Dr. David Martin chce vyřídit farmaceutický průmysl spolu s hlavními spiklenci a tím ukončit nouzový stav

Napsal
Sdílet článek

Dr. David Martin říká, že Covid-19 je obyčejná chřipka. Je to první nemoc v historii, kterou není možno diagnozovat. Proto se věda uchýlila k diagnozování na základě dohody několika lékařů a na základě příznaků. A jako obvykle, tyto příznaky mohou být použity pro mnoho dalších zdravotních potíží, takže prakticky vyhodnotit koronu z té změti není možné. Stejně tak to, co je dnes nazýváno „očkování,“ není žádné očkování. Je to biologická zbraň, navržená na vyhubení lidské populace.

Dr. Anthony Fauci to byl, který nechal vyvinout jak koronavirus, tak i očkování proti němu. Z toho důvodu by Fauci a jeho pomocník Dr. Ralph Baric měli být postaveni před soud a po právu potrestáni. Jakmile by byli za mřížemi, to by ukončilo nouzový stav pro veškerá očkování a svrhlo by to zodpovědnost za jejich následky, včetně ublížení na těle a úmrtí na jejich farmaceutické výrobce.

Podle Dr. Martina je teď potřeba vyřídit farmaceutický průmysl, nebo jinak přijdou s dalšími a ještě více nebezpečnými léky a injekcemi. Už sám lék, který navrhl farmaceutický gigant Merck namísto očkování, nazvaný Molnupiravir, je horší než jed sám. V posledních asi deseti letech dokázaly farmaceutické firmy lidstvo doslova navyknout na vakcíny. A my jim věříme, s důvěrou bereme jejich nebezpečné tabletky a necháváme si píchat jejich jedovaté koktejly. Přitom tyto firmy nemají nejmenší zájem na našem uzdravení, protože to by pro ně znamenalo obchodní ztrátu. Ne, tito lidé chtějí abychom zůstali navždy nemocní a v souladu s tím vyrábějí jejich preparáty, vydávané za léky.

Jak to všecko mohlo vzniknout? Už kdysi dávno, v r. 1604 byla vytvořena první korporace jménem East India Company, kterou založila Británie. Byla to první firma, která podle zákona nenesla zodpovědnost za své činy a jejich následky a proto mohla podnikat co chtěla, aniž by byla trestatelná. Z toho se postupem času odvíjely další a další korporace, které by nás nejradši oštítkovaly hned po narození a udělaly nás závislé na jejich výrobcích, cokoliv tyto jsou.

Dr. Fauci mluví už velmi dlouho o univerzálním očkování proti chřipce pro novorozeňata, jakoby ty dětičky něco takového potřebovaly! Je to pro ně nejen naprosto zbytečné, ale také velice škodlivé. Malé děti neonemocní snadno a když už se tak stane, tak se velmi rychle samy uzdraví. Pro kojence je mateřské mléko mnohem lepší ochrana zdraví než kdovíjaké injekce. Dr. Fauci má sice lékařský titul, ale vůbec nerespektuje to, že malé děti nemají ještě žádný imunitní systém a takové očkování jim ho může už dopředu zničit.

Ovšem zde se nejedná pouze o očkování proti chřipce, ale o všechna očkování, která jsou nám dnes předkládána jako velice důležitá, takže si na ně navykneme, necháme se pravidelně očkovat a tím pádem jsme závislí na farma korporacích na zbytek života. Ten další kámen úrazu je v tom, že v očkování bude rovněž CRISPR technologie, což je měnění genetiky člověka, měnění jeho genetické podstaty a jeho přetváření – na co? To nikdo neví. Stejně tak nikdo neví, jestli pak takto změněný tvor zůstane nadále člověkem. Ale korporace nás chtějí ovládat, chtějí za nás vést náš život a hlavně chtějí mít rozhodující vliv na dobu, kdy zemřeme. Takže jakékoliv očkování je hra na život a smrt.

Tento záměr je rovněž motivován pojišťovnami, které prodávají životní pojistky a po pravdě řečeno všemi ostatními pojišťovnami s nimi. Životní pojištění je to nejlepší podnikání co může být, obzvláště když je možnost kontroly úmrtí pojištěnce. Je to lepší obchod než ocelárny, auto průmysl, zemědělství a všecko ostatní dohromady.

Tak jak daleko dospěla situace v Americe, tak fond státního starobního pojištění, neboli důchodu (Social Security) bude podle Dr. Martina v r. 2026 na nule. Byl totálně vykraden jak politiky, tak globalisty a každým jiným, kdo na něho dostal své špinavé pracky. To je ten pravý důvod proč jsou staří lidé hromadně zabíjeni nefunkčním očkováním, protože za pouhých pár let nebude z čeho platit jejich penze. Je zcela možné, že starobní zajištění mnoha jiných států na tom není o moc líp.

A přitom Amerika převádí celých 30% veškerých výtěžků z ekonomie ať už přímo, či nepřímo, do farmaceutického průmyslu. Proto je naprosto nutné tento průmysl, který se vymkl z ruky zdestabilizovat, zničit, aby nemohl provést tajný záměr globalistů a vyhubit všecky penzisty a ten zbytek udělat nemocný a neplodný.

Ti vlivní nestojí za moc

Dr. Martin zná hodně z těch, kteří mají přímý vliv na vývoj současných událostí. Skrze životy velké většiny z nich se jako červená nit táhne rodinná tragedie: v důsledku nějaké nehody, ať už to bylo na lyžích, ve člunech, či v autech, jim zemřely děti. Zemřely právě ty slibné, na kterých si zakládali a zůstali jim přesně ty, o kterých neměli valné mínění a nemysleli, že kdy mohou cokoliv docílit. To způsobilo, že jejich názor na příští generaci je velice pesimistický a mají všeobecně za to, že ta další generace je mnohem méně schopná než současná. Proto soucit s těmi budoucími není u těchto lidí valný a možná to byl ten důvod, proč si mysleli, že i my máme stejný názor a že když z nás pár milionů vyhubí, že se nás to nedotkne.

I on sám přiznává, že touto dobou nemá zdaleka ten soucit s očkovanými, jak měl na začátku celé epidemie. To proto, že očkovaní jsou vesměs zlí. Podle něho to jsou lidé, kteří většinou nějak neuspěli. Buď mají nevhodné zaměstnání, nebo jejich manželství za nic nestojí, děti se jim nevyvedly, žijí život bez cíle a bez zájmů a tak se nechali napíchat. Aspoň jednou v životě jsou součástí nějaké skupiny, která vítězí nad těmi ostatními. Aspoň jednou v životě jim něco vyšlo. Je ale též možné, že podvědomě tuší, že je to hra na život a na smrt a podvědomě zkoušejí tento svět opustit. Vybrali si cestu smrti, ať už vědomě nebo podvědomě, z jakéhokoliv důvodu. Jenže pak přišli na to, že udělali chybu a že na tu chybu těžce doplatí. A proto začali být zlí. Nijak se netají svým vztekem vůči neočkovaným a přejí jim, aby všichni na Covid zemřeli.

Přitom žádná nebezpečná a vrcholně nakažlivá nemoc zvaná Covid-19 neexistuje. To, co za ni vydávají byla obyčejná chřipka a ještě ke všemu byla velmi mírná, mírnější než předešlé roky. Rovněž nebylo větší množství úmrtí než jindy. Poznáte to snadno podle vyplacených životních pojistek a tam nebyl žádný nárůst oproti jiným rokům. Něco jiného byl r. 2018, to byla velmi zlá chřipka a mnoho lidí na ni zemřelo. Big Pharma přišla s očkováním, ale nikdo o ně nestál. Vnucovali je lidem jak mohli, ale tito je nechtěli. A tak se rozhodli, že musí vyrobit řádnou pandemii, řádného strašáka, aby všecky vylekali natolik, že se nechají hromadně očkovat.

A podařilo se jim to!

Kriminální řízení proti Dr. Faucimu a jeho spoluvinníkům

Dr. Martin spolu s jinými právníky zkoušejí vznést proti Dr. Fauci a některým dalším organizátorům současné pandemie obvinění z těžkých zločinů. Tito lidé se ve skutečnosti podílejí na vraždě milionů nevinných, důvěřivých lidí, kteří si ve své naivnosti nechali napíchat jejich smrtící injekce. Jestli se právníkům podaří tyto lidi správně obvinit a dostat za mříže, pak okamžitě nouzový stav skončí a farmaceutické firmy se stanou zodpovědnými za zločiny proti lidem v podobě nefunkčních a škodlivých injekcí. Je jasné, že se v ten moment přestane očkovat. Proto je opravdu naprosto nutné vyřídit farmaceutický průmysl po všech stránkách a hlavně finančně, protože jejich nápaditost ohledně jedů, které na nás chtějí vyzkoušet, je nekonečná.

Zatím co jsme všichni sledovali Covid, Big Pharma si už zahrávala s CRISPR a už by rádi měnili genetiku každého z nás.

V r. 1984 se Dr. Anthony Fauci stal ředitelem NIAID (Národní institut alergií a infekčních nemocí) a hned dva roky na to podnikl první kroky, aby navykl lidstvo na očkování. V témže roce se také zasadil o to, aby byli výrobci očkování oproštění právní zodpovědnosti za své výrobky, čímž přešla zodpovědnost za následky očkování na očkované.

V r. 1998 na Universitě v Severní Carolině zdokonalil Dr. Ralph Baric po mnohaletém výzkumu, který financoval Dr. Fauci cosi, co bylo nazváno „kopie defektivního klónu koronaviru,“ kde byla záměrně zvýrazněna hrotová bílkovina, aby napadla lidské plíce a srdeční epiteliální a endoteliální tkáně. K tomu byl použit koronavirus, způsobující smrtelnou srdeční myopatii v králíkovi, upraven na to, aby infikoval člověka. Konečný patent byl podán Universitou v r. 2002. To bylo rok předtím, než kdo kdy slyšel o SARS.

Tito lidé a jejich pomocníci se provinili v mnoha směrech, na něž se vztahuje hned několik amerických zákonů, podle kterých by měli být uvězněni na mnohem delší dobu než je délka lidského života a pokutováni milionovými částkami. Některé z těchto zákonů jsou:

18 US code, část 2339C – spiknutí a financování spiknutí za účelem teroristického činu. Pouze za tento přestupek je 99 let vězení a pokuta ve výši 100 milionů dolarů. Pfizer sám prohlásil, že jejich očkování produkují „přijatelné množství úmrtí,“ čím dává najevo, že s úmrtím čítali, takže bylo plánováno. Jak moc přijatelné a kým, to neříkají.

18 US code, část 1001 – lhaní při vypovídání v Kongresu. Dr. Fauci lhal víckrát, než jednou.

15 US code, část 133 – všecky trestné činy, týkající se spiknutí a jeho komerční propagace.

15 US code, část 8 – manipulace trhu.

15 US code 19 – střet zájmů, proti-trustový zákon.

Soud rabínů

Právník Thomas Renz rovněž hodlá soudit americkou vládu za to, že nezabránila vraždění svých lidí vakcínami. Začátkem listopadu byl předvolán jako svědek spolu s Dr. Robertem Malone, Dr. Petrem McCullough a Dr. Geert Vanden Bossche před židovský rabínský soud v New Yorku.

S přihlédnutím k jejich výpovědím vydal rabínský soud prohlášení, ve kterém jsou následující hlavní body:

Na základě výpovědí zde přítomných svědků dnes víme, že mnoho lékařů, praktikující medicínu nejsou znalí nových mRNA očkování a v podstatě pacientům pouze předávají informace, které získali od NIH, nebo CDC. Tato nová technologie představuje mohutné nebezpečí. Vládní úřady a farmaceutické firmy tuto skutečnost popírají a skrývají pravdivé informace, takže je obtížné zjistit množství škodlivých vlivů a úmrtí, což postihlo ty, kteří se nechali očkovat. Také si uvědomujeme, že tyto injekce škodí reprodukčním orgánům. Ale jako hlavní jsme se dověděli, že existuje mnoho účinných a dlouhodobě používaných a prověřených léků a že mnohé z nich byly zákonem zakázány, jen aby bylo možno zvýšit strach v lidech.

Dnes je rovněž snaha očkovat těmito mRNA vakcínami i děti, o kterých je běžně známo, že je tato nemoc nijak neohrožuje.

Z toho důvodu jsme se rozhodli pro následující: 1. Je naprosto zakázáno očkovat děti, dospívající mladé muže a ženy i kdyby kvůli tomu měli mít vládou zakázáno studovat. 2. Mnoho ublížení utrpěly následkem injekcí těhotné ženy a proto je zakázáno tyto očkovat. 3. Pro starší dospělé a pro starší občany nemáme dostatek informací, ale vzhledem k tomu, že je zde snaha zkreslovat údaje a že není podstatný rozdíl mezi těmi, kteří toto očkování dostali a kteří ne, tak to nejlepší bude, když i tito se nebudou vystavovat nebezpečí, které by očkování pro ně mohlo znamenat. Je rovněž známo, že všichni, kteří zemřeli do 14 dnů po injekci, jsou vedeni jako „neočkovaní,“ což je zjevné zkreslovaní informací.

4. Těhotné ženy by se rovněž neměly zdržovat v blízkosti očkovaných, protože tito přenášejí vlivy očkování na všecky ve svém okolí. Není známo jestli přenášená látka je hrotová bílkovina (spike protein) anebo genetická manipulace. Rovněž není známo jak dlouho po injekci je očkovaný člověk nakažlivý. Proto se takových mají těhotné ženy vyvarovat aspoň další 2 týdny.“

Aeronet o tomto soudním řízení rovněž přinesl zprávu. Je to velice důležité rozhodnutí, které může zvrátit celou situaci v neprospěch globalistů. Něco takového nebude mít dopad pouze na Židy, ale na všecky ostatní lidi. Jakmile se nějaká autorita rozhodla proti těmto věcem veřejně a pádně vystoupit, dominový vliv, který to vytvoří, bude nepřekonatelný.

Možná kvůli tomu se americká vláda rozhodla pozastavit požadavek povinného očkování, které chtěli nanutit na všecky, kdo si chtěli podržet svá zaměstnání. Firmy měly být za nedodržení tohoto příkazu pokutovány desetitisícovými částkami dolarů.

 

  • Jane K.
5/5 - (3 votes)
(Visited 537 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *