„Great Reset“ a co s tím má co společného Covid, roboti, americké volby a Antifa (3.)

Napsal
Sdílet článek

Technický pokrok není pro nás

Mezinárodní manipulátoři se již delší dobu zabývají robotikou, což je technologie, která začíná být všude kolem uplatňována v širokém měřítku a skutečně, v tom směru dochází k podstatným změnám. Když si vezmete člověka a proti němu postavíte robota, pak se naskýtá otázka, který z nich je efektivnější na práci, kterou vykonávají. Záhadní lidé, kteří ze zákulisí vedou celou naši Zemi a touto dobou obhospodařují všecky přírodní zdroje, chtějí výtěžky ze všeho podnikání pouze pro sebe. Proto se hlavně starají o to, aby na sebe nemuseli brát žádné riziko. Z toho hlediska posuzují i to, jak moc se jim vyplatí používat roboty, oproti lidem. To rovněž navazuje na jejich plán zrobotizovat i lidi a všecky společně je napojit na AI systém a skrze programy do informačního mraku, aby pak lidé s použitím AI a digitální technologii naučili roboty jak vykonávat každou potřebnou práci.

V r. 2017 byla paní Fitts v Aspen Institutu, kde si povídala s jedním podnikatelem ze skupiny miliardářů. Díval se na ni těma divně mrtvýma očima (jakoby ani neexistovala) a pak řekl: „Vezmu kteroukoliv firmu. Vybavím ji kompletně robotikou a vyhážu všechen personál, protože ho nebudu potřebovat.“

Další důležitý systém je systém satelitů, které jsou dnes vypouštěny do vesmíru. Spojením komunikačních možností a digitální technologie vzniká možnost sledovat a kontrolovat každého člověka 24/7 a to jak lidi, tak roboty. Takže pro naše manipulátory tím vzniká otázka: když mohou všecko co chtějí docílit s použitím robotů, na co pak budou mít lidi? Lidé pro ně přestávají být potřební!

Hodnota člověka

Když vezmete v úvahu jejich směr, což je technokracie, pak jsou zde dva názory na svět. Běžný názor na svět je ten, že každý člověk je svrchovaný a samostatný tvor, jehož svoboda je dána božím zákonem. To je, co i většina Ústav a jiné důležité dokumenty respektují.

Ale z hlediska technokracie, člověk je přírodní zdroj, asi jako naleziště oleje a stejně tak má být využíván. Podle těchto manipulátorů, člověk není svrchovaný tvor. Podle nich je člověk pouze více nebo méně efektivní než robot, na různé funkce. Takže pro ty tam nahoře jsme něco jako stádo dobytka, ale ne někdo, pro koho by měli porozumnění. Nevidí v nás stejné tvory jako jsou oni sami. A ještě ke všemu věří, že kvůli pokročilé biotechnologii budou žít mnohem déle než my a úplně jiným životním stylem. Pak jsou důvody pro jejich tajnůstkářství zjevné a je jasné, že mezi nimi a námi budou stále větší rozdíly jak po stránce technologické, tak i kulturní, právní a finanční.

Jinými slovy, tito lidé se oddělili od naší civilizace a založili civilizaci svou vlastní. Ani oni sami se nepovažují za součást naší civilizace. Kdo jsou tito lidé? To je velká záhada. I když paní Fitts jednala s mnohými z nich, ani ona neví kdo je jejich vedoucí.

Nejen Země, ale i Vesmír a moře

Jedna věc je jistá, že naše Země je vedena s použitím násilí vůči lidem a že pokud budeme pokračovat stále stejným směrem, tak nakonec bude rozhodnuto kdo ji povede podle toho, kdo bude mít největší moc. V tom směru je nutno přidat k naší Zemi i Vesmír, protože kdo bude mít největší zastoupení ve Vesmíru a nejvyspělejší vesmírné zbraně, ten bude vládnout.

Stejně důležité je i zastoupení na moři. Tradičně byli ti, kteří diktovali hodnotu zásobní měny (reserve currency, US dollar) ti stejní, kteří ovládali mořské cesty. Ale jakmile jsme se posunuli do Vesmíru, tak je důležité ovládat nejen moře, ale i Vesmír.

Během posledních 2 let byl president Trump velmi otevřený co se týče Vesmíru a dokonce naznačoval existenci magických zbraní tamtéž. Když se o tom zmínil veřejně, všichni generálové se zatvářili jakoby chtěli říct: „o tom přece nesmíš mluvit!“ Takže konečné slovo je, že zatím doopravdy nevíme. Je jisté, že existuje souboj mezi Čínou a Amerikou o vedoucí pozici jak ve Vesmíru, tak ve vedení planety Země. Jak bude tento vyřešen – kdoví.

Čína a my

Čína, to je zvláštní svět. V Číně mají systém, zvaný „společenský kredit“ a všecky jejich finanční transakce a možnost cestování, plus mnoho dalších záležitostí jsou na něj vázány. Je to svět, kde je každý pod dohledem 24/7 a kde osobní finance a finanční možnosti podléhají měřítku společenské poslušnosti každého občana. Jinými slovy, je to otrokářský systém a neexistuje žádná osobní svoboda.

Technokracie nás zkouší posunovat tím stejným směrem. Ve stávajícím systému máme stále možnost sehnat si zaměstnání, vydělávat určité peníze a žít úměrně tomu. V novém systému, podle čínského vzoru budeme muset pracovat pouze pro určitou firmu a docílit určitou výšku ohodnocení, aby nám bylo dovoleno vzdálit se dál, než 15 km od domu, nebo abychom mohli létat letadlem. Takže bude existovat jakýsi společenský žebříček a podle výšky na něm budeme mít o trošku více svobody, nebo přístup k určitým zdrojům, a také výšku peněz, které smíme vydělat což nebude platit pro ty, co budou na žebříčku pod námi.

Je nutno mít na mysli, že tento nový systém, do kterého jsme postupně uváděni věří, že s pomocí robotiky, AI, počítačů a počítačových programů je možno zautomatizovat naprosto všecko. V takovém systému bude pro každého mnohem obtížnější získat lepší pozici, neboli ocitnout se na vyšším stupni zmíněného společenského žebříčku. A centrální skupina, která to všecko vede má jednosměrné zrcadlo, skrze které budeme neustále sledováni, aniž bychom mohli sami vidět kdo za tím sklem je.

My sami podporujeme nový systém na naše zotročení

Měli bychom si uvědomit, že většina z nás tento nový systém podporuje a zkouší navodit jeho nastolení. Tady mluvíme o transhumanismu a technokracii, neboli o novém otrokářském řádu. Ano, většina z nás tomu napomáhá, financuje to a buduje. Když se podíváte na všecky vedoucí osoby farmaceutického průmyslu, tak se určitě ptáte: „proč budují systém, ve kterém jejich vlastní děti a vnoučata budou otroky? Proč tomu i bankéři napomáhají?“

V Americe existuje přesvědčení, že když má člověk hodně peněz, tak se na něho nevztahují mnohé příkazy a zákazy. Může jíst organické jídlo namísto geneticky změněného odpadu a jejich děti nemusí být očkovány. Ovšem toto nebude platit v novém společenském řádu a je naprostý omyl myslet si, že by to mohlo být jinak. V novém společenském řádu si budeme všichni rovni a nebudou žádné výjimky.

A přesto, sledujte jak mnozí z nás horlivě zavádějí právě tento systém, i když je už zjevné, že se jedná o čisté otroctví. I my sami, často pracujeme pro firmy, které toto budují, platíme podnikům (Amazon a jiné), které mají ten stejný cíl. Ve skutečnosti bychom ani neměli platit daně, protože vláda ignoruje veškeré zákony kde může a zachází s našimi financemi jak se jim zlíbí.

Ovšem jestliže toto nové vězení pomáháme budovat, pak máme moc to celé zastavit.

Jak zabránit novému otrokářskému řádu

Jedno řešení je zviditelnit co nejvíce to, co se doopravdy děje a tím docílit, aby se tyto informace dostaly mezi lidi a pak celý proces společnými silami zastavit. Jestliže pracujete pro farmaceutickou firmu, najděte si jiné místo. Jestli používáte velkou mezinárodní banku, otevřte si účet u místní banky. Zaměřte se na výrobu poživatelných potravin, protože tam bude každá pomoc zapotřebí. Uvědomte si, že až toto všecko skončí, pak budeme muset znovu vybudovat celou ekonomii málem z ničeho.

Poznámka: Evropská unie nám v tomto brání, protože sami jsou velko-budovatelé nového otrokářského řádu a věří, že hladem nás donutí spolupracovat. Prosím, uvědomte si to.

My všichni budeme muset některé věci změnit, jinak skončíme v tomto otrokářském řádu a ani nebudeme vědět jak. Každý z nás se musí rozhodnout, jestli chce žít v transhumanismu, nebo v lidském systému. Dnes jsme dostali plán co dělat a co ne, podle kterého se můžeme řídit. Nepodporujte a nepracujte pro vojsko, které tento nesmyslný řád zavádí. Nepomáhejte technologickým gigantům naočkovat lidi nano-částicemi, které je napojí na digitální mrak. Nepomáhejte farmaceutickému průmyslu s očkováním, které je na to, aby nás otrávilo. A nepomáhejte rovněž velko-agrárníkům, kteří postřikují pole Roundupem (a tím hubí včely a jiný hmyz, ptactvo a zvěř) a kteří chtějí pěstovat geneticky změněné rostliny, které nás postupně všecky otráví a vyhubí. A nepomáhejte vládě v žádné korupci. Konec prvního videa.

Z trošku jiného úhlu:

Naši manipulátoři plánují založení globální centrální banky, protože ta bude nutná, kdyby došlo k vytvoření meziplanetární civilizace. Zbývá ovšem vidět, jak vytvoří ekonomickou souhru mezi Zemí a jinými planetami.

Již v r. 2018 byla podepsána smlouva s firmami Vodafone a Nokia, na vybudování 4G sítě na Měsíci. Číňané plánují výstavbu zadní strany Měsíce a jiní lidé už mluví o cestě na Mars. Je pravda, že v případě meziplanetární civilizace, ve vesmíru žádné daňové zákony neexistují, takže by to byl skvělý daňový únik.

Problém je, že my sami nemáme možnost zastavit centrální (mezinárodní) bankéře v tom, co podnikají. Ale sama paní Fitts je toho názoru, že se jim provedení jejich plánu stejně nepovede. Je to příliš obtížný úkol, příliš složitá zápletka a ještě navíc to zasahuje daleko za všecky přírodní zákony a za zákony boží inteligence. Takže podle ní s určitostí neuspějí. Ovšem budou zkoušet, což nám vynese pouze utrpení a komplikace.

Co v tom můžeme dělat?

Znamená to přemýšlet co dělat poté, až tady u nás, na Zemi tito lidé všecko pokazí a neuspějí ve Vesmíru zrovna tak a všecko bude v troskách. Jak se pak z toho dostat, jak vybudovat zpátky svůj stát, ekonomii, obživu pro lidi a jiné záležitosti.

Proto je paní Fitts toho názoru, že to nejdůležitější je teď podpořit lidskou civilizaci tím, že budeme každého informovat o skutečném stavu událostí, tak jak nám je zde předkládá a ne jak nám to nalhávají proradná media a zrádní politikové. Je důležité zviditelnit všechny tyto nesmyslné plány a rozšířit tyto informace mezi lidi. Jako druhé přijde vybudování zničené ekonomie.

A jako třetí je náš vlastní spirituální růst. My všichni musíme dospět po stránce spirituální, protože se vší dnešní pokročilou technologií je spirituální vyspělost naprosto nutná. Nemůžeme dovolit, aby s takovou vyspělou technologií zacházeli lidé typu pračlověk a do jisté míry, to je, co se dnes skutečně děje. My sami jsme dopustili, že nesmírně účinné zbraně a maximálně výkonný systém špionážní technologie jsou používány lidmi, kteří se chovají jako barbaři. Nemají etické smýšlení, nechápou druhé lidi jako sobě rovné, čímž jsou pro nás nebezpeční.

To, s čím zde jednáme je spirituální záležitost. Je to součást války, která se táhne již celá desetitisíciletí a jejíž výsledky záleží na našich schopnostech vyvinout se a vyspět spirituálně.

My, lidé, se tradičně bojíme smrti. Je to pro nás cosi neznámého, nevyzpytatelného a my z toho máme strach. Ale smrt není zdaleka to nejhorší, co se může stát. To nejhorší je, když ztratíme nesmrtelnou duši. To je to skutečné nebezpečí.

Takže – měli bychom se přestat zaobírat smrtí a začít se zajímat o to, jestli jsme svobodní lidé, nebo ne. Konec druhého videa.

Co je myšleno poznámkou „ztratit nesmrtelnou duši“

V jednom z mých minulých článků, který se nazýval „Filantropický kapitalismus nám vyrobil očkování – radujme se!“ který byl vydán začátkem prosince, jsem popisovala, jak Bill Gates údajně přednášel členům CIA (americká zpravodajská rozvědka) o tom, co jeho očkování docílí. Někteří tvrdí, že video je podvrh a že to není Gates, ovšem jestli mají pravdu, to zbývá vědět.

Ve videu je vysvětlováno jak očkování napadne přesně ta místa v mozku, kde se nachází náboženské cítění a i jiné druhy víry a jak se později dovídáme, také chápání morálních zásad, etických a právních podmínek a celkové lidské slušnosti. Jestliže toto středisko je očkováním zničeno, pak je zcela možné, že je to řídící centrum naší duše, která tím utrpí notnou škodu a možná ji to zničí. Anebo ji to převrátí na druhou stranu, na tu temnou, na tu satanickou a stane se její součástí, takže dojde zatracení. S něčím takovým není radno si zahrávat.

Moderna přiznává Operační systém

Je možné, že se vám rovněž zdálo přehnané, když bylo ve videu řečeno, že očkování obsahuje nový Operační systém, podobný Windows. Firma Moderna, jeden z výrobců očkování ale tuto skutečnost otevřeně přiznává na své stránce, kde píšou doslova: „Poznáním širokých možností mRNA vědy jsme se rozhodli vytvořit mRNA technologickou podstatu, která funguje skoro stejně jako operační systém počítače. Je navržena tak, že je možno „plug and play“ (přehazovat) mezi různými programy. V našem případě je tento „program,“ nebo také „app“ náš mRNA lék – unikátní mRNA složení, které kóduje protein. DNA = paměť; mRNA = software; protein = aplikace.“

Nezapomínejte, že cizí mRNA vyrábí tento protein v našich vlastních buňkách, takže když pak tyto buňky náš vlastní imunitní systém napadne, tak napadá naše tělo, napadá sám sebe! Tím dochází k tak zvané auto-imunitní reakci. Dnes známé auto-imunitní nemoci jsou: Cukrovka č. 1, revmatická artritida, psoriáza, roztroušená skleróza, lupenka, zánětlivá nemoc střev, Addisonova nemoc (ledviny), Gravesova nemoc (porucha štítné žlázy).

KONEC

  • Jane K.
5/5 - (1 vote)
(Visited 290 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *