Čok, nový bratr Čuka a Geka, je tu opět…

Napsal
Sdílet článek

Ano, je tomu tak. Nový bratr Čok se však nevydal se svými sourozenci za tátou do tajgy, kam je poslal jejich tvůrce Arkadij Gajdar. Vydal se sem. A jak šlo vzhledem k jeho ruskému původu očekávat, vydal se proto, aby tu na nás byl nedemokratický. Ke všemu se totiž nejedná taky o malého chlapce, ale o démonický nervový plyn… Ehm, totiž, on to sice není plyn, ale protože jej takto nazvala téměř všechna svobodná média, i my mu zde tak budeme říkat.

Nejprve, jak všichni víme, zamířil do Salisbury. Plyn v množství několika desítek gramů, schován ve skleněném flakónku od parfému, rozpoutal v tom anglickém městě apokalypsu. Usmrtil veškerá domácí zvířata, chovaná v domku své plánované oběti, a způsobil řadě bezúhonných občanů nepříjemnou nevolnost. I oběti způsobil tuto nevolnost. Tím na sebe upoutal pozornost celého demokratického světa, a brzy bylo o něm zjištěno, že již jen nepatrný zlomek gramu tohoto nového Čoku přivede toho, kdo se s ním setká, do neodvratné smrtelné agonie. Však to také dokládají ta zvířátka.

 

Před několika málo dny jsme však s hrůzou zjistili, že není konec Čokovým návštěvám, a kdo ví, zda tenkrát v Salisbury nešlo pouze o mapování terénu. Tentokrát to celé ovšem začalo nenápadně. Jednomu cestujícímu se kdesi v hloubi jakési říše udělalo během letu nanic. Ale pozor. Ve skutečnosti se nejednalo o jen nějakého cestujícího. Šlo o za svobodu a demokracii bojujícího aktivistu. Ale, jakkoli tento popis nasvědčuje, že mohlo jít o let na Tchaj-wan, ne. Tím aktivistou byl samotný Alexej Navalnyj. Jak již řečeno, vše nejprve působilo nenápadně. Letoun se běžně odklonil od své trasy, přistál nouzově v Omsku, a lékaři dostali zákaz informovat o stavu cestujícího. Nic neobvyklého. Avšak tato událost nakonec přece jen neunikla pozornosti německých lékařů. Cosi jim tam nehrálo. Snad to, že tam byla taky ta nevolnost. Vyslali proto pro bezvědomého cestujícího svůj letoun, a dopravili si jej na své pracoviště.

Podroben nejlepší diagnostice, vydal potom Alexej světu své němé (byl totiž přirozeně v naprostém bezvědomí) svědectví. To, že Čok se znovu vydal řádit… Nejprve šokovaný svět se rychle vrátil k racionalitě. Usoudil, že plyn byl přítomen ve Ljochově zavazadle, možná, podobně jako u kliky v Salisbury, byl rovnou natřen na jeho povrch. To je logické, protože takto se k němu nejlépe mohl nepozorovaně dostat. Že skutečně nepozorovaně, a nikdo další si toho nemohl povšimnout, to mohu potvrdit i já, protože jednou jsem letěl z Moskvy do jiného ruského města, a svá zavazadla jsme si museli přinést k letounu, a sami si je tam naložit. Šlo o menší letoun, někteří tedy vylezli na křídlo, a ty kufry jsme si tam pak podávali živým řetězem. Ale zpět ke Ljochovi. Zjevná disbalance AChE (to je enzym, který Čok nezbytně potřebuje ke své stravě) v jeho těle ukázala německým vědcům, že byl vystaven smrtícímu útoku plynu! Již předtím byl tento muž vystaven takovýmto útokům. Patrně však tehdy nešlo o Čoka, což bylo poznat i v reportáži jednoho ne úplně neznámého veřejnoprávního média. Médium v něm na fotografiích ukazovalo stav Ljochy po těchto útocích. A protože na nich měl jen velkou podlitinu u oka, které lidově říkáme monokl, lze z toho usoudit, že šlo o útok otráveným deštníkem, a že použitý plyn nebyl Čok. Tak lehce by totiž z toho náš hrdina nevyklouzl.

Jak to vlastně říct? Jak popsat tuto holou pravdu o nevyhnutelně vražedných Čokových výletech? Možná snad pouze tak, že jen proto, že plánovanými cíli útoků byli v obou případech ruští občané, nedošlo u toho ke hromadným úmrtím. Tito totiž…, jak to vlastně říct…, no, jsou, tak jaksi z praxe a tedy ze zvyku, téměř neusmrtitelní. Vyrovnat se jim v tom umí snad jen legendární CHN. Co si však počneme, až Čok znovu přijde, a tentokrát si vyhlédne nějakého demokrata neruského, tedy např. evropského? Kdo pak spočítá všechny oběti toho hošíka…?

(Visited 270 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *