Evropský chalífát

Napsal
Sdílet článek

Nejde o žádný futuristický román na úrovni sci-fi, ani o román historický, který by měl nastínit hypotézu o tom, jak by vypadala Evropa, kdyby naši předkové kdysi nehnali Turka od Vídně. Jde o blízkou realitu, která je nevyhnutelná.
Vraťme se však alespoň na chvilku do historie. Islám se vždy vyznačoval svojí dobyvačností, což se opakovaně potvrzovalo i v jeho snaze ovládnout Evropu. Bitva u Vídně roku 1683 byla poslední velkou bitvou, po které se zdálo, že se Evropa ubrání islamizaci už zřejmě navždy. Přesila osmanských vojáků, čítající 150 tisíc mužů obléhala Vídeň, tehdejší metropoli habsburského impéria. Proti ní pak vytáhla spojená říšská, habsburská císařská a polská vojska, čítající asi 70 tisíc mužů. I přesto, že čelili přesile, podařilo se nakonec nad mohamedány zvítězit a muslimskou hrozbu eliminovat.

V souvislosti s osmanskou expanzí pak nelze nezmínit Balkán, který si na nějakou dobu Osmané uzurpovali, islamizace tam sice byla později odvrácena, nicméně dodnes tamní, většinou pravoslavní křesťané, nemohou muslimům, kteří s jejich předky nejednali zrovna v rukavičkách, přjít na jméno. A právem.
Dalším příkladem z historie, kdy si Evropané vzali zpět svoji zemi byla španělská rekonquista, která trvala od roku 722 několik staletí, nicméně islamizaci Pyrenejského poloostrova se nakonec podařilo porážkou Maurů odvrátit.

Ale vraťme se do současnosti. Výše uvedenými příklady jsem jen chtěla upozornit na fakt, že se islám o ovládnutí Evropy pokoušel celá staletí, někdy na čas úspěšně, nikdy se však muslimům nepodařilo získat celou Evropu a i ty části jen dočasně. Ovládnout náš kontinent trvale se však Osmanům, resp. Maurům, nedařilo jen díky odporu Evropanů, kteří moc dobře věděli, co je islám zač. Současnost však náhle mění zaběhlé zvyklosti, Evropa se nijak islámu nebrání, naopak se aktivně a zcela dobrovolně sama islamizuje a většina Evropanů se chová sebedestrukčně. A to dokonce i poté, kdy máme možnost vidět po celém světě nespočet příkladů zemí, které byly v posledních staletích, ale třeba i v posledních desetiletích islamizovány. Je zbytečné vyjmenovávat celou plejádu zemí nejen v Asii, ale i ve velké části Afriky. Tyto země jsou dávno ztraceny, nás by měla zajímat Evropa. Prvním případem v poslední době již islamizovaného území Evropy je protiprávně, bez referenda založené Kosovo, které bylo zřízeno mimo jiné i za účelem vzniku nového muslimského státu na území Evropy (ne však prvního, za ten lze považovat Albánii, nepočítáme-li Istanbul – evropskou část Turecka). Kosovo má být spolu s Bosnou jakousi vstupní branou právě pro migrační invazi. Symbolické je, že už v minulosti to byly právě první a především pak druhá bitva na Kosově poli, které umožnily Osmanům ovládnout Balkán a další území. Právě odtud se měl šířit a také do jisté míry šířil islám dál do Evropy.

O situaci, v jaké je dnes západní Evropa se snad ani není třeba zmiňovat. Dnes je všeobecně známo, že ve Velké Británii jsou už mnohá města zcela ovládána muslimy (mají tam i muslimské starosty a to včetně Londýna, běžně aplikují právo šaría a známá je i kauza znásilňovacích gangů), Británie také vede v rámci Evropy ve zločinnosti především co se násilných trestných činů týká. Na paty jí “šlape” Švédsko, které – na rozdíl od VB – nikdy nebylo koloniální mocností, přesto však propadlo zhoubnému kultu multikulturalizace a islamizace. Tato skandinávská země už je dnes ve fázi, kterou lze bez nadsázky nazvat počátkem občanské války. K zemím, které už se zcela jistě úplné islamizaci nevyhnou, je třeba přiřadit i Francii, Holandsko, Belgii, Dánsko, Rakousko či Německo. Migrace z muslimských zemí pokračuje a demografický vývoj ukazuje zcela jasně na to, kdo bude za nějakých 20-30 let v Evropě převládat. Porodnost muslimek je nesrovnatelně vyšší, než porodnost původních Evropanek. K rychlejší islamizaci přispěje bezesporu i nekončící invaze, slučování rodin, masové konverze zejména Evropanek, provdaných za muslimy a v neposlední řadě i migrace původních Evropanů ze svých domovských zemí do těch zemí, kde zatím bezprostředně islamizace nehrozí.

EU je jedním z hlavních prostředků likvidace národních států, mladým je vnucována jakási evropská národnost, aby došlo k jejich odnárodnění, dochází k zavádění kultů genderismu, LGBT ideologie, klimatického alarmismu, multikulturalismu. To vše je cíleno pouze na původní Evropany, muslimům se nic podobného nevnucuje. Zhoubná ideologie pod pláštíkem “liberální demokracie” (demokracii s přívlastkem jsme tu už měli, akorát si říkala lidová) zcela popírá jakékoli tradiční hodnoty, jako jsou národy či tradiční rodina, naopak prosazuje a chrání islám, který se – zcela paradoxně – nijak neslučuje s jejich tzv. liberálními hodnotami, které jsou plně v intencích  “frankfurtské školy” (neomarxismus – diktatura menšin). Tedy na jedné straně prosazují islám – potažmo masovou migraci muslimů a na druhé genderismus, militantní feminismus, míchání ras a homosexualismus. To vše je navíc podporováno církví, v čele s ŘKC a jejím “šéfem”, jezuitou Bergogliem. Mnozí v tom mohou vidět rozpor, avšak je-li tato zhoubná ideologie praktikována jen na Evropany, znamená to, že se tímto výrazně zbrzdí nárůst
původní populace, zatímco muslimská populace se bude množit stále stejně rychle. Jde o zcela záměrnou, řízenou genocidní politiku, která má urychlit likvidaci jednotlivých národů, ostatně islám si ani na národy nehraje, dokonce ani na rasy, proto je tak účinným nástrojem likvidace jakéhokoli národa a jeho kultury. EU si navíc přichází na pomoc s různými promigračními deklaracemi, převáděním kompetencí z národních států na Brusel a instalací vlastních loutek na nejvyšší posty nejen v EU, ale i v jednotlivých národních státech. Zatím se jim to skvěle daří, voliči ty podstrčené loutky nadšeně volí, poněkud se jim to vymklo pouze v Maďarsku. Evropský občan tak vlastní sebedestrukci sám vydatně napomáhá každé další volby, ať už na národních úrovních nebo při volbách do EP.

Počty muslimů v Evropě rostou a to každým dnem. Každý další den přijdou do Evropy noví vyznavači Alláha, slučují se rodiny, mnozí se rodí už na evropské půdě a jsou tedy automaticky občany příslušné země, resp. EU. I u nás máme spoustu kebabáren, rok od roku jejich počty rostou a nejinak je to s mešitami, modlitebnami, halal porážkami, školkami. Počet a rozmístění mešit a modliteben u nás najdete zde, údaj je 2 roky starý, nyní už máme nejspíš o několik nových modliteben i mešit víc a další se plánují: https://www.ivcrn.cz/prehled-mesit-a-modliteben-v-cr/

Upozorňuji, že modlitebny nemusí být registrované či viditelně značené, může jich být tedy i násobně víc. Muslimové si už u nás zažádali o registraci první vlastní politické strany (zatím jejich zájmy plně zastupuje ČSSD především osobou jejího šéfa, který už má nejspíš doma modlitební kobereček i Korán připravený; k zastáncům islamizace patří i Piráti, pročež zakladatelem pirátských stran na celoevropské úrovni je muslim) a je jen otázkou času, než si muslimové u nás otevřou i první vlastní školu. Zejména v některých oblastech pak muslimové vykupují pozemky a nemovitosti, města jako Teplice nebo Brno budou nejspíš v blízké budoucnu městy s prvními rozsáhlými muslimskými no-go zónami. Nejsme na tom zdaleka tak, jako Německo, Británie, Švédsko nebo Francie. Ale všeho do času, také tyto země nějak začínaly. Jen pro srovnání – už teď máme víc mešit, než kolik jich mělo Německo před 30 lety. A nás politický establishment odmítá islám jakkoli řešit, naopak, islamizaci spíš podporuje, také proto byl u nás zaznamenán nárůst počtu muslimů jen za posledních 9 let o cca 100% a jsou i poměrně radikální, jak si můžete přečíst třeba zde: https://www.eurabia.cz/Articles/33285-pocet-muslimu-v-cr-se-za-devet-let-nejspis-zdvojnasobil-a-radikalizuji-se.aspx

A nakonec mám vzkaz pro naše sluníčkáře, kteří prohlašují, že islám je náboženství míru. Už pedofilní prorok Mohamed svého času nabádal k dobývání nových území a – jak známo – jeho pokyny se snaží každý pravověrný muslim plnit. O mnohém vypovídá i fakt, že muslimové nepočítají svůj letopočet od narození Mohameda, jak by si mohl někdo mylně myslet.  Islámský letopočet se počítá od roku, kdy byla uskutečněna první hidžra, což je islamizace neislámského území, tedy totální převzetí daného území. Od roku, kdy Mohamed získal a plně islamizoval Medinu se začal počítat islámský letopočet, protože právě tento rok je pro muslimy tím nejdůležitějším a ukazuje jim, co je jejich celoživotním posláním. Od té doby až dodnes se už píšou jen kapitoly dalšího a dalšího dobývání cestou džihádu, svaté války, přičemž podle některých odhadů jdou počty obětí islamizace do stamilionů. Islamizace nemusí probíhat jen násilně, může jít o cestu migrace, porodnosti, podobně, jako je tomu teď v Evropě, která se odevzdává zcela dobrovolně a bez boje. Všechny, kdo začnou tvrdit, že znají hodného a mírumilovného muslima chci upozornit na jedno: zkuste si zjistit, co je to takíja, je to přesně ta fáze džihádu, kdy se muslim musí před nevěřícím přetvařovat. Také to je v zájmu ovládnutí území, podobně to dělal i sám Mohamed při příchodu do Mediny, kde tehdy skoro žádný muslim nebyl. Právě svojí přetvářkou si mnohé Mediňany získal. Vzpomeňte si na mediální charakteristiky většiny těch, co spáchali v Evropě teroristický útok – “byl tichý, hodný, zdravil, nikdo by to od něho nečekal…..”

Islám je hlavním nástrojem k likvidaci Evropy. Migrační invaze byla plánována, je zcela záměrná a plně podporovaná většinou evropského politického establishmentu. Vždyť jen hojně užívaný pojem “islamofobie” je zcela nový, účelový, na sociálních sítích jsou kritici islámu a migrace mazáni a právě i na tyto kritiky se má vztahovat také nový zákon o předsudečné nenávisti. Jen proto, aby byly tyto hlasy umlčeny. Události, ke kterým v posledních letech dochází, tedy nejsou náhodné, součástí této plánované destrukce evropské společnosti je nejen islamizace, ale také neomarxistické šílenosti jako genderismus, militantní feminismus, klimatický alarmismus a praktická likvidace vzdělanosti mladých, provázená inkluzí a ideologickým vymýváním mozků na všech stupních veřejných škol. S tím souvisí i stávající podpora ultraliberálních sil jako jsou Zelení a jejich klony (např. Piráti). Sultán Erdogan, který se už dávno těší na to, až rozšíří Osmanskou říši až po Balt, opět propouští invazní jednotky do Evropy přesně tak, jak to má od samého začátku v plánu. Ty už jen doplní jeho stávající pátou kolonu zejména v Německu a Rakousku. A mezitím lodě neziskovek naváží do Evropy pro změnu africké invazní jednotky od břehů Libye a Německo už zřídilo pro migranty i přímé letecké linky z Addis Abeby.

Islám je nenávistná ideologie, je to zlo, které chce ovládnout celou planetu a právě teď se pokouší ovládnout náš kontinent a nyní využívá i toho, že zde má své kolaboranty. Nedopusťme, aby jim to vyšlo, jděme proti těm, kdo to všechno organizují, plánují a posléze prostřednictvím svých dobře placených slouhů realizují. Doufejme, že Evropanů se zdravým rozumem je snad ještě pořád víc, než těch, kdo k té destrukci náš kontinent záměrně směřují. Probuďte ty, kdo nevidí, co se s naším kontinentem děje. A to dřív, než bude osud celé Evropy nezvratný. Západ už asi nikdo nezachrání, u nás je za minutu dvanáct. Nenechme dojít ručičku hodin za dvanáctku, pak už nebude návratu. Pak už by byla jediným řešením další – tentokrát celoevropská – reconquista. V dnešní době by byla mnohem krvavější, než ta před staletími a výsledek by byl nejistý. Navíc, nebyl by zde už zřejmě nikdo, kdo by se toho chopil….

(Visited 492 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *