Falošný globálny poplach menom COVID-19 alebo cesta k totalite

Napsal
Sdílet článek

Výzva predstaviteľom verejného života

Vážení prezidenti, poslanci, politici, žurnalisti, lekári, vedci, biskupi, kňazi a predstavitelia verejného života,

dnes stojíte pred najťažším rozhodnutím vo svojom živote. Buď budete hrdinami alebo zločincami. Dôvody tohto vážneho tvrdenia vyplývajú z nižšie uvedených faktov. Vyzývame vás, aby ste sa vzopreli najväčšiemu politickému a mediálnemu podvodu histórie menom COVID-19. Žiadame vás, aby ste sa nenechali zlomiť psychologickým tlakom, zastrašovaním a mediálnou kampaňou. Nebuďte zradcami, ktorí svojím mlčaním alebo nečinnosťou nastolia nový a najkrutejší totalitný systém histórie. Na vás leží plná zodpovednosť za osobné rozhodnutie a osud obyvateľov jednotlivých krajín.

Dňa 3. 9. 2011 mal na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach premiéru film Nákaza (Contagion), ktorého scenár až nápadne, a to v mnohých detailoch, zodpovedá dnešnej realite týkajúcej sa COVID-19. Netopiere, WHO, reštrikčné opatrenia vlád, vakcína v ňom hrajú kľúčovú úlohu. Je možné, že už vtedy niekto pripravoval verejnosť na udalosti, ktoré boli dopredu naplánované a zrežírované? Je to otázka, ktorú si musí zodpovedať každý sám.

Od kinematografie prejdime k realite. Dr. Wolfgang Wodarg, nemecký internista, praktik a pneumológ, štipendista v obore epidemiológie na renomovanej Univerzite Johnsa Hopkinsa, ktorý na prelome tisícročia viedol zdravotnícky výbor Rady Európy, zdôraznil, že panika ohľadom COVID-19 bola vytvorená umelo. Dokonca po zhodnotení štatistík Euro MOMO v marci 2020 povedal: Pandémia koronavírusu nie je žiadna pandémia, ale fikcia. V Európe tohto roku zomrelo rovnako, alebo dokonca menej ľudí ako minulý rok.(https://youtu.be/XnlT3rPNUp0) Poukázal tiež na fakt, že v roku 2009 boli podstatne zmenené kritériá pre vyhlásenie pandémie. Prv platili dve podstatné kritériá: 1. percento chorých z celkového počtu obyvateľov na danom území a 2. percentá úmrtí z celkového počtu obyvateľov na danom území. Z týchto údajov sa následne stanovovala závažnosť a nebezpečenstvo pre verejné zdravie. Dnes je jediným kritériom pre vyhlásenie pandémie celosvetové rozšírenie vírusu. Čo to znamená v praxi? Celosvetové rozšírenie majú bežne všetky vírusy, teda je možné vyhlásiť pandémiu na každú chrípku. Normou sa tak stalo, či pandémiu chcete, alebo nechcete, a nie, či skutočne ide o pandémiu. WHO tak môže, bez ohľadu na to, o ako veľmi nebezpečný vírus ide, vyhlásiť pandémiu a vyžadovať prijatie mechanizmov mimoriadnych opatrení. WHO je pritom financovaná nielen štátmi, ale aj fondom Billa a Melindy Gatesových a organizáciou GAVI, založenou Gatesovým fondom. Tieto sponzorujú výrobu vakcín a ich predaj po celom svete. Okrem toho je WHO pod vplyvom farmaceutických spoločností. Je zrejmé, že v prípade WHO dochádza ku konfliktu záujmov a táto organizácia jedná na základe komerčných a ideologických požiadaviek skupín, ktoré ju financujú a potrebujú na predaji vakcín zarobiť miliardy dolárov. Takže je viac ako zrejmé, že otázka vyhlásenia pandémie je otázkou konfliktu záujmov. (https://www.kla.tv/WolfgangWodarg/15924) Povzbudzujúcim faktom je, že prezident USA Trump prerušil vzťahy s WHO a pozastavil jej financovanie do toho času, pokiaľ sa neprešetrí podiel jej zodpovednosti v kauze COVID – 19. USA bola na prvom mieste spomedzi štátov, ktoré finančne podporujú WHO. Teraz tieto finančné zdroje budú použité na ochranu zdravia po celom svete tak, ako to povedal prezident Trump. (https://www.hlavnespravy.sk/donald-trump-definitivne-ukoncil-financnu-podporu-spolupracu-usa-kontroverznou-who/2179902)

Zo svedectiev vedeckých kapacít vyplýva, že COVID-19 nespôsobil vyššiu úmrtnosť ako bežná sezónna chrípka. Neprimerané a škodlivé reštrikčné opatrenia prijaté jednotlivými štátmi teda nezodpovedajú reálnej povahe vírusu COVID-19, ale potrebám politických a ekonomických skupín. Žiaľ, vlády jednotlivých štátov poslúžili, či už vedome, alebo nevedome, ako nástroje realizácie ich potrieb.

Bill Gates, ktorý zastáva idey redukcie obyvateľstva, alebo jednoduchšie povedané vyhladzovania obyvateľstva na zlatú miliardu, povedal: „Ak odvedieme dobrú prácu s vakcínami, zdravotníctvom a reprodukčným zdravím, dokážeme znížiť ľudskú populáciu o 10 až 15%.“ A pokračuje: „Len genocída môže zachrániť svet. Tento človek by mal podľa svojich vyjadrení a konania stáť pred medzinárodným trestným súdom za zločiny proti ľudskosti, ako sa o ňom vyjadrila poslankyňa talianskeho parlamentu Sara Cunial. V jej prejave zo 14. 5. 2020 sa okrem iného uvádza, že Bill Gates je zodpovedný (spolu s WHO) za sterilitu niekoľkých miliónov afrických žien vyvolaných jeho vakcínami, ako aj za paralýzu 500 000 detí z Indie, ktoré ochrnuli v následku jeho vakcíny proti detskej obrne. Veľké množstvo ľudí dodnes zomiera na detskú obrnu v následku jeho DTP. (https://youtu.be/JKwjh-SYN8A)

Robert Kennedy ml. na svojom instagramovom účte opublikoval informáciu o tom, že Bill Gates finančne ovláda WHO, ktorá sa tak stala marketingovou zbraňou jeho vakcinačného impéria. Po USA bol druhým hlavným sponzorom, piatym bola Globálna aliancia (GAVI), presadzujúca vakcináciu a imunizáciu obyvateľstva, založená fondom Billa Gatesa. (https://www.weforum.org/agenda/2020/04/who-funds-world-health-organization-un-coronavirus-pandemic-covid-trump/) Na pozadí týchto informácií nasledujúce slová Billa Gatesa znejú hrozivo: „Situácia vo svete sa vráti k normálu, až keď bude vakcinovaná populácia na celom svete… Nakoniec musíme mať certifikát, kto sa uzdravil a kto je vakcinovaný, pretože tu nechceme mať ľudí, ktorí sa hýbu po svete, keď existujú krajiny, v ktorých to nemajú pod kontrolou… Nakoniec to bude certifikát digitálnej imunity, ktorý uľahčí globálne znovuotvorenie.“ (https://youtu.be/6Eud3S-V4So) Preto nie je vôbec udivujúce, že sa na stránke Bieleho domu objavila petícia, v ktorej sa jej iniciátori dovolávajú vyšetrovania vo veci „Bill & Melinda Gates Foundation“ kvôli nezákonným lekárskym praktikám a zločinom proti ľudskosti. (https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity).

Okrem iného Bill Gates „prorokoval“ pandémiu už v roku 2018 a predviedol jej elektronickú simuláciu v októbri 2019 na podujatí Event 201, kde predpovedal desiatky miliónov mŕtvych, globálny úpadok ekonomiky, obmedzenie medzinárodnej leteckej dopravy atď. Až na tie desiatky miliónov mŕtvych sa jeho plán zrealizoval. (https://youtu.be/AoLw-Q8X174) I keď sa masmédiá svojou psychózou snažili, pod dohľadom vlád, udržať národy v strachu a panike, aby boli ľahko manipulovateľné a poslušne prijímali neprimerané reštrikčné opatrenia, počínajúc od rúšok, cez karanténu, izoláciu, bezprecedentné obmedzenie základných ľudských a ústavných práv, trvalé narušovanie zdravých medziľudských vzťahov, bezprecedentnú elektronickú kontrolu obyvateľstva, neúmerné navŕšenie právomocí polície, predsa len pravda vychádza na povrch. Nehovoriac už o výslovnom šikanovaní, a to dokonca i fyzickom, ku ktorému dochádzalo v niektorých krajinách sveta. Excelentným príkladom odhalenia podvodov je prejav poslanca Vittorio Sgarbi v Talianskom parlamente 24. apríla 2020. (https://youtu.be/M6g6pD0TGpo) Poslanec, odvolávajúc sa na oficiálne štatistiky Istituto superiore della Sanita (štátny úrad zodpovedný okrem iného za vedenie štatistík ohľadom chorôb a úmrtnosti), poukázal na to, že politici a masmédia drasticky manipulovali obyvateľstvo počtom mŕtvych. Z 25 000 mŕtvych na koronavírus až 96,3% zomrelo na iné patologické choroby alebo ich kombináciu. Sgarbi hovorí o výslovnom terorizovaní obyvateľstva zo strany politikov a masmédií, ako aj o nastoľovaní diktatúry bez konsenzu. Ďalším príkladom, a to až komickým, je prejav prezidenta Tanzánie, ktorý uviedol, že dal odobrať vzorky zo zvierat, ako aj z papáje. Týmto vzorkám pridelil mená obyvateľov Tanzánie, akoby šlo o reálne ľudské vzorky, a poslal ich do laboratória. Výsledok bol šokujúci, niektoré zvieratá, ako aj papája boli pozitívne a vykazovali príznaky nákazy COVID-19. Kam až môže dospieť ľudská chamtivosť a snaha zarábať na testovacích setoch?! (https://youtu.be/NqhPA3_dVWM)

Desivým je vyhlásenie vysokého predstaviteľa WHO Dr. Michaela Ryana, ktorý zdôraznil, že sa musí zlepšiť diagnostika, vyhľadávanie ľudí, ktorí prišli do kontaktu s chorými, ako aj spôsob izolácie. Pričom uviedol, že je nevyhnutné vstupovať do domácností, diagnostikovať chorých a odobrať ich z rodín do umelej izolácie. (https://youtu.be/Vg2fyKCSt24) Tak takéto vyjadrenia už skutočne naháňajú hrôzu. Osobovať si právo vytrhávať z rodín najzraniteľnejších po tom, čo narobili vakcíny WHO proti tetanu v Afrike, je už podobné praktikám Nemeckej ríše.

Európska únia vo svojej Roadmap on vaccination už v roku 2019 plánovala zavedenie Spoločnej vakcinačnej karty/pasu obyvateľov EÚ. (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf?fbclid=IwAR0FsxO6OYCQsiA5bxRBBb7UoAfK0nqh4xLQ2-gbNrYo0gwlyOcasx‌Urvhs) Bill Gates už dnes hovorí o jej realizácii prostredníctvom nanočipu obsiahnutého vo vakcíne. Tieto plány sa prekrývajú s realizáciou projektu EÚ eID 2020 (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bit‌stream/JRC78200/eid%20report%20with%202.2a%20covers.pdf) a Aliancie ID2020 (https://www.biomet‌ricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-with-vaccines), ktorá chce použiť vakcináciu v spolupráci s organizáciou GAVI na prisvojovanie digitálnej identity jednotlivcom, teda na zavádzanie čipov. Dnes EÚ investuje 7,4 miliárd eur na vytvorenie vakcíny proti koronavírusu, ktorá má slúžiť vyššie uvedeným cieľom. Prirodzene, veľké sústo týchto financií poputuje s veľkou pravdepodobnosťou do organizácií priamo založených alebo kontrolovaných Billom Gatesom. Ide tu o konflikt záujmov alebo nie? Bill Gates už sám investoval do výroby vakcíny proti COVID-19 300 mil. dolárov, avšak v súvislosti s vakcináciou očakáva od vlád silnú súdnu imunitu. Pýtame sa prečo?

Sme na pokraji novej selekcie obyvateľstva, a to na základe toho, kto bol a kto nebol testovaný, kto je a kto nie je vakcinovaný, kto bude mať vakcinačný pas a kto nie. Pritom nebola vedecky dokázaná vysoká úmrtnosť COVID-19 a vírus tak rýchlo mutuje, že akákoľvek vakcína nie je účinná pre aktuálnu formu vírusu. Uvedomujete si, že pod rúškom boja za ochranu verejného zdravia pomaly zavádzate totalitné metódy? Kto sa totiž nedá otestovať alebo vakcinovať, bude vystavený extrémnej diskriminácii, stigmatizácii, teroru a vylúčeniu na okraj spoločnosti. Slabým obrazom už bolo nosenie rúška, bez neho človek nemohol vstúpiť do obchodu, verejných dopravných prostriedkov atď. Človek bol vystavený riziku neúmernej pokuty za nedodržiavanie predpisu, pritom rúško je účinné proti vírusom asi tak ako okenné mreže proti muchám.

Kladieme podstatnú otázku: WHO vyhlásilo pandémiu na základe reálnej hrozby zdraviu obyvateľstva, podloženej serióznymi štúdiami odborníkov, alebo na objednávku marketingového vakcinačného plánu Billa Gatesa?

Chcú mať jednotlivé vlády štátov podiel na vakcinačnom projekte Billa Gatesa a jeho „starostlivosti“ o zdravie a reprodukčné zdravie, ktorého cieľom je v skutočnosti redukcia obyvateľstva minimálne o 10-15%?

Sú jednotlivé štáty ochotné vytvoriť nezávislé komisie, ktoré prešetria oprávnenosť reštrikčných vládnych opatrení a ich následkov?

Sú jednotlivé štáty ochotné podporiť vytvorenie nezávislých vedeckých tímov, ktoré preskúmajú kauzu COVID-19 vo všetkých jej detailoch?

Sú jednotlivé vlády ochotné vzoprieť sa diktátu nadnárodných elít, ktoré chcú diktovať chod dejín a osudov jednotlivých národov?

Komu v tom prípade slúžia vlády jednotlivých štátov, ktoré chcú zaviesť povinnú vakcináciu podľa vzoru Dánska? Uvedomujú si, akej hrozbe vystavujú svoje obyvateľstvo? Sú ochotní postaviť sa pred súd v prípade akýchkoľvek negatívnych následkov vakcinácie?

Predstavitelia verejného života, je na vás, čo urobíte. Vyzývame vás, aby ste sa postavili na stranu pravdy a začali reálne chrániť životy svojich občanov. Vakcinácia je hrozbou a nie východiskom zo situácie. Vyzývame obzvlášť odborníkov v oblasti medicíny, aby nemlčali, a právnikov, aby vystúpili za zachovanie ústavných práv obyvateľov, obzvlášť však práva odmietnuť vakcináciu či čipizáciu.

Ak sa odvážne postavíte za národ, Boh vám dá svoje požehnanie a pomôže vám odhaliť jednotlivé podvody v kauze COVID -19, ako aj tie ohľadom vakcinácie.

  • Metod

31. 5. 2020

4.8/5 - (5 votes)
(Visited 793 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *