GEN-vakcíny, NE-ľudskosť a ZNAK ŠELMY na ČELO a PRAVÚ RUKU

Napsal
Sdílet článek

Ako sa mám dívať a správať sa k niekomu, kto bol ešte nedávno človek, aspoň tak vyzeral, prejavoval sa ako človek, stretávali sme sa, či už v práci, v kruhu kamarátov, apod., ale rozhodol sa sám a dobrovoľne, že od určitého dňa bude vlastne NE-ČLOVEK, ale zviera to takisto nebude?

Čo to potom je? Ako tohto živočícha nazvať? BIO-ROBOT, asi najpriliehavejšie pomenovanie. Ako inak nazvať BÝVALÝCH ĽUDÍ, keď boli schopní prijať myšlienku, že „VAKCÍNA JE SLOBODA”?

Všetci predsa vieme, netaja sa s tým ani výrobcovia vakcín, ani politici v najvyšších kruhoch EU, ani vládcovia v jednotlivých štátoch po celom svete, tieto NOVÉ GENETICKÉ VAKCÍNY SÚ EXPERIMENTÁLNE!

COVID-TYRANIA sa začala „Petriho miskami” na tvárach, pokračovala špáraním sa v nose a hrdle, aby sa to celé uzavrelo experimentálnymi tzv. „vakcínami slobody”. Čo naplánovali potom?

Treba sa pýtať:

Kto zo štátnych úradníkov zaručí, že denno-denne hodiny a hodiny povinne nevdychujú nositelia rúšok a respirátorov konzervačné karcinogénne látky, namiesto prepotrebného kyslíku?

Kto zo štátnych úradníkov zaručí, že v tyčinkách, ktorými sa vystrašeným ľuďom vydieračským spôsobom doslova rýpu aj ne-odborníci opakovane v nosohltanoch, že sa tam nevyskytujú sterilizačné karcinogénne látky, morgelony alebo aj parazity?

Kto zo štátnych úradníkov zaručí, že následky po experimentálnych vakcínach budú niesť konkrétni jednotlivci, štátni zamestnanci, novinári a tzv. experti, ktorí sa najviac pričinili o to, že vydesení ľudia po zavádzajúcich štatistických vyhodnoteniach a po mnohonásobnom bolestivom testovaní si dali radšej vstreknúť neznámu vakcínu, aby mali pokoj, alebo naleteli masívnej reklame tzv. celebrít?

Prečo sa napríklad netestujú všetci záujemcovia napľuvaním na nejakú vonkajšiu plochu, prečo sa tieto najbezpečnejšie pľuvacie testy skoro nikde neuznávajú, ale nútia nás prijímať do našich tiel látky, ktorých škodlivosť sa v praxi ukazuje čoraz častejšie?

To, čo nám vlády vnucujú PRIJÍMAŤ, a čo sa nesmie nikde spochybňovať, lebo CENZÚRA, to sa presadzuje veľmi intenzívne, až je to podozrivé:

DÝCHANIE POD MASKAMI a RESPIRÁTORMI (jedovatými?)

TYČINKY (jedovaté?) V NOSOHLTANE

GENETICKÉ EXPERIMENTÁLNE VAKCÍNY (jedovaté?)

V rozpore s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a v rozpore s rozhodnutiami Norimberského procesu po 2.svetovej vojne, konkrétne v úplnom rozpore s Norimberským kódexom (10 bodov), v rozpore so samotnou ľudskosťou, sa ZOPÁR ĽUDÍ ROZHODLO, že už NEBUDÚ POTREBNÉ LABORATÓRIÁ S POKUSNÝMI ZVIERATAMI, lebo si NAŠLI LEPŠIU EXPERIMENTÁLNU A TESTOVACIU VZORKU – globálny zdravotnícky EXPERIMENT „á la Mengele” bude prevedený NA ĽUĎOCH celej planéty Zem!

A ľudia v mnohých prípadoch si to ani neuvedomujú, že sa sami dobrovoľne stávajú tými pokusnými myškami a králikmi v experimente niekoho, kto to až tak pekne s nami všetkými určite nemyslí. Opakujem – DOBROVOĽNE.

Ľudkovia, inými slovami, dobrovoľne kráčate so sklonenými hlavami s očami upretými v tých vašich „chytrých” telefónoch – NA BITÚNOK. Skvelé to stádo…

Pýtam sa: Má nárok tá osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla, že bude hodnotovo menej než pokusný králik – zviera, ktoré sa nemôže adekvátne brániť ako obeť nejakého experimentu, ktorý skoro vždy končí jeho smrťou, či už počas alebo po experimente, ešte nazývať človekom?

Však on nemusel, vtedy ešte ako človek, zúčastniť sa experimentu na ľuďoch, on sa nemusel dať zaočkovať ako zver v labáku! Nemusel sa odľudštiť! Iba preto, aby si mohol čosi nakúpiť a niekam ísť, akože slobodne?!

Zahodil dobrovoľne svoju ĽUDSKOSŤ – odteraz je BÝVALÝ ČLOVEK!

To pokusné a nevinné zviera na výber nemalo, zvieraťom bolo od narodenia a zvieraťom zostalo až do svojej smrti. Radšej by zomrelo na slobode.

Ale Ty, NE-ČLOVEK, ty si mal ešte ako slobodný človek na výber! Na rozdiel od toho nešťastného a trpiaceho zvieraťa, uzavretého v laboratóriu, si mohol EXPERIMENTÁLNU VAKCÍNU ODMIETNUŤ. Vybral si si ale úlohu otroka v zdanlivej matrixovej slobode, a tak sa nečuduj, keď Matka Príroda a Majiteľ planéty Zem aj s Tebou zatočí tak, že sa z toho už viac nespamätáš!

Aktuálne vyznievajú slová z listu apoštola Pavla Galaťanom: „Nemýľte sa: BOH SA VYSMIEVAŤ NEDÁ.”

ON a Jeho Vesmír má totiž väčšiu silu než hrubohmotne obmedzený a pokrivený rozum všetkých pozemšťanov…

*******

A teraz sa pokúsme na to isté zahľadieť sa zo strany duchovnej, napr. aj biblickej.

Odborníci, zaoberajúci sa duchovnou problematikou, hovoria, že Biblia je písaná na mnohých miestach tak, aby neodkryla všetko, čo sa v nej zvestuje. Do času… Prečítanie toho istého textu dnes alebo zajtra prináša iné duchovné obrazy, symboly a informácie. Vždy podľa toho, ako sa čitateľ, poslucháč otvorí – vnútorne, duchovne.

A tak, mnohé, zdanlivo dnes nepodstatné vety bývajú v budúcnosti práve tými hlavnými bodmi, kde sa odhaľuje čosi mimoriadne dôležité.

O znaku šelmy, resp. čísle 666 sa popísalo a nahovorilo už všeličo. Ale Pravda je založená na jednoduchosti. Pravdu má pochopiť každý.

A tak je to aj v tejto dobe kovidovej, resp. vakcinačnej.

Napĺňa sa jeden z dôležitých míľnikov histórie ľudstva: Ľudia môžu alebo nesmú kupovať či predávať, ak neprijmú to, čo im nevolení vládcovia ponúknu – tzv. „Cestu k slobode”.

Áno, po celej Zemeguli sú to dobrovoľno-vydieračské genetické experimentálne vakcíny.

Kto nepríjme neznáme vakcíny do svojho tela, nebude mať SLOBODU. Ak ju bude mať, tak len obmedzenú a zrejme aj tú len dočasnú.

Poďme sa teda úplne jednoduchým spôsobom pozrieť bližšie na to PRIJATIE ZNAKU ŠELMY NA ČELO A NA PRAVÚ RUKU.

ČELO – je na hlave a v hlave za čelom sa nachádza predný mozog – jeho produktom je rozum, myšlienky, ROZHODNUTIE, …

PRAVÁ RUKA – bez ohľadu nato, či je niekto pravák alebo ľavák, pri stretnutí ľudí sa podávajú pravé ruky. Podávanie ruky obrazne a symbolicky znamená PRIJATIE do blízkosti… Prijali sme niekoho alebo niečo k nám, … do nás.

Preto aj DO NÁS, lebo všetko hmotné je iba rôzna forma energie. Rozhodli sme sa prijať nejakú neznámu energiu. Ale táto energia, tieto zhmotnené vakcinačné pasy, ktoré sa znázorňujú QR-kódmi, čiže presne vymedzenými ZNAKmi, nás majú oprávňovať slobodnejšie sa pohybovať a vykonávať niektoré činnosti, ktoré ne-zaočkovaní nebudú môcť, napr. KÚPIŤ si letenku, lístok na športové alebo kultúrne podujatie, alebo vstúpiť niekam, napr. do banky, na trhovisko a PREDAŤ nejaký tovar. Predtým mali možnosť vykonávať všetci všetko bez rozdielu a obmedzení.

Skrátka: KTO sa na základe rozumového zváženia vo svojej hlave, symbolicky ČELO, rozhodne NEPRIJAŤ, symbolicky NEPODAŤ PRAVÚ RUKU experimentálnym a genetickým vakcínam, aby obdržal VAKCINAČNÝ PAS (vlastný QR-ZNAK, podobne ako čísla ľudí v nacistických koncentračných vyhladzovacích táboroch), ten bude mať problémy s NÁKUPOM ALEBO PREDAJOM.

Biblickou rečou:

KTO NEPRIJME ZNAK ŠELMY NA ČELO ALEBO PRAVÚ RUKU, TEN NENAKÚPI A NEPREDÁ. Avšak takýto, ešte stále ČLOVEK, nebude v konečnom dôsledku musieť nasledovať šelmu do „sírneho ohnivého jazera” večného zatratenia…

Ani sme sa teda v tejto tzv. demokracii nenazdali, ako sa práve v našich súčasných životoch napĺňa posledné veľké proroctvo v Biblii – Zjavenie Jána, v tomto prípade záver 13.kapitoly.

„Verš-16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, verš-17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena.”

Takým istým spôsobom sa bude napĺňať všetko, čo je v Zjavení Jánovom napísané a dodnes ešte ukryté, a mnohé sa objasní a zjaví na verejnosť až vtedy, keď to bude aktuálne. A mnohokrát to bude v „dobe potom”, keď sa ľudia už predtým vlastne vnútorne a slobodne rozhodnú, či budú nasledovať TEMNO DO VEČNÉHO ROZKLADU, alebo SVETLO DO VEČNÉHO ŽIVOTA.

Už aj dnes ide o všetko, …sme na rázcestí…

18. verš v 13.kapitole prináša ďalšie potvrdenie pravdivosti Zjavenia Jána: „Verš-18 v tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.”

Bližšie vysvetlenie aj tohto zašifrovaného zvestovania (666) čaká na presne stanovený čas svojho odhalenia. Buďme trpezliví, dlho to už trvať nebude.

Opäť sa tu vynárajú ako z Večnosti slová Ježiša Krista, ktoré doplnia a pomôžu mnohým ešte lepšie pochopiť, čo sa dnes vlastne deje.

Ježiš povedal (Lukášovo evanjelium, 11. kapitola, verš 52):

„Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.”

Tu sa hovorí aj o tých dnešných tzv. zákonníkoch, ktorí protizákonnými aktami rozhodujú o celom globálnom vakcinačnom besnení, lockdownoch a ničení samotnej ľudskej podstaty.

Oni totiž vedia, že sú stratení a že už nemajú šancu vojsť do ríše Otca Kristovho, a tak v tej zlobe a závisti robia všetko preto, aby sa DOMOV vrátilo čo najmenej ostatných dušičiek.

„KĽÚČ POZNANIA”, o ktorom Syn Boží hovoril, je ale neustále k dispozícii každému…

 

*******

Človeče, Boží tvor, nech sa deje v Tvojom okolí čokoľvek, ZOSTAŇ ČLOVEKOM až do konca…!

VYDRŽAŤ!

  • Jozef Potúček
(Visited 289 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *