Další z mnoha ukázek demagogie a jednostrannosti ČT žumpy

Napsal
Sdílet článek

Před pár dny jsem zde psala o zvrácenosti naší veřejnoprávní televize, která si dovolí tvrdit cosi o nezávislosti v situaci, kdy se jedná o médium “jediné pravdy”, prosazující také jedinou přípustnou ideologii v režii Bruselu. Jiné názory jsou zcela nemyslitelné a pokud se náhodou v tomto silně manipulativním a ještě více závislém a jednostranném médiu nějaký oponent objeví (ze zákona se prostě objevit musí), snaží se jeho názory potlačit či vnutit ony jediné “správné”, přesně dle notiček od vůdců z Bruselu.

Slovo pluralita je pro tyto totalitáře z ČT, prosazující jeden jediný přípustný názor, slovem sprostým, ostatně jako pro všechny podporovatele totalitních systémů, nepřipouštějících jiné názory. Pak vůbec nechápu, proč se otírají o minulý režim, který už svým aktivismem v mnohém předčili. Pamatuji si, jak jsme si svého času dělali legraci z některých pilířů bývalého režimu, k nimž patřila například Jiřina Švorcová. Ovšem slyším-li takovou Geislerovou, Donutila, Klusa nebo Mádla, musím se Švorcové potichu omluvit. Jejich prorežimní aktivismus dávno v mnohém přesáhl ten její.

Nicméně vraťme se na Kavčí hory. Mnozí z vás možná shlédli tento rozhovor aktivistické eurosvazačky z ČT s europoslancem Ivanem Davidem, kde se naplno projevil onen jednostranný pohled ČT včetně bezprecedentní ukázky prosazování totalitní zvůle nad vůlí řadových voličů. A co víc, v ČT mají pocit, že bychom my všichni, kdo s jimi podporovanou politikou Bruselu nesouhlasíme, neměli mít v strukturách tohoto molocha, s jehož politikou nesouhlasíme, žádné zastoupení. Tedy euroskeptici či konzervativci by vlastně neměli mít právo hovořit do toho, co se má dít v jejich vlastní zemi.

Ale budu konkrétní a poukážu na hned několik ukázek těžce prorežimního – chcete-li probruselského – bezbřehého aktivismu ČT. A samozřejmě absolutní jednostrannosti. 

Nejprve se probírala otázka tzv. “právního státu”. My všichni moc dobře víme, že Bruselu nejde o nějaký demokratický právní stát. Nyní vysvětlím eurosoudružce moderátorce, která očividně sama neví, co to je demokratický právní stát, co to vlastně je demokracie. Ta je, (ne)vážená soudružko, o tom, že si lidé zvolí na základě nějakého programu konkrétní vládu. Většina tak rozhodne o tom, jaká politika se povede v jejich zemi. Menšina je pak nucena se podřídit minimálně do dalších voleb.

Chápete už soudružko z ČT, co je to demokracie? Pokud ne, tak v doslovném překladu z řečtiny znamená “vláda lidu”. Jenže, eurosoudružko, na základě vašeho tvrzení není demokracie vláda lidu, ale vláda jakéhosi spolku v Bruselu. Spolku, který je plně pod vlivem nadnárodních korporací za jejichž zájmy kope, ovšem “nekope” za zájmy všech občanů EU. Tedy ano, pro občany jako vy jistě pracuje, tedy pro ty, kteří propagandu tohoto molocha s takovým nadšením šíří dál. Ne však pro ten zbytek, který se neživí tak, jako vy, jednostranným politickým aktivismem.

V Maďarsku i v Polsku si jednoduše zvolili vlády konzervativní, které jim nabídly takový svět, jaký je zde po staletí. Svět, kde jsou jen dvě pohlaví – vše ostatní je úchylka, která však není nijak trestná. Rodina jsou muž, žena a děti, nicméně nikdo nezakazuje těm, kdo mají zájem žít s člověkem téhož pohlaví, aby tak činil. Jen se prostě tyto odchylky od normálu nijak nepropagují, na druhé straně se ani nijak nekriminalizují. EU však vadí, že se tyto menšiny neadorují a jejich práva se nenadřazují. Bruselu vadí asi i to, že se nemohou vzít dva pedofilové, kteří by si pak mohli adoptovat “hračku”. To si ovšem v Polsku ani Maďarsku nepřejí, také proto např. v Polsku zavedli zákon “stop pedofilii”, proti němuž EU tak brojí.

EU prý vadí zejména to, že obě země – Maďarsko i Polsko – odmítají zavést do svých zákonů už od jeslí genderovou bezpohlavní výchovu, kdy mají být děti již od nejútlejšího věku vychovávány tak, aby neměly žádnou konkrétní pohlavní identitu s tím, že si zvolí pohlaví samy tehdy, až budou starší, tedy třeba v pubertě. Dívky tak budou vychovávány už od jeslí i jako by byly chlapci a chlapci budou vychováváni jako by byli dívkami. Zákaz rozdělování hraček ve školkách i jeslích na chlapecké a dívčí je pak tím nejmenším.

Maďaři a Poláci se jako jediní z EU rozhodli genderovou výchovu nezavádět (pozn.: u nás již bylo toto prznění dětí schváleno). To je hlavní důvod, proč jim jde EU po krku, neboť podle Bruselu je právní stát jedině takový, který zavádí genderovou výchovu a podporuje LGBTQI propagandu a samozřejmě také politické a promigrační neziskovky. Pokud by ovšem v obou zemích tyto zvrácené nápady EU zavedli, šli by zcela proti svým voličům, tedy bylo by to nedemokratické. (Ne)vážená eurosoudružko z ČT, vy si skutečně myslíte, že je právní stát takový, který se dopouští zcela nedemokratických praktik tak, jako to požaduje EU???

A nakonec se ještě pozastavím nad poznámkou k panu Ivanu Davidovi a jeho platu europoslance s tím, že coby odpůrce EU tam nemá co dělat. Úplně poslední kapkou demagogie bylo to, že prý pana Davida platí EU. Takže hezky popořadě vám to, vážená eurosoudružko, vysvětlím.

Pan doktor Ivan David byl do EP zvolen námi, kdo s politikou této instituce nesouhlasíme. Tedy námi, kdo odmítáme jednostranný, jak je vidět výše, tak i značně nedemokratický diktát Bruselu. Žijeme v této zemi, která je – bohužel – součástí tohoto totalitního a pro národní státy likvidačního molocha. Pokud v něm máte mít zastoupení vy, kdo se před ním klaníte, pak v něm máme stejné právo mít zastoupení i my, kdo jsme jeho odpůrci. Byť jsme zatím v menšině, i když v celoevropském měřítku počty nás, odpůrců EU, rostou. To je ostatně vidět i na rostoucím počtu poslanců “vyčleněné” frakce ID, která jedinou skutečnou opozicí zbytku EP, který tvoří jakousi Národní frontu.

A nyní k vaší více než stupidní poznámce o tom, že p. Ivana Davida platí EU. Bruselský moloch nic neprodukuje, peníze výhradně prožírá. Všechny prostředky které má k dispozici, jsou peníze z daní občanů zemí EU, přičemž se jedná i o peníze těch lidí, kteří volili europoslance, ze Salviniho frakce ID. Ti všichni jsou odpůrci politiky EU, ti všichni mají stejné právo jako vy vyjádřit svůj názor třeba jen tím, že vhodí hlasovací lístek do urny. Tedy berte to tak, že Ivan David i další poslanci této protibruselské frakce jsou placeni svými euroskeptickými voliči. I tito voliči platí daně a to včetně důchodců (také DPH je daň). Europoslanci jsou navíc placeni o poznání hůře, než například eurosoudružka Jourová v EK, která již dvě volební období  občanům EU zaváděním cenzury a totalitních praktik vůči Maďarsku a Polsku neuvěřitelně škodí.

Já jsem si svůj názor na EU dovolila mnohokrát vyjádřit i v tomto blogu a nyní jen konstatuji, že i ČT tímto v jednom krátkém rozhovoru sama odkryla celou zrůdnost EU, spolku, který odmítá pluralitu politickou i názorovou, ale odmítá i demokracii, jíž se ovšem tak ráda odhání. Je až alarmující, jak se odpůrci demokracie a plurality, která je nedílnou součástí demokratické společnosti, sami nazývají demokraty! Přitom z nich fašistické praktiky jen čiší…

A nakonec, zatímco v EU se ještě může objevit i zastoupení nás, euroskeptiků (byť jsou vyloučeni z postů ve vedení EP a nesmí být zastoupeni ani v EK), v propagandistické veřejnoprávní žumpě toto místo euroskeptici nemají vůbec a to přesto, že tato média svoji propagandu provádí i za peníze nás, kdo jejich jednostranné názory v nejmenším nesdílíme.

(Visited 246 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. No mám dojem že se poměry budou zlepšovat tím že je v té radě ČT zvolená Hanna Lipovská a Luboš Xaver Veselý.Havlisté dřív či později musí skončit!

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *