„Great Reset“ a co s tím má co společného Covid, roboti, americké volby a Antifa (2.)

Napsal
Sdílet článek

V r. 2019 došlo k v Americe k odsouhlasení spuštění celého plánu na přestavbu světa centrálními bankéři. A ještě jedna důležitá věc se stala: americké Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu s firmou Microsoft na vyrobení „JEDI Cloud“ (JEDI oblaku, JEDI = Joint Enterprise Defense Infrastructure). Jako další, Amazon, který je v podstatě odvětvím CIA a jejich dodavatelem, obstarává instalaci stejného oblaku pro tuto organizaci.

Tyto dva digitální informační oblaky budou sloužit všem 17 americkým rozvědkám, americké armádě a Ministerstvu obrany. A pak do nich bude napojena celosvětová populace a tím bude změněn způsob, jakým budeme za všecko platit, na digitální. Pak chtějí navždycky zavřít všecky malé obchody a podnikatele, sebrat jim i nám všecko co vlastníme, určit každému minimální základní plat, což je v podstatě další druh kontroly populace a vládnout celému světu skrze tyto vojenské digitální oblaky. Dnešní technologie to umožňuje; je s ní možno docílit dokonalou kontrolu a centralizaci ekonomie i s politickým dozorem.

Starý otrokářský systém

Původní otrokářský řád zanikl proto, že nebyla dostatečná kontrola financovaného předmětu, což byl otrok. Banky, které půjčovaly peníze na zakoupení otroků, neměly dostatečnou jistotu a záruku v kupovaném zboží. Když trh klesl a majitelé plantáží neprodávali úrodu, pak prodali otroky a banky mohly těžko zjistit kde se jimi financované zboží nachází, neboli kde skončil ten či onen otrok. A stejně tak nemohly dokázat, že ten určitý otrok je právě ten, na kterého půjčili peníze. A tak banky ztrácely a to se jim nelíbilo.

Druhý důvod proč skončilo otroctví byl ten, že černoši na ostrově Haiti se vzbouřili. Evropa tam poslala několik armád, které se snažily povstání potlačit, ale tyto neuspěly. Haiťané byli příliš dobří ve svém odporu. Dnes je ovšem situace naprosto jiná. S digitální technologií a se zbraněmi a špionáží z vesmíru je možno potlačit každé povstání.

Jedna věc je jistá, obchod s otroky byl nesmírně vynášející. Byl to snad ten nejlepší druh obchodu, co kdy existoval. Byly v něm mnohem větší zisky než v dolování, než v narkotikách, nebo zisky na základě jakékoliv jiné závislosti. Takže když dnes jsou ty možnosti vrátit se k otrokářskému řádu, naši tajní manipulátoři se velmi rádi zúčastní. Nejen že kvůli technologii mají nad otroky lepší dohled, ale i oni sami mají podstatně snadnější sejít se dohromady, domluvit se na dalším postupu a i když jsou jen malá skupinka lidí, udržet si obrovskou moc nad námi všemi.

A kdybychom objevili nějakou jinou, novou energetickou technologii, tak by to bylo jen k naší škodě, protože tahle skupina bláznivých psychopatů by ji prvně zkoušela zezbranit. Takže čím mocnější technologie, tím větší nebezpečí z jejich strany.

Boj o moc je řízen strachem z nás

Jsou různé teorie o tom, proč někteří lidé chtějí docílit dokonalou kontrolu nad celým světem. Jeden názor je, že je obtížné spravovat a živit stále rostoucí populaci. Anebo – když dnes naši manipulátoři mají technologii, že mohou žít do 150 let, to se jim nepodaří před námi jen tak utajit. Pak my budeme taky chtít žít do 150 let. Proto považují za jediné východisko snížení světové populace na naprosté minimum, využití robotů a robotiky namísto lidské práce a pak si mohou žít spokojeně dál, aniž by se o cokoliv museli starat. Proto zkoušejí zavést systém, kde robotika, AI, počítače a počítačové programy budou dělat všecko a bude potřeba pouze pár lidí na jejich ovládání.

Musíte rozumět, naši manipulátoři se nás nesmírně bojí. To je naprostá pravda, mají z nás strach. V Americe již bylo pátráno, jakým způsobem by bylo možno odstranit všecko tajnůstkářství, ale pokaždé přišli k názoru, že je to nemožné. Není možné všecko zveřejnit, protože to s sebou nese obrovské nebezpečí. Když je někdo močálová příšera a páchá zločiny jakých jen močálové příšery jsou schopné a teď byste zkoušeli, aby to všecko bylo zveřejněno, to by bylo naprosto neproveditelné. A proto se taková močálová příšera začne bát veřejnosti. Jsou totiž nepopíratelné důkazy o tom, že se občas v historii stalo, že se veřejnost řádně naštvala na své vedení, napadla je a pobila.

V Americe, kde je 325 milionů lidí, tam je mezi lidmi obrovské množství zbraní. A proto je důvod obávat se následků, obzvláště když ještě není v platnosti povinná karanténa. Z toho důvodu předseda Powell na již zmíněné IMF schůzi velmi rychle zareagoval a diskuzi o digitální identifikaci přerušil.

Lidé v Evropě většinou nechápou, proč Američané tolik stojí o vlastnictví zbraní. Američané tím pečují o svoji obranu, ale přitom sami nechápou, co dokáže kontrola mysli zvenčí, neboli mytí mozků. Jestliže je možno nastolit dokonalou kontrolu mysli, což je o co náš systém usiluje, pomocí televize, tisku, radia, školství a nátlaku okolí, pak není nutno se zbraní obávat. Jenže naše tajné vedení velmi dobře ví co chtějí docílit a existence zbraní mezi lidmi jim k tomu může dopomoci (protože lidé často nevědí co stojí za myšlenkou, za kterou bojují a dokážou takto jít sami proti sobě – moje pozn.). Přesto, kdyby opravdu demokrati vyhráli volby, sebrali by lidem všecky zbraně a donutili by je nosit pleny přes obličej málem napořád.

Volby a volební podvody

Historie volebních podvodů v Americe je dlouhá a květnatá. Žádný ze současných kandidátů by nekandidoval, kdyby za tím nebyl nějaký podvod. Ovšem ještě nikdy nebyly volební podvody tak drzé a zjevné, jako dnes. Ale ani tak by nebylo možno zastavit ten obrovský příval volebních hlasů pro Trumpa, kdyby neexistoval Covid. V tomto směru je zajímavé sledovat, jak moc dobré časování to bylo, jak to správně vyšlo, aby nebyl zvolen populistický president.

I když není snadné brát presidenta Trumpa jako populistu, protože i on je na straně centralizace. Ale jak říká Michael Moore, Trump je americký způsob jak říct těm tam nahoře: „běžte k čertu.“

Zbavit se Trumpa je pro mezinárodní manipulátory velmi důležité. Jenže ten podvod, co k tomu použili je příliš okázalý a ještě to všecko nastavili tak, že je více než zjevné, že se jedná o podvod. Skoro to vypadá jakoby zkoušeli lidi nahnat do nějakého kultu, kde jim říkají: „předstírejte, že tento člověk je president, i když to není pravda.“ Takže zde máme falešný virus, magický virus, falešného presidenta a magický politický systém a to všecko dohromady vypadá jako správný a nefalšovaný kult.

Od okamžiku, kdy ti tam nahoře začali krást naše peníze, žijeme v bizarním světě. Ten jediný rozdíl je, že teď, když vyvezli všecky peníze z Ameriky a posunuli oficiální skutečnost daleko pryč od pravdivé skutečnosti a posunují ji stále dál, což je součást jejich tajnůstkářství, mnoho lidí si začalo myslet, že mohou zůstat uprostřed. Jenže dnes už je víc než zjevné, že buď se všichni musíme přidat k onomu kultu, anebo musíme jít s pravdou. Protože prostřední cesta už neexistuje. Každý si musí vybrat směr, kterým se dát.

Co je za BLM a Antifa protesty

Když začaly protesty v Americe, vedení států k nim zaujalo podivný přístup: lidé nesměli do kostela, protože tam byla hrozba magického viru, ale mohli jít protestovat do ulic bez obav z nákazy. To paní Fitts zaujalo natolik, že spolu s její pracovní skupinou začala tuto záležitost sledovat zblízka. Prvně roztřídili jednotlivé státy a pak města, kde se tyto protesty odehrávaly a to posuzovali z hlediska jestli tam bylo demokratické, nebo republikánské vedení. Přidali k tomu množství nakažených Covidem a množství úmrtí. A pak k tomuto seznamu přidali výskyt a rozsah protestů. Přesto, pořád to nedávalo smysl a bylo zřejmé, že ještě něco chybí. A pak – kdosi to navrhl – přidali další kolonku, existenci Federální reservy v místě protestů.

Vysvětlení: Jak možná víte, Federální reserva není ani federální a ani to není žádná reserva. Je to soukromá banka, která má protiústavní pověření od vlády tisknout peníze, které potom za úrok „prodává“ státu. Tím vzniká dluh, který není v žádném případě splatitelný, ledaže by se vyskytlo dostatečné množství padělaných bankovek vyšší denominace, které by nebyly rozeznatelné. A i tehdy by to byl z části kouzelnický trik. Všechny Federální reservy, neboli Fed vlastní skupina mezinárodních boháčů-bankéřů a v dnešní době má tyto banky (jako vši v kožichu) každý stát na světě, s výjimkou asi čtyř. Teprve nedávno, až odstranili Gaddafiho, tak vznikla Federální reserva i v Libyi a předtím – stejným způsobem – bylo docíleno její ustanovení v Iráku.

Pokračování: V Americe je 12 banek Federální reservy, jedna centrální banka a pak nějaké pobočky. Celkem to činí 37 banek, které patří Federální reservě. A teď si představte ten šok, když bylo paní Fits a jejími lidmi zjištěno, že 34 ze 37 míst, kde sídlí některá banka Federální reservy, mají násilnické vzpoury. To už bylo jasné, že na něco přišli a tak se pátralo dále.

Bylo vybráno město Minneapolis a udělal se seznam budov a obchodů, které byly zničeny, nebo vypáleny a tyto byly zmapovány, aby bylo přesně vidět, kde se tyto podniky nacházejí a jak blízko jsou Federální reservě.

Středem města Minneapolis vede ulice, která se jmenuje Lake Street. Tam si dále vyznačili okruh, který ohraničoval tak zvanou „Zóna příležitosti“ (Opportunity Zone). Co je Zóna příležitosti? Je to území, které bylo vyhrazeno v r. 2018 jako příležitost pro tech miliardáře, kteří na příklad prodali cenné papíry se ziskem, aby nemuseli z tohoto zisku platit daň. (Jen tak mimochodem, to zavedl president Trump!) Takže když takový boháč prodal cenné papíry a měl z toho 10 milionů zisk, tak když tyto peníze přesunul do investic v Zóně příležitosti a provedl to určitým předepsaným způsobem, tak z tohoto příjmu neplatil daně.

To je samozřejmě podvod vůči běžným lidem – moje pozn.

Když budete tímto způsobem sledovat vzpoury BLM a Antify a jiných anarchistických skupin, pak zjistíte, že všecky ty zničené budovy a obchody v Minneapolis se nacházejí přímo kolem Lake Street, neboli přímo v Zóně příležitosti!

Územní krádež a zločin proti původním majitelům

Hned bylo všem jasné, že toto nejsou vzpoury a revoluce, ale že jde o skupování nemovitostí naveliko. Na příklad, když máte skupinu malých obchůdků, které vlastní černoši, nebo Hispanikové (španělsky mluvící Jihoameričané, často pomíchaní s Indiány) a které se nacházejí v Zóně příležitosti, tak prvně prohlásíte tyto obchůdky za nepodstatné a přikážete jim zavřít podnikání, protože přece tady máme nějaký magický virus. Tím se tito lidé dostanou do velkých finančních problémů, protože nejen že ztratili způsob obživy, ale ještě jim hrozí zničení jejich základny. Bez příjmu a s dluhy na krku, ať už jsou to dluhy na kreditní kartě, nebo splátky na hypotéku na dům či na cokoliv jiného, jsou pak tito lidé vyřízeni. A když je budova, kde podnikali a kterou možná i vlastnili zničena, pak je jejich podnikatelská zkáza dokonalá, protože žádná pojistka nekryje všecky opravy. Ovšem jestli byli naši tajní manipulátoři opravdu chytří, tak jim určitě předem zrušili pojistky na tento majetek a tito lidé zůstali dočista na mizině.

Je jasné, že objekt, který pro původního majitele ztratil veškerou cenu, protože nemá finance na jeho znovu-vybudování a daně z nemovitosti, včetně prázdných pozemků jsou v Americe velmi vysoké (30x a někdy i 60x vyšší než u nás), pak to, co zbylo dá na prodej, aby aspoň nějaké peníze zachránil. A tím vzniká možnost pro ty, kteří peníze mají, nakupovat reality velmi lacino. Tomu se říká kapitalismus katastrofy, nebo taky katastrofální (disaster capitalism).

Po městě Minneapolis byla zmapována další města a opravdu, ten vzor tam je, ve všech z nich. Když sledujeme skupiny poškozených budov, je to naprosto zjevné, že se jedná o uchvácení trhu s nemovitostmi a nic jiného.

Na příklad, město San Francisco v Kalifornii, tam nařídili nekonečnou karanténu. Je očekáváno, že 49% veškerého podnikání bude zničeno do konce roku 2020. Tím vznikne obrovské množství nemovitostí ke koupi, které budou prodávány velice lacino. Je to nevídaná příležitost pro boháče a ještě navíc takto mohou zakotvit své současné nadměrné finanční zisky a neplatit z nich daně.

Jako další, co se týče ekonomiky vybudování levné „chytré sítě“ internetového spojení přímo ve městech, kde je zastoupena Federální reserva – vzpomeňte si, 34 ze 37 měst bylo tímto způsobem pro ně vyklizeno – nic lepšího by si snad dnešní miliardáři nemohli přát. Takto mohou vybudovat svoji 5G síť, kterou potřebují na to, aby nás všechny na ni mohli napojit a zavést digitální peníze.

Tito psychopatičtí manipulátoři se nezastaví před ničím, když jde o provedení jejich plánů a o finanční zisk. Skutečná charakteristika našeho života na Zemi je ta, že doopravdy nevíme, kdo nám vládne a ani se po tom nepídíme! A stejně je to tajné.

  • Jane K.
5/5 - (1 vote)
(Visited 193 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *