Energetické, chemické, biologické a atomové útoky na nás všechny

Napsal
Sdílet článek

Už kdysi dávno, v 60. letech minulého století, ještě za dob Sovětského svazu, byla americká ambasáda v Moskvě bombardována mikrovlnami. Byla to první zkouška nové zbraně proti lidem. U zaměstnanců ambasády se objevily nejrůznější kožní nemoci, problémy s pamětí, bolesti hlavy, deprese a zmatenost, plus změny v chromozomech. Někteří na to zemřeli. Dva ambasádoři skončili s leukemií a třetí měl těžkou krevní nemoc, krvácení z očí spolu s trvalou nevolností a postupem času skončil v kómatu.

Dnes již víme, že extrémně nízké frekvence elektromagnetického pole způsobují rozbití DNA vláken v buňkách. Noční používání mobilů manipuluje mozkovou část zvanou hipokampus a tím dává vzniknout sebevražedným myšlenkám. Při delším používání mobilu jsou pak nádory v mozku, rakovina a jiné těžké nemoci.

Dr. Martin Pall, profesor biochemie, dnes již v penzi říká, že elektromagnetické vlny způsobují

Změny v mozkové struktuře a ve funkci mozku, včetně zničení krevní ochranné bariéry;

Změny v psychologických reakcích, v chování a neuropsychiatrické problémy;

Narušení nejméně šesti endokrinních hormonálních funkcí;

Manipulaci elektrické kontroly srdeční funkce;

Změny v chromozomech, poškození DNA a odumírání buněk;

Změny v mužských a ženských pohlavních orgánech a neplodnost;

Nemoci, jako na příklad rakovinu, nádory, šedý zákal, včetně poruch spánku.

Čím kratší mikrovlny, tím větší vliv mají. Milimetrové vlny 5G mají vliv i na bakterie, molekuly, elektrony, protony. Pomocí jejich účinku na krevní železo ovlivňují i krev a plasmu. Jestliže je ve vzduchu kov z chemtrails, který vdechujeme, tento funguje jako anténa. Proto je nesmírně škodlivé, když lidé drží telefon přímo u hlavy.

Člověk přestává být božím tvorem

Joseph P. Farrell, autor mnoha zajímavých knih, fyzik a esoterik říká, že když jsou do očkování přidány určité kovy, toto dramaticky zvýší elektrickou efektivitu očkovaného. Tento se pak stane jakousi živou anténou, nebo také přijímačem. Podstatně to usnadňuje kontrolu myšlení člověka na dálku a není možno to vypnout. Koronavirus a všechen křik kolem něho je pouze na to, aby se lidé vystrašili natolik, že se hromadně nechají očkovat.

Ruský výzkum dokazuje, že je možno měnit mikrovlnný signál natolik, že mu člověk podlehne. Při pitvě pak lékaři nepoznají co se stalo, protože všechno nasvědčuje na nemoc dýchacích cest, nebo chřipku.

Očkování má jako další úkol vypnout v mozku gen, kterému se říká „boží gen.“ Je to gen, který nás vede k víře v Boha, vede nás k morálnímu životu, k tomu, abychom respektovali zákon. Toto chtějí naši manipulátoři zničit. Nehodí se jim do plánu, aby lidé byli ve spojení s něčím, co jim dává nezávislost a volnost myšlení a činů, něco, na co se mohou spolehnout. K uskutečnění svých plánů na ovládnutí celého světa potřebují zbavit lidstvo všech jeho kladných vlastností, aby je mohli snadněji manipulovat. Jenže to se jim nepovede, protože ta část je nezničitelná. Byli jsme vytvořeni k podobě boží a to jak fyzicky, tak i duševně.

Ale přesto stále dál zkoušejí. Jak řekl jeden z účastníků pokusného očkování hned když dostal vakcínu, „Necítím Boha; Bůh neexistuje.“

Lidé, u nichž byla tato část zničena, nemohou po smrti vstoupit do „království božího.“ Možná je to část jejich duše, možná je to duše sama. Jisté je, že když Ježíš Kristus řekl, že „království Boží je v nás,“ to je, co myslel. Jeho slova nebyla nic politického; byla to spirituální záležitost. A když je tato část v člověkovi zničena, je ji vůbec možno obnovit?? Těžko!

Invaze Iráku s tím jaksi vzdáleně souvisí. Když byl napaden Irák, to nemělo nic do činění se Saddamem Husseinem. Ten byl pouhá výmluva pro důvěřivý svět. Napadli tuto zemi proto, aby odtud vyhnali německé a francouzské archeology, a nahradili je svými vlastními. Americké Státní oddělení (část vlády) hledá v Iráku hrobky Nefilimů, což byli andělé, vyhnaní z nebe. Tito skončili na Zemi, kde se smíchali s obyvatelstvem a dnes jsou od nás nerozeznatelní.

Američané hledají jejich originální hroby, protože chtějí sekvencovat jejich DNA a porovnat je s naším, aby mohli vyhodnotit rozdíl. Potud Joseph P. Farrell.

Podivná synchronicita koronaviru se zavedením 5G sítě

Je to velmi podivné, že tak zvaný koronavirus vypukl ve stejnou dobu, málem na den, co ve městě Wuhan v Číně dokončili první dokonalou síť 5G, 60 GHz technologie a spustili ji. Ta „náhoda“ přímo bije do očí, obzvlášť když si člověk uvědomí, že příznaky koronaviru a následky vlivu bezdrátové technologie jsou naprosto stejné. Jsou snadno zaměnitelné a lékaři nerozeznají jedno od druhého, protože o vlivu 4G a 5G toho moc nevědí. Ve školách o tom není ani zmínka, asi tak, jak není ani zmínka o skutečné prevenci nemocí používáním potravinových doplňků jako jsou vitamíny a minerály, nebo byliny a jiné alternativní léčebné metody.

Čína se honosila, že do konce r. 2019 budou mít první město na světě dokonale zasíťováno 5G technologií a opravdu, do konce toho roku měli ve Wuhanu nainstalováno 10 000 těchto antén. Má se za to, že koronavirus „unikl“ (nebo byl vypuštěn) z laboratoře v Číně jen proto, aby na něj bylo možno svést tragické následky, které spuštění nové 5G sítě způsobilo. Lidé padali na ulicích buď v mdlobách, nebo mrtví (to nám neřekli), nebo se třásli jako v zimnici. To byly příznaky toho, že najednou byli bez kyslíku, najednou nebylo co dýchat.

Někteří lékaři v Americe to potvrzují. Plíce takto zasažených pacientů vypadaly jakoby je někdo vynesl letadlem do obrovské výšky a pak zastavil přívod vzduchu do kabiny.

A stejně tak jak kdysi údajnou „španělskou chřipku“ blamovali na epidemii a přitom byla zaviněna očkováním, tak také současný zásah 5G energií blamují na epidemii chřipky. Je zcela možné, že žádná z těchto chřipek ani nikdy neexistovala, ale obě sloužily jako skvělá výmluva pro všecky ty důvěřivé.

I mnozí současní (nad)uživatelé Smartphone mobilů trpí jakousi podivnou, chronickou chřipkou, ať už slabou a trvalou, anebo silnější a častou a nevědí čemu toto onemocnění přičítat. To je ještě více zesilováno bezdrátovým napojením na internet ať už doma, nebo v zaměstnání a nazývá se to 5G syndrom.

5G syndrom je ještě víc nebezpečný než 5G chřipka. Chřipka začne a zase skončí, i když je pravda, že někteří z nás, kteří jsou méně odolní, anebo mají zkompromitovaný imunitní systém, mohou v průběhu nemoci zemřít. Ale 5G syndrom je horší kvůli tomu, že mnoho jeho následků ani nezpozorujeme a považujeme je za něco úplně jiného, než co jsou.

Ti, které jsme ve videu viděli padat na zem v Číně, trpěli obojím, jak 5G chřipkou, tak i 5G syndromem. Jejich návyk na smartphone mobily a jiné bezdrátové zařízení jim nedovoloval vidět následky těchto vlivů a náhlý příliv přídavných 5G energií, způsobený zapojením celoměstské 5G sítě (což zahrnuje extrémně vysoké radio-frekvence a ultra silné mikrovlnné přenosy), zcela ohromil jejich systém.

5G chřipka a 5G syndrom se vzájemně podporují. Ten, kdo trpí 5G chřipkou je skvělý kandidát na 5G syndrom a naopak.

Opakovatelná nakažlivost chřipkou není normální

Snadná a opakovatelná nakažlivost tak zvanou koronavirovou chřipkou je přímý důkaz toho, že je to následek elektromagnetického záření a ne vliv nějakého viru, nebo biologického jedu. Kdyby se jednalo o biologickou nákazu, tak ta první by automaticky zabránila všem následujícím, protože by si člověk na ně vyvinul odolnost, což je u chřipek běžné.

K opakovaným 5G chřipkám dojde, když se vyléčený vrátí zpět do bezdrátového prostředí, anebo když žije v blízkosti 5G antény, či spí se zapnutým smartphonem v těsné blízkosti. Ti, kteří jsou na smartphone navyklí, se snadno nakazí jakoukoliv chřipkou, která jde kolem. Tito lidé jsou rovněž o hodně více přecitlivělí na násilný akt očkování a snadno mu podlehnou.

Kromě Wuhanu v Číně jsou ještě další tři místa na světě, kde byla ve stejnou dobu spuštěna 5G síť vojenské technologie. Tato města byla: Milano v Itálii, Seattle v Americe a o trochu později New York tamtéž. Jejich počet nemocných a mrtvých byl nejvyšší ze všech. Tato místa zjevně dokazují spojení mezi 5G technologií a tak zvanou koronavirovou epidemií. 5G rovněž způsobuje přeměnu původní nemoci na různé další varianty, které často mohou zůstávat v těle vyléčeného člověka i po skončení nemoci.

Internet věcí (Internet of Things, IoT)

Internet věcí je systém, kde může být všecko zařízení dálkově ovládáno za asistence nejrůznějších senzorů. Na příklad, pomocí IoT se můžete napojit na uliční svítidlo na rohu, anebo zapnout na dálku váš vlastní elektrický sporák, nastartovat auto z obyváku, či se spojit se známými na druhém konci světa.

Ti, kteří jsou vystaveni IoT ohrožují svůj imunitní systém ještě mnohem víc. To je důvod, proč mnoho velkých výletních lodí se staly plovoucími nemocnicemi. Vojenská 5G technologie tam byla plně využívána a dokonce byla inzerována jako obrovská výhoda pro mladší zákazníky. Samozřejmě, ti starší tím trpěli nejvíc a jako první onemocněli. Po nich se postupně přidali další a další, protože všichni byli neustále vystaveni tomuto záření.

Chemtrails si přidaly svoje …

Tím, že dnes všichni žijeme v prostředí, neustále zamořovaném tak zvanými chemtrails ještě přidává ke shora popsaným elektromagnetickým vlivům. Když vdechujeme vzduch, prosycený aluminiem, bariem, stronciem, lithiem, radioaktivním thoriem a jinými škodlivými prvky, tak v sobě tyto látky hromadíme a náš tělesný systém je jimi víc a více otravován. Tyto látky pak dále fungují jako elektrolyty, které zvyšují účinek vojenských radarů a radiových vln na nás. Takže čím více těchto pruhů po obloze máme, tím více jsme náchylní na chřipky a jiné nemoci, jak se vyskytují. Obzvláště ohroženy jsou horní cesty dýchací a pak samozřejmě plíce, kam jsou všecky tyto jedy dopraveny procesem dýchání.

Tyto částice jsou tak malé, že je pouhým okem nemůžeme vidět. Jejich velikost je zhruba 10 mikronů, což když porovnáme s lidským vlasem, tento má tloušťku 60 až 100 mikronů. Proto snadno projdou našimi filtry v plících a dostanou se i do krve. Způsobují podstatné změny v endokrinním a nervovém systému, krevní sraženiny, škodu na cévách a mozkové mrtvice. Mohou způsobit vysoký krevní tlak a srdeční mrtvici během pár hodin po vdechnutí.

Spolu s kovy, chemtrails také obsahují miniaturní plastové částice. Tyto jsou používány za účelem vstřebání elektromagnetické radiace. Americký patent č. US 6315213 popisuje, jak dokážou polymery, rozsypané do ovzduší ovlivňovat počasí. Některé tyto polymery obsahují bioaktivní materiály, které mohou být absorbovány pokožkou a pak způsobují vážná onemocnění. Doktor chemie, R. Michael Castle dokonce objevil polymery, které obsahovaly geneticky změněný fungus, zmutovaný spolu s viry. Tato směs vydávala velmi účinný jed, který se takto stal součástí vzduchu, který dýcháme.

A to ještě skoro každý rok, ke konci zimy, někdy v březnu je možno vidět na trávě, nebo na sněhu cosi, co vypadá jako bílý sliz. Tato látka je nesmírně nebezpečná a stačí se k ní pouze přiblížit a zápal plic je jistý. Sama jsem toho svědkem, jeden rok byl tento sliz na trávníku před domem, viděla jsem ho, jak jsem odhrabovala sníh a vyneslo mi to těžkou nemoc, která se vyvinula v zápal plic. O dva roky později byl tento sliz přímo pod kuchyňským oknem, neměla jsem o něm tušení a jak jsem okno při vaření otevírala, znovu jsem onemocněla, další zápal plic.

Dnes již je zjevné, že jak chemtrails, tak i korona a 5G jsou všecko součástí jedné celosvětové akce, která neznamená nic dobrého pro nás, pro lidi, pro zvířata a pro přírodu. Tomu nasvědčuje i to, že do chemtrails jsou přidány chemické a biologické látky, jejichž rozprašování nemůže mít žádný jiný význam než ublížit všem živým tvorům i přírodě, oslabit náš imunitní systém, otrávit těla a podlomit zdraví.

Také dříve zmiňovaná města, Wuhan, Milano, Seattle a New York byla dlouho před koronavirovou panikou hustě sprejována z letadel, tak zvanými chemtrails. Očkování je v těchto částech světa propagováno a používáno také víc než kde jinde.

Problém leží v tom, že tyto útoky jsou viditelné a zjevné. Ještě horší mohou být ty, které nevidíme, jako na příklad je denodenní bombardování ionosféry mikrovlnami vysokých frekvencí, které jsou používány na ovládání počasí, aby na příklad některé části Země zůstaly dlouho bez vody a lidé tam hladověli, anebo aby jinde přibylo hurikánů, které všecko zničí, či aby jinde v létě nasněžilo, jak se právě stalo v Německu. Mikrovlny jsou rovněž používány na sbírání informací a na vytváření umělých zemětřesení, nebo tsunami. Má se za to, že ono známé tsunami v Thajsku v r. 2004 bylo uměle způsobeno bombardováním strategických spojů mořského dna.

Zamořování atomovými zbraněmi

Tito psychopati, kteří zcela nestydatě zamořují naši oblohu, ničí přírodu, kazí úrodu a otravují lidstvo se nespokojili pouze se shora popsanými útoky proti nám. Ještě dále zamořují planetu pomocí radioaktivních zbraní, které většina civilizovaného světa prohlásila za nemorální a nezákonné. Přesto byly radioaktivní zbraně používány v posledních čtyřech válkách:

Válka v Perském zálivu (Kuwait), 1991

Válka na Balkáně (Kosovo), 1998

Trvalé okupační války proti Afganistánu a Iráku.

Radioaktivní odpad z těchto válek nemá kam odejít a zůstane s námi ještě mnoho dlouhých let. Pokud některá chytrá hlava nevymyslí jak tyto organické jedovaté, mutagenické a rakovinotvorné látky zneutralizovat, pak nás budou otravovat ještě dalších 4,5 miliard let. Všecky tyto látky nezůstávají tam, kde byly válečnou mašinerií zanechány, ale rozšiřují se postupně do celého světa, takže nakonec je celá naše Země jimi zachvácena.

Obyvatelé takto „osvobozených“ zemí pomalu umírají na radiaci a otravu těžkými kovy. Mnozí z nich mají v sobě takovou koncentraci izotopů uranu, jaká ještě nebyla v lidské populaci zaznamenána. Tuny uranu zamořují jejich země, vodu, vzduch a potravu a pomáhají jim k předčasnému a velmi bolestivému konci života.

Fukušima a Černobýl nebyly asi dost zlé a tak k nim museli přidat pár takových válek, aby zkáza lidstva byla jistá.

Podle britské organizace, zabývající se atomovou energií bylo pouze proti Iráku mezi lety 1991 a 2003 použito více než 2 500 tun vyčerpaného uranu, což je stavu způsobit aspoň 25 milionů nových rakovin. Je to ironie, protože populace Iráku je 25 milionů.

Ale nejen obyvatelé těchto zemí jsou tímto způsobem ničeni. I jejich okupanti, všichni ti vojáci, co se těchto akcí zúčastnili, vdechovali spolu s nimi neviditelné keramické uranové částice, které vydávají alfa, beta a gama záření a které se usadí v plících, v ledvinách, v krvi, v kostech a jinde a odtud pomalu člověka ničí. A skutečně, američtí veteráni dnes hromadně trpí všemi těmi nemocemi, které jsou těmito zákeřnými zbraněmi způsobováni.

Nejsou to pouze nemoci, které sužují jak aktivní vojáky tak i vysloužilce. Mnoho z nich trpí vážnými psychologickými problémy a často spáchají sebevraždu. Od r. 2001 spáchalo sebevraždu více než 30 000 z nich, což je víc než čtyřikrát tolik, kolik jich ve válkách zemřelo.

Toto může být zaviněno stresem, spojeným s válečnou situací, chronickými následky zranění, nebo vynalézavými způsoby jak používat zbraně. Velká část sebevražed je rovněž zaviněna délkou války, která pro mnohé z nich trvá ne roky, ale desetiletí. Přechod do civilu je rovněž traumatický, protože není jistota možnosti zaměstnání a pak, vojáci tak dlouho zvyklí poslouchat své velitele často nedokážou myslet na svých.

Obrovská spotřeba energie

Některá města a celé země se snaží zakázat, zpomalit, nebo omezit množství 5G instalací na základě ohrožení veřejnosti a životního prostředí. Vede je k tomu také podstatně zvýšená spotřeba energie, kterou tato technologie vyžaduje, což někteří odborníci považují za značný problém. Je odhadováno, že 5G zvýší spotřebu elektrické energie do r. 2030 asi 61x.

Takže na jedné straně budeme šetřit a na druhé straně plýtvat naveliko.

A stejně jak na jedné straně počet 5G instalací vzrůstá, na druhé straně dodávky elektrické energie jsou míň a míň schopny pokrýt tuto spotřebu. Je to prakticky neudržitelná situace a člověk se nestačí divit proč namísto toho nejsou používány optické kabely, které jsou mnohem bezpečnější a ještě ke všemu rychlejší.

Také školy, firmy a jiné instituce, jednotlivé domácnosti, veřejné budovy a všichni ostatní by měli upřednostňovat napojení jejich počítačů pomocí drátů a naprosto upustit od bezdrátového spojení, které je škodlivé pro lidské zdraví a pro přírodu, způsobuje těžké nemoci a neplodnost.

Seznam dokumentů, které demonstrují zvýšenou spotřebu energie pro 5G a bezdrátová spojení (wi-fi) můžete najít ZDE.

6G se pomalu hlásí k životu

A to se už najdou zprávy o výzkumu do 6G energie, což znamená šílenství ve formě 140 GHz. Toto zařízení je již testováno v některých laboratořích a údajně slibuje bleskovou rychlost internetu a jiného bezdrátového přenosu.

Není snadné pochopit, na co nám taková rychlost je, když programy, které používáme na počítači jsou pomalé a neohrabané. Windows snad ani není operační systém, ale je to obyčejný počítačový virus. Jejich Word je pomalý jako šnek, který nemá naspěch. Kliknete na něco a program váhá a váhá a pak konečně se vynoří se zprávou, že právě krachnul.

Stejně tak s telefony, nebo s televizním přenosem. Rychlejší přenos nemusí být vůbec na nic a taky není, jak přiznávají odborníci. Ovšem telekomunikační firmy se tím nenechávají odradit a s nadšením se vrhají na nový výzkum, který má potenciál nás jako lidstvo úplně zničit.

  • JANE K.
(Visited 330 times, 1 visits today)
Sdílet článek

2 comments

  1. Váš život je jistě velmi radostný, jste pozivně naladěna a hlavně svoji pozitivní energii, způsobem sobě daným, vyzařujete do svého okolí. Musí být radost žít s Vámi či ve Vaší blízkosti. Já raději od takových lidí (v žádném případě si nedovolím tvrdit že špatných) raději dál. Nechci se totiž jen přikrčovat či dokonce plazit před STÁLE něčím a pravda i někým. A nedělám to! Co svět světem je tak to bylo, je a bude.

  2. Nezkouším nikoho deprimovat. Pouze předkládám plán, který je vypracován na naše zničení a taky je řádně uplatňován. Chci, aby lidé byli informováni a mohli se bránit, nebo bojovat s tím, co se na ně hrne. Chci, aby lidé nedělali špatná rozhodnutí kvůli tomu, že nemají dostatečné informace. Dělám to dobrovolně, nic z toho nemám než obrovské množství práce. Ale dělám to pro lidi a to mně dělá život radostný a pozitivní, protože mohu přispívat k případnému zlepšení a nesdět s rukama v klíně a naříkat nad situací, anebo si namlouvat, že o nic nejde a že to tak vždycky bylo.
    Varování před povodní není pesimismus, ale pomoc.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *