Co se v Česku děje

Napsal
Sdílet článek

Česko je dnes řízené americkými neziskovkami, neocony, CIA a Sorosem za pomoci jejich českých patolízalů. Ženou nás do války proti Rusku jako ovce na porážku. My jim pomůžeme zničit Rusko a oni potom zničí nás! Komunisti situaci jenom zhoršují. Ztotožňováním Ruska s komunismem rusofobům nahrávaji. Znemožnují identifikovat skutečneho původce současné situace – americké neocony, bývalé Trockisty.

Brzy po revoluci začaly do Česka pronikat různé neziskovky řízené neocony a financované CIA nebo Sorosem. Michal Semin to popsal takto:

Během let jsem s určitou nervozitou začal sledovat, jak se stupňují požadavky amerických sponzorů, abychom podporovali to či ono, a u některých z těch sponzorů se začalo ukazovat, že jsou napojeni na tajné služby a mají další skryté zájmy v rámci působení ve střední Evropě,“

Příklady takových organizací jsou National Endowment for Democracy (NED), Freedom House, Aspen Institute, Open Society Foundation. V čele NED stojí neocon Carl Gershman. Pod vzletnými názvy a cíly tyto organizace agitují a rekrutují operativce. V Česku se hned našli kariéristé, patolízalové, komunističtí alibisté. Jistá klika se zmocnila ODS, jistá klika se zmocnila ČT. Objevily se české neziskovky. Zasévají chaos a nesvár, štvou proti Rusku, útočí na vládu a presidenta, že nejsou dostatečně rusofobní. V dnešní době rusofobie dosáhla stupně úplné nepříčetnosti. Bohužel hodně lidí na tu propagandu naletělo”.

Cílem je vytvářet chaos a konflikt. Prominentní neocon Michael Ledeen káže toto:

Naším křestním jménem je tvořivé ničení. Jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý řád od obchodu po vědu, literaturu, umění, architekturu, film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice, ať už byly jakékoli, a zahanboval je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak rozvracíme tradiční společnost. Nemohou se cítit bezpečně, pokud existujeme. … Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako my musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějinném poslání.

Zní to jako Trockého permanentní revoluce. I v Česku se jim podařilo vznítit dav. Demonstrace Milionu chvilek připomínají komunistické demonstrace z roku 48. Naivkové si myslí, že demonstrují proti Čapímu hnízdu a za „nezávislou justici“. Sancta simplicitas!

Málokdo se odváží nazvat věci pravým jménem. Jak to řešit? Aspon si neskrývejme pravdu sami před sebou. Minimálně choďme k volbám (i do senátu) a volme to nejmenší zlo.

PROGRAM POLITICKÝCH REFOREM V ČR

Podívné zvěsti se šíří Českem. Například, že výuka Národního obrození vyjadřuje „sovětské pojetí dějin”, že Sovětský Svaz způsobil II. Svět. válku, nebo že ruský agent přijel otrávít starostu Koláře ricinem. Lubomír Vylíčil popsal kauzu ricin takto:

Ke všemu zlu se začínalo objevovat spoustu článků a úvah, spojující neschopnost čučkařů s jejich blbým a v českých reáliích neorientovaným páníčkem.

Stejný pocit jsem měl, když Státní Bezpečnost vydala ideologický dokument o tom, že výuka Národního obrození vyjadřuje „sovětske pojetí dějin”. První co mně napadlo, bylo, že to nepochází z české hlavy. Úkolem BIS je nejen odhalovat špiony, ale také vést psychologickou válku, tj. připravovat české veřejné míněni na konflikt s Ruskem. Dříve byli pod vedením UV KSČ, nyní jsou pod vedením CIA. (Viz Dodatek B.)

Absurdnost tvrzení, že SSSR způsobil II. svět. válku je patrná z toho, když si uvědomíme, že když vypukla, tak jsme byli pod protektorátem; londýnská vláda čekala na válku jako na smilováni.

V Německu je situace podobná jako v Česku, tj. Německo je v područi Ameriky, přesněji řečeno, té kliky, co v Americe dnes de facto vládne. Svědectví o tom podal Udo Ulfkotte, bývalý novinář Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Od padesátých let americké zpravodajské agentury v Německu založily a financovaly širokou škálu soukromých charitativních nadací. Všechny mají jeden primární cíl: Zřízení základen zpravodajských agentur fungujících pod rouškou filantropických institucí. Zde mohou být agent handlers zabydleni jako údajní zaměstnanci těchto nadací. Jejich účelem je pak uplatňovat proamerický vliv na budoucí německou elitu a pokud je to možné, připravit je k vydírání.“ (Viz Dodatek A.)

Připomeňme si, že za ukrajinské krize roku 2014 německý tisk vyzýval k válce proti Rusku. (Německo mělo jít do války s Ruskem!!, i když pod americkým velením.) U německé veřejnosti to nezabralo; byli zásadně proti. Němci zkrátka znovu na Stalingrad pochodovat nechtějí. Německá vláda to zahrála nějak do autu, sedí někde uprostřed a na Rusko vyhlásila sankce.

Připomeňme si taky, že na začátku Jugoslávské krize to byl zejmena bavorský tisk a Frankfurter Allgemeine Zeitung, kteří začali štvát proti Srbům. Tak nevím, jestli celá proti-Jugoslávská/proti-Srbská kampaň nebyla od začátku zosnována v USA.

Německo, poražený stát, je v podstate v područí USA. USA a Britanie mají special relationship. Winston Churchill, volně přeloženo, údajně řekl: “Vždy musíme postupvat v souladu s Amerikou. Vždycky!” Jenomže Churchill měl na mysli Ameriku, jaká tehdy byla. Kdyby věděl, jaká je Amerika dnes, tak by možná jako první názor změnil. Pomocí těchto dvou zemí, Německa a Britanie, Amerika ovladá Evropu. Francie I kdyby chtěla, tak nemá dostatek vlivu, aby situaci změnila. Ostatně I když Francie není pod tak přimým vlivem USA, stejně je řízena tím samým Euro-Atlantickým estblishmentem.

Připomenme si také, že USA „investovaly” 5 miliard dolarů na podnícení ukrajinského puče.

V Česku se toto vsechno děje ve specifických českých podmínkách. Dva největší bludy v současném Česku jsou ztotožňování Ruska s komunismem a binární myšlení kapitalismus – socialismus. Oba dva bludy jsou pozůstatkem komunistické minulosti. V Česku došlo k podivné polarizaci

komunisté + satelité proti rusofobům

Obhajoba Ruska je skoro bezvýhradně vedena z hlediska komunstického, tj. bud komunisty samými nebo lidmi, co s komunisty sympatizují. Na céle situaci je obzvláště bizarní to, že komunisté ohajují dnešní, demokratické Rusko s tržním hospodářstvím. V Rusku je dnes ten samý systém jako tam byl za Kerenského. Proti tomu právě bolševici provedli revoluci. Proč komunisti obdivují Putina, který chodí do kostela, když v roce 1917 nenávistně bořili chrámy?

Těžko říci, co se jim odehrává v hlavě. Rusko a komunismus jim zkrátka splývají v jedno. Putinovi se podařilo zastavit hospodářský propad po šokové terapii. A komunisté si zřejmě myslí, že on je nějaký druhý Lenin. Skalní komunisté považují Chruščova, Gorbačova a Jelcina za „zrádce”. Nějací západní kapitalisté, či kdo, je snad podplatili, aby svrhli socialismus. Rozum nad tím zůstává stát! Vladimír Lenin a Vladimír Putin jim souzní a SSSR se tedy zřejmě vrací. A kdo ví, možná tento Vladimír II začne SSSR zase obnovovat. Sotva se pak lze divit rusofobům, že se něčeho takového skutečne obávají.

Každopádně rusofobové z této situace těží. Umožňuje jim to stavět se do role bojovníků proti komunismu. Rusové jsou obviňováni že všeho, co komunisté kdy napáchali. Patří mezi ně i Alexandr Solženicyn? Za všechno, co Sovětský Svaz způsobil nejsou zodpovědni komunisté jako takoví, ale Rusové. Je to absurdni! Rusové tvořili zhruba polovinu obyvateltstva SSSR a žadné privilegované postavení neměli. SSSR byl založený na ideologii „proletářského internacionalismu”, ne nějakého ruského supremacismu.

Rusové prý jsou jákýsi podřadný národ, což je zřejmé z toho, že si zřídili komunismus. Člověk nábýva dojmu, že ti Rusové jsou nějaká kolonie mravenců, která kolektivně a jednomyslně přijimá rozhodnutí. Ve skutečnosti většina bolševických vůdců byli ne-Rusové. A že dnešní Rusko už komunistické není? To je tím, že Rusové prohráli studenou válku, ale Sovětský Svaz chtějí obnovit. Jeden nabývá dojmu, že komunismus je samou svou podstatou ruský. Jsou to zkrátka „bolševické hordy z východu“. Jenomže komunismus prišel ze západu; vznikl v Německu.

Víme, proč se komunistická ideologie po válce v Česku rozšířila. Západ nás zradil, SSSR osvobodil. Tedy komunismus je dobrý, kapitalismus špatný. Komunisti mají jakési romantické představy ruských vojáků, vítaných šeříkem, kteří nas osvobodili a taky přinesli nové, lepší zřízeni, aby už nikdy žadné války nebyly. Rusko a komunismus jim splývají v jedno. Ale existence milionové Vlasovovy armády svědčí o tom, že mnozí Rusové se komunismem neztotožňovali. (Je sice možné označit Vlasova za zrádce, ale to nevysvětluje, kde se tolik „zrádců” vzalo a proč. Nápověda: život za bolševiků byl nesnesitelný.) Já chápu, že Sovětský Svaz nás osvobodil. Ale to neznamená, ani že komunismus je správný, ani že Rusko a komunismus jsou identické.

Komunismus v SSSR nezkolaboval proto, že „Rusáci” prohráli studenou válku, ani proto, že Gorbačov byl „zrádce” podplacený západními kapitalisty. Zkolaboval proto, že žádná společnost, kde všechno bude zdarma, se neobjevila a ani nebyla nikde na obzoru.

Komplementární otázka je, co se dnes děje v Americe. Po skončení studené války nastalo power vacuum, USA se staly jedinou hypervelmocí. A právě v té chvíli se podařilo neoconum získat rozhodující vliv. Neoconi nejsou než zakuklení Trockisté. To čeho jsme svědky není útok jakýchsi „kapitalistů“ na socialistické Rusko, jak nám naznačují komunisté. Je to útok na demokratické Rusko tou samou sortou lidí jako ta, co provedla bolševický útok na demokratické Rusko roku 1917!

DODATEK A

Níže jsou výňatky z knihy Gekaufte Journalisten německého novináře Udo Ulfkotta, bývalého redaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je z nich zřejmé, že Německo je pod nadvládou CIA, amerických neziskovek a jiných organizací. Též se zdá, že situace v Německu jen zrcadlí situaci v Česku.

Udo Ulfkotte, Presstitutes, Progressive Press, 2019

Německý originál: Gekaufte Journalisten, Kopp Verlag, Rottenburg, 2014

Jak jsem nevyhnutelně zjistil během mých desetiletí v zahraničí, téměř každý zahraniční reportér amerických nebo britských novin byl také aktivní pro své národní zpravodajské služby. To je něco, co byste měli mít na paměti, kdykoli si myslíte, že máte před sebou “neutrální” zpravodajství médií.
str. 38

odvážila se zabývat se něčím, co se v Německu považuje za tabu: systematickým ovlivňováním a ovládáním mas prostřednictvím malé menšiny novinářů. Noelle-Neumann to nazvala „Spirála ticha“, když masová média, např. televize, veřejně líčí menšinové názory jako většinové názory, a pak se lidé zdržují říkat, co si myslí, místo toho prostě mlčí, protože se bojí byt sociálně izolováni. Noelle-Neumann původně formulovala Spirálu ticha jako vědeckou teorii během jejího výzkumu masové komunikace v 70. letech. V uplynulých desetiletích se stal ještě silnějším a zarputilnějším démonem, který nikdy neuvolnil svoje pouta veřejnosti. To nás manipuluje.
str. 72

Pokud všechny hlavní mediální skupiny hlásí ve všech novinách a na všech televizních stanicích nepřetržitě přesně to samé, stejně jako v diktatuře, měli bychom to chápat jako „rozmanitost“ našeho mediálního prostředí.
str. 81

Jedna scéna ukázala graf se jmény pěti předních německých novinářů – Stefana Korneliuse z Sűddeutsche Zeitung, Josefa Joffe a Jochena Bittnera z Die Zeitu, stejně jako Gunthera Nonnenmachera a Klaus-Dietera Frankenbergera z Frankfurter Allgemeine. Zahrnovali také jména dvanácti transatlantických think tanků, mezi nimiž byl Aspen Institute, the Trilateral Commission, the Gennan Council on Foreign Relations a the Federal Academy for Security Policy, v nichž, jak vysvětlili, „vojenští muži, ekonomičtí šéfové a politici diskutují o zahraničně politické strategie v diskrétní atmosféře. “

Poté odhalili všechny spojnice ukazující vztahy mezi těmito pěti novináři a vládními think tanky. Výsledný graf tvořil hustou síť. „Takže všechny tyto noviny jsou v podstatě něco jako místní vydání tiskové kanceláře NA TO,”
str. 84

Náš bývalý kancléř Gerhard Schröder jednou řekl, že k vladnuti potřebuje pouze „Bild, BamS (Bild am Sonntag) a boob tube“. Získejte moc nad. několika médií – a můžete snadno řídit masy.
str. 87

“USA je řízeno 200 rodinami a chceme s nimi mít dobré kontakty.”
str. 101

Historik a expert NATO Daniele Ganser je přesvědčen, že Německo díky své integraci do této vojenské aliance není ničím jiným než „vazalským státem USA“. Uvádí:

NATO má velvyslance ve všech členských zemích NATO. To jsou velvyslanci, které každá země vysílá, aby byla informována o tom, co NATO chce dále. Tyto kanály fungují takovým způsobem, že NATO – a zejména USA – říká: Takto to je a teď to musíte udělat. (…) Potom se Evropané často jednoduše podřídí.
str. 103

To vše je skandál prvního řádu, protože USEUCOM (americké evropské velení) plánuje války v Evropě a očekává se, že média mu pokryjí týl propagandou. To bylo snadno vidět po havárii malajského dopravního letadla na Ukrajině v létě 2014. Americké evropské velení plánovalo na září 2014 na Ukrajině hlavní cvičení NATO.
str. 103

Na talkshow nám Beckmann řekl, jak toto „přátelství“ mezi Německem a USA v praxi funguje:

Mohu vám říci, že za 12 let jako americký koordinátor jsem zažil tři druhy chování americké vlády. Ve chvíli, kdy s nimi souhlasíte, jsou vaším nejlepším přítelem, obejmou vás, začnete si dělat starosti o žebra, když vás tak silně objímají. Když se neshodneme na druhotných otázkách, pak americká vláda vždy říká, a toto je naše nadělení: „Kde je vaše historická vděčnost? Dobyli jsme a zachovali svobodu a bezpečnost německého lidu. “ Když však máme na vážnou otázku jiný názor, položí na stůl materiály zpravodajské agentury, které by obviňovaly Německo a buď hrajete spolu s nimi, nebo prřjde na vás. (..) Američané mají velmi jasno v tom, co je v jejich zájmu. (..) A je to odpovídajícím způsobem implementováno. To je realita.

Od padesátých let americké zpravodajské agentury v Německu založily a financovaly širokou škálu soukromých charitativních nadací. Všechny mají jeden primární cíl: Zřízení základen zpravodajských agentur fungujících pod rouškou filantropických institucí. Zde mohou být agent handlers zabydleni jako údajní zaměstnanci těchto nadací. Jejich účelem je pak uplatňovat proamerický vliv na budoucí německou elitu a pokud je to možné, připravit je k vydírání.
Str. 104

Od konce druhé světové války se americké lobbistické organizace v Německu v metropoli metastázovaly. Výsledkem je, že stále více ministrů německých vládních agentur vděčí za svou kariéru ochraně, kterou poskytují prostřednictvím amerických old-boy networks. Jak jsme viděli a nadále uvidíme, evropští novináři byli v rostoucím počtu intelektuálně přivlastňováni americkými lobbistickými organizacemi.
str. 127

(Poznámka autora: To možná mělo nějaký smysl v době studené války. Bylo třeba mobilizovat obranu proti nebezpečnému nepříteli všemi možnými prostředky. Bohužel od konce studené války se to zvrhlo a stalo se nástrojem neoconů na pokusy o světovládu.)

Podle informací whistleblowera Edwarda Snowdena může britská inteligence libovolně manipulovat s obsahem na internetu. Proto to nedělají podporovatelé, ale stát, evropská „demokracie“. Dokonce mění výsledky průzkumů na internetu. Dříve jsme si mysleli, že to byla věc konspiračních teorií. Dnes je to naše realita. Jejich programy mohou nejen měnit hlasy a čísla provozu na síti, ale mohou také cenzurovat videa. Novinář Glenn Greenwald popisuje tyto programy jako „některé z nejúžasnějších způsobů propagandy a podvodů na internetu“. Nyní je britská inteligence blízkým partnerem americké inteligence a ať už jsou Britové v této oblasti jakkoliv schopni, Američané to mohli dělat dlouho.
Str. 128


Německý sociolog Rudolf Stumberger hovoří o tendenci k neofeudalismu. Myslí to ve smyslu rostoucího spoléhání se na samozvané elity a jejich organizační struktury. Bere tyto struktury, jako vznikajici paralelně s oficiálními strukturami – jinými slovy popisuje fenomén, který nazýváme stínovými vládami nebo deep state (hlubokým státem), a jejich cíl vykonávat komplexní, úplnou kontrolu a moc nad co největší cástí zeměkoule.
str. 132


Mediální odbornik Uwe Krüger odvedl dobrou práci při popisu toho, jak transatlantické organizace vytvořily sítě, které jsou výhradně v souladu se zájmy NATO. Podle Krügera mají dnes tyto proamerické sítě absolutní charakter. V nich rozdíly v názorech nemají šanci. Odlišné názory jsou pošpiněny. Spolu s Trilateral Commission miliardáře Rockefellera jsou dalšími organizacemi, které také mají na Německo velký vliv: the American Academy, the American Jewish Committee, Aspen Institute, Atlantik-Brȕcke, the Atlantic Initiative, the German Atlantic Society, the German Council on Foreign Relations (DGAP) a European Council on Foreign Relations (ECFR) miliardáře George Sorose.
str. 132

Pokud jde o téma Bilderbergers, média v Německu si stále nedělají žádnou laskavost. Potřebujeme více publicity a podávání zpráv o těchto konferencích, protože tato tichá, hodnotící setkání hrají důležitou roli při prosazování společných perspektiv mezi elitami. Představují problém, že demokratické struktury jsou překrývány netransparentními neformálními vztahy.
str. 147

Evropská unie například platí novinářům za pozitivní zpravodajství v Bruselu. Jenom němečtí novináři za to dosud tajně obdrželi téměř jeden milion EUR. “Aby získali peníze, dokonce mimo jiné podepisují formální povinnost „Prohlašuji, že nepoškodím, přímo ani nepřímo, obraz Evropské unie, jejích programů a institucí.“
str. 153

Tam, kde kdysi pluralismus a odlišné názory soupeřili jeden s druhym, dnes máme atmosféru strachu.
str. 162

Z kultury kdysi známé svými básníky a mysliteli je nyní Německo zemí plnou zbabělců. Svobodné myšlení, klíč k naší bývalé prosperitě, je nyní považováno za neslušné. Obchazime oběti vymývání mozků médii. Politicky korektní novináři, kteří ochotně redigují svou vlastní práci, diktují naše myšlení – stejně jako v totalitní diktatuře. Pro dnešního průměrného občana být politicky korektní znamená, že jste přijali vymývání mozků a poslušně spolkli lži přicházející od politiků a médií. Co nás tedy opravdu odlišuje od Íránu nebo Severní Koreje?
str. 163

Zahnali veřejnost do klece strachu.
str. 165

Zakázaná řeč a cenzura vedly k hnusnemu konformismu.
str. 165

Paul Sethe, který byl neuvěřitelně konzervativní redaktor a psal pro Die Welt a FAZ, jednou napsal před mnoha lety: „Svoboda tisku na Západě je svoboda 200 bohatých lidí zveřejňovat své názory,“ mezitím už to není 200, mezitím jsou to jen 4 nebo 5 lidí.
str. 175

Přijímal jsem pozvání do pětihvězdičkových hotelů s placenými výdaji a vyrážel jsem na kamaradske výlety s předními politiky. Také jsem poznamenal, že jsem přijímal pozice v nadacích, sdruženích a organizacích, které úzce souvisejli se zpravodajskými sluzbami.
str. 200

Každý telefonní hovor uskutečněný v Německu je automaticky nahráván, slovo za slovem a trvale uložen ve vzdálených zemích, jako jsou Spojené státy americké.
str. 208 ·
(Poznámka autora: Toto pravděpodobne vysvětluje americkou opozici k Huawei.)


Poté, co opustil Washington Post v roce 1977, pracoval šest měsíců na jediné zprávě: článek o novinářích spolupracujících s CIA. Jeho zpráva byla zveřejněna v Rolling Stone. V něm Bernstein odhalil, že pro CIA pracuje asi 400 amerických novinářů. The New York Times v té době dokonce uzavřely s CIA smlouvu, ktera stanovila, že jejich novináře si může CIA „půjčit“ kdykoli je chtěli.
str. 211

Výzkumný pracovník rakouských konfliktů, Dr. Kurt Gritsch, po provedení rozsáhlých studií, jak nazývá naše mainstreamová, kvalitní média? Označuje je jako „warmongery“ (Kriegstreiber). A dokonce Gabor Steingart, redaktor renomovaných obchodních novin Handelsblall, obviňuje své kolegy z mainstreamovych médií (jako jsou alfa novináři z Frankfurter Allgemeine Zeitung), že jsou váleční zbohatlíci, a nazývá články FAZ „intelektuálními povolávacími rozkazy“. Na konci léta roku 2014 dokonce obvinil FAZ z použití falešných zpráv, aby zesílili jejich válečné štvaní proti Rusku. Jednoho dne se, milí čtenáři, budoucí generace zeptá, jak dlouho jste tyto warmongery podporovali. Čtyři pětiny Němců odmítají německé vojenské operace v zahraničí. Federální prezident Joachim Gauck je úplně jiný. Je členem elitního transatlantického sdružení Atlantik-Brȕcke. Navíc je, stejně jako velký segment předních médií v Německu, velmi blízký provokatérům ve Spojených státech.
str. 214

DODATEK B

Ze zprávy BIS:

Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie.

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf

Poznámka autora: Kde ta sovětská propaganda pramení? Jak se šíří? Rozhlasem? Televizí? Máme nasadit rušičky? Co ta propaganda tvrdí? Přehlušuje Českou Televizi? Jak se ta propaganda dostala do našeho školství? Je panslovanství historickým faktem? Jsme Slovane? Máme polovinu národnich buditelů vymazat? Máme zakázat Jana Kollára jako sovětského agenta? Máme zakázat Alfonse Muchu a jeho plátna spálit?

Odstavec netvrdí výslovně, že Rusko a Sovětský Svaz jsou jedno a to samé. Nad tím by se čtenař totiž mohl zamyslet. Používá se juxtapozice. Tím se v podvědomí čtenáře vytvoří asociace Rusko – SSSR, aniž by si uvědomil, co se mu podsouvá.

Copyright © Rudolf Kavan 2020

Pro nekomerční účely může být tento článek libovolně kopírován a distribuován. CC BY-NC-SA

(Visited 752 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *