Dialog a schůzka s neočkovaným?

Napsal
Sdílet článek

Dobrého dne pane Stránský, přečetl jsem Váš blog a máte-li opravdu zájem o diskusi, rád se přidám. A když už jsem to celé dal do kupy, posílám to k dispozici i jiným médiím, ať už k publikaci nebo jen jako zdroj inspirace. Matematiku jsem studoval na řadě škol, chvíli ji i učil na základce a stále je to můj hlavní obor zájmu, nicméně spoluvlastním šicí dílnu, která se podílela na první vlně cca 100 tisíci rouškami za cenu dvacetihodinových směn jednatelů.


Kovid jsme prodělali před rokem a očkování ani nezvažujeme.

Jsem z těch, kteří tvrdí, že už v březnu 2020 si každý středoškolák dokázal spočítat, že vláda lže, šíří poplašné zprávy a punktuje zločin století. V tomto smyslu i s plnými důkazy jsem podal trestní oznámení, na něž mi doteď nedorazila ŽÁDNÁ odpověď, prostě leží někde pod kobercem se stovkami dalších. Předesílám, že vycházím pouze z oficiálních dat vydávaných státem, případně dat ověřených několika mainstreamově seriózními agenturami, jen se pídím po jejich relevanci, nehodlám se opírat o žádná neověřitelná data, to by pro kvantitativní analýzy dobré nebylo, u kvalitativních může být absolutní číslo méně podstatné. Taktéž předesílám, že je mi putna co si kdo dobrovolně nechá píchnout: inzulin, očkování nebo heroin, Vaše volba, snad opravdu informovaná.

I) První vlna
Březen 2020:
1) Vláda hlásí průšvih, prof Prymula (který podivuhodně získal miliardu korun od dodavatele Hexavakcíny, která nemá v ČR i díky němu alternativu) straší 340 tisíci mrtvými, především důchodci. Vyhlašuje se salámový lockdown. Nebýt u toho právě Prymula nebo někdo z jeho party, možná bych tehdy tak opatrný nebyl a možná bych byl i chvíli vyděšený.
2) Loď Diamond princess (coby v té době jediný statisticky relavantní, tedy uzavřený a dost velký vzorek) obývá 2500 cestujících ve věku 60+ a 600 mladých členů posádky, koronavirus rovnoměrně putuje po celé lodi prostřednictvím klimatizace: 600 nakažených cestujících, tuším 100 v těžkém stavu, z nich 7 zemřelo, všichni komorbidní. Nakažení v posádce jsou na tom proporcionálně hůř, ale nezemřel žádný. Hmmm, tak to aplikujme na celou ČR, vezměme nějaký ostrý režim šíření (tehdy se bralo zdvojnásobení po týdnu) a udělejme si cynické počty, tedy přepočítejme mrtvoly v důsledku onemocnění.

Výsledek? Můj realistický odhad při jen nárazově přetěžujícím průběhu byl a stále je 30-50 tisíc mrtvých. Dá se však dostat ke sto tisícům v případě že:
1) šíření se nijak nezpomalí dokud nezasáhne odpovídající podíl vnímavé poplace, počítejme 1/4, češi jsou zhuntovaní, obézní atd
2) neobjeví se žádná potenciálně učinná léčba, která by dokázala relevantně omezit těžké stavy ani infekčnost
3) neaplikují se žádná omezení společnosti
4) v důsledku toho postupně kolabuje zdravotnictví, měsíc neprobíhají ani dialýzy.
Tedy Prymulovo číslo je asi 3.5x horší než nejčernější seriózně dopočitatelný scénář.

Realita
1) V praxi šíření průběžně zpomaluje, jsou zasaženější regiony, kde to po týdnech skutečně nějaký čas jede navrženým tempem, pak se to tempo přesouvá jinam a překvapeně se konstatuje, že někdejší kritické regiony jsou najednou premianty (kdo byl překvapen, měl dál mlčet!), ale rozhodně ta křivka není celorepublikově tak tristní.
2) V praxi bylo otestováno mnohé, stát systematicky nechával cenzurovat lékaře, kteří prostřednictvím youtube sdíleli své poznatky a nápady, přesto je i v mainstreamových médiích zdokumentováno ledacos včetně prací profesorů Berana a Thona, jejihž pacienti mají prokazatelně úplně jiné proporcionální nástupy na JIP než je republikový průměr. Ale není to vyzkoušené (léky, které jsou tu po desetiletí a jejich vedlejší účinky a kontraindikace jsou velmi dobře známé), takže se to nedoporučuje a na praktiky je vyvýjen nátlak, aby se do takových experimentů nepouštěli – ačkoliv prokazatelně nemohou situaci zhoršit a nákladově jsou ve stokorunách na pacienta. Tedy stát cíleně celou dobu sabotuje snahy o nalezení rozumné alespoň podpůrné léčby a praktici obvykle nedoporučí ani C, D, B.
3) Společnost zareagovala okamžitě, uvěřila výzvám a dala vládě, policii, hygienikům, lékařům i novinářům čas na to, aby si vše v klidu spočítali, zopakovali si matematiku pro gymnázia a došli k závěrům srovnatelným s mými, nebo to vzdali, protože na to nemají. Stal se však pravý opak, s výhradou dodnes narůstající skupiny lékařů a dalších zdravotníků, politici i novináři využili čas k tomu, aby se opevnili v hradbách strachu a šíření poplašných zpráv založených na ohýbání čísel, která říkají něco dost jiného.
— Policisté nevím, všchni mají mít středoškolské vzdělání (tedy ne papír, ale znalosti) jako požadavek na přijetí, to se bohužel nijak neověřuje. Oba mí vrstevníci co šli k policii si maturitu koupili za 5000 korun, což byla v mé době (2001) obvyklá taxa, maturitu skládali jen ti, kteří v ní viděli víc než papír – ale nerad bych generalizoval, jen je to trpký poznatek k věci. Pak jsem potkal mnoho policajtů na UJAK, museli si doplnit aspon Bc titul, aby mohli být důstojníky nebo čím – UJAK dá papír skoro každému, ale nikomu nebrání v tom, aby se mnohé naučil, leč většina policajtů nemakala, nevzdělávala se, nepracovala při hodinách, odešla s papírem nepoznamenána stejně jako naši turečtí spolužáci, ale ani tady bych nerad generalizoval a BYLI tam tací, co makali a někam se studiem posunuli. Značná část policistů má hypotéku a je tak státem snadno vydiratelná. Ovšem stále platí, že jediným rozdílem mezi nájemným vrahem a policistou je striktní dodržování přísahy, která zapovídá vykonávání rozkazů, které jsou zjevně protizákonné (roušky venku po prvním verdiktu NSS bez debat, je toho víc, ale uznejme, že diskutabilně). Do toho policejní prezident veřejně pochválí policisty za sakraneomluvitelné překročení pravomocí ve formě zadržení poslance za přestupek – tedy na jedné straně se policisté bojí vyhazovu za práci v souladu se svědomím a na druhé straně jsou ujištěni, že za překračování pravomocí nebudou trestáni!!! Novináři měli šílet, ale oslavovali to.
— Zdravotníci se začali polarizovat na dvě skupiny, obě se rekrutovaly prokazatelně ze všech úrovní od praktiků po JIPkaře a patology. Ve veřejném prostoru byla jednoznačně preferována jedna z nich, druhou zesměšňovali, bagatelizovali její tvrzení a cenzurovali jejich výstupy a pozitivní komentáře k nim. Tady je dost jasné, že pokud stát hlásá jedinou pravdu a umlčuje opozici, stát prokazatelně lže a není nutné zkoumat žádné faktické důkazy. Tohle platilo vždy, naprosto vždy ve všech režimech od těch v zásadě svobodomyslných (namátkou John Adams, 2. prezident USA) až po ty striktně totalitní. Já jako matematik tak čísla pochopitelně zkoumám ověřuji a dobře vím, že na obou stranách barikády jsou šílenci, kteří se jen trumfují v katastrofických číslech i lidé, kteří se snaží argumentaci držet v realitě. Na obou stranách jsou šílenci, kteří jednu absurditu rovnou slepí s deseti dalšími a sestřelí snahy realistů o plodnou diskusi – to je normální stav u mnoha témat, který je v prvé řadě důsledkem polarizujících médií. Hledat za tím cílenou snahu už by bylo na hraně konspiračních teorií, leč důsledek pak umožňuje realizovat části toho, co tyto teorie jako důsledek dávno prezentovaly a oficiální místa systematicky dementovala jako fakenews. Podle všech dostupných dat, včetně těch českých, je zjevné, že prodělaná nemoc poskytuje takřka stejnou ochranu pro očkované i neočkované – očkování po nemoci (ne po pozitivním a negativním tesu!!!) a ověření protilátek je tak jen zbytečnou zátěží pro celý systém: cena očkování, jeho provedení, absence v práci kvůli jeho absolvování a potenciální nežádoucí účinky (ty jsou jako napotvoru nejsilnější u mladších ročníků po prodělání nemoci, tradáááá). Takže volání očkovaných zdravotníků po naočkování všech kolegů (z nihž podle všeho většina protilátky má) je výzvou k nezodpovědnosti. Tečka.
4) Kolaps zdravotnictví byl v zásadě řízený a v prvních měsících řekněme pochopitelný, strach dokáže skutečně paralyzovat rozum a tak se vyhlašovaly absurdity a zároveň se potitivní pacienti bez karantén a testů lifrovaly do důchoďáků a oficiálně šíleně riziková skupina školních dětí do péče prarodičům – ano, skutečně je tu nemálo rodin, kde oba pracují a měsíční rozpočet je znatelně nižší, než si většina nemakačenků vyhádá na sociálce, Ti na ošetřovačku prostě nemohou a stát to ví, čísla k tomu má.

První vlnu jsme dokonale promeškali, kdyby to byla ebola, pak by to bylo na oslavu a řády, takhle to bylo jen na podezření prof Prymuly, že tu udržuje čistou zemi pro testování vakcín. O jeho morálním profilu jsem neměl žádné iluze ani předtím, takže tohle by přesně odpovídalo očekáváním. Ale možná to byla jen shoda náhod a absolutní disciplíny občanů. Nicméně v důsledku toho nevyhnutelně doháníme ve vlnách dalších. V důsledku omezení a strašení se objevily statisíce lidí s psychickými obtížemi, které snižují kvalitu života a zkracují jeho délku. Přidejme oběti typu pana Vančury, nebylo jich málo, dá se odhadnout z počtů celokových úmrtí. Tady se dalo říct, že je to na mrtvoly fiftyfifty, přesněji na ukrácené člověkoroky oproti ochráněným a zejména to šlo považovat za ochranu konanou většinou společnosti DOBROVOLNĚ. To byla naše investice do pokusu, který v důsledku bohužel nevyšel a nic neznamenal – především proto, že se stát v ušetřeném půlroce nikam neposunul a dodnes vlastně zkouší stále totéž (pravda dnes došperkováno očkovanými bez útrap, ale to dále). Jak je možné, že když rady vybraných odborníků nic nezlepšily a nikam nic neposunuly, stále nedochází (ani u nové vlády) k tomu, že by byli oslovováni odborníci s jinými názory a náměty k řešení krize? To je slušná voda na mlým konspiračním teoretikům všech kategorií, nemyslíte? A nesmíme zapomenout na náklady finanční, které prostě prorazily strop a dodnes se neprojevily nijak markantně, to teprve přide.

II) druhá vlna
Jsme na začátku vlny druhé, víme, že lockdown stál na zdraví a životech přinejlepším stejně jako se povedlo zachránit (ve vztahu k Prymulovým 340t, ne střízlivým odhadům, je tu i studie z VŠE) a že tedy opětovný lockdown už bude jednoznačně plánovanou vraždou, chcete-li genocidou. Doporučím pozornosti pitnou vodu pro Bangladéš, WHO otrávila prostřednictvím pitné vody polovinu obyvatel jednoho státu a nikdo za to nenense žádnou odpovědnost, WHO je tedy nejúspěšnější teroristickou organizací na planetě a spolupráce s ní by měla být trestána alespoň stejně jako kuchařské umění českých občanů na Ukrajině. Vláda ordinuje stejnou medicínu jako minule, jen pozdě, muselo se počkat na volby, takže jednak začínají naskakovat kovidoví mrtví (a stále to vypadá, že jsou v tom i pozitivní oběti autonehod) a jednak:
– občané tomu už moc nevěří a mnozí ignorují jakákoliv nařízení včetně těch několika, která smysl mají
– vyčerpaní podnikatelé, kteří se zadlužili, aby přežili jaro (ne, kompenzace drobným podnikatelům až na výjimky moc nepomohly), už to vzdávají, mnozí volí absolutní řešení, jiní končí v nepéči přetížených psychiatrů , kteří ještě neobsloužili jarní várku. Proč nikdo neřeší přetížené psychiatry, psychology, kněze, vědmy? Protože tam nikdo neleží na přístrojích? Protože jim lidé neumírají v ordinacích? Dejte mi jedinej racionální důvod proč, když jsou pokazatelně nejpřetíženější složkou zdravotnictví vůbec.
– zaměstannci na kovid výplatách ztrácejí pracovní návyky, produktivita práce klesá, stát tisíci investic do podivuhodných dodavatelů a výplat udržuje Potěmkinovu vesnici v chodu. Mnozí jsou postupně přeřazováni a nakonec nevyhnutelně skončí v rostoucí kategorii nezaměstnatelných (jo, to je ta, která se normálně vyrábí jen zvyšováním průměrné mzdy a která průběžně z čísel o nezaměstnanosti mizí kamsi stranou).
– mnoho zaměstnanců je dlouhodobě v neschopnosti, kterou vidíme jako psychosomatickou. Prostě už jsou tím šílením uondaní a „na hlavu“ jich je doma jen zlomek, tedy alespoň unás ve firmě.
– Dotace na vybudování výroby ochraných pomůcek končí z valné míry v podivuhodných firmách, nejedna je v nějakém zjevném vztahu k hlavním vládním aktérům. Nám by se teda hodilo těch asi sto tisíc, co jsme museli investovat, abychom mohli šít tempem nad tisíc roušek denně, ale nakonec jsme žádost ani nepodali, nebyl na to čas, museli jsme šít a grantové agentury se takových drobáků nedotknou ani hygienickou tyčí, po sdělení částky se někdy i porouchá spojení, ale rozhodně přestanou fungovat maily a my se nikoho doprošovat nebudem. V návaznosti na rozběh výroby dotovaných je takřka ze dne na den ukončena použitelnost látkových roušek (s ukázkově propagandisticky nezvládnutými dvěma rouškami přes sebe a okamžitou reakcí z ČVUT), který pokládá některé dosavadní výrobce a nás ztráta z rozjednané zakázky bolí dodnes, protože se výrobu nepodařilo hned naplnit jinak a stálo se. Ne o dotace jsme nežádali, vidina vyplňování hromady papírů i podrobných kontrol a časových ztrát s ními spojených nás dokonale odradila.

Proběhla druhá vlna, která už v cynických počtech jasně znamenala, že si ministři, poslanci, hygienici, policisté, lékaři, novináři, ale i řada dalších polili ruce krví. Lidí s dlouhodobě se jevícícmi psychyckými problémy přibyly asi 3 miliony, tisíce lidí zemřely na neochotu praktiků léčit a pozdní diagnoistiku, mnohdy až na pitevně, ale tam jen pokud byli negativní. Ostatně počet pitev pozitivních nekomorbidních pacientů je podle všech informací, které se mi podařilo získat minimální – můžete mi říct proč, když právě u nich by mělo být možné izolovat následky onemocnění nejlépe? Školáci narostli do šíře a podíl odhalených psychických obtíží odpovídá mnohde speciálním školám, řada ztratila učební návyky a skončí bez práce závislí na podporách od státu. Ještě si uvědomte, že většina šikany zůstává během školy neodhalena, takže těch avizovaných 25% je pro mne jen zbožné přání, děti jsou gumové a vydrží strašně moc než padnou na hubu, jak fyzicky tak psychicky. Synovy panické reakce, když někam vstoupil bez roušky nám stačily k rozhodnutí, že v roušce se už nikdy vzdělávat nebude, trvalo půl roku, než ho to pustilo a to chodí na velmi mírnou a rozumnou školu. Tedy výhledově dokonale ztracená generace. A do toho nevyhnutelný kolaps ekonomiky jednak v důsledku pádu výroby, jednak v důsledku vrtulníkových peněz a jimi roztočené inflace, ne kolem 7% máme normálně už nejméně deset let, teď je inflace zjevně dvouciferná a reálně hrozí dohnat (a možná i předehnat) realitní a akciovou bublinu nastřádanou v důsledku absurdních zásahů ČNB – tedy hodnota koruny do roka sletí pod třetinu stavu v létě loňského roku. Taková inflace ovšem hrozí nejen definitivně zrušit střední třídu jak jsme ji znali, ale i roztočit spirálu, která nás radostně dostane do éry Výmarské, taky německý model, taky disfunkční. A v cíli nás čeká, že na předpis nebude nic, ostatně ten předpis taky nebude zadarmo, žádná bezplatná péče tu do pár let nebude, protože nebude za co ji poskytovat ani kdyby stát navýšil daně, to už ostatně není ani moc kam. Tím byste měli strašit lidi…

III) třetí vlna
Pracuje se s počty očko a neočko v nemocnicích aniž by si kdo uvědomoval, že to je špatný statistický vzorek. Ti, kteří se očkovali s vidinou bezpečí ani po očkování nikam moc nechodí, s nikým se nestýkají, důsledně nosí respirátor i když jdou vynést smetí nebo když sami na kole či o holi šplhají do kopce. To je nejméně polovina očkovaných, kteří se nemají moc kde nakazit a tak nemohou tu statistiku posunout k realitě. Očkovaní pod nátlakem se chovají stále stejně, tedy s různorodou mírou odpovědnosti a úsudku. V praxi tedy očkování opravdu moc nepomáhá, mnohem lepší investicí je prokazatelně dieta – proč neútočíte na obézní? Napadá mne jen, že to bude další skupina k selektivní represi, kterou je teď potřeba nechat v klidu, aby se náhodou nezačala jakkoliv bouřit teď.
No a do toho přichází tlačka očkování, jehož povinnost byla dopředu snad jasná všem. Leč oficiálně to byly dezinformace a ministerstvo pravdy dál nechávalo mazat takové komentáře, novináři se jim vysmívali. Přestože je zjevné, že očkování funguje nejvýše na 85% a PCR testy mají pozitivní výsledek u nejméně poloviny čistých, jejihž slizniční imunita to dala bez potřeby si cokoliv pamatovat (a tedy zásah byl buď malý a nebo mají tu imunitu silnou) jsou tyhle dvě skupiny ujištěny, že si mohou dělat co chtějí, protože jsou bezinfekční. Ostatní se každou chvíli někde testují (v rozporu s Ústavou, viz reakce ÚS na dotaz na podíl očkovaných soudců) a riziko tedy prakticky nepředstavují. Očkovaní se netrasují, neizolují ani netestují při nástupu do nemocnic a to mnohdy ani při příznacích kovidu. Že účinnost očkování razantně klesá v čase se možná opravdu nevědělo, ale bylo to patrné už v létě, byť ne ta absurdní míra. Výsledek se dostavil, bezinfekční se chovají jako by se nechumelilo, nedodržují nic a ani karanténa je nazastaví, takže růst je v obrovských číslech a se sklonem vskutku alarmujícím. Dá se dopočíst, že nejméně 85% přenosů jde za očkovanými a formálně uzdravenými. A vláda reaguje nátlakem na očkování, halelujá, to je určitě to nejdůležitější, nejúčinější, nejzákonější, nejdůvěryhodnější, nejvědečtější řešení. Zároveň odmítá plošné testy protilátek nebo testování očkovaných. Jo? Tak mi to ve sporu s návrhy prof Berana obhajte prosím.

IV) A ještě jedna myšlenka na závěr. V těch kýblech krve se teď koupe hromada lidí, mnohým to dochází, teď jsme potkali policajta, který za téměř dokonale protipředpisový (ale bezpečně jedoucí) vozík uložil stovku blokově se slovy, že ho ten stát sere. Prodělal, očkovaný není a nebude. Mnozí uniformovaní koukají prostě jinam, než aby museli buzerovat lidi, super, do určitý míry už táhnou proti vládě, ale odvaha k velké akci zatím chybí. No, ale dolehne to na ně, každý policista nese statisticky vzato plnou odpovědnost za desítky zničených životů, stovky let života ukráceného, to se i na Mírově hledá těžko, je to výkon za který se dodnes mnohde bezpardónu a velkých protestů věší. Co si počnou až to na ně dolehne? Řada dozorců v táborech taky do poslední chvíle věřila, že to dělají pro dobro světa a pak se složili a ukončili to bez soudu. Děsím se téhle vlny v policii, protože jen část najde odvahu zkusit to odčinit (a bude to brutální, ti lidé budou mimo rácio a klidně vystřílí nemocnici jen proto, že její primář někde něco plácnul a jim to ve špatný okamžik vytanulo), většina se ale zhroutí a mnozí budou řešit už jen poslední otázku: provaz nebo pistoli? Zbude tvrdé jádro, kterému dělá ubližování lidem dobře, to budou ti, kteří bez skrupulí začnou střílet ostrými do neozbrojeného davu – tedy policii bude nutné založit komplet znova a policejním prezidentem by měl být jmenován některý z těch, kteří odmítli vykonat rozkazy jako první a byli odejiti, věřím, že jich pár bude. Nebo to bude poslední den, kdy se dalo uvažovat o svobodě a půjde jen o to, zda je zvládnem utlouct čepicema. Policie je odpovědná v plné míře hned ze dvou důvodů, jednak tomu mohli zabránit vyšetřením jednoho ze stovek oznámení (mnohá jsou veřejně dostupná, takže jim nic nebrání to řešit ve volném čase) a jednak to vymáhají. Vláda jen rozhoduje, oni vykonávají a důsledky na vlastní oči dávno vidí v ulicích i u sebevražd. Hygienici na tom budou podobně, ano odvolání hlavní hygieničky mělo být následováno výpověďmi všech zaměstnanců hygieny, bohužel nastoupili do špatného vlaku a nejsou vázáni přísahou, tedy sice se taky nesmí dopouštět protiprávního jednání, ale škodit jsou zvyklí dlouhodobě (já vím, že je to špatné, ale já musím říkají snad všude), takže tam ten průměrný morální profil, podle mého soudu, nebude valný. Novináři, ti jsou zjevně splachovací a jako základní požadavek na autorství článku se mi jeví úplná absence odborných znalostí o tématu: to sleduji dlouhodobě ve všech oborech do kterých nějak vidím a nejsem sám, ať je to matematika, fyzika, chemie, strojařina, IT, ekonomie – prakticky co článek to perla, za kterou by se u zkoušky vyhazovalo už v prvním semestru. Takže ti prostě nakonec napíší, že to byl zločin století, budou se trumfovat v tom, kdo předpoví (pochopitelně s nějakým ekvivalenem Flegra v zádech) horší následky na příší rok a vůbec si neuvědomí, že na tom mají lví podíl. Ale snad už jim nikdo nebude věřit.

Každopádně už teď je jisté, že jediný pravdivý výrok z vlády, byl dementován: ten přirovnávající vládní politiku k nacistické okupaci.

Neřešme proč to ve většině jiných zemí dělají stejně, i tam doktoři nejdřív zavedli pitevnu a teprve šedesát let poté si začali mýt ruce cestou na porodní sál, i tam doktoři s nadšením rentgenovali těhotné a teprve po letech uznali, že tímto úžasným vynálezem způsobili tisíce tragédií, i tam těhotným ordinovali léky na nevolnost, které se ukázaly být přes dávno dokončené klinické testy (!!!vakcína nemá ani 3. fázi a počtem se čas nenahradí!!!) naprosto šílenými. Lékař (většinou) chce pomáhat lidem a chytá se každého stébla, které mu to snad umožní dělat lépe. Protože to délá s vidinou pacientova dobra je pro něj extrémně težké si přiznat, že pacientovi přes nejlepší vůli nevědomky uškodil, to je obrana mysli, která teď pracuje v hlavách obrovského množství lidí, kteří se tak či onak na celé akci podíleli, něco vymáhali, někoho omezovali, k něčemu nutili a teď mlčí v koutě nebo přesvědčují hlasitě především sebe sama. I proto je nutné brát veškeré výkřiky lékařů s velkou rezervou. Každopádně každý zodpovědný jedinec, který to mohl ovlivnit jistě přispěl k rozšíření kapacit JIP, aby bylo možné ustát i horší vlnu bez zbytečných restrikcí a dostupná kapacita tedy musí být oproti loňsku násobná….nebo že by ne? Měli jsme na JIPkách mnohem víc pacientů a stíhalo se na hraně, takže teď tam maj buď celkem volno a nebo půlka doktorů umřela na očkování, vyberte si.

V) Rád se s Vámi sejdu osobně, jako ochranu ostatních používám ve zdůvodněných případech lněnou roušku vlastní výroby, v respirátoru se dusit mimo kritické prostory odmítám a raději jdu pěšky – jo, v revmatologickém ústavu jsem ho celou dobu měl. Tak tomu přizpůsobte zvolené místo, klidně na Vás budu křičet v parku na vzdálenost fotbalového hřiště, pokud Vám to tak bude připadat rozumné. Do zubů Vám nedám, Vaše odpovědnost za to všechno je marginální, takže v hypotetické frontě na tento úkon stojíte hodně vzadu.
Jelikož jsem majitelem firmy, můžu si čas hodně přizpůsobit a stejně do Prahy čas od času jezdím. Nahoďte tedy pár možných termínů a já si určitě nějaký zvolím. Čekání do ledna znamená další šílené oběti na životech a finanční ztráty, které se na těch životech nevyhnutelně taky podepíšou. Chcete-li opravdu diskutovat, pak nevylučujete posun svého názoru a tedy ani šanci trošku odčinit zlo, které jste již, snad v dobré víře, pomohl způsobit. A třeba máte nějaké odpovědi na mé otázky a zmírníte mé počty obětí represe. Každopádně doporučuji oprášit středoškolskou statistiku tak, abychom se nemuseli zdržovat vysvětlováním.

Přeji příjemný den

David Říčař

PS: mezi obětmi z důvodu nedohledatelnosti nejsou zanedbaní pacienti interen, kterých jsou pravděpodobně statisíce ani další lidé, kteří se jen v důsledku paniky nedostali k něčemu, co mělo jejich život uchránit v původní kvalitě. Tady by se dalo dost fabulovat, ale nevidím to jako potřebné, psychiatři to vyřešili za ostatní dostatečně tvrdě. Jen to berte tak, že to, co je vidět je opravdu jen zlomeček skutečných důsledků represí a to co je vidět je jen ylomeček negativních důsledků očkování, nevyhnutelně.

PPS: ještě jinak v zásadě totéž najdete třeba i zde, podepsané řadou lékařů včetně světoznámých kapacit https://www.petice.com/a/290412

PPPS: uvědomte si, že naše starana debaty je názorově konzistentní, naše předpovědi se vyplňují (i když jsou mazány jako fakenews, dají se dohledat). Zastánci očkování postupně kličkují před realitou a neustále mění argumentaci podle toho, jak se situace mění a co považují za společensky průchodné, posílají balónky a pak je salámovou metodou realizují v příkrém rozporu s tím, co tvrdili před pár týdny či měsíci. Bývaly doby, kdy mezi konspirační teorií a realitou byl odstup desetiletí, pak to spadlo na roky a teď už je to mnohdy méně než měsíc – nezaráží Vás to trochu, nevyčerpává Vás ta nutná slovní gymnastika? Nebo máte tak zoufale špatnou paměť, že vlastně vůbec netušíte, co jste tvrdil třeba před půlrokem?

5/5 - (4 votes)

(Visited 243 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *