Dopis z Ministerstva vnitra ohledně přiměřeného odškodnění

Napsal
Sdílet článek

Milí přátelé,

počátkem května letošního roku proběhla v médiích zpráva, že místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček žádá přiměřené odškodnění ve výši 10 milionů Kč za poškozené své pověsti.

Proto jsem mu dne 16. 5. 2021 napsal dopis, v němž jsem vysvětlil, jaké „přiměřené hmotné odškodnění“ je poskytováno těm, kteří byli za minulého režimu nezákonně vězněni. Zároveň jsem ho požádal, aby vláda využila svého zmocnění a reagovala na změny ve mzdové a cenové hladině od roku 1990 do dnešní doby. (Celý text viz níže.)

Po dvou urgencích (21. 6. 2021 a 7. 9. 2021) jsem dne 10. 9. 2021 obdržel odpověď, že „pan ministr byl průběžně s těmito podněty seznamován a vzal je na vědomí“.

 

Na to jsem se dne 13. 9. 2021 dotázal, zda pan ministr podnikl kroky k jejich realizaci, anebo je sice „vzal na vědomí“, ale nic dalšího nekoná.

V odpovědi ze dne 15. 2021 jsem se dozvěděl, že „pan ministr v případě předložení takového návrhu na program vlády věcně příslušným ministerstvem zváží v návaznosti na konkrétní situaci jeho podporu“.

 

K tomu jsem dne 23. 9. 2021 napsal, že „věcně příslušné ministerstvo“, tj. Ministerstvo spravedlnosti, žádný takový návrh na program jednání vlády nepředložilo a ani nic takového předkládat nehodlá. Nicméně vláda je kolektivní orgán a každý ministr (a tím spíše 1. místopředseda) může předkládat návrhy, které pokládá za správné, a to bez ohledu na svoji věcnou příslušnost.

Zároveň jsem vznesl dotaz, v jakém stavu řízení se nachází požadavek pana ministra, aby mu bylo přiznáno odškodnění 10 milionů Kč za poškození jeho pověsti.

Ředitelka kanceláře ministra vnitra k tomu 11. 10. 2021 sdělila, že „pan ministr v současné době o samostatném podání zmíněného návrhu novely na program jednání vlády zatím neuvažuje“.

 

Dále pak uvedla, že „pan ministr podal na společnost Seznam Zprávy trestní oznámení pro podezření z možného spáchání trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy a ve věci zadostiučinění za způsobenou újmu podal proti stejnému subjektu civilní žalobu. Získané zadostiučinění bude využito ve prospěch Nadace hasičů a policistů – vzájemná pomoc v tísni, která se stará o pozůstalé hasičů a policistů, kteří zahynuli při výkonu služby nebo byli nějakým způsobem postiženi.“

(Celý text dopisu z 11. 10. 2021 viz v příloze.)

K tomu bych chtěl uvést:

Je nepochybně na každém poškozeném, jak s přiznaným odškodněním naloží. Využije-li ho nějakým šlechetným způsobem, je to k nepochybně k jeho cti.

Nicméně zaplatit 10 milionů Kč za poškození osobní pověsti je pro subjekt, který by to měl platit, zdrcující. To ale žalobci nevadí.

Stejně tak mu nevadí, když nevinně věznění dostávají výsměšné odškodnění. (Viz též přiložený článek Jitky Dolanské v MF DNES z 23. 9. 2021: „Výsměch, myslí si Němci o odškodnění“.)

S přáním všeho dobrého,

L. Müller

 Vážený pan

Jan Hamáček

ministr vnitra a místopředseda vlády

Nad štolou 936/3

P. O. Box 21

170 34  Praha 7

16. 5. 2021

Věc:    Přiměřené odškodnění

Vážený pane ministře a místopředsedo vlády,

dovolte mně prosím, abych se na Vás obrátil v následující záležitosti.

V médiích jsem zaznamenal zprávu, že žádáte odškodnění ve výši 10 milionů Kč za poškození Vaší pověsti.

V této souvislosti bych chtěl připomenout, že „přiměřené hmotné odškodnění“ za nezákonné věznění v době minulého režimu přiznává ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 119/1990 Sb., v platném znění.

Podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/1990 Sb., v platném znění, jde však o náhradu ušlého výdělku 2.500 Kč měsíčně (83,33 Kč za den).

Tato částka nebyla ode dne účinnosti zákona (od 1. 7. 1990) valorizována.

Mnozí z těch, kteří byli nedávno rehabilitováni a je jim takové odškodnění nyní poskytnuto, to považují za výsměch ze strany státu.

Přitom ustanovení § 23 odst. 6 písm. a) cit. zákona zmocňuje vládu, aby prováděla valorizaci. Žádná vláda od roku 1990 však tento krok neučinila.

Prosím Vás proto, abyste se zasadil o vydání jednoduchého nařízení vlády, které by přiznalo rehabilitovaným osobám náhradu v rozsahu průměrné (nebo aspoň minimální) mzdy:

Na základě § 23 odst. 6 písm. a) zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zákona č. 633/1992 Sb. a zákona č. 198/1993 Sb., vydává vláda České republiky toto nařízení:

§ 1 – Náhrada ušlého výdělku podle § 23 odst. 1 písm. a) citovaného zákona musí činit částku odpovídající nejméně průměrné [alternativa: minimální] mzdě, stanovené ke dni právní moci rehabilitačního rozhodnutí.

§ 2 – Pokud byla v minulosti vyplacena částka nižší, než je uvedeno v § 1 tohoto nařízení, může oprávněná osoba požádat o doplatek do 3 let od účinnosti tohoto nařízení.

§ 3 – Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. července 2021.

(Pro úplnost sděluji, že návrh jsem již v minulosti předložil ministryni spravedlnosti, ale ta se k věci staví odmítavě. Nepřiměřenost částek sice uznává, ale tvrdí, že by se to muselo řešit legislativní cestou, na kterou v tomto volebním období již není v parlamentu čas. Ve skutečnosti však lze věc řešit i jednoduchým nařízením vlády.)

Prosím Vás proto, abyste se o přijetí takového nařízení zasadil, aby odškodnění nevinně vězněných osob bylo opravdu „přiměřené“.

Děkuji za pochopení.

S úctou,

                                                                                              (podpis)

 

  • L. Müller
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 224 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *