Great Reset v potravinách a Rockefellerovy vidiny nového, zářícího světa

Napsal
Sdílet článek

Většina z nás už určitě ví o tom, jak se Klaus Schwab v úloze světového mistra kata vyznamenal zorganizováním tak zvaného Cyber Polygonu, kterého se zúčastnila stejná skupina zájemců jako kdysi v říjnu r. 2019, když diskutovali světovou pandemii na schůzce, nazvané „Event 201.“ Tentokrát Cyber Polygon sledoval následky toho, když celý svět – samozřejmě všichni zaráz, jako na povel – zůstane bez proudu a bez infrastruktury. Mobily přestanou fungovat, nebude internet, nebude elektrický proud, potraviny nebudou dováženy do obchodů, nebude benzin, nemocnice zavřené a všecko, na co jsme zvyklí a navyklí, záhadně přestane existovat.

Něco takového se nikdy nestane samo od sebe, takže je zjevné, že to tihle lotři plánují. Nejspíš to byli oni, kteří způsobili nedávný „ransomware“ počítačový útok, což samozřejmě – jako všecko ostatní – sváděli na Rusko. Zaměřili se na obchody s potravinami a požadovali 70 milionů v krypto (digitálních) penězích výkupného. Odneslo to 500 supermarketů ve Švédsku, 11 škol na Novém Zealandu, 2 holandské počítačové firmy a asi 200 jiných firem, jak odhadla počítačovou bezpečnost zajišťující firma Huntress Labs.

Nejspíš to byla zkouška na celosvětový výpadek, zorchestrovaná manipulátory ze Světového finančního fóra, pod vedením Schwaba. Ovšem jestli to je, co plánují, pak – nač nám budou jejich digitální peníze, když je jako mávnutím kouzelného proutku mohou všecky zničit, nebo zabavit? Uvědomte si to nebezpečí, stačí menší magnetická bouře a jsme všichni bez peněz. Ale nejspíš i to je součástí jejich plánu.

Další „Great Reset“ se týká potravin

Manipulátoři naší budoucnosti si usmysleli, že krávy příliš znečišťují atmosféru, protože trpí nadýmáním a následovným únikem přebytečného vzduchu skrze zadní část těla ve formě metanu. Takže podle nich krávy způsobují větší škodu našemu ovzduší než všecka auta, letadla, ocelárny a slévárny, cementárny, spalovny, elektrárny a sopky dohromady. To, že oni sami naši atmosféru ještě víc zamořují pomocí chemtrails jim záhadně uniklo. Ale krávy jsou jim trnem v oku a tak chtějí odstranit z naší stravy hovězí maso. Samozřejmě, to je pouhý začátek. Po hovězím přijde na řadu vepřové a pak všecko ostatní. Evropská unie už nabádá, že bychom si měli zvyknout jíst červy, brouky a žížaly. Řekla bych, ať začnou sami, my se třeba přidáme!

Takže kravský metan jim, útlocitným barbarům velice vadí. To, že travnaté plochy, bažiny a rýžová pole vyprodukují mnohem víc metanu než všecky krávy jim taky uniklo. A přitom celkové vypouštění metanu na příklad v Americe kleslo od r. 1960 o 11% a přitom množství krav se v tomto období zdvojnásobilo. To proto, že přidáváním mořské trávy do krmiva byla snížena produkce metanu o celých 80%. Zřejmě kravičkám chybí k dobrému trávení jód.

Už kdysi dávno prohlásil Kissinger, že „když kontrolujete potraviny, kontrolujete lidi.“ Takže nás chtějí do nekonečna kontrolovat – hladem! Údajně to jediné, co zachrání naší planetu před naprostou zkázou je, když změníme způsob stravování a proto nás chtějí všecky převést na rostlinnou dietu. To je samozřejmě holý nesmysl, protože maso je naprosto nutné. Když budeme jíst pouze rostlinnou stravu, dojde k těžké podvýživě, která se projeví hlavně zesláblostí, únavou a ztrátou pohybových schopností, plus dalšími přídavnými problémy jako jsou kožní potíže a vředy v ústech, ztráta zraku, bolestivost, ztráta koordinace, chudokrevnost, včetně psychických problémů. Na příklad vitamin B12 nejsme absolutně schopni získat bezmasou stravou. Když nás donutí jíst vegetariánskou stravu, což je hlavně listová zelenina, stanou se z nás vyčerpané, vyzáblé a nemocné lidské trosky. Když přidají obilniny, stanou se z nás vyčerpané, obézní a nemocné lidské trosky. V každém případě na to těžce doplatíme.

V Americe už s těmito hloupými dětinskými nápady začínají. Sedláci jsou vytlačováni z trhu, Gates kupuje veškeré pozemky, které sežene. Umělá sucha, nebo umělé povodně zničily velké množství sedláků, kteří jsou tradičně zadluženi až po krk, takže je mezi nimi obrovský počet bankrotů a sebevražed.

Amerika je největší producent hovězího masa na světě přesto, že má pouze čtyři jatka. Touto dobou se i mnozí z těchto maso zpracovávajících koncernů spolu s Gatesem těší na to, že budou vyrábět syntetické maso. Takový umělý hamburger je 100% ze zeleniny a 100% škodlivý. Tvoří ho sojová bílkovina, brambory, slunečnicový olej, metylcelulóza a škrob. Soja je rakovinotvorná rostlina, způsobuje přecitlivělost na všecky nemoci, zesláblost a obezitu a obsahuje fyto-estrogen, který snižuje hladinu testosteronu a tím pádem snižuje zájem o sex. Stejně tak zeleninový olej snižuje hladinu testosteronu, způsobuje cukrovku, ucpávání cév a srdeční infarkty, zánětlivost a zelený zákal, kromě jiných potíží. Brambory poskytují skvělou výživu a jsou prakticky nenahraditelné, ale opět, po nich se tloustne a stejně tak po škrobu.

Rockefellerův názor na naši stravu

Rockefellerova nadace vydala v červnu 2020 dokument, nazvaný „Prostřete znovu stůl“ (Reset the Table), ve kterém si stěžují, že Ameriku čeká hlad, lidé si nemohou dovolit kvalitní stravu, děti nedostávají jídlo, které předtím měly ve školách, studenti nemohou tím pádem studovat – tak naříkají poté, co sami současný chaos a nedostatek způsobili!

Jejich dokument je plný plánů, jak zlepšit kvalitu a hodnotu potravin. Zdánlivě kladná snaha nakrmit všecky je podložena snahou o plánovanou centralizaci zásobování potravinami, kdy pouze ta úroda, vyprodukovaná určitými zemědělci bude vykupována a používána.

Pod záminkou, že strava je lék, uvažuje Rockefellerova nadace, že lékaři by měli mít možnost předepisovat nejen léky, ale i potraviny. Takže to vypadá, že jídlo bude na příděl! Chtějí vytvářet různé programy na pomoc těm, pro které je jídlo nedostupné. Tento plán bude podle nich vyžadovat vytvoření dalších organizací, dalších byrokracii na výkup a distribuci potravin, což bude znamenat ještě větší okrádání malých zemědělců, protože organizace, která je velko-odběratel si bude také diktovat ceny. Podle nich mají velké organizace kupovat pouze od těch, kteří zakládají svoji produkci na hodnotách jako jsou rovnoprávnost, etika a udržitelnost, ale o kvalitě produktů se nezmiňují. To samozřejmě jsou velmi široké pojmy, které je možno vztahovat po libosti na kohokoliv, čímž dojde k nespravedlnostem, podvodům, k okrádání zemědělců a jako vždycky, ke zvýšené byrokracii, protože o všem budou muset být vedeny záznamy a tyto budou podléhat nekonečným kontrolám dalšími zbytečnými byrokraty. To samozřejmě povede pouze k jednomu – k podstatnému zvýšení cen potravin.

Je ovšem ještě jedna věc ve hře: jak Bill Gates a jemu podobní skupují zemědělskou půdu vlevo vpravo a Gates je již dnes ten největší „velkostatkář“ v Americe, tak můžeme očekávat, že Rockefellerem navrhované programy na podporu chudých budou rozšířeny na celou populaci země. Postupně tato podpůrná zařízení nahradí stávající obchody. A potom budou kupovat všecko pouze od Gatese a od jemu podobných. A malí statkáři, kteří často hospodaří na rodinných polích celé generace zbankrotují, protože nenajdou pro své produkty odbytiště. Už tak je jejich průměrný roční výdělek v mínusu, –1840 dolarů za rok,

Na to všecko chtějí získat více peněz jak od státu, tak z privátních zdrojů, pochopitelně, protože celá tato agenda bude velice drahá. Také se zmiňují o zdražení kvůli změnám počasí a kvůli přírodním katastrofám, což všecko jsou vlivy, které sami způsobují ať už různými druhy nových technologií, o kterých my nejsme informováni, nebo špatným hospodařením s informacemi.

Tak na příklad, současné povodně v Německu se nepřihodily jen tak samy od sebe. Zpráva o blížících se deštích byla hlášena vládě dávno před tím, než došlo k nejhoršímu. Jenže vedení státu nechalo přehrady plné až úplně po vrch po celé 3 týdny předtím a nenařídili systematické vypouštění vody v přípravě na deště, které byly včas a správně hlášeny. Když 4 dny před katastrofou meteorologové znovu varovali před velkými dešti, nikdo na ně nedal. A pak zkoušeli politikové svést svoji neschopnost na „změnu klima.“ Jako obvykle, lži, lži a lži.

Podstatné problémy jsou ignorovány

V jejich plánu se Rockefellerova nadace vůbec nezmiňuje o těch hlavních problémech v americkém zemědělství. Jedním z nich je rotování úrody, s úspěchem praktikované již celá staletí v Evropě. V Americe, když sedlák pěstuje kukuřici, tak ji pěstuje rok za rokem, stále na tom stejném poli. Takže plodina má čím dále míň látek a poskytuje čím dál horší výživu. Další ignorovaný problém je genetické upravování rostlin. Nedávno bylo uzákoněno, že u geneticky změněných potravin toto nemusí být uvedeno na štítku, nebo na obalu. Prostě – zákazník o tom nemusí být uvědoměn. To je samozřejmě velmi špatné, protože geneticky změněné potraviny jsou zdraví škodlivé a velmi často nestravitelné.

Co rovněž není zmíněno je používání chemie na postřiky a hnojení. Současné zemědělské metody, bohužel i v České republice praktikované, vyžadují čím dál tím mocnější přípravky proti hmyzu a jiným škůdcům, protože přesto, že je mnohý hmyz zásahem těchto jedů opravdu vyhuben, někteří jedinci, kteří přežijí, se stanou o to odolnější a pak jsou zapotřebí silnější a silnější přípravky na jejich zničení. Velmi často jsou proti hmyzu používány hormonální přípravky na bázi estrogenu, který učiní hmyz neplodným – ovšem stejně tak neplodní se po čase stanou i lidé, kteří tyto rostliny požívají.

Další problém je v tom, že i užitečné ptactvo se podílí na spotřebě toho, co na polích zbyde. A pak tito tvorové vymírají zrovna tak, jak budeme vymírat my, když budeme s takovými škodlivými metodami pokračovat. O včelkách nemluvě, ty dostane snadno 4G a 5G mikrovlnná technologie, proti které nemají včely šanci.

Geneticky měněné plodiny je obrovské zlo, snadno použitelné proti nám. Osivo je samozřejmě drahé a když včely, nebo vítr roznesou pyl těchto rostlin na jiná pole, Monsanto je víc než ochotno soudit sousední majitele kvůli zcizení jejich produktu. A budete se divit, zatím to pokaždé Monsanto vyhrálo a chudák sedlák přišel o všecko.

Další problém s geneticky upravenými rostlinami je ten, že genetická změna může zahrnovat kdejakou monstrozitu. Tak na příklad, již byly dělány pokusy s farmaceutickou kukuřicí, kdy tato zároveň produkovala farmaceutická léčiva. Co když takový pyl je roznesen po okolí? To pak všichni budeme zároveň s chlebem nebo se zeleninou pojídat i antibiotika či jiné drogy?

Jedním z nejhorších a nejrozšířenějších chemických přípravků je Roundup (glyfosát), který je v zemědělství používán daleko více než si mnozí myslí. Pár dnů před sklizní je pole postříkáno Roundupem, takže všecky rostliny začnou odumírat. Ve smrtelném zápase dojde k zoufalému vyprodukování několika málo přídavných procent sklízené potraviny a nedozrálé části urychleně dozrají. To proto, že odumírající rostlina chce za každou cenu zanechat „potomstvo,“ které by mělo schopnost se znovu rozmnožit.

Tímto způsobem, kvůli miniaturnímu zvýšení sklizně jsou dnes otravovány obilniny, luštěniny a mnohé jiné zemědělské produkty, které my potom jíme, spolu s Roundupem. To, že Roundup způsobuje genetické změny, rakovinu a jiné nemoci, včetně neplodnosti, nikomu zřejmě nevadí. Ovšem ti, kteří jsou znalí situace říkají, že během dalších dvou generací podobného zhoubného počínání se lidstvo přestane rozmnožovat a pak vyhyneme.

Jako další, nejen chemické postřiky zemědělských produktů, ale také to, co je na nás sypáno z letadel v tak zvaných „chemtrails“ způsobuje, že zemědělská půda ztrácí kvalitu, je víc a více prosycena chemií a po čase se i ona stane neplodnou. Monsanto ale pro nás má řešení, už navrhli a vyrobili osivo, které může prosperovat i v takto znečištěné půdě. Samozřejmě není levné a už vůbec není jisté, jestli to, co z něho vyroste bude pro lidstvo prospěšné a stravitelné.

Takže nás dostanou tak jak tak.

Přídavné šílenství jako zákon

V r. 2005 byl v Americe uzákoněn „Národní zvířecí identifikační systém,“ což je digitální systém na kontrolu a sledování majetku a zvěře. Krátce na to byl tento systém učiněn povinným a byl pojmenován „Traceability“ (Sledovatelnost). Obsahuje tři základní body:

1. Všechen majetek patří vládě a bude opatřen abecedně-číselným kódem podle země původu;

2. Elektronická identifikace všech živých tvorů na těchto územích se nacházejících bude zajištěna opět abecedně-číselným kódem;

3. Bude zavedeno sledování 24/7 naprosto všeho.

Nezapomeňte, že i člověk je živý tvor, takže i on je zahrnut v bodu č. 2 – proto nám dali ony injekce, zrádně nazvané „očkování,“ kde opravdu každý očkovaný do sebe dostává abecedně-číselný kód. S pomocí skeneru, nebo při černém světle je možno tento kód číst, jak ukazují mnohá videa. Takže se naplňuje to, co předpovídá Bible, že „znamení šelmy budou mít všichni na ruce, nebo na čele a bez něho nebudou moct ani kupovat, ani prodávat.“ A v některých zemích světa již opravdu ti neočkovaní nesmějí do obchodů!

Další útok – digitální zabezpečení potravin

Americká „Administrace potravin a léků“ (Food and Drug Administration, FDA) oznámila začátek nového období zabezpečení potravin, kdy pomocí digitálního identifikačního systému chtějí sledovat pohyb potravin, zabezpečit jejich kvalitu a v případě výskytu infekce, zamezit dalším případům. To jsou samozřejmě byrokraticky velice náročná těšínská jablíčka, v naprostém souladu s Rockefellerovými směrnicemi, zmiňovanými dříve. Pomocí identifikace nakupujících a čárkového kódu na kupovaném výrobku mohou prý snadno zjistit odkud zboží přišlo, kde bylo vyprodukováno, jak bylo doručeno a cokoliv jiného. Že by ale tyto informace byly využity ve prospěch kupujících v zemi jako je Amerika, kde zadarmo žádné kuře nehrabe, to by byl další div světa. A protože odněkud ty peníze jít musí, tak je možno očekávat masivní zdražení potravin.

Jen tak na okraj, všimli jste si, že každý čárkový kód má v sobě číslo 666? Tito lidé jsou svojí pekelnickou symbolikou doslova posedlí. Viz ukázku níže:

V optimisticky psaném FDA dokumentu si mnozí snad ani nevšimnou malé poznámky, která by jim správně měla nahnat hrůzu, že tento program má v úmyslu se sladit s mezinárodními potravinovými normami jako jsou GS1 a Codex Alimentarius. GS1 se týká hlavně čárkových kódů, ale Codex Alimentarius je sbírka mezinárodních zásad a příkazů na produkci potravin a jejich štítkování. To je jeho oficiální definice. Ve skutečnosti jsou to zásady a příkazy k tomu, jak nás otrávit, zničit nám zdraví a snad nás i postupně zlikvidovat pomocí běžné stravy.

Podívejte se sami, co všecky tyto nabubřelé zásady a plány postupně udělaly z běžných Američanů. Všecky ty Roundupy, geneticky měněná strava, potraviny plné škodlivých chemikálií, jedů proti hmyzu, proti plísním, včetně nadměrného cukru (běžná sodovka má asi 0,20% cukru, což je celá pětina obsahu!), plus velice škodlivé zeleninové oleje se postaraly, že z kdysi zdravých a houževnatých Američanů je dnes národ obézních příšer. Víte jak ztloustne slepice? Kuřeti se dá do potravy malý kousek jedu. Jeho systém začne proti jedu bojovat tím, že kuře neúměrně ztloustne.

Jediné navrhované řešení proti těmto nelidským zákonům je prý domácí pěstování potravin, jejich správné uskladnění a konzervování. To je ale již dnes v některých amerických státech nemožné, protože pěstování zeleniny a jiných potravin na zahrádkách je zákonem zakázáno! Dokonce, Johns Hopkins Univerzita navrhuje sledovat lidi pomocí drónů a kdo by na zahradě něco pěstoval, postříkat mu to Roundupem.

Nikdy nezapomínejte, jak v Americe, tak za pár let u nás.

A opravdu, Evropská centrální banka právě založila nové oddělení, které se má zaobírat změnou klima. Není jasné od kdy se čistě finanční organizace jako je Světové ekonomické fórum, nebo Evropská centrální banka pletou do záležitostí jako je počasí a plynatost krav. Je těžko pochopitelné co tím hodlají získat. Už tak máme dost policejních organizací, které hlídají málem všecko co na světě je a tito necitliví barbaři přidávají ještě další, čistě byrokratické instituce, které budou stát hodně peněz daňových poplatníků a užitek z nich nebude žádný.

Ovšem plán je plán. A tento plán je na zničení našeho světa a nás s ním.

 • JANE K.
5/5 - (5 votes)
(Visited 589 times, 1 visits today)
Sdílet článek

2 comments

 1. Už jen kravina, že Amerika má pouze čtyři jatka, dává směr dalším výplodům, dalším absurditám s jediným cílem BUBUBU.
  Umíte si představit nějakou novopečenou maminku, která je tak posraná z hrozné a černé budoucnosti obecně i z takové budoucnosti svého nově narozeného potomka, že mu raději hned zakroutí krkem? Absurdita, že? Surová, že? Doufá a věří, že se její miminečko právě narozené bude mít v životě dobře, že jeho rodiče udělají vše, aby se jejich potomek měl dobře a cítil se dobře. K tomu samozřejmě BEZPODMÍNEČNĚ patří i pozitivní přístup ke každodennímu životu, (duševní zdraví vám nic neříká) nikoliv hlásání očekávané jen černoty.
  Jen na okraj, i když to okrajové vůbec není – jsou čtyři světové strany. Nejen ta západní. Ale to chci , i když pouze k zamyšlení, na Vás zřejmě příliš mnoho.
  Klidně se utápějte ve vidinách na beznaděj. Nevím zda Vám pomůže moje přání nyní přímo k Vám – přeji Vám hezký den.
  Je docela možné, že jen provokujete a pokud ne? Někam si S TÍM zajděte!

 2. Jak dlouhý elaborát, ze kterého se vylupuje, že USA je čím dál tím více podobna sovětskému svazu. Vskutku tady platí verše z písně Země je kulatá: „Kdo jde pořád doprava, přijde nalevo.“ „Kdo jde pořád na západ, příjde na východ.“

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *