Dopad nálezu Ústavního soudu ve věci JUDr. Lubomíra Štrougala a JUDr. Vratislava Vajnara, CSc. na trestní stíhání PhDr. Jana Fojtíka, CSc.

Napsal
Sdílet článek

V pátek 3. 12. 2021 vyhlásil Ústavní soud nález ve věci bývalého předsedy československé vlády JUDr. Lubomíra Štrougala (nar. 1924) a bývalého federálního ministra vnitra JUDr. Vratislava Vajnara, CSc. (Nar. 1930)

Ústavní soud zrušil rozhodnutí o zastavení jejich trestního stíhání. To bylo vedeno kvůli tomu, že se s ohledem na své postavení spolupodíleli na usmrcení a zranění osob na státní hranici. Podle znaleckého posudku ale nejsou (navzdory svému právnickému vzdělání) schopni chápat smysl trestního řízení.

Ústavní soud poukázal na to, že ustanovení znalci byli úzce spojeni s minulým režimem, v podstatě byli ideologicky podřízení posuzovaných. Je proto možné považovat je za podjaté.

(Tiskovou zpráva Ústavního soudu, včetně samotného nálezu, viz na https://www.usoud.cz/aktualne/pravo-na-ucinne-vysetrovani-plynouci-z-prava-na-zivot.)

Širší dopad tohoto nálezu na sebe nenechal dlouho čekat.

První, koho zasáhl, je bývalý ideologický tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa PhDr. Jan Fojtík, CSc. (nar. 1928), proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání sice samostatně, nicméně prakticky z totožných důvodů.

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu později navrhl Fojtíkovo stíhání zastavit, avšak státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Mgr. Tomáš Jarolímek dne 7. 12. 2021 oznámil, že „v reakci na [shora zmíněný] nález Ústavního soudu … bude ve věci přibrán nový znalec za účelem posouzení duševního stavu obviněného“.

Zdá se tedy, že ústavní nález ve Štrougalově a Vajnarově kauze nasadil „vyšší laťku“ k vypracovávání znaleckých posudků a k výběru nestranných znalců tak, aby byla řádně garantována práva obviněných i poškozených.

Poznámka:

Vysoký věk je třeba v rámci trestního stíhání určitě zohlednit, ale sám o sobě neznamená neschopnost vnímat smysl trestního stíhání. To lze doložit na příkladu Aloise Vocáska (1896-2003), který až do své smrti ve věku 107 let vedl vehementně právní bitvu za své očištění ve vztahu k trestu doživotního žaláře z roku 1946. (Viz článek Luďka Navary: „Poslední legionář své jméno očistit nestihl“; dostupné na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/posledni-legionar-sve-jmeno-ocistit-nestihl.A030807_215840_domaci_mad)

  • L. Müller
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 88 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Dejte jim pokoj. Všichni, kdo šli přes hranice, dobře věděli, že páchají , v tehdejší době, trestný čin, nedovoleného překročení hranice a byli si vědomi toho, že mohou být zatčeni, případně usmrceni. Přece i dneska jsou lidé trestáni, za spáchání trestného činu, tak nač ten kolotoč, rozpoutávaný, nějakými neukojenými touhami po pomstě.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *