Evropskému soudu pro lidská práva se nelíbí, že Maďarsko uznává jen dvě pohlaví

Napsal
Sdílet článek

Liberálové nás v posledních letech zahrnují výčtem dalších a dalších pohlaví, resp. genderů. Nyní už by jich mělo být více, než sto. V rámci urputného prosazování LGBT ideologie je dnes kdejaká psychická porucha určena coby další gender. Dřív by většina takových lidí skončila v rukách psychiatra, dnes patří k jakési elitě, často usazené v některé z mnoha LGBT  neziskovek.

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl, že Maďarsko musí uznat pohlaví íránského migranta, který uprchl ze země kvůli své transgenderové identitě. Pět let trvající případ se týkal íránského státního příslušníka, který v roce 2015 požádal v Maďarsku o azyl a narodil se jako žena, ale přál si být uznán za muže.

Přál si, aby jméno a pohlaví byly uvedeny v úředních dokumentech, protože jej íránské dokumenty identifikovaly jako ženu. Maďarsko to odmítlo s tvrzením, že ke změnám je zapotřebí maďarský rodný list.  ESLP rozhodl ve prospěch íránského transsexuála, který tvrdí, že Maďarsko porušilo jeho práva a donutil Maďarsko zaplatit 6 500 eur  jako náhradu škody a soudní výlohy. LGBT aktivisté doufají, že rozhodnutí bude mít dopad na nedávno schválenou legislativu vlády maďarského premiéra Viktora Orbána, která uznává pouze dvě biologická pohlaví a definuje pohlaví jako „biologické pohlaví založené na primárních pohlavních charakteristikách a chromozomech“.

Legislativa, která byla schválena v květnu, se setkala s tvrdým odporem levicových aktivistických skupin. Organizace Human Rights Watch tvrdila, že vláda „využívá zdravotní krizi Covid-19 jako zástěrku k prosazení diskriminačních právních předpisů, které budou zničující pro životy transgenderových osob“. Několik dalších skupin, z nichž mnohé financoval miliardář George Soros, tento krok rovněž razilo a tvrdilo, že zákon „tlačí Maďarsko zpět do temných věků“.

Orbánova administrativa již několik let odmítá genderovou ideologii. V roce 2018 zrušila vládní financování kurzů genderových studií a tvrdila, že existují obavy, že takové tituly nepovedou k pracovním příležitostem pro absolventy. Středoevropská univerzita (CEU), jedna z institucí postižených tímto krokem, narazila na vládní rozhodnutí a prohlásila, že „Gender Studies je mezinárodně uznávaný akademický obor, který produkuje společensky relevantní znalosti a který se na CEU vyučuje už přes dvě desetiletí.“

Tak to by mne skutečně zajímalo, co takový paobor může komukoli přinášet? Nejspíš to, že vymyslí dalších pár stovek pohlaví a pak budou požadovat kvóty na jejich zastoupení ve všech oblastech života – od pracovišť, přes politiku, umění až po školství. Budou tlačit na zřizování speciálních WC ve veřejných budovách, speciální časy pro tyto osoby třeba v bazénech, tělocvičnách a koupalištích (v Německu už se to děje), až po indoktrinaci dětí genderovou ideologií už od jeslí. A i to se dnes děje po celé EU, kde je ve vzdělávacích zařízeních povinně nařízena genderově vyvážená výchova, tzn. výchova bezpohlavní, aby se v žádném případě nepřistupovalo k chlapcům jako k chlapcům a k děvčatům jako k děvčatům.

Toho všeho se chce Maďarsko vyvarovat, proto jako jediná země EU od podobných praktik upouští či je vůbec nehodlá zavádět.  To vše je všeobecně známo a to mohl poznat i onen trans cosi, který v Maďarsku zažádal o azyl. Pokud později poznal, že jakákoli jiná země EU bude k jeho požadavkům vstřícnější, tak proč nešel Íránec jinam? Všude jinde by byl takřka celebritou, které by se vyšlo maximálně vstříc.

Právě v kontextu uvedeného mi tento případ připadá jako účelová provokace, která má Maďarsko přimět k akceptaci stejných genderových nesmyslů, jaké bez námitek přijaly ostatní země EU.  

Zajímá vás, jaká základní pohlaví už genderoví „inženýři“ schválili?? Seznam níže obsahuje jen část z nich, neboť je již 3 roky starý. Ti, kdo tehdy spadali do posledních dvou kolonek – jiné či nic z výše uvedeného – už nyní svoje určené pohlaví mají. Tedy shrneme-li to, tak každá psychická porucha, kdy se daný jedinec cítí jako něco jiného, než co má uvedeno v dokladech, je časem někam zařazena. Tento jedinec tedy již není seznán psychicky nemocným (na psychické nemoci  jsou dnes specialisty vraždící a znásilňující vyznavači náboženství míru), ale je zařazen do některé z níže uvedených kolonek, či je pro něj založena kolonka nová:

 • asexuál
 • androgyn (androgyne)
 • androgynní pohlaví (androgynes)
 • androgynní osoba (androgynous)
 • bez pohlaví (agender)
 • obojpohlavní (bigender)
 • ze ženského pohlaví na mužské – trans muž
 • ze ženského pohlaví na mužské – transgender muž
 • ze ženského pohlaví na mužské – transsexuální muž
 • F2M (z anglického female to male, ze ženského pohlaví na mužské)
 • ze ženského pohlaví na mužské (female to male)
 • FTM (z anglického female to male, ze ženského pohlaví na mužské)
 • nerozlišuje pohlaví (gender neutral)
 • hermafrodit
 • intersexuální muž
 • intersexuální osoba
 • intersexuální źena
 • intersexuální pohlaví
 • z mužského pohlaví na ženské – trans žena
 • z mužského pohlaví na ženské – transgender žena
 • z mužského pohlaví na ženské – transsexuální žena
 • muž
 • M2F (z anglického male to female, z mužského pohlaví na ženské)
 • z mužského pohlaví na ženské (male to female)
 • MTF (z anglického male to female, z mužského pohlaví na ženské)
 • vícepohlavní
 • proměnlivé pohlaví (gender fluid)
 • nevyhovující pohlaví (gender nonconforming)
 • nerozhodnuté pohlaví (gender questioning)
 • gender-variant
 • neidentifikuje se jako muž ani žena (genderqueer)
 • neutrois
 • cis
 • cis ženské pohlaví (cis female)
 • cis mužské pohlaví (cis male)
 • cis muž (cis man)
 • cis žena (cis woman)
 • cis pohlaví (cisgender)
 • ženské pohlaví cis (cisgender female)
 • mužské pohlaví cis (cisgender male)
 • žena pohlaví cis (cisgender woman)
 • muž pohlaví cis (cisgender man)
 • trans
 • trans, ženské pohlaví
 • trans, mužské pohlaví
 • trans muž
 • trans osoba
 • trans*ženské pohlaví
 • trans*mužské pohlaví
 • trans*muž
 • trans*žena
 • transsexuál
 • transsexuál, ženské pohlaví
 • transsexuál, mužské pohlaví
 • transsexuálny muž
 • transsexuální osoba
 • transsexuální žena
 • transrodový člověk, ženské pohlaví
 • transrodová osoba
 • transmasculine
 • T* muž
 • T* žena
 • two* osoba
 • two-spirit
 • two-spirit osoba
 • žena
 • ani muž, ani žena (non-binary)
 • vícepohlavní (pangender)
 • jiné
 • ani jedno z vyjmenovaných

Přiznám se, že mezi mnoha výše uvedenými nechápu rozdíly (jaký je třeba rozdíl mezi trans ženské pohlaví a trans*ženské pohlaví nebo mezi trans mužské pohlaví a trans*mužské pohlaví??) a také by bylo zajímavé zjistit, kolik jedinců na celém světě se k  některým z uvedených pohlaví skutečně hlásí.

No, ale alespoň už víme, k čemu slouží tzv. „genderová studia“ a lépe můžeme pochopit i to, proč Orbán tento obor na maďarských veřejných VŠ zakázal. 

5/5 - (7 votes)
(Visited 693 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

 1. Existují pouze dvě pohlaví. U popisu ostatních případů si bohatě vystačíme se dvěma zavedenými dodatečnými kategoriemi „povaha“ a „diagnóza“.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *