Filantropický kapitalismus nám vyrobil očkování – radujme se!

Napsal
Sdílet článek

Ani to nevíme a vzniklo nové státní složení, které můžeme nazývat „Filantrokapitalismus,“ neboli Filantropický kapitalismus. Jednou z jeho hlavních ukázek je Bill Gates a jeho nadace, potom Sorosova nadace, Clintonova nadace, Obamova nadace Bushova nadace a všecky možné další nadace, které v poslední době vyrostly jako houby po dešti. Dalo by se jim taky říkat „prádelny špinavých peněz,“ protože to se zdá být jejich hlavním zaměřením. Nejen že pomocí peněz ovlivňují státní a národní zájmy a zájmy lidu v neprospěch všech, ale ještě k tomu přidávají praní výtěžků z prodeje drog, zbraní a z jiného nekalého kšeftování.

Jak říká bývalý holandský bankéř Ronald Bernard, který své povolání vzdal kvůli tomu, aby si uchoval čisté svědomí: špinavé peníze k nim do banky vozili na nákladních autech. Plná nákladní auta hotovosti v bankovkách a skládali to vysokozdvižnými vozíky. Pak to dostali do rukou jednotliví bankéři, aby to pročistili, měli na to už své kontakty, věděli přesně kam co převést, poslat, nebo doručit.

A moje známá byla na celnici podezřívaná z praní peněz, když si kdesi koupila pamětní minci za 150 euro. Stopadesát euro! A jinde to zločinci vozí po vagónech a nikdo to nevidí, nikdo to nevnímá. Jaká to zvláštní náhoda!

Gates a jemu podobní jsou ve skutečnosti zkáza této planety. Evropský soud rozhodl, že geneticky ovlivněný organismus je GMO (geneticky změněný). A teď Gates honem zkouší zajistit zrušení tohoto rozhodnutí, protože by rád přebral kontrolu nade vším životem tady, na zemi. Chce vládnout nad naším zdravím, nad naší potravou, zemědělstvím a vším ostatním.

Co je to za člověka, Bill Gates? Nedávno se vyznamenal tím, že podporoval napsání článku, který vyšel v časopise „The Guardian“ a který propagoval dětskou práci, neboli dětské otroctví. Článek se jmenoval „Dětská práce nemusí být vykořisťování …“ (Child Labour Doesn’t Have to be Exploitation …). Autorka článku, Elizabeth Sibale je z Malawi a libuje si, jak jí „těžká práce“ dala životní zkušenosti. Tou těžkou prací myslí pomáhání s přípravou jídla, nošení vody a hlídaní sourozenců. Bah!

Samozřejmě, v jejím případě se nedá mluvit o vykořisťování dětí, ani o těžké práci. Ale už to, že tento článek vyšel (a „The Guardian“ má článků na podobné téma na seznamu hned několik) nasvědčuje tomu, že ta snaha, zotročit celou lidskou populaci včetně dětí, začíná nabývat spád.

Náboženský námět k očkování?

A právě teď se na internetu objevilo video z roku 2005, kde údajně Bill Gates přednáší členům CIA (americká zpravodajská rozvědka) o tom, co jeho očkování docílí. Někteří tvrdí, že video je podvrh a že to není Gates, ovšem jestli mají pravdu, to zbývá vědět.

Ve videu, přednášející vysvětluje rozdíl mezi mozkem nábožensky založeného člověka, kterého nazývá náboženským fanatikem a mezi mozkem běžného člověka, který není náboženským myšlenkám nakloněn. Rozdíl spočívá v tom, že tak zvaný „vmat2“ gen (taky zvaný ‚boží‘ gen) je u nábožensky založené osoby podstatně zvýrazněn. Při zjišťování aktivity tohoto genu byl jednotlivým účastníkům předčítán náboženský text a současným skenováním mozku byla zjišťována reakce. Lidé, kteří byli nábožensky založeni demonstrovali viditelnou odezvu (viz obrázek níže), kdežto proti-náboženské povahy zaznamenaly minimální vliv.

Ten virus, proti kterému budeme očkovat,“ říká přednášející ve videu, ať už je to Gates nebo ne, „je ve skutečnosti vmat2 gen a jak můžete vidět zde, na ukázkách, dokáže změnit fanatika na normálního člověka a my máme za to, že toto bude mít převratný vliv na Středním Východě (arabské státy a Israel). Jméno tohoto projektu je FunVax, což znamená, že je to očkování pro náboženské zastánce, neboli fundamentalisty.“

Takže – co je ve skutečnosti tímto očkováním sledováno? Je to ono apokalyptické znamení Satana, o kterém píše Janovo „Zjevení?“ Anebo je to pokus jiného druhu?

Lidskou genetiku měnící očkování

Je jisté, že něco pekelnického v tom bude, protože jak přiznává farmaceutický gigant Pfizer, v jejich očkování používají novou, pokusnou technologii, která je známa pod názvem „opravování genů“ (gene editing), což nebylo nikdy předtím v očkováních použito.

Pfizer vyvinul toto očkování ve spolupráci s poměrně mladou německou firmou BioNTech. Pfizer se rovněž pochlubil, že jejich očkování má 90% účinnost, cokoliv to znamená (viz předešlý článek, „Hledají se zájemci o očkování, které způsobuje tu nemoc, proti které má účinkovat …“ Zajímavé je, že hlavní ředitel firmy Pfizer Albert Bourla, prodal 62% cenných papírů této firmy, které vlastnil, ten stejný den, co byla tato zpráva publikována.

Firma BioNTech rovněž podepsala smlouvu s Gatesovou nadací, týkající se výroby jiných, DNA měnících očkování a také očkování proti HIV a tuberkulose. Tato firma je rovněž smluvní partner jednoho z největších výrobců léků v Číně, jménem Šanghaj Fosun Pharmaceutical, na výrobu genetiku měnícího očkování pro čínskou verzi proti koronaviru.

Ovšem to znamená, že tato německá biotechnologická firma pracuje na zrychleně vyráběných očkováních nejen pro Ameriku a Evropu, ale tako pro Čínu! A jak Evropa, tak i Amerika a Čína chtějí urychlenou výrobu a testování přímo na lidech. 3-měsíční testování nového očkování je neslýchané; normálně tento proces zabere roky. Ale kvůli uměle vyvolané celosvětové panice je zde snaha dopravit tato očkování na trh co nejdříve, i za cenu ublížení na těle a na životě všech očkovaných. A to se ještě navíc jedná o mRNA očkování, které mění genetickou strukturu člověka, které ještě nikdy nebylo nikým vyrobeno. PROČ potom není toto očkování prvně testováno na zvířatech? Snad se farmaceutické firmy bojí toho, co by dostaly za výsledky a co by nešlo – tak, jako jindy – utajit?

Musíme si uvědomit, že když byl testován glyfosát Roundap, tak krmili pokusné myši geneticky změněnou kukuřicí, která byla postřikována Roundupem. První rakovinové nádory v játrech a v jiných orgánech se objevily až v 9. měsíci tohoto testu. Předtím testovalo Monsanto Roundup pouhé 3 měsíce a nezjistili žádnou škodlivost. Anebo to aspoň tvrdili, neboli lhali.

Takže když toto nové očkování bude použito na lidech, ze začátku může být všecko v pořádku. Až teprve později se projeví zhoubný vliv.

Jen tak na okraj – je sporné, jestli vůbec AIDS / HIV nemoc existuje. Ještě na ni nikdo nezemřel. Ti, kteří na ni údajně umírají, podléhají vlivu LÉKŮ proti nemoci samotné. Ale o tom už víme.

Co říkají odborníci na nové očkování

Dr. Michael Yeadon, který má vysoké vzdělání v biochemii a toxikologii (jedy) a další doktorát (PhD) ve farmakologii pracoval jako přední odborník pro firmu Pfizer, kde vedl skupinu 200 dalších vědců. Tento vědec odpověděl písemně kolegovi, který si stěžoval, že všecka očkování proti COVIDu jsou naprosto nová, nevyzkoušená a byla ve vývoji pouhých pár měsíců:

Jestliže kterékoliv takové očkování je povoleno k použití za jakýchkoliv okolností, které nejsou PŘÍSNĚ pokusné, pak jsem toho názoru, že příjemci jsou kriminálně obelháni …“ (zdůraznění v originále)

Dr. Yeadon má plné právo něco takového říci, protože tomuto oboru velmi dobře rozumí. Strávil 32 let prací ve farmaceutickém výzkumu, hlavně ve vývoji nových léků na plicní a kožní potíže.

Takže očkování firmy Pfizer a BioNTech je čistě pokusné a není zaručeno, že je bezpečné a ani není jisté, že splní to, co je od něho očekáváno. Tato nová technologie je založena na „opravování genů,“ což je přesně co Bill Gates propagoval. Po pravdě řečeno, Gates financuje výzkum opravování genů již aspoň 10 let.

Ovšem je jasné, že očkování, které manipuluje naše geny, bezpečné být nemůže. Gates sice hlásá do světa že ano, ale vědecký názor je opačný. V časopise „Směr v genetice“ (Trends in Genetics) z října 2020 autoři a jejich spolupracovníci (jméno článku, nebo autoři nezveřejněni) souhlasí s tím, že to množství možných molekulárních příhod, které může vyvstat z opravování genomu bylo podceněno a celá technologie se může zvrtnout na něco zcela jiného a neočekávaného.

Dr. Romeo Quijano, profesor farmakologie a toxikologie na Universitě v Manile (Filipíny), dnes již v penzi, říká, že je zde nebezpečí, že nové očkování může posílit škodlivý vlivu viru a učinit ho více agresivním. Toto může nastat kvůli posílení na bázi protilátek, což se už stalo při minulých pokusech podobných očkování u zvířat. Jestliže by k něčemu takovému došlo i u lidí, pak ty následky budou katastrofální. Toto ovšem nemusí být zjištěno při předběžném testování, kde často dochází k tříštění zájmů a vážné vedlejší účinky bývají běžně utajeny.

Dr. Quijano poukazuje na to, jak při testování podobného druhu očkování, které vyvinula firma Moderna, 3 z 15 účastníků měli vážné a z lékařského hlediska podstatné následky a přesto se Moderna vyjádřila, že jejich očkování je „v podstatě bezpečné a dobře snášeno,“ což byla lež, kterou korporativní media úspěšně rozhlásila do světa. Dr. Quijano dále říká:

Cizí mRNA (viry) rozhodně ovlivní imunitní systém, což může být v dobrém slova smyslu, ale také ve špatném. Kterým směrem se toto ovlivnění vyvine je těžké říci, tomu ještě nikdo nerozumí. Očkování na bázi mRNA je známo, že způsobí nejen zánětlivost v celém organismu, ale také ohrozí auto-imunitu. Může způsobit vyšší srážlivost krve a výskyt trombózy.“

Takže si uvědomte, že když už je známo, že korona způsobuje zvýšenou srážlivost krve a výskyt trombózy, jak bylo psáno v mém minulém článku „Hledají se zájemci o očkování, které způsobuje tu nemoc, proti které má účinkovat …“ a němečtí, italští a jiní lékaři tuto nemoc úspěšně léčí antikoagulanty, antibiotiky a taky prostým acylpyrinem, tak přijmout do sebe očkování, které rovněž způsobuje trombózu je říkání si o problémy; je to říkání si o smrt.

A nejen to. Dr. Quijano píše, že:

„ … jedno z další nebezpečí, které toto očkování představuje je, že může při styku s živými, přirozenými viry projít změnami, které vyprodukují hybridní viry s nežádoucími vlastnostmi, které mohou být daleko více nakažlivé a nebezpečné. Při dnešním stavu znalostí a laboratorního vybavení je naprosto nemožné předem určit dosah těchto změn. To riziko, s tím spojené, je ovšem obrovské, jak to ukazují různé zmutované druhy virů a jejich zvýšená infekčnost a neočekávané škodlivé vlivy, včetně smrti, které následují hromadné očkovací kampaně a nejrůznější snahy vyvinout záhadná očkování na bázi genetiky.“

Nesmíme zapomínat na historii očkování. V 50tých letech minulého století očkovali v Americe všecky děti povinně proti obrně a velké množství z nich obrnu dostalo a hodně jich na toto očkování zemřelo. Dnes, Bill Gates, Pfizer, Moderna, Dr. Tony Fauci si všichni zahrávají s lidskými životy tím, že nás chtějí co nejdříve očkovat neověřeným a neprokázaným očkováním. Už to, že Dr. Fauci vlastní patent na očkování proti horečce dengue, které Tedros Ghebreyesus, vedoucí WHO organizace propaguje jako „naprosto nutné“ a přitom všichni z nich vědí, že při testování byly značné problémy. Přesto, očkování bylo dáno několika stotisícům dětí na Filipínách, kde asi 600 z nich následkem toho zemřelo, než stačila filipínská vláda tuto akci zastavit.

Stejně tak při epidemii prasečí chřipky v r. 1976, tehdejší americký president Gerald Ford chtěl očkovat všecky lidi ve Spojených státech. To se naštěstí nepodařilo, ale z těch, co očkovaní byli, 500 z nich dostalo Guillan-Barre paralýzu a 25 zemřelo na následky očkování.

Robert Kennedy rovněž varuje před tímto novým očkováním. Říká, že toto manipuluje naše DNA, což ještě do nedávna bylo považováno za kriminální čin. Kdo si takové očkování nechá dát a bude mít později nějaké zdravotní potíže, tomu nebude možno pomoci použitím běžných léčiv, protože nebude známo jak – při změněném DNA – bude jeho tělo reagovat. Takže cokoliv se stane po očkování je prakticky nevyléčitelné běžně známými způsoby a prostředky. Takové očkování by mělo být zakázáno zákonem a ne nuceno všem lidem na světě. Je to kriminální zločin proti lidstvu a viníci by měli být potrestáni.

Nové způsoby očkování

Ovšem my s očkováním nemusíme souhlasit a nemusíme se nechat očkovat a přesto očkovaní být můžeme. Očkování je totiž zabudováno v PCR testu na koronu. Je to samozřejmě podvod, předstírat že nás testují a přitom nás očkovat, ovšem zde je spoléháno na to, že my ze své pozice nemůžeme těm tam nahoře nic dokázat. Jak říká článek z r. 2009 „Nanočástice pro očkování nosem“ (Nanoparticles For Nasal Vaccination):

„ …obzvláště použitelné pro potřeby očkování jsou nosní sliznice, které mají nízkou enzymatickou činnost a obsahují značné množství imunně-schopných buněk. Takže očkování skrze nosní dutinu skýtá lepší a levnější možnosti.“

K doručení očkovací látky na patřičná místa jsou používány želatinové nanočástice, které se přilepí na sliznice, čímž prodlouží dobu, kdy je očkovací látka vstřebávána.

Johns Hopkins universita přišla s jiným způsobem dopravení očkování do těla. Je to miniaturní kovová součástka, nazývaná theragripper (viz obrázky výše). Má velikost prachové částice a v otevřeném tvaru je držena parafinovým voskem. Tento vosk je citlivý na teplotu a jakmile tyto částice projdou trávením a skončí ve střevech, vosk se roztaví a jednotlivé jednotky se jako pružina smrští a zakousnou se do střevní tkáně. Tam zůstanou připoutány a postupně vydávají do systému látku, kterou byly napuštěny. Časem údajně theragripper ztratí schopnost držet se střevní stěny a vyjde ven s výkaly. Těchto jednotek je možno vpustit do lidského těla během jednoho PCR testu tisíce.

  • Jane K.
(Visited 192 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *