Genetické zničení lidstva. Očkovaní jsou patentováni. Stali se majetkem velkých farmaceutických firem, Billa Gatese a jiných korporací

Napsal
Sdílet článek

Hlavní šéfové firmy Pfizer diskutovali možnost zvýšení ceny jejich očkování v době, kdy koronavirus přestane být pandemií a stane se trvalým stavem. To znamená, že očekávají, že korona zde zůstane navždy! Je rozhodně velmi podivné, že tato firma má tak obrovské zisky z léku, který vyvinula na příkaz (a tím pádem s podporou) federální vlády jako řešení celosvětové krize. Tady je zjevný nedostatek etického smýšlení, které tyto firmy zjevně nemají.

Jak tyto injekce fungují

Doktor Vladamir Zelenko přiznává, že jeho očkovaní pacienti toho litují. Litují, že nechali očkovat sebe, nebo jiné členy jejich rodin. Doktor Zelenko vysvětluje, jak tato očkování fungují: „každá mRNA buňka, která se dostane do našeho těla vytvoří mnoho kopií hrotové bílkoviny. Tímto způsobem naše těla začnou vyrábět biliony hrotových bílkovin, které přejdou do našeho krevního oběhu a způsobí zranění cévám. Proto slyšíme tolik o krevních sraženinách, modřinách, mrtvicích a plicních infarktech. Podle současné studie může velké množství hrotové bílkoviny způsobit pouze škodu a ještě otravuje celý systém. Nesmíme zapomenout, že tato vakcína nebyla nikdy povolena pro použití na lidech; bylo vydáno pouze nouzové oprávnění.

Vědci očkují zvířata mRNA injekcemi již celé dlouhé roky, se smíšenými výsledky. Tam, kde byla uspokojivá imunitní odezva, tam se současně vyskytlo hodně komplikací v závislosti na protilátkách a hodně pokusných zvířat zahynulo, když přišlo do styku s živým virem, protože jejich imunitní systém zareagoval přehnaně. Ale doposud nebyla ani jedna dlouhodobá studie na lidech. Proto nemůžeme zhodnotit poměr rizika proti zisku, protože nevíme přesně co je riziko a nevíme co je v tomto případě zisk. Jednoduše řečeno, nemáme dost informací.“

Toto bylo potvrzeno prestižním Salkovým institutem, který právě vydal vědeckou zprávu, kde potvrzují, že hrotová bílkovina Covidu je to, co způsobuje zranění cév, podporuje vznik mozkových mrtvic, srdečních infarktů, migrén, krevních sraženin a jiných škodlivých vlivů. Všecky čtyři v současné době používané vakcíny nutí naše buňky vyrábět hrotovou bílkovinu a tuto vypustit do krevního oběhu. To zaplaví naše těla miliony hrotových bílkovin, z nichž všecky jsou velmi škodlivé.

Nesmíme ovšem zapomenout, že k tomu účelu byly tyto tak zvané vakcíny navrženy, aby obsahovaly přesně ty látky, které dnes lidi zabíjí. Lživé tvrzení vakcínových firem a jejich propagandistů, kteří hlásají, že hrotová bílkovina je neúčinná a neškodná, jsou pouhá propaganda pro ty, kteří jsou nerozumní natolik, že se nechají očkovat.

Po pravdě řečeno, všecka očkování proti Covidu-19 způsobují krevní sraženiny, protože biologicky činné struktury hrotové bílkoviny vždy způsobují srážlivost krve. Tyto sraženiny pak cestují do mozku, do srdce, do plic a do jiných orgánů, kde způsobují mrtvice, srdeční infarkty, plicní embolie a mnoho dalších problémů.

Výzkum na myškách zjistil, že hrotová bílkovina sama, bez přítomnosti jakéhokoliv viru, nebo virální kopie stačí na to, aby způsobila chřipku a také značnou zánětlivost plic a pravděpodobně i cytokinovou bouři, což je smrtelná odezva imunitního systému, kdy tento začne útočit na své vlastní buňky a tkáně a nebojuje se škodlivou látkou.

To znamená, jestliže je hrotová bílkovina patogenická sama o sobě a její funkce nespočívá v tom, že má pouze získat přístup do našich buněk, to je pak důvod, proč všichni očkovaní dostanou Covid a někteří z nich jsou velmi nemocní.

Takže výsledek je ublížení na těle a vůbec nic prospěšného

Skutečnost, že mRNA očkování donutí naše buňky vyrábět hrotovou bílkovinu, což je jed pro náš systém, dělá tyto injekce smrtelné, bez ohledu na množství protilátek, které jsou takto vytvořeny. A ještě navíc, ani jedna z tak zvaných vakcín nemá vůbec žádný kladný vliv a nezkouší snížit množství úmrtí na Covid. Ten skutečný problém je, že smrtelné následky nejsou ihned zjevné. Podle odborníků to může trvat rok a i déle, než uvidíme genocidu, kterou tyto nebezpečné léky způsobily.

Doktor Richard Fleming, který v 1990. letech zjistil, že záněty způsobují srdeční nemoci, nedávno prohlásil: „uměle vyrobené hrotové bílkoviny v (tak zvaných) vakcínách také způsobují záněty. Tyto vakcíny nemají žádné statisticky prokazatelné výhody, ale způsobují záněty a srážlivost krve, Lewyho tělíska (demens), nemoc šílených krav a nic co by bylo kladné.“

Každý, kdo ještě dovede přemýšlet sám na svých by měl už pochopit, že když tyto injekce nemají sebemenší kladný vliv, ale zato způsobují mnoho škody, že to jsou smrtící zbraně proti lidstvu. Je to ohrožení životaschopnosti lidské rasy, už kvůli přídavným škodlivým vlivům těchto látek na lidské DNA. Tím, že z nás vytvoří „geneticky změněné organismy,“ nesou s sebou možné katastrofální následky pro naše zdraví. A jelikož tyto genetické změny jsou přenosné na další pokolení, pak tyto vakcíny ohrožují budoucnost celé lidské rasy.

Zákon a právní následky

A nejen to: tím, že se staneme „geneticky změněnými,“ přestáváme z právního hlediska být lidmi, protože genetická změna, způsobená těmito injekcemi nás dělá majetkem vlastníka jedovaté látky, kterou očkování obsahují. Stáváme se takto majetkem někoho, koho ani neznáme; stali se z nás otroci na život.

Nejvyšší soud v Americe již rozhodl, že jestliže je cokoliv umělého, co není od přírody, v našem genomu, pak kdokoliv vlastní patent na tyto umělé části, vlastní současně část, anebo celého takového člověka. To znamená, že Bill a Melinda Gatesovi, americké Oddělení národní obrany (a mnoho jiných) mohou doslova vlastnit živého člověka. Jestliže náš genom do sebe pojme tento umělý kód, pak se podle zákona okamžitě stáváme majetkem těchto organizací.

A již se vyskytly soudní případy, které toto rozhodnutí potvrzují. I živý organismus je možno patentovat, neboli: „živý, uměle vyrobený mikroorganismus je patentovatelná látka ve smyslu „výroby“ nebo „složení hmoty,“ v souladu se zněním Patentového zákona z r. 1952. Skutečnost, že organismus, který je záhodno patentovat je živý, není překážka patentovatelnosti.“

I lidské geny (mRNA a DNA) mohou být patentovány, jak se ukázalo při výzkumu rakoviny. Firma, zvaná Myriad Genetics izolovala umístění a sekvenci přirozeně se vyskytujících genů (BRCA1 a BRCA2). Mutace těchto genů jsou v souladu s výskytem rakoviny prsou a vaječníků. Myriad patentoval tyto geny již v r. 1994, což jim dalo výhradní právo provozovat genetické testování rakoviny, která odstaví přirozené řetězce DNA a vytvoří umělé, doplňkové řetězce (cDNA), podobné těm původním.

Od té doby bylo již asi 2000 lidských genů patentováno, což znamená, že majitelé těchto patentů tyto geny vlastní. Samozřejmě, to je v Americe. Ale jak víme, že nejsou podobné zákony i v jiných zemích, anebo že nemohou být zavedeny? Když měla Amerika karanténu, i my jsme měli karanténu; když měli injekce, měli jsme je také. Jsme opravdu rozdílní od nich?

Nemluvě o tom, že na tato tak zvaná očkování se vztahují platné americké patenty a ty platí po celém světě.

Hlášené škodlivé vlivy a úmrtí

Vedlejší účinky vakcín proti Covidu-19 pouze v Evropě, k 17. květnu 2021 jsou následovné:

Očkování

Počet ublížení

Věk

Pohlaví

Pfizer

179 658

75% mezi 18-64 lety 73% žen
Moderna

25 849

60% mezi 18-64 lety 28% mezi 65-85 lety 71% žen
AstraZeneca

222 071

80% mezi 18-64 lety 73% žen
Johnson&Johnson

4 162

77% mezi 18-64 lety 70% žen
CELKEM

431 740

Počet úmrtí k 8. květnu 2021 pouze v Evropě je 10,570.

V Americe jejich VAERS systém uvádí k 6. květnu 2021 pouze 3 317 úmrtí následkem injekcí proti Covidu-19. Ovšem soudě podle znalých pozorovatelů, VAERS hlásí pouze 1% až 10% skutečného stavu. To znamená, že skutečný počet úmrtí je někde mezi 33 000 a 330 000 Američanů, kteří zemřeli následkem těchto injekcí.

Takže je možno předpokládat, že 50 000 Američanů bylo již zabito Covidovými injekcemi.

Když porovnáme množství zemřelých následkem očkování s předcházejícími roky, tak podle systému VAERS dostaneme následující čísla:

Rok

Počet úmrtí na očkování

Rok

Počet úmrtí na očkování

2014

135

2018

162

2015

142

2019

181

2016

175

2020

147

2017

120

2021

3,317

Rok 2021 vykazuje značný nárůst úmrtí a nesmíme zapomínat, že máme teprve květen. Ještě celá větší část roku nás čeká.

Je to smutné; je příliš mnoho obětí jejich vlastní bláhovosti a důvěry v očkování. Tak na příklad, 57. letý muž se posmíval těm, co jsou proti vakcínám a zemřel za sedm dní po J&J smrtící injekci; zdravý atlet z High School dostal krevní sraženiny do mozku po injekci proti Covidu; 48. letý chirurg je mrtev po Moderna injekci poté, co se posmíval těm, co jsou proti očkování a napsal své vlastní úmrtní oznámení, a tak dále.

Na internetové stránce jsou fotografie některých obětí této genocidy.

A proč vůbec očkovat? Korona byla jen obyčejná chřipka, jak je máme každý rok a už v květnu minulého roku zmutovala natolik, že zanikla. Jediný rozdíl oproti předchozím chřipkám je, že byla tentokrát mnohem mírnější! Počty nemocných a mrtvých byly nemorálně navýšeny, což už dnes taky víme, což bylo z části zaviněno nefunkčními testy, které byly nastaveny tak, aby v každém případě přinesly požadované výsledky.

Vezměte si na příklad americkou armádu, která má 1,4 milionů vojáků. Z tohoto počtu měli za celý rok 2010: 424 úmrtí při autonehodách; 238 úmrtí z jiných důvodů a 24 úmrtí na koronu.

Nenechte se od nich obelhávat! Nevěřte jejich propagandě!

  • Jane K.
(Visited 8 311 times, 6 visits today)
Sdílet článek

3 comments

  1. To je podmětné. No je smutné že lidi jdou jako ovce na porážku.I mnozí co četli nebo slyšeli o těch závadných vakcínách Bila Gatece tak se pod nějakým nátlakem naočkovat nechali.No nemá cenu se rozčilovat. Je mi to líto kolik energie jsem dal do toho aby se mnozí mý přátelé nenechali očkovat a mnozí přeci jenom podlehli tomu tlaku systému.No každý je zodpovědný sám za sebe.
    Každý by měl v té osvětě udělat to co je v jeho silách.

  2. Prosim, pojdme udelat akci: na tzv. Ockovaci centra-jak zavadejici! -kdyz jde o genivou experimentalni terapii-pojdme vyvesit napisy: Vitej, pokusny kraliku! Muzes i zemrit, je ti to jasne?

  3. Pokud jste, jsme, se kdokoliv rozhodl (za dětí rozhodují jejich rodiče) na doporučenílékaře – na recept – (i bez – tj léky volně prodejné) brát lék, jistě jste si povšimli toho “papírku” přiloženého k balení léku. A NA KAŽDÉM je možnost výskytu nežádoucích účinků, (v procentech, promilích) kontraidikace. Tak si přečtete a řeknete fuj, (ale ona je info o možném FUJ u každého léku) to do huby nevezmu? Nikdo vám to do těch vašich úst, nebude cpát násilím. Pokud budete ve stavu kdy se budete moci rozhodnout, že? S očkováním v souvislosti s covidem je to stejné! Nikdo nikomu násilím, přes odpor a NE nechci, očkovací látku neaplikuje. Je to lék a stejně jako každého léku je možnost výskytu vedlejšího účinku.
    Nebojte, lidé to ví – není těžké si zjistit PŘEDEM, informace mají, info. seriozní.
    Aby bylo jasno. Pravděpodobně (téměř jistě) tu dostanu sprchu od těch protinázorových. Než mě budete posílat do horoucících pekel, což je mi skutečně šumafuk, (všimněte si, že já vás do pekel či do nebe či do někam zcela jinam neposílám), zaregistrujte, prosím, že neříkám fanaticky OKAMŽITĚ OČKOVAT A VŠICHNI ani naopak NENECHTE SE OČKOVAT.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *