a hlavním obhájcem vakcín, ze kterých má osobní zisk 1:20, jak přiznal reportérům.

Google je akcionářem AstraZeneca, skrze svoji pobočku Google Ventures. AstraZeneca není neziskovka, jak je nám tvrzeno. Technologie, kterou používají na výrobu „léků“ vlastní Jenner Institut (partnerská organizace GlaxoSmithKline), skrze jejich pobočku Vaccitech. Britská vláda je také podílníkem ve Vaccitech a očekává značné výdělky. Další akcionář je Bravos Capital, založený bývalým ředitelem oddělení pro globální obchodování s akciemi u Deutsche Bank. Někteří investoři ve Vaccitech jsou: čínské odvětví firmy Sequoia Capital, čínská Fosun Pharma a Wellcome Trust. Wellcome Trust je rovněž přímým akcionářem u Vaccitech a má podstatný zájem na zisku z AstraZeneca.

Německá vláda je akcionářem ve firmě BioNTech, kde vlastní celou pětinu jejich akcií. Tito také očekávají výdělky!

Johnson & Johnson, což je další výrobce vakcíny, má tyto jedy vyráběny firmou BioPort (přejmenována na Emergent BioSolutions), která se oddělila od Porton Down, což je britská vojenská biologická laboratoř a spojila se s vedoucími členy americké invaze do Iráku a Afghanistánu. Je to laboratoř, pronásledovaná mnoha skandály a přesto byla vybrána jako výrobce J&J „očkování.“ Jsou rovněž v úzkém spojení s americkou CIA a Bechtel Corp., což je jedna z hlavních zbrojařských firem v Americe, která byla ve spojení s útoky antraxem.

Pfizer a Moderna stojí na financích organizace DARPA, což je americký vojenský výzkum. Snaha zautomatizovat lékařskou péči tím, že naše vlastní buňky budou s pomocí očkování a 5G donuceny vyrábět potřebný lék, což je nazváno Precision Medicine, je v současné době podporována Googlem, ve spojení s americkou vojenskou jednotkou na Zlepšení obrany (Defense Innovation Unit).

Dvě již zmiňované investiční firmy, což jsou BlackRock a Vanguard vlastní ve skutečnosti 99% veškerého celosvětového podnikání, ať tak, či onak a 82% veškerých výdělků na světě šlo v r. 2017 právě jim. Vanguard je ten největší akcionář ve BlackRock. Je to privátně vlastněná firma, takže jednotliví majitelé nejsou známi. Ale je úzce spojena s lidmi, jako jsou Rothschildové, Rockefellerové, Bushové, anglická královská rodina a všecky rodiny „Výboru 300,“ o kterých se zmiňuje Dr. John Coleman, neboli všechny rodiny našich tajných manipulátorů.

Když půjdete na stránku Yahoo finance a zadáte tam kteroukoliv firmu, tak když zvolíte kategorii „Holders,“ dostanete seznam akcionářů, kteří ve skutečnosti tuto firmu vlastní. A všude najdete na prvních třech až čtyřech místech Vanguard a BlackRock. Někdy se tam objeví také Berkshire Hathaway, ale Vanguard a BlackRock jsou tam pokaždé a mají největší počet akcií.

Tyto dvě firmy vlastní skoro všecko, co na světě je. Jsou v Pepsi Cole stejně jako v Coca Cole, vlastní Twitter, Facebook a Alphabet, což je mateřská firma Google a YouTube. Vlastní skoro celou výrobu potravin, vlastní Apple, Microsoft, Android, IBM, Intel, všecky počítačové a softwarové firmy, cestovní kanceláře, letecké společnosti, veškerý olej, vlastní zemědělství a i stroje na obdělávání polí, doly, kovy, farmaceutické firmy, banky, kredit karty, investiční firmy, pojišťovny a v mnoha případech i celé vlády, které drží pod krk skrze půjčky, které jim poskytli.

Akcie malých firem jsou vlastněny většími firmami. Akcie větších firem jsou vlastněny ještě většími firmami a na vrcholu této pyramidy, ti, kteří vlastní nejvíc akcií největšího počtu firem jsou právě: BlackRock a Vanguard!

To je, jak dnešní svět funguje.

  • JANE K.
5/5 - (4 votes)
(Visited 372 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *