„Great Reset“ a co s tím má co společného Covid, roboti, americké volby a Antifa (1.)

Napsal
Sdílet článek

Catherine Austin Fitts pracovala nejen ve vysoké pozici ve státních službách, ale ještě jako investiční bankéř, finanční poradce a také jako ředitelka firmy. Vyznačuje se neuvěřitelně dobrým pozorovacím talentem a skvělými analytickými schopnostmi. To bylo samozřejmě jen podpořeno tím, že se během své profesionální činnosti stýkala s dalšími profesionály, s jinými znalci, odborníky a visionáři, mezi nimiž byli i mnozí naši tajní manipulátoři, tak zvané tajné „elity.“ V rozhovoru, který byl nahrán na video, hodnotí celosvětovou politickou a ekonomickou situaci a dává do souvislosti mnohé prvky, které doposud každému jinému unikly. Na příklad, co je to Great Reset, co je skutečná příčina ničivé činnosti BLM a Antify, proč koronavirus, co je očkování a jiné. Její názory by měl znát každý, kdo má vážný zájem o budoucnost tohoto světa.

Volný text videa:
Vesměs je už déle trvající značná nespokojenost se současným finančním systémem a proto vznikla snaha nahradit ho systémem novým. V dnešní době tato snaha vyvrcholila a bankéři zkoušejí starý systém udržet pouze do té doby, než budou mít vyvinut systém nový, který zatím ještě není tak daleko. A protože jejich snaha je zaměřena na finance celé planety zaráz, je to akce značně chaotická a ne příliš podařená.
Jejich hlavní problém je, jak dopravit ovce na jatka, aby nepoznaly co se děje a nevzpíraly se tomu a nebouřily. Těmi ovcemi jsme myšleni samozřejmě my.

Naši manipulátoři dobře vědí, že nejlepší způsob jak odvést pozornost od problému je vytvořit společného nepřítele, pokud možno neviditelného nepřítele, na kterého se celý svět soustředí a kterého se všichni bojí. Takže napřed jsme měli neviditelné teroristy, ale pak přišel ještě lepší neviditelný nepřítel – koronavirus!
Další metoda jak odvést celosvětovou pozornost je pomocí hesla „rozděl a panuj.“ Tam hrají důležitou roli media a jedná se o popuzení jedné části populace proti druhé. Ženy jsou popuzeny proti mužům, černí proti bílým, původní obyvatelé proti emigrantům. To je proč těch migrantů k nám tolik vozí, to všecko jsou taktiky našich manipulátorů na vyvolání strachu, s jehož pomocí nás zkoušejí donutit, abychom souhlasili s jejich řešením.

Korona jako kontrolní mechanismus nátlaku

Ovšem korona se ukázala být skvělý kontrolní mechanismus. Dnes mají lidé zakázáno se stýkat, zakázáno pořádat oslavy, diskutovat co se děje a hledat řešení. Sledování s kým se kdo stýká, s kým kdo mluví a o čem pomocí telefonu a jiných prostředků (contact tracing) skýtá další důležité informace. A když donutíte lidstvo pracovat z domu a vzdělávat se přes internet, pak máte dokonalou kontrolu nejen nade vším co dělají, ale můžete prakticky sledovat i všecko co mluví a snad i jejich myšlenky. Tím, že předstíráte, že máte o lidi zájem a že se staráte o jejich bezpečnost a chráníte je před neviditelným virem, můžete získat obrovské množství informací málem o každém. Tato metoda je hojně využívána, protože opravdu funguje.

Digitální peníze a „Great Reset“

Přitom se jedná jen o to, jak donutit lidstvo souhlasit s řešením, aniž by věděli, o co se doopravdy jedná a k čemu to směřuje. Jedná se totiž o nový systém digitálních peněz, kdy jednotlivé měny zaniknou a budou pouze digitální finance, vydávané bankami. Každá centrální banka pak bude vydávat peníze a budou mít možnost tyto peníze nechat probíhat, nebo je také určitým vybraným jedincům zastavit. Takže ti, kteří se nebudou chovat tak, jak si to mocipáni přejí, zůstanou bez peněz a bez obživy.

To je, co representuje onen „Great Reset,“ neboli Velké znovunastavení. Při znovunastavení finančního systému se vynulují veškeré dluhy, ale také se vynulují veškeré finance a začne se znova. Takže všecko co máme pozbydeme, ale také nebudeme nic dlužit. Za to musíme přislíbit vládě nekonečnou věrnost a ochotu nechat se očkovat kdykoliv si vzpomenou. Pak nám vláda milostivě určí nějaký bakšiš, který by nás měl udržet při životě. Tím se ovšem staneme závislí na vládní milosti a dobromyslnosti. Troufneme si pak proti vládě rebelovat když nám následkem toho mohou zastavit příjem? (Moje pozn.)

Transhumanismus

Podstata toho celého je snaha sloučit digitální počítačové technologie, plus AI (Artificial Intelligence = Umělá inteligence) dohromady s transhumanismem. Transhumanismus je systém, ve kterém jsou lidé přeměněni pomocí vyspělé technologie na něco jiného. Takže stále vypadají jako lidé, ale jsou napůl počítač, nebo přímo robot. Očkování, které nám chce Bill Gates vpravit do těla, je ve skutečnosti náš nový Operační systém (něco jako Windows). A tak, jako počítač má viry a musí proti nim být občas zakročeno formou „updates,“ tak i my budeme ohrožováni viry a proti nim budeme muset být čas od času znovu přeočkováni.
Odbočíme, jen tak pro zajímavost, podívejte se na krátké video, jak daleko se dostala robotika: tančící roboti! Směšné, ale zároveň strašné.

Zničení konkurence

Proč karanténa? Když zkoušíte centralizovat ekonomickou a politickou kontrolu, tak se musíte zbavit těch, kteří vám v tom překážejí. K tomu účelu prohlásíte všecky malé obchody za nepodstatné a přikážete jim zavřít provoz. A tito malí obchodníci, z nichž každý má na krku nějaký dluh, buď splátky na dům, nebo platby za inventář, či jiné poplatky bance, ti se teď strachují, jak se s tím vyrovnat, když nemají příjem. A zatím co se starají, gigantické firmy jako Amazon a jiné obrovské řetězce nevídaně prosperují.

V Americe zavedla Federální reserva tak zvané „Kvantitativní vypomáhání“ (Quantitative Easing), kdy kupují cenné papíry těchto firem, takže boháči si mohou tímto způsobem půjčovat peníze za nulový, nebo maximálně 1% úrok. To je podstatný rozdíl proti drobným obchodníkům, kteří když už dostanou půjčku, tak minimálně na 16% a ještě ke všemu nemají příjem, aby ji mohli splácet.

Už při minulých presidentských volbách v Americe v r. 2016 si naši tajní manipulátoři všimli, že příliš mnoho lidí volilo populistické kandidáty, jako byl Bernie Sanders a Donald Trump. To nebylo něco, co by si přáli a tak pochopili, že mají problém, který je nutno okamžitě řešit. A rozhodli se zničit všecky, kteří mají nezávislý příjem, což jsou malí obchodníci, drobní podnikatelé, volně praktikující lékaři, právníci a jiní profesionálové.

Každý takový podnikatel, nebo profesionál, který je sám na svých, bude mít tendenci podporovat populisty a tak zkoušeli populistům odříznout finanční podporu tím, že zničili tyto drobné podnikatele.

Takže je jasné, že karanténa je pouze ekonomická záležitost a s ochranou proti viru to nemá nic společného. Je to ekonomická válka proti malým podnikatelům, živnostníkům a samostatným profesionálům. Velkofirmy a obchodní řetězce to okamžitě pocítily a již v dubnu 2020 zaznamenaly nárůst svých hodnot o 27%. To je samozřejmě obrovský skok směrem nahoru a tím pádem globální kapitalisté zvyšují své příjmy o astronomické částky.

Ale asi bychom neměli říkat kapitalisté, protože to žádní kapitalisté nejsou. Spíš by mohli být nazýváni ekonomickým totalitariánismem, ekonomickým diktátorstvím. A tím, že vyřídili střední třídu a skoupili ji do svých vlastních velkofirem, se prakticky zbavili konkurence.

Celosvětový státní převrat

Nejen to, další obrovské finanční zisky přišly z toho, že byl podstatně posílen finanční stav a politická moc těch největších ekonomicky vyvinutých zemí včetně Číny, ve srovnání se zaostalejšími zeměmi. Ty země, které měly nejvyspělejší technologii a přístup k počítačovým programům, k digitálním systémům, AI a pokud možno přístup do Vesmíru, získaly obrovský nádskok proti mocnostně a technologicky slabším národům.
Zde se v podstatě jedná o sdružování, centralizování a posilování ekonomické moci těch nejbohatších zemí, a úměrně posilování moci a zvětšování majetku onoho jednoho procenta (1%) těch, kteří je ovládají. Jedná se o sdružování veškerého světového majetku do načisto pár rukou.

Covid 19 byl z toho důvodu naprosto nutný způsob kontroly během procesu, kdy byla celá planeta převáděna z demokratického systému na technokracii (tyranii, diktaturu). To, co dnes sledujeme je změna vedení a zavádění zcela jiného politického systému. Jedná se spíš o státní převrat, než o nějaký virus.

V Americe byl tento státní převrat prováděn pomaleji, již celých 20 let. Na konci r. 1995 došlo k rozhodnutí, že všechen majetek a finance budou ze země vyvezeny, což byla součást plánu na globalizaci, neboli Nový světový řád (NWO). Manipulátoři vykradli penzijní fondy, státní penzijní zajištění, vykradli vládní finanční zdroje a pak, namísto aby o tom lid uvědomili, hledali výmluvu, která by jim umožnila převést celý státní systém na něco úplně jiného. A přišli se záhadným, magickým virem (koronu už máme 17 let, moje pozn.) a magický virus způsobil, že jim to prošlo.

Náš vlastní Operační systém (Windows)

Jestliže zkusíte finančně uvažovat a budete sledovat svět kolem sebe skrze skla matematiky času a peněz, pak se nebudete stačit divit. Ta technokracie, kterou nám v současné době vnucují, se správně jmenuje transhumanismus. Pomocí injekce (očkování) vpravíte do živého těla technický materiál, za účelem vytvoření Operačního systému. Dnes už má skoro každý zkušenosti s instalací Operačního systému, jako jsou třeba Windows, kde jsou pro zájemce všeho druhu zadní dvířka a kde musíte neustále instalovat přídavné, vylepšující programy, protože s jejich pomocí se bráníte proti virům.

Podobný systém vznikne v lidském těle. Injekčně je dovnitř dopraven materiál, který nastaví Operační systém a udělá z člověka přijímač, který je zapojen do digitálního mraku (= cloud), který skladuje informace. Takto je možno napojit každého, takže postupně budou všichni lidé digitálně identifikovatelní a rovněž snadno sledovatelní – Bible tomu říká „znamení šelmy, 666.“ To bude svět, kde neexistuje soukromí. A ještě ke všemu, s digitálními financemi, jakmile se někdo nebude chovat tak, jak je požadováno, tak mu jednoduše banka peníze vypne. Takový systém už existuje v Číně, kde mají lidé tak zvaný „společenský kredit“ a jejich osobní finance mohou být takto manipulovány.

A když bude nainstalována „chytrá síť,“ neboli „smart grid“ jak do aut, tak do měst a vesnic a ve skutečnosti i do lidí samotných, pak bude kontrola každého člověka na planetě, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu (24/7), celý rok a každý další následující. Pokud to ovšem lidé přežijí. Většina z nás není k tomu upravena. K tomu se dále přidá prostorová kontrola, kdy nikdo nebude smět cestovat dál, než 10 km od bydliště. A pak jsme všichni chyceni v dokonalé síti digitálního systému, který zaručuje kontrolu centrální bankou skrze naše vlastní peníze.

Kontrola shora

Tento systém spočívá nejen na dokonalé kontrole všech finančních transakcí, ale také na dokonalé kontrole mysli, mytí mozku a to skrze media, očkování a oblakové spojení. To proto, že transhumanismus a technokracie se vzájemně doplňují. Jinými slovy se tento nový systém dá popsat jako dokonalé otroctví. Tam, kde jsme dříve mohli cestovat, dělat co nás napadne a říct co si myslíme, budeme v novém systému dokonale kontrolováni každou minutu, ve dne v noci a v případě jakékoliv neposlušnosti nám budou odříznuty peníze, nutné k přežití.

Jistá dávka této kontroly existuje i dnes. Je to založeno na vyhledávání klíčových slov. Když mluvíte telefonem, nebo píšete email, to všecko prochází sledovacím zařízením, které podle seznamu klíčových slov reaguje pouze na tato slova ve vašem textu. Jakmile je některé takové slovo zachyceno, váš hovor, nebo email, nebo jakákoliv jiná zpráva je ihned vyřazena k dalšímu prostudování. Dřív to šlo vyzkoušet, stačilo říct při telefonním rozhovoru třeba slovo Afganistan a hned dostal telefon ozvěnu. Dnes může být toto odposlouchávání dokonalejší. (Moje pozn.)

V přípravě naší chmurné budoucnosti je zainteresována obrovská spousta lidí. Programátoři a IT specialisté budují mraky (cloud) na sbírání informací, vojsko provádí operaci „Warp Speed,“ neboli očkují lidi a hlídají nemocnice (abychom neviděli, jak málo pacientů tam je – vlastní zkušenost z minulého týdne). Technický personál vypouští tisíce satelitů, farmaceutické firmy se předhánějí ve výrobě očkování, jehož obsah je záhada sama a které nám změní DNA a udělá nás neplodné. Tomu všemu pomáhají media, která neustále chrlí ven propagandu. A centrální bankéři pracují na vytvoření krypto měny a digitálního systému na naše dokonalé zotročení. Naštěstí s tím nemají tak velký úspěch, takže ještě pořád máme možnost v tom něco udělat.

Všecka tato činnost je rozdělena do různých odvětví technologie a průmyslu a všemožně je zabraňováno tomu, aby tyto jednotlivé díly někdo považoval za celek. Proto se nikdy nejedná o dvou nebo více z těchto námětů zaráz, ale vždycky o každém zvlášť. To proto, abychom nepoznali, že to všecko jsou pouhé části jednoho obrovského a šíleného plánu.

Je rovněž snaha zajistit, abychom nepoznali, že ten celek přijde umístit přímo do nás samotných a do našich myslí, takže se staneme přímou součástí nového, technokratického otrokářského systému. Ten systém bude navazovat na síť, která bude všude kolem nás a my musíme být do toho všeho uvedeni velmi opatrně, aniž bychom poznali, co je s námi zamýšleno. Proto je spojení mezi jednotlivými částmi drženo odděleně a v tajnosti.

Na schůzi IMF se kdosi zmínil o digitální identifikaci (Billa Gatese) a předseda Jay Powell to celé přehnaně rychle odmával pryč. Nechtěl, aby bylo bankovnictví spojováno s očkováním a s digitální technologií; nechtěl, aby nikdo poznal, že jsou to dvě části jednoho plánu. Na to na všecko máme přijít až teprve ta past za námi zaklapne a nebude úniku.

Takže Gates se dnes snaží nainstalovat do nás jeho nový Operační systém a k tomu používá strašáka z virů, abychom strpěli i to, že nám nainstaluje zadní dvířka, kudy nám bude dodávat další antivirovou ochranu. Proto se tolik hnal do očkování, proto to nadšení. Bohužel, nepoznali jsme dostatečně brzy co tím doopravdy sleduje.

(Visited 404 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Obsáhlý článek, něco je až moc divoké. Spíš než na Gatese bych tu patálii covid hádal spíš na Rockefellery. Na západě zase ty drobné a střední podniky kompenzace opravdu dostávají, kdežto u nás to provází složitá byrokracie a nikdo na kompenzace nedosáhne. To, co tu chtějí zavést je nápadně podobné reálnému socialismu, tentokrát pod taktovkou miliardářů. Byli by jen zaměstnanci a megakorporace a nic mezi tím. Tento stav dlouho fungovat ovšem nebude, protože střední a drobné podniky jsou flexibilní jednotkou, velké korporace tak flexibilní nejsou. Velká loď se na pětníku neotočí.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *