Dr. Michael Palmer – O toxicitě mRNA vakcín

Napsal
Sdílet článek
Dr. Michael Palmer v tomto krátkém videu vysvětluje problematiku toxicity mRNA vakcín proti covidu, a proč jsou tyto vakcíny velmi rizikové.

Dobrá, takže já teď stručně promluvím o toxicitě covidových vakcín, konkrétně mRNA vakcín, protože ty jsou momentálně globálně nejvíc používány. Mají dva komponenty. Jeden je messengerová RNA, která obsahuje informaci pro výrobu „spike proteinu“. Je to bílkovina vyskytující se na povrchu viru. Úkol je dopravit tu messengerovou RNA do našich vlastních buněk, které na základě toho začnou tu bílkovinu vyrábět, načež náš imunitní systém by na to měl zareagovat. Ten druhý komponent jsou lipidové nanočástice (molekuly tuku), které obalují mRNA. Tento komponent má dvě úlohy. Jedna je ochrana mRNA během transportu a druhá je dopravení mRNA dovnitř buňky. Lipidové nanočástice mají samy několik komponentů.

Jedním z nich je pozitivně nabitý (kationový) lipid. Je známo, že je poměrně toxický. Protože jeho obecná povaha je, že když se dostane do buňky, vyruší mitochondriální respiraci, buněčnou respiraci, takže jde o proces uvnitř našich buněk, který je zodpovědný za spotřebovávání kyslíku k produkci energie. Když se tento mechanismus vyruší, pak se kyslík nepřemění na vodu, ale na jakýsi meziprodukt, kterému se říká „reaktivní forma kyslíku“. A tato reaktivní forma, jak už to jméno napovídá, může reagovat s čímkoliv, včetně DNA, takže může způsobit poškození DNA a našich buněk. To je něco, co se také děje u vystavení se ionizující radiaci. Gamma záření, rentgen, typicky používané při léčbě rakoviny, lymfomu apod., to ionizující záření v pacientovi způsobí rozpad vody na reaktivní formy, včetně reaktivní formy kyslíku.

To pak působí poškození DNA. Takto radiace působí. Nejdřív se rozpadne voda a ty reaktivní produkty potom chemickou cestou způsobí poškození vaší DNA. A teď musíme předpokládat, že stejně jako u této radiace, kde je stanovena maximální dávka, kterou člověk může přežít, je také maximální hranice u těch kationových lipidů vyskytujících se ve vakcíně. To znamená, že celoživotní množství těchto mRNA vakcín, které jste schopni tolerovat, než zemřete, je limitované. My to množství neznáme, protože jednoduše ještě nemáme dost experimentálních údajů. To je vlastně jeden ze skandálů této vakcíny, že se nikdy neprovedly pořádné toxikologické studie, než byla distribuována globálně. Ale můžeme si být jistí, že ta maximální dávka těchto vakcín, co jste schopni tolerovat, než vás to zabije, je limitovaná. Ať už je to 10 dávek, 8 dávek… to nikdo neví.

Samozřejmě to bude individuální, stejně tak jako s gamma zářením je to variabilní, ale princip je, že každý bude mít svůj vlastní limit, za který nemůže jít. A je nutno podotknout, že Moderna a Pfizer teď mají v plánu použít mRNA technologii nejen u Covidu, ale prakticky u kterékoliv jiné vakcíny. Bude tam docházet k reaktivaci různých virů, protože spousta lidí nosí viry v sobě, ale jejich imunitní systém je drží na uzdě. Ale když něco ten imunitní systém oslabí, což je jeden z efektů kationových lipidů, mohou tyto viry znovu propuknout. A lidem pak bude nabídnuta mRNA vakcína na tento problém, takže oni v podstatě tu toxicitu naakumulují.

Bez ohledu na to, na který antigen je zacíleno, ta technologie s lipidy bude vždy stejná. Alespoň ten princip. Takže z toho problému nebudeme mít východisko. Tohle je technologie, která je navržená k otravě lidí, o tom není pochyb. To je můj uvážený názor, jakožto doktora medicíny, co pracuje v biochemii, učí farmakologii a toxikologii. Tohle je tedy můj názor na tohle téma.

  • David Formánek

(Visited 234 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *