Dojde ještě ke zvratu ve volbách? Podvody ve státě Georgia jsou stále ve hře.

Napsal
Sdílet článek

Těsně před vánočními svátky tak nějak zapadla informace o tom, že Senátní výbor za stát Georgia vypracoval ke zmanipulovaným volbám zprávu, která by ještě mohla s výsledkem poněkud “zamíchat”.  Senátní výbor státu Georgia zveřejnil zprávu o volebních nesrovnalostech a dost možná podvodné činnosti, pokud jde o sčítání hlasů. Senátoři naslouchali svědkům, kteří říkali, co viděli, a dalším důkazům, které zpochybňují konečný výsledek voleb. Hlasovali proto pro zrušení  certifikace voleb ve státě Georgia.

Georgia vykázala více než 16 000  hlasovacích lístků navíc. Tedy jen tolik hlasů navíc, aby se Biden dostal do čela o 12 000 hlasů. Ve Fulton County vyhodili zástupci demokratů republikány a tisk, přičemž prohlásili, že té noci skončili s počítáním. Jakmile byl “čistý vzduch” vytáhli kufry plné hlasovacích lístků a začali s nimi manipulovat.

Níže se můžete podívat na videa, na nichž je podvod zachycen (v AJ):

Výbor napsal 15-stránkový přehled, který byl velmi kritický k celému volebnímu procesu. Po vydání zprávy zjistili, že bratr SOS Brada Raffenspergera Ron pracuje pro Huawei Enterprise Storage Solutions se sídlem v čínském Shenzhenu, jde o čínskou vládní společnost.

Níže se můžete podívat na shrnutí zprávy:

3. listopadu 2020 byly volby chaotické, proto všechny hlášené výsledky musí být považovány za nedůvěryhodné. Podvýbor, který vyzpovídal  svědky pod přísahou, obdržel  jejich místopřísežná prohlášení. Podvýbor se na základě výpovědí dozvěděl, že k zajištění  hlasovacích lístků nebyly použity řádné protokoly po celou dobu voleb;  po otevření hlasovacích lístků před volbami a během přepočítávání hlasů. Podvýbor vyslechl svědectví, že je možné, nebo dokonce pravděpodobné, že do skupiny hlasovacích lístků, které byly započteny do hlasování, byl zařazen velký počet podvodných hlasovacích lístků; neexistuje žádný způsob, jak vysledovat hlasovací lístky poté, co byly odděleny od místa původu. Podvýbor vyslechl svědectví o nedotčených hlasovacích lístcích, jejichž původ vypadal podezřele nebo které nebylo možné ověřit, ale také o neschopnosti volebních pracovníků, rozlišovat mezi zkušebními hlasovacími lístky a hlasovacími lístky nepřítomných. Podpisy nebyly důsledně ověřovány podle zákona o procesu hlasování nepřítomných.

Volební pozorovatelé v noci voleb vypověděli, že si všimli, že hlasovací lístky nejsou zajištěny, že se nepoužívají pečetě a bezpečnostní značky a že návazný kontrolní řetězec byl často laxní nebo neexistující. Během procesu přepočítání sledovaly monitory podobné vzorce nezabezpečených hlasovacích lístků, které měly porušené pečeti a případy hlasovacích lístků, které ležely hodiny nebo přes noc na nezabezpečených místech.  V těchto případech nebyl dostatečně prosazován zákon; jednalo se o nedbalou manipulaci s hlasovacími lístky, úmyslné zakrytí hlasovacích čísel pracovníky, nedostatky při procesu  přepočítávání, nedbalé zacházení s vojenskými hlasovacími lístky a nezabezpečené údaje v noteboocích a flash discích. Podle předloženého svědectví došlo také k mnoha selháním zařízení, kdy hlasovací lístky neprošly strojem a jindy byly hlasovací lístky započítány více než jednou.

Velké množství svědectví podpořilo důkazy o koordinovaném úsilí zabránit transparentnímu procesu pozorování sčítání hlasů během průběhu voleb v nepřítomnosti a v noci voleb. Svědci během přepočítávání vypověděli o nepřátelství vůči republikánským pozorovatelům – orientační značení nebylo k dispozici, dveře byly zamčené a republikánští pozorovatelé byli posláni domů brzy nebo dostali podřadné úkoly.

Monitory po celém státě byly často umístěny nepřiměřeně  daleko od sebe – některé sociální distancování bylo pochopitelné, ale monitory byly zablokovány tak, aby na ně nebylo možné vidět, aby nebylo vidět, co bylo napsáno na hlasovacích lístcích, neexistoval zde jakýkoli smysluplný způsob, jak zkontrolovat sčítání nebo zkontrolovat, zda to, co bylo počítáno, bylo skutečně přiděleno správnému kandidátovi. Rovněž nemohli pozorovat, co bylo vloženo do systému ARLO, ani jim nebylo umožněno nahlédnout na počty, které byly vloženy do ARLO. Místo toho jim bylo řečeno, že tato čísla budou sečtena a vrátí se do úřadu ministra zahraničí. Bylo jim také řečeno, aby nefotografovali, nenatáčeli, ani nepoužívali jiné prostředky k získání důkazu o volebním procesu, na základě pravidla státní volební rady. Toto pravidlo je v rozporu s duchem a účelem volebního zákona.

Tolik tedy senátní zpráva, která je asi jedním z posledních pokusů zvrátit stávající tristní situaci. Zatím se však nikdo neodvážil dosavadní prokázané volební manipulace prošetřit. Dojde v tomto případě k výjimce v situaci, kdy již nejen celý “liberální” svět dává najevo, že počítá s Bidenem?

(Visited 207 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Ve skutečnosti se jedná o soukromou iniciativu šesti senátorů, kterou senát státu Georgia odmítl. Menšina nebude diktovat většině.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *