Co všecko způsobují současné vakcíny a proč, a časové zhodnocení

Napsal
Sdílet článek

Očkování je definováno jako molekula, která když je injekčně vpravena do těla, tak vyvolá tvorbu protilátek proti určité nemoci. Současná očkování skutečně napomáhají tvorbě protilátek, to se jim nedá upřít, ale jednak nejsou protilátky vůbec žádná ochrana proti nemoci a ještě ke všemu jejich přemnožení bývá smrtelné.

Jako další, spolu s touto molekulou (ono je těch molekul víc než jedna, to je samozřejmé) jsou do nás vpraveny genetické instrukce, které přikazují našim buňkám, aby neustále produkovaly hrotovou bílkovinu. A hrotová bílkovina je přesně ten cizí prvek, který způsobuje nemoc zvanou koronavirus, proti kterému jsou protilátky vytvářeny. Takže očkování v nás vyvolává chřipku! Problém je v tom, že instrukce našim buňkám nemají časové omezení, tím pádem výroba protilátek teoreticky nikdy neskončí. Pak dojde snadno k jejich přemnožení a to je konec, jak říká doktorka Sherri Tenpenny.

Časování je rovněž důležité. Od té doby, kdy lidé dostanou druhou injekci, což bylo celosvětově někdy v lednu-únoru, to může trvat 4-6 měsíců, než těla očkovaných vyrobí dostatečné množství hrotové bílkoviny a pak to může trvat dalších 4-6 měsíců, než dojde k vyrobení patřičných protilátek. V té době bude koncentrace hrotové bílkoviny dostatečně vysoká a pak uvidíme neuvěřitelné následky ve formě těžkých nemocí a úmrtí.

Samozřejmě, zrádci lidu ve vládách celého světa budou toto zkoušet vysvětlit jako další vlnu koronaviru, což bude nehorázná lež. Musíme být na toto připraveni, protože tady jde o záchranu lidské společnosti a o záchranu našich duší. Ti, kteří tyto injekce dostanou se stanou roboty, neboli polo-lidmi. Bude jim ublíženo i po spirituální stránce, kdy může dojít k jejich naprostému zatracení, když bude zničena jejich nesmrtelná duše.

Viry, koronaviry a mechanismus očkování

V dnešní době je rozeznáváno celkem 36 různých koronavirů a o 7 z nich je známo, že mohou infikovat člověka. Zřejmě k tomu byly laboratorně upraveny. Tyto viry jsou s námi již asi 60 let a ty infekční údajně asi 18 let. Tak proč najednou taková panika kolem jednoho z nich, který navíc byl mimořádně mírný?

Viry ve skutečnosti nejsou nakažlivé. Je to pouze jejich malá část, ona známá hrotová bílkovina, která dokáže vyvolat v člověkovi příznaky nemoci. Ale farmaceutické firmy vzaly malou genetickou část viru a tuto dopravily injekčně do těla, což způsobilo vytvoření tak zvaných ne-neutralizujících protilátek způsobem shora popsaným, které namísto aby hrotovou bílkovinu obsáhly a doručily ke zničení, tak způsobí tak zvané protilátkové zesílení (antibody-dependent enhancement, ADE). To je situace, kdy protilátky sice rozeznají nebezpečného vetřelce a navážou se na něj, ale nejsou schopny zabránit infekci. A tak namísto aby škodlivou látku dopravily makrofágům k zneškodnění, zachovají se jako „trojský kůň“ a umožní tomuto jedu aby vnikl do našich buněk a tam se začal rozmnožovat. A protože toto rozmnožování nenese s sebou žádné časové, nebo kvantitativní omezení, tak může pokračovat prakticky do nekonečna, protože genetické instrukce zůstávají v platnosti napořád.

Tímto způsobem dokážou protilátky dopravit nebezpečnou bílkovinu taky do plic, kde se tato zachytí na plicní tkáni a odtud útočí na plicní buňky. To je ještě víc zhoršeno tím, když člověk nosí roušku, která zabraňuje volnému vycházení škodlivých látek z těla výdechem. Dnes i CDC přiznává, že 80% všech těch, kteří onemocní jsou věrní nositelé roušek.

Na cestě do plic napadne hrotová bílkovina vnitřní stěny tepen, které do plic vedou. Tyto se zanítí, ztvrdnou a stanou se nepružné. Bílkovina dále naruší mitochondrii, což je naše výroba energie. Mitochondrie jsou malé organely, které jsou uvnitř každého svalu a produkují látku, zvanou ATP (adenosine triphosphate), která je pro nás to, co benzín pro auto. Srdce, coby největší sval má velké množství mitochondrií a tak dojde doslova k jeho napadení.

Jestliže se hrotová bílkovina připojí k nějakému orgánu, způsobí jeho zničení; jestliže se spojí s naším buněčným DNA, pak natrvalo změní naši genetiku, což nejde vrátit zpět. Jestliže vnikne do krevního toku, způsobí výron cytokinů, které přitáhnou bílé krvinky, tak zvané B-buňky, za účelem vytvoření protilátek. Jakmile jsou B-buňky aktivovány, je to napořád a nikdy nepřestanou vyrábět protilátky, které postupně zničí plíce, játra a ledviny. Bylo dokonce zjištěno, že protilátky se mohou dostat přes krevní zábranu i do mozku a zaútočit i tam.

Uvědomte si tu nesmírnou horlivost: v současné době je po celém světě vyvíjeno asi 160 vakcín. 89 z nich jsou již testovány na lidech. Žádná z nich není a nebyla povolena k používání, takže do nich mohou farmaceutické firmy dát co chtějí a zabít kolik lidí se jim zlíbí, protože nenesou právní zodpovědnost za způsobené škody.

Právní a finanční důvody pro očkování dětí

Ten důvod, proč zkoušejí očkovat děti, což je z lékařského hlediska holý nesmysl, ne-li zločin, je v podstatě právnický a finanční. Zřejmě si farmaceutické firmy nejsou zcela jisty, že se později nebudou muset vzdát části svých obrovských příjmů z očkování nahrazováním škod očkovaným a tak se zkouší zajistit skrze vládní programy.

Na to, aby očkovaní mohli požadovat náhradu za ublížení na těle, nebo úmrtí, na kterou podle zákona nemají nárok od farmaceutických firem, musí být každé očkování přijato vakcínovým soudem a zařazeno do vakcínového odškodňovacího programu (Vaccine Injury Compensation Program). To ale není snadné, protože tento program je pouze pro škody, které očkování způsobí dětem. A proto nesmyslně a zločinně dnes očkují i děti.

S tím jsou ještě další problémy, protože soudně nebylo zatím určeno co spadá pod ublížení na těle. Je to krvácivost, nebo krevní sraženiny, či srdeční mrtvice? Jakmile toto není přesně definováno, zaniká nárok na finanční odškodnění. Další problém je, že veškeré peníze na odškodnění tímto programem čítají dnes pouhých 18 miliard dolarů, což není dost na pokrytí množství případů, způsobených dnešními očkováními.

Dr. Tenpenny má za to, že postupem času bude vybráno jedno z nových očkování, které ještě nemá na seznamu velký počet obětí a bude snaha pro ně dostat FDA (a Evropské) povolení k používání pro lidi. Jestliže toto očkování bude opravdu povoleno, pak budou mít zaměstnavatelé zákonem dané právo požadovat po svých zaměstnancích, aby byli očkováni. A pak je s námi zle. To všecko se vztahuje i na nás, protože jak v Americe, tak ve zbytku světa.

Proč jsou v očkováních použity tuky (lipidy)?

Genetická část viru, zvaná mRNA je velmi nestálá. Aby zajistili, že se dostane neporušena na správné místo, vložili ji do tukového obalu. K tomuto účelu byly použity tři druhy tuků, které ale ještě nikdy nebyly použity pro lidí, přesto že se aspoň o jednom z nich dobře ví, že je jedovatý. Co udělají všecky tři dohromady neví už vůbec nikdo. Kdyby došlo k synergistické reakci, ten výsledek by byl velmi špatný pro všecky očkované.

Ten škodlivý tuk je polyetylen glykol a je znám tím, že způsobuje těžké alergie, které vyvolají anafylaktický šok. Uvnitř lidského těla se má tukový obal rozpustit a uvolnit mRNA, které začne přikazovat našim buňkám aby vyráběly hrotovou bílkovinu.

Clif High a problém s nakažlivostí očkování

Clif High je tvůrcem počítačového programu, který vyvinul v r. 1997 a který je schopen předvídat budoucnost. Vyhodnotí to, co se pravděpodobně stane na podkladě klíčových výrazů, posbíraných na internetu. Původně byl tento program využíván na předpověď finančních trhů, ale tentokrát byl použit na předpověď tak zvané pandemie.

Podle něho je zcela možné, že očkování je přenosné z očkovaných na neočkované právě kvůli tomu, že způsobuje tvorbu hrotové bílkoviny. Tato bílkovina je „skládaná,“ což znamená, že obsahuje priony. Priony jsou malé kousíčky bílkovin, které je naše tělo schopno přijmout. Putují skrze celý organizmus až do mozku, kde způsobují nemoc šílených krav. Během 16 týdnů od očkování můžeme očekávat, že začne docházet k podstatné mentální degeneraci všech očkovaných. Protože mnoho lidí na vysokých místech bylo očkováno a nebude nikdo kdo by je nahradil, to způsobí obrovské problémy po celém světě. Zdravotní personál bude jeden z prvních, kteří utrpí těžké ztráty, protože byli mezi prvními, kteří byli očkováni.

Další možnost proč dochází k nakažení neočkovaných těmi očkovanými může být ta, že vpichem injekce se cizí mRNA dostane ne přímo do buněk, ale mezi ně. Naše těla nesnáší mRNA mezi buňkami; to pro ně signalizuje problém a proto okamžitě zahájí očistnou akci. Je možné, že právě odstraňováním cizího materiálu dojde k vylučování cizích mRNA jak slinami, potem, dýcháním a jinými vyměšovacími cestami, což způsobí, že neočkovaní mohou dostat tyto látky do těla, třeba skrze pokožku.

BLM, Antifa, komunisté a jim podobní v Americe jsou prakticky vyřízeni, protože kvůli jejich rasově zaměřenému nářku byli jedni z prvních, kdo byli očkováni. Proto budou taky mezi prvními, kteří očkování podlehnou. Jenže než budou docela zničeni, budou se zkoušet mstít těm, kteří jim očkování dodali a to může být velmi vážné.

Co může pomoci proti očkování

Když se podíváte na očkovací látku pod mikroskopem, tak s překvapením zjistíte, že ta věc je živá! Jako obranu před přímou nákazou je možno použít HEPA filtr na pročišťování vzduchu.

Na pročištění organismu a na rychlé odstranění poškozených, nebo mrtvých buněk pomáhá antioxidant Carbon 60 Fullerene (C60). Nemá žádné vedlejší účinky, je také protizánětlivý a ochraňuje mozek, kde by tukové částice z očkování měly tendenci působit problémy.

Rifův generátor (vynalezl ho Američan Royal Rife) může rovněž pomoci, ale je nutno znát správné frekvence. V tomto směru je možná snadnější použít tak zvaný Scenar, což je malá jednotka, vynalezená v Rusku. Obojí zařízení jsou energetické pulsující přístroje a mohou v některých případech zničit hrotovou bílkovinu v těle.

Terapie využívající červené světlo dokáže podstatně snížit záněty. Její vliv je podobný tomu, co dělá shora popsaný C60.

Časový odstup

Podle předpovědi Clifa High ze 23.4.2021, letos v červnu se budeme blížit politice a ekonomii. Víc a více lidí bude trpět vedlejšími účinky očkování a postupně dojdou k poznání, že jim tento zásah asi zkrátí život. A pak začnou napadat ty, kteří na ně očkování, distancování, testování, roušky, karanténu a všecko ostatní nanutili. Do září tohoto roku budou všecky tajnosti odhaleny a to způsobí celosvětovou revoluci, která bude horší než všecko to, co dnes dělá Antifa a BLM. Všichni ti, kteří tyto příkazy a zákazy propagovali, budou napadáni, politici, lékaři i media. Víc a více příznaků bude zjištěno a přibyde velké množství lidí, kteří proti tomu všemu budou otevřeně protestovat. Když lékaři nebudou schopni pomoct, lidé se budou shlukovat do skupinek a společně hledat alternativní řešení.

Israel, který má asi 90% obyvatel očkovaných Pfizerovou mRNA vakcínou bude s největší pravděpodobností naprosto zničen do září 2024. Už za pár dalších měsíců se z očkovaných stanou dementi a i když pak budou mnozí ještě pár let vegetovat, nebudou k ničemu. To bude obrovská zátěž pro stát a jeho zdravotní péči.

Jediná naděje pro očkované je, že vakcíny nemají dlouhou trvanlivost. Pfizer i Moderna napřed měli jedno očkování, teď mají druhé a už mluví o třetím a čtvrté přijde brzy na to. Je možné, že budou chtít čtyři očkování každý rok. To je samozřejmě dobrá zpráva, která ukazuje, že jejich očkování nejsou trvalá a proto je musí obnovovat.

Jen doufejme, že do třetí injekce většina očkovaných pochopí o co jde a ty další si už nikdo napíchat nenechá. Je jisté, že odpor proti vakcínám vzrůstá celosvětově. Je potřeba, aby narostl ještě více a lidé přestali věřit těmto pochybným, šarlatánským metodám, které nikdy nefungovaly.

Proč si myslíte že bylo očkování pro děti povinné? No přece aby se nepřišlo na to, že nepomáhá, ale škodí. Když všecky děti byly očkovány, nebylo žádné srovnání s těmi neočkovanými. Byl to podvod od samého začátku.

  • JANE K.

 

(Visited 1 167 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *