Globální teroristé manipulují počasí, aby zničili naši planetu Zemi a nás s ní

Napsal
Sdílet článek

Dane Wigington, který sleduje povětrnostní vlivy a útoky proti naší Zemi, jako jsou na příklad chemtrails říká, že po současné vlně nenormálního vedra v západní Americe chystají globalisté další útok, aby tuto zemi docela zničili, obzvláště pak Kalifornii. Skoro se to jeví jako snaha vylidnit toto území, aby je mohli obsadit někým jiným – snad aby tam mohli odjinud přesídlit třeba celý národ. Kdo by to tak asi mohl být? Kalifornie se totiž dříve vyznačovala ideálním počasím po celý rok, když zamhouříme oči nad zamořením vlivem průmyslu a aut. A přitom pár kilometrů dál, v horách, bylo možno lyžovat.

Také voda v Kalifornii skoro zmizela, přehrady jsou prázdné, úroda schne na polích a statkáři nemají čím zalívat. Nejen potrava, ale i ekologická vyváženost jsou v sázce. A přitom je celé území neustále sprejováno z letadel (chemtrails), takže je velké množství nemocných a hodně lidí se již vystěhovalo do jiných států. Stovky lidí po celé délce státu, až do Kanady umírají na příliš velká, umělá vedra.

Změna klima je přitom naprostý podvod

Tolik propagované celosvětové oteplování selhalo po celé čáře, tak je globalisté přejmenovali na změnu klima. Ani to je neodradilo, že k žádným změnám klima nedochází a cokoliv by bylo možno považovat za extrémy, jako třeba právě zmíněná situace v Kalifornii, je způsobováno jimi samotnými. Přesto, změna klima je neustále propagována a my, kteří máme ruce svázány a poctivě sedíme v domácím vězení s roubíkem v ústech, jsme obviňováni ze všeho špatného, co se kvůli běžným klimatickým výchylkám stane.

Každý rok pořádají globalisté klimatické konference, kde údajně zkoušejí vyřešit tyto problémy. Nám pak vykládají, jaká obrovská katastrofa nás očekává, jestliže neomezíme skleníkové plyny a výfukové plyny jak aut, tak dobytka. A přitom tyto konference nepojednávají vůbec o klimatických záležitostech, ale jedná se na nich o přesouvání peněz z jednoho místa na druhé.

Bývalý zaměstnanec OSN, který byl vedoucím klimatického oddělení řekl, že: „Člověk se musí osvobodit od iluze, že mezinárodní klimatické zákony jsou na ochranu životního prostředí. Tyto nemají s životním prostředím vůbec nic společného … konference v Mexiku byla snad ta největší ekonomická konference od druhé světové války.“

Pod záminkou klimatických změn se ve skutečnosti řeší přesouvání peněz. Podklad pro tyto machinace zadal tak zvaný „Kyoto protokol,“ uvedený v platnost v r. 2005, což je mezinárodní smlouva, zaměřená na snížení vyměšování škodlivých látek. Podle tohoto dokumentu dostávají jednotlivé státy určitý počet „povolení“ k vyměšování škodlivých látek, z nichž to hlavní je podle těchto lidí kysličník uhličitý, neboli CO2.

Když všecky národy světa dostanou stejný počet „povolení“ k vyměšování škodlivých látek, to samo vytvoří nepoměr. Ale protože s těmito povoleními mohou mezi sebou obchodovat, pak když obrovské Spojené státy vytvoří ročně 5,41 GT kysličníku uhličitého a mnohem menší Jižní Afrika pouze 0,45 GT, Spojené státy mohou od Jižní Afriky většinu jejích povolení koupit za peníze daňových poplatníků a produkovat CO2 nadále. Tímto způsobem dojde k přesunutí peněz z bohatší Ameriky do chudší Afriky. Může to být forma výpomoci Africe, zrovna jako způsob, jak ještě víc ochudit Ameriku.

To je samozřejmě podvod, ale zjevně to nikomu nevadí. On o tom taky málokdo ví.

Přídavná povolení je možno získat tím, že patřičná země investuje do tak zvaných „zelených technologií.“ Takže když některý stát utrácí peníze daňových poplatníků na soukromé firmy, které propagují nebo vyrábí zelené technologie, pak mohou vyměšovat víc CO2.

To je samozřejmě taky podvod. Na příklad, jeden z největších propagátorů změny klima je americký politik Al Gore, který s pomocí této teorie neustále bohatne a to tím způsobem, že investuje právě do korporací, vyrábějící „zelené“ technologie. Na příklad, nedávno investoval velké peníze do firmy, která se jmenuje Silver Spring Network. Jako náhodou, americká vláda přiklepla této firmě 560 milionů dolarů jen proto, že prý chce podporovat „zelené technologie,“ bez ohledu na to, že to jsou soukromé firmy, nebo korporace. I to jim uniklo, že Silver Springs vůbec nic zeleného nevyrábí Dělají bezdrátové sítě, které jsou nebezpečné a lidskému zdraví škodlivé. Ovšem Al Gore na tom vydělal obrovské peníze.

Ochladit naši planetu? Proč?

Naši tajní manipulátoři musí být řádně zabednění, když pořád zkoušejí chránit planetu Zemi před sluncem. To není směr, kterým by měla být tato snaha vedena. Spíš by nás měl někdo ochránit před nimi samotnými, kteří páchají to největší zlo naší zemi a nám samotným, jaké si kdo dokáže představit.

Tak zvaní vědci dnes uvažují, že by bylo dobré nasprejovat malé částice materiálů jako je aluminium, karbonát vápníku, nebo kysličníky síry do stratosféry, aby odrážely sluneční svit a tím planetu ochladily. Stále ještě věří, že je moc horko. Poté chtějí použít sensory na měření odrážlivosti těchto částeček a sledovat, jak moc se rozšíří, nebo shluknou a jak se budou chovat vůči ostatním látkám, v atmosféře obsaženým.

Vědci na univerzitě v Harvardu si vzali tento plán do hlavy a chtějí pokusně tyto látky vypouštět do stratosféry ve výšce asi 20 km. Tento projekt financuje (samozřejmě) Bill Gates, takže je jasné, že to pro náse neznamená nic dobrého. Jakobychom neměli dost chemtrails, ještě budou všecko komplikovat dalšími zbytečnými a určitě škodlivými pokusy. Je to kupodivu, že je za takovou šumařinu někdo vůbec platí.

Prý v tom není žádné nebezpečí pro lidi, říkají. Ovšem co je to za vědce, když neví, že aluminium a vápník v této formě jsou pro lidi škodlivé. Asi neví, že aluminium způsobuje mimo jiné i nervové degenerační choroby a vápník ve formě minerálu (kámen) rovněž škodí.

Rozhodně by pomohlo, kdyby se nepletli do věcí, kterým nerozumí. Ovlivňují úplně zbytečně počasí a pak si stěžují, že je to kvůli nám, protože příliš mnoho nás dýchá a tím zamořujeme planetu. My dýcháme, to je pravda. Zato oni sprejují zemi pomocí chemtrails, ovlivňují všecko pomocí elektromagnetických radiací, jako je HAARP, přidávají vysoce jedovatý fluor do vody a tím znečišťují přírodu a ničí naše zdraví, jejich továrny chrlí obrovské množství černého kouře jen proto, aby nás zásobovali nekonečným množstvím plastikových zbytečností. Výzkum do skutečně užitečných věcí je zastaven, takže jsme nuceni nadále používat neefektivní auta se spalovacími motory, neefektivní elektrická auta s jedovatými bateriemi, škodlivý střídavý proud, drahé a málo výkonné topení a ohřev vody, chemicky zamořenou potravu, znečištěnou a často škodlivou vodu k pití, plus zdraví nebezpečné roušky a smrtící očkování.

Všecko je v dnešním světě vzhůru nohama, protože tito lidé jsou buď tak naivní, že nechápou, že výzkum může jít pořád dál a to nejen v počítačích a v robotice, anebo si o nás myslí, že jsme tak tupí, že cokoliv máme dnes je pro nás dost dobré. A tak dále škodí naší zemi už jen svojí přítomností a svými zločinnými nápady. To jsou ti praví teroristé, to je to skutečné zlo.

Naše země na to všecko také reaguje

Každých 26 vteřin udělá naše země „brum“ a nikdo neví proč. Všimli si toho někdy v 1960. letech a dodnes nezjistili, co to způsobuje. Bylo to tak vždycky? Nevíme. Je to dobré nebo zlé? Nevíme. Zdá se, že zvuk přichází z Guinea zálivu v Africe, přímo před státem Kamerún (Cameroon). Dokonce i na dně oceánu tento zvuk zachytili. Ne, to není Schumannova rezonance; toto je něco zcela jiného.

Někteří si myslí, že tento puls je vytvářen mořský dnem, v němž vznikla vysoká stěna, jak podlaha oceánu spadá do hloubky. Jiní usuzují, že planeta je živá a toto je její dýchání, nebo tlukot srdce. Další to považují za sopečnou činnost, protože v blízkosti je sopka Sao Tomé.

O nějaký ten kilometr na jih (asi 3500 km), mezi Afrikou a Jižní Amerikou, je v moři místo, kde je podstatně snížena magnetická intenzita. Říká se tomu Jiho-Atlantická anomálie. Satelity a letadla, která se nad tímto územím pohybují mohou mít vážné technické poruchy.

Zemské magnetické pole je velmi složitý mechanismus a rozpíná se mnoho tisíc kilometrů do vesmíru. Ochraňuje nás od kosmického záření a od nabitých částic ze slunce, kterým se říká solární větry. Tyto nabité částice, zachyceny ve vnitřním, vysoce radioaktivním Van Allenově pásu, jsou drženy na svém místě právě pomocí zemského magnetického pole. Kdyby toto ochranné pole ztratilo sílu, všichni bychom nesli toho následky a hodně elektroniky by mohlo být vyházeno na smetiště.

A ještě ke všemu se zemské magnetické póly začaly posunovat. Ten jižní mění svoji pozici celkem pomalu, nějakých 10 km za rok, zato severní pól přidal do kroku a od začátku současného století se posunuje o asi 50 km za rok a to směrem k Sibiři. Někteří odborníci předpovídají, že si mohou vyměnit svá místa, což prý není nic neobvyklého a občas se to stane, zhruba každých stotisíc let. Nic neobvyklého?

Naposledy si zemské magnetické póly krátkodobě vyměnily svá místa a pak se zase vrátily asi před 42 000 lety a následky byly nesmírně dramatické. Říká se tomu Laschampova událost a trvala asi 800 let. Bylo to zjištěno pomocí radio-uhlíku, který se zachoval v kmenech starých stromů, jejichž kruhy umožnily určit zhruba dobu této změny.

Během těchto 800 let bylo zemské magnetické pole podstatně sníženo, na pouhých 28% své normální síly. Ale ještě předtím, než k této události došlo, bylo zaznamenáno podstatné snížení zemského magnetického pole na 6% a dokonce až na nulu jeho normální síly, takže prakticky na Zemi nebylo žádné magnetické pole. Ochrana proti kosmickému záření nebyla rovněž žádná.

Způsobilo to elektrické bouře a celkovou změnu klima po celém světě. Kosmické záření, kterému nebylo ničím bráněno doslova roztrhalo částice zemské atmosféry a oddělilo elektrony, čemuž se říká ionizace. Ionizovaný vzduch zničil ozonovou vrstvu a způsobil další klimatické změny po celém světě.

Souviselo to s dobou, kdy vznikly některé velmi staré nástěnné malby v jeskyních, což dalo podnět k teorii, že lidé se před zvýšeným množstvím ultrafialového záření museli skrývat a ukrývali se právě v jeskyních. Potvrzují to také ochranné nátěry z červené okry, proti slunečním paprskům. Lidské chování se rovněž změnilo a celkově, Země byla v tomto období velice odlišná od toho, jak ji známe dnes.

Jsou obavy, že se to bude v dohledné době opakovat. Někteří vědci předpovídají, že tak, jak je naše atmosféra dnes plná uhlíku, by byly následky katastrofální.

Co zaviní nedostatek zemského magnetizmu

Vědci z Drexelovy university (Philadelphia, USA) udělali zajímavý pokus: do dvou kruhových aluminiových nádob o průměru asi 15 cm dali dvě skupiny myšek stejného druhu, počtu a seskupení. Všecky měly stejnou potravu a vodu, stejné osvětlení, stejné hračky. Jednu nádobu nechali v podmínkách, jaké máme dnes na zemi. Druhou upravili tak, že magnetizmus byl podstatně nižší, úměrný asi polovině vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.

Po třech měsících v takovém prostředí měly myšky v cylindru s nižším magnetizmem značné problémy: jejich bílkovinová podstata se doslova rozpadla a více než 35% z nich mělo rakovinu po celém těle. Bílkoviny jsou naprosto nutné součásti pro život a některé jsou velmi citlivé na magnetosféru. Ty, které jsou nazývány kryptochromy, fungují v našich tělech jako magnetické senzory. Takže jakmile byly bílkoviny myšek zničeny, tyto dostaly rakovinu.

Stala se ale ještě jedna věc, která nebyla zveřejněna: myšky v nádobě s nízkým magnetickým polem se staly zločinnými. I když měly dostatek jídla a vody, začaly požírat jedna druhou, stali se z nich kanibalové. Také u nich došlo k trvalému a zločinnému znásilňování. Je usuzováno, že snížení magnetického pole způsobilo v myškách pocit blížící se neodvratitelné katastrofy, což z nich udělalo zločinné tvory.

Oproti tomu myšky v druhé nádobě, které byly drženy v normálním magnetickém poli, se ničím takovým nevyznačovaly. Živily se výhradně potravou, která jim byla dodávána a k sobě se chovaly tak, jak se myši vždycky chovají.

Tento pokus se odehrál v laboratoři. Ovšem dnes se i my nacházíme v jedné obrovské laboratoři a ti, kteří tuto laboratoř tajně vedou dobře ví, jaké následky mohou očekávat. Stejně jako ty myšky, i my se nacházíme v atmosféře, která je plná nano-částic aluminia z chemtrails, což může být podobné ovzduší, jako měly myšky v aluminiovém cylindru. Přerušení normálních bílkovinových funkcí (hrotová bílkovina, plánovaný nedostatek masa?) vede ke zničení celého organizmu, kdy si více než jedna třetina z nás vyvine rakovinu.

Naše magnetosféra, denně narušovaná neustálou elektromagnetickou činností zde, na zemi (4G, 5G, HAARP a podobné) vykazuje již dnes podstatné poruchy. Pomocí krevních buněk, které jsou na nás sypány v tak zvaných chemtrails (geo-engineering) a vlivem geneticky obměněné stravy jsme i my zákeřně podněcováni ke kanibalizmu.

Jen tak na okraj, pěstovatelé v Americe zajistili delší trvanlivost jahod tím, že do nich pomocí genetické manipulace vpravili jeden gen ze švába. Jahody sice teď vydrží déle, ale nemají skoro žádnou chuť.

Celosvětová zločinnost

Když budeme pátrat ve statistických informacích, které vede OSN a které zahrnují celý svět, pak můžeme zjistit, že opravdu je obrovský nárůst znásilnění ve všech zemích světa, bez ohledu na ekonomickou situaci, intelektuální úroveň, společenské zvyky, rodinné podmínky, vládní situaci, anebo jestli se země nachází v mírné zóně, anebo na samém severu. Nezáleží ani na rasovém rozlišení, nebo na náboženství každého národa. Ten vzrůst násilností, převážně ve formě znásilnění, je celosvětový a je překvapivě velký.

Je zjevné, že se něco děje jak v lidském činění, tak i v přírodě. Něco se blíží a my nevíme co to je, jak to vypadá a kdy to uhodí, ale všichni to jaksi tušíme. Panika kolem korony pouze přispěla k celkovému pocitu bezmocnosti a bezradnosti a teď nevíme co a jak, co bude dál, kdy už konečně bude pokoj a klid jako byl celé ty roky předtím? A přitom současně víme, že je možné, že se tak už nikdy nestane.

Proto je nutné se zajistit, vybudovat si zázemí, na které je možno se obrátit, kdyby došlo k nejhoršímu. Je rovněž nutné se vybavit i po stránce sebeobrany a obrany svých bližních, protože kdyby opravdu došlo klimaticky nebo jinak k nejhoršímu, pak světem potáhnou bandy, které budou krást, vraždit a znásilňovat. Je nutno připravit se i na tuto možnost. Společenské vztahy mohou být v tomto směru velmi prospěšné – proto nám dali náhubky, abychom to nemohli správně využívat.

I sopečná činnost nám naznačuje, že se jedná o něco vážného. Tolik sopečné aktivity jsme snad ještě nezažili. Americká super-sopka v Yellowstonském parku, která je tak obrovská, že kdyby vybuchla, tak bude celý svět dlouho zahalen v černém mraku a v obvodu jednoho tisíce kilometrů nezbyde ani živáčka, dává neustále najevo svoji existenci.

Správa parku dnes musí varovat návštěvníky, protože povrch země je tak horký, že může roztavit i obuv. Už mnoho let se země každoročně zvedá o 15 mm. Drobná zemětřesení jsou častá a občasné výstřiky gejzírů upozorňují na to, že obrovská sopka dole v podzemí je činná a že je připravena se projevit. Ryby to už dávno vzdaly, nemohly snést to horko a většina z nich zahynula. Krátké video, dokumentující tamnější přírodní aktivitu, je ZDE.

  • JANE K.
(Visited 447 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *